Dokumentasjon

Søknader om elektrisitetsmålere

Innledning

Elektrisitetsmålere kan integreres mange steder og tjene forskjellige formål i cFos Charging Manager. CFos Power Brain Wallbox og den integrerte cFos Charging Manager (også tilgjengelig separat for Windows/Raspberry Pi) støtter alle typer strømmålere som er oppført nedenfor

  • S0-strømmåler: Den enkleste og billigste typen strømmåler. Når du kobler til S0-utgangen, må du være oppmerksom på polariteten, da det i dag vanligvis er en halvlederutgang som bare leder i én retning. Bruk en tvunnet parforbindelse for dette. Hvis du ikke registrerer pulser, må du bytte ledningene ved S0-inngangen. En S0-strømmåler følger med vår cFos Power Brain Wallbox. Du kan bruke den universelt, f.eks. til å måle ladeeffekten, husholdningsforbruket eller produksjonseffekten til solcelleanlegget ditt.
  • Modbus-strømmåler: Strømmåler som støtter Modbus RTU-protokollen. CFos Power Brain Wallbox har en RS-485-tilkobling for Modbus RTU. Med Raspberry Pi eller Windows-PC trenger du en RS-485-adapter for dette (f.eks. vårt Modbus-sett).
  • Smartmåler: Ofte installert i solcelleanlegg. Dette er vanligvis en toveis måler som er koblet til nettoverføringspunktet og kan måle om du for øyeblikket trekker eller mater inn strøm. Disse målerne snakker vanligvis Modbus TCP, dvs. hvis solcelleanlegget ditt er koblet til husnettet ditt, kan du adressere denne måleren direkte.


Merk:
Det finnes faseoppløste og ikke-faseoppløste elektrisitetsmålere. Faseoppløste elektrisitetsmålere teller elektrisiteten på hver enkelt fase.
Målere med toveis måling kan skille mellom forbruk og innmating. En toveis strømmåler i nettreferansepunktet anbefales hvis du vil lade soloverskudd (se nedenfor) eller ha oversikt over innmating/forbruk for hele huset ditt med solcelleanlegg.

Hovedreferanse

Du kobler strømmåleren til nettoverføringspunktet. CFos Charging Manager kan deretter bruke denne måleren til å bestemme forbruket eller strømproduksjonen til solcelleanlegget ditt og beregne soloverskuddet. Hvis du har et solcelleanlegg, trenger du en toveis strømmåler for å lade soloverskudd. Alternativt kan du bruke forbruker-generator-målemetoden, dvs. at du installerer tilsvarende målere for alle forbrukere og generatorer.

Eksempel på nettreferanse

Forbruk fra elbilen/oppgradering av tredjeparts bokser

Du installerer strømmåleren direkte i cFos Power Brain Wallbox eller kobler strømmåleren bak en hvilken som helst Wallbox uten strømmåler. Slik kan du holde øye med strømforbruket til en enkelt Wallbox-ladestasjon. Hvis du legger til en Wallbox-ladestasjon uten strømmåler i cFos Charging Manager, kan du koble til en strømmåler bak denne Wallbox-ladestasjonen. Du kan deretter legge til denne som en enhet i cFos Charging Manager og knytte den til Wallbox-ladestasjonen i Wallbox-innstillingene. For cFos Charging Manager vises en Wallbox-ladestasjon med tilkoblet måler som en Wallbox-ladestasjon med integrert måler. CFos Charging Manager kan da reagere på den faktiske ladeeffekten til bilen og dermed lade intelligent.

Eksempel for SunSpec Solar Inverter

Dynamisk ladestrømstyring med hensyn til husholdningsforbruk

Du kobler til strømmåleren slik at du måler strømforbruket til huset uten cFos Power Brain Wallbox. CFos Charging Manager vil deretter redusere ladeeffekten til Wallbox-ladestasjonen under belastningstopper for å forhindre overbelastning. Dette fungerer også med flere Wallbox-ladestasjoner. Alternativt kan du også stille inn en fast mengde strøm som er tilgjengelig for huset totalt i cFos Charging Manager og tildele en fast buffer. Med en strømmåler fungerer lastfordelingen dynamisk, og du kan redusere bufferen. Dynamisk ladestrømstyring med S0-strømmåler

Eksempel på dynamisk styring av ladestrøm