Dokumentasjon

Oversikt over konfigurasjonseksempler for cFos Power Brain / Charging Manager

Nedenfor finner du noen eksempler på konfigurasjon. Klikk på lenkene nedenfor for å gå direkte til ditt eksempel:

I eksemplene nedenfor brukes en cFos Power Brain Wallbox med medfølgende cFos Charging Manager som sentral styringsenhet. Alternativt kan du også bruke en Raspberry Pi. CFos Charging Manager (allerede integrert i cFos Power Brain Wallbox) kan styre ladestasjoner og målere via LAN/WLAN (Modbus TCP/IP) og (tvunnet) parkobling (modbus RTU). En Modbus-proxy støttes også, slik at du kan kombinere begge. For mer informasjon om tilkoblingsalternativene, se: Tilkoblingsalternativer.

I cFos Power Brain Wallbox er den "interne" Wallbox-ladestasjonen og de interne S0-tellerne 1 og 2 alltid satt opp som en enhet og vises som en flis. Disse kan ikke slettes, men kun deaktiveres ved behov. Wallbox og S0-teller 1 er aktivert, S0-teller 2 er deaktivert. For å se flisen til S0-måler 2 og konfigurere den, må du aktivere avkrysningsruten "Vis alle" under "Start" for "Enheter". IP-adressen, porten og Modbus-ID-en er fast for alle disse interne enhetene. Du trenger ikke å konfigurere noe her. Som standard er cFos Charging Manager aktivert, dvs. modusen er "lastdeling". Dette betyr at cFos Power Brain Wallbox fungerer med alle funksjoner i standardinnstillingen. Hvis du vil betjene en cFos Power Brain Wallbox som slave, må du sette modusen til "watch". Ellers trenger du ikke å konfigurere noe i slave-wallboxen så lenge du bruker standardverdiene 4701, 4702 og 4703 for TCP-port for Wallbox og S0-teller 1 og 2, samt Modbus ID 1, 2 og 3.

1 veggboks, 1 solcellemåler, soloverskudd

Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon

I Master Wallbox (cFos Power Brain Wallbox) er den interne Wallbox-ladestasjonen og S0-måleren 1 allerede konfigurert og aktivert som beskrevet ovenfor.
Rollen til S0-måleren er "produksjon", fordi den måler effekten til solsystemet.
Wallbox-ladestasjonen har f.eks. 15 kW hustilkoblingseffekt pluss solenergi til rådighet. Laderegelen sørger for at lading bare finner sted når en minimumsstrøm på 6,5 A er nådd. Overskuddslading.

1 veggboks, 1 måler forbruk elbil, solsystem Sunspec, soloverskudd

Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon

I hovedladestasjonen (cFos Power Brain Wallbox) er den interne Wallbox-ladestasjonen og S0-måleren 1 allerede konfigurert og aktivert som beskrevet ovenfor.
S0-måleren 1 til cFos Power Brain Wallbox 11kW og er koblet slik at bare strømmen som trekkes av Wallbox-ladestasjonen måles. Rollen til S0-måleren er "forbruk elbil"
Wallbox-ladestasjonen har f.eks. 15 kW hustilkoblingseffekt pluss solenergi til rådighet. Laderegelen sørger for at lading bare finner sted når en minimumsstrøm på 6,5 A er nådd. Overskuddslading.
Adressen til SunSpec Solar Inverter finner du i ruterinnstillingene. Som et eksempel er 192.168.2.155:4702 nå lagt inn her.

1 veggboks, 1 meter forbruk elbil

Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon

I hovedladestasjonen (cFos Power Brain Wallbox) er den interne Wallbox-ladestasjonen og S0-måleren 1 allerede konfigurert og aktivert som beskrevet ovenfor.
S0-måleren 1 til cFos Power Brain Wallbox 11kW og er koblet slik at bare strømmen som trekkes av Wallbox-ladestasjonen måles. Rollen til S0-måleren er "forbruk elbil".
"Hustilkoblingen" har 15 kW. Denne effekten er statisk tilgjengelig (siden det ikke er noen hustilkoblingsmåler). Du bør stille inn fasene på S0-måleren slik bilen faktisk bruker dem, dvs. for det meste L1 eller L1+L2+L3.

1 veggboks, 1 forbruksmåler hus

Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon

I hovedladestasjonen (cFos Power Brain Wallbox) er den interne Wallbox-ladestasjonen og S0-måleren 1 allerede konfigurert og aktivert som beskrevet ovenfor.
S0-måleren 1 til cFos Power Brain Wallbox 11kW og er koblet slik at bare strømmen som trekkes av huset (uten Wallbox-ladestasjonen) måles. S0-målerens rolle er "forbruk".
Husets tilkobling har 15 kW. Effekten til S0-måleren trekkes fra denne effekten. Resten er tilgjengelig for lading av elbilen. Hvis det oppstår kortvarige belastningstopper i huset, reduseres ladeeffekten. For ikke å overbooke de 15 kW er det satt opp en reserve på 2 kW.

1 Wallbox, 1 måler for strømtilførsel

Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon

I Wallbox-ladestasjonen (cFos Power Brain Wallbox) er den interne Wallbox-ladestasjonen og den interne Modbus-måleren allerede konfigurert og aktivert som beskrevet ovenfor. Den andre Modbus-måleren (rolle nettstrøm) er installert slik at den måler strømforbruket ved husets tilkoblingspunkt, dvs. forbruket i Wallbox-ladestasjonen og husets forbruk. Husets tilkoblingspunkt har en effekt på 15 kW. Effekten til den andre Modbus-måleren trekkes fra denne effekten. Resten er tilgjengelig for lading av elbilen. Hvis det oppstår kortvarige belastningstopper i huset, reguleres ladeeffekten ned. For ikke å overbelaste de 15 kW er det satt opp en reserve på 2 kW.

1 veggboks, 1 meter Nettforsyning (toveis)

Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon

I Wallbox-ladestasjonen (cFos Power Brain Wallbox) er den interne Wallbox-ladestasjonen og den interne Modbus-måleren allerede konfigurert og aktivert som beskrevet ovenfor. Den andre Modbus-måleren (rolle nettreferanse) er installert slik at den måler strømmen som oppstår ved husets tilkoblingspunkt, dvs. Wallbox-forbruket, husets forbruk og solcelleanleggets produksjon. Hustilkoblingen har en effekt på 15 kW. Fra denne effekten trekkes effekten til den andre Modbus-måleren fra (hvis måleren viser positive verdier) eller legges til (hvis måleren viser negative verdier, dvs. at strøm mates inn). Ved å ta hensyn til ladestrømmen til Wallbox-ladestasjonen kan Charging Manager beregne solcelleoverskuddet, men også måle belastningen på hustilkoblingen. Hvis det oppstår kortvarige belastningstopper i huset, reduseres ladeeffekten. For ikke å overbelaste de 15 kW er det lagt inn en reserve på 2 kW. I denne konfigurasjonen kan du sette opp regler for PV-overskuddslading.

2 veggbokser, 1 måler for husholdningsforbruk

Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon

Setup Master Slave Operation
Begge Wallbox-ladestasjonene deler husets tilkoblingseffekt på 15 kW minus 500 W reguleringsreserve. S0-måleren har rollen som "forbruk", dvs. den måler hva huset trenger for øyeblikket (uten Wallbox-ladestasjoner). Ladeeffekten minus husholdningens forbruk fordeles til begge Wallbox-ladestasjonene. Med 15 kW og 500 W reserve er 14,5 kW tilgjengelig for lading. Hvis huset fortsatt trenger f.eks. 3 kW og begge lader samtidig, mottar hver Wallbox-ladestasjon 5,75 kW ladeeffekt.
De riktige Modbus-portene og slave-ID-ene må stilles inn:

 • Standard for Wallbox-ladestasjonen: Port 4701, Slave-ID 1
 • Standard for S0-teller 1: Port 4702, Slave ID 2
 • Standard for S0-teller 2: Port 4703, Slave ID 3

For andre enheter: Instruksjoner for noen Wallbox-ladestasjoner, målere og vekselrettere
1. Master
I masterladestasjonen (cFos Power Brain Wallbox) er den interne Wallbox-ladestasjonen og S0-måleren 1 allerede konfigurert og aktivert som beskrevet ovenfor.
2. Slave
Den andre Wallbox-ladestasjonen (slave) er koblet til WLAN (husets nettverk). Den drives som en Modbus (TCP/IP)-slave. Derfor er adressen f.eks. 192.168.2.150:4701 og slave-ID 1.
Slaven er koblet til med faserotasjon 120 grader, dvs. elektrikeren har rotert fasene i forhold til masteren (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Dette forhindrer ensidig fasebelastning når begge bilene lader på L1. CFos Charging Manager kan overvåke dette hvis den kan måle individuelle faser (ikke målt her, men en faserotasjon på 120 grader er allerede lagt inn for demonstrasjonsformål). Hvis begge bilene bare lader på én fase, kan begge motta full effekt på sin fase.
S0-teller:
S0-telleren er koblet til S0-1-inngangen til masteren og har derfor standardverdier som beskrevet ovenfor. Den kan også henge i slave S0-1 og vil da ha adressen 192.168.2.150:4702, slave-ID 2, for eksempel.

2 veggbokser, 1 måler for husholdningsforbruk, 1 vekselretter

Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon

Setup Master Slave Operation
Begge Wallbox-ladestasjonene deler husets tilkoblingseffekt på 15 kW minus 500 W reguleringsreserve. S0-måleren har rollen "forbruk", dvs. den måler hva huset trenger for øyeblikket (uten Wallbox-ladestasjoner). Den tilgjengelige ladeeffekten er husets tilkoblingseffekt på 15 kW minus 500 W reguleringsreserve minus husets forbruk, målt med S0-måleren, pluss solenergi målt av SMA-vekselretteren. Så hvis huset trenger 2,5 kW og solcelleanlegget genererer 4 kW, har Wallbox-ladestasjonene til sammen 15 - 0,5 - 2,5 + 4 = 16 kW tilgjengelig. Disse deles i to hvis begge lader samtidig.
De riktige Modbus-portene og slave-ID-ene må stilles inn:

 • Standard for Wallbox-ladestasjonen: Port 4701, Slave-ID 1
 • Standard for S0-teller 1: Port 4702, Slave ID 2
 • Standard for S0-teller 2: Port 4703, Slave ID 3

For andre enheter: Instruksjoner for noen Wallbox-ladestasjoner, målere og vekselrettere
1. Master
I masterladestasjonen (cFos Power Brain Wallbox) er den interne Wallbox-ladestasjonen og S0-måleren 1 allerede konfigurert og aktivert som beskrevet ovenfor.
2. Slave
Den andre Wallbox-ladestasjonen (slave) er koblet til WLAN (husets nettverk). Den drives som en Modbus (TCP/IP)-slave. Derfor er adressen f.eks. 192.168.2.150:4701 og slave-ID 1.
Slaven er koblet til med faserotasjon 120 grader, dvs. elektrikeren har rotert fasene i forhold til masteren (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Dette forhindrer ensidig fasebelastning når begge bilene lader på L1. CFos Charging Manager kan overvåke dette hvis den kan måle individuelle faser (ikke målt her, men en faserotasjon på 120 grader er allerede lagt inn for demonstrasjonsformål). Hvis begge bilene bare lader i én fase, kan begge motta full effekt på sin fase.
Teller:
Den første S0-telleren er koblet til S0-1-inngangen til masteren og har derfor standardverdier som beskrevet ovenfor. Den kan også henge i slave S0-1 og vil da ha adressen 192.168.2.222:502, slave-ID 3, for eksempel.
Den andre "telleren" er derfor en SMA-omformer som henger på WLAN (husnettverket). Den har rollen "generasjon".

2 veggbokser, 1 måler husholdningsforbruk, 1 måler ukjent solsystem

Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon

Oppsett Master Slave-drift
Begge Wallbox-ladestasjonene deler husets tilkoblingseffekt på 15 kW minus 500 W reguleringsreserve. Det aktuelle husforbruket trekkes fra denne effekten og den aktuelle solenergien legges til. Hvis huset trenger 2,5 kW og solcelleanlegget genererer 4 kW, har Wallbox-ladestasjonene til sammen 15 - 0,5 - 2,5 + 4 = 16 kW tilgjengelig. Disse deles i to hvis begge lader samtidig.
De riktige Modbus-portene og slave-ID-ene må stilles inn:

 • Standard for Wallbox-ladestasjonen: Port 4701, Slave-ID 1
 • Standard for S0-teller 1: Port 4702, Slave ID 2
 • Standard for S0-teller 2: Port 4703, Slave ID 3

For andre enheter: Instruksjoner for noen Wallbox-ladestasjoner, målere og vekselrettere
1. Master
I masterladestasjonen (cFos Power Brain Wallbox) er den interne Wallbox-ladestasjonen og S0-måleren 1 allerede konfigurert og aktivert som beskrevet ovenfor.
2. Slave
Den andre Wallbox-ladestasjonen (slave) er koblet til WLAN (husets nettverk). Den drives som en Modbus (TCP/IP)-slave. Derfor er adressen f.eks. 192.168.2.150:4701 og slave-ID 1.
Slaven er koblet til med faserotasjon 120 grader, dvs. elektrikeren har rotert fasene i forhold til masteren (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Dette forhindrer ensidig fasebelastning når begge bilene lader på L1. CFos Charging Manager kan overvåke dette hvis den kan måle individuelle faser (ikke målt her, men en faserotasjon på 120 grader er allerede lagt inn for demonstrasjonsformål). Hvis begge bilene bare lader i én fase, kan begge motta full effekt på sin fase.
Teller:
Den første S0-telleren er koblet til S0-1-inngangen på masteren og har derfor standardverdier som beskrevet ovenfor. Den teller husets forbruk og har derfor rollen "forbruk".
Den andre måleren kan være en Modbus-måler, f.eks. ABB B23, Eastron eller Orno og henger på en Modbus 2-trådsforbindelse på Modbus-terminalen til cFos Power Brain (master) og som COM-parametere er måleren satt til 9600 baud, 8 databiter, ingen paritet og 1 stoppbit. Dens slave-ID er 1. Dens rolle er "generasjon" fordi den måler effekten til solsystemet.

2 veggbokser, statisk hustilkobling

Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon

Oppsett Master Slave-drift
Begge Wallbox-ladestasjonene deler de statisk tildelte 15 kW. Dette betyr at hvis bare én lader, mottar den 11 kW. Hvis begge lader samtidig, mottar begge 7,5 kW (minus 500 W innstilt reguleringsreserve).
De riktige Modbus-portene og slave-ID-ene må stilles inn:

 • Standard for Wallbox-ladestasjonen: Port 4701, Slave-ID 1
 • Standard for S0-teller 1: Port 4702, Slave ID 2
 • Standard for S0-teller 2: Port 4703, Slave ID 3

1. Master
I masterladestasjonen (cFos Power Brain Wallbox) er den interne Wallbox-ladestasjonen og S0-måler 1 allerede konfigurert og aktivert som beskrevet ovenfor.
2. Slave
Den andre Wallbox-ladestasjonen (slave) er koblet til WLAN (husets nettverk). Den drives som en Modbus-slave. IP-adressen i WLAN angis her som adresse for denne Wallbox-ladestasjonen (f.eks. 192.168.2.150). Port for Wallbox-ladestasjonen er 4701, slave-ID 1.
Slaven er tilkoblet med faserotasjon 120 grader, dvs. elektrikeren har rotert fasene i forhold til masteren (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Dette forhindrer ensidig fasebelastning når begge bilene lades i enfase eller tofase. Hvis begge bilene bare lader i enfase, kan begge motta full effekt på sin fase. CFos Charging Manager kan overvåke dette hvis den kan måle individuelle faser (ikke målt her, men en faserotasjon på 120 grader er allerede lagt inn for demoformål). Ladestrømmen fordeles mellom de ladende bilene. Hvis ingen målere er tilkoblet, antar cFos Charging Manager at bilen alltid tar den strømmen som tilbys den. Uten målere kan du stille inn permanent hvilke faser som brukes av bilen.

2 veggbokser, statisk hustilkobling, 2 tilkoblede målere til veggboksene

Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon

Oppsett Master Slave-drift
Begge Wallbox-ladestasjonene deler de statisk tildelte 15 kW. Dette betyr at hvis bare én lader, mottar den 11 kW. Hvis begge lader samtidig, mottar begge 7,5 kW (minus 500 W innstilt kontrollreserve). På grunn av de festede målerne kan Charging Manager tildele mer enn 7,5 kW til en Wallbox-ladestasjon hvis den andre Wallbox-ladestasjonen for øyeblikket krever mindre.
De riktige Modbus-portene og slave-ID-ene må stilles inn:

 • Standard for Wallbox-ladestasjonen: Port 4701, Slave-ID 1
 • Standard for S0-teller 1: Port 4702, Slave ID 2
 • Standard for S0-teller 2: Port 4703, Slave ID 3

For andre enheter: Instruksjoner for noen Wallbox-ladestasjoner, målere og vekselrettere
1. Master
I masterladestasjonen (cFos Power Brain Wallbox) er den interne Wallbox-ladestasjonen og S0-måleren 1 allerede konfigurert og aktivert som beskrevet ovenfor.
Den første S0-telleren er festet her. For Charging Manager ser det ut som om telleren er installert. En flis for telleren i oversiktsvinduet forsvinner.
2. Slave
Den andre Wallbox-ladestasjonen (slave) er koblet til WLAN (husets nettverk). Den drives som en Modbus-slave. Her legges IP-adressen i WLAN inn som adresse for Wallbox-ladestasjonene (f.eks. 192.168.2.150). Port for Wallbox-ladestasjonen er 4701, slave-ID 1.
Slaven er tilkoblet med faserotasjon 120 grader, dvs. elektrikeren har rotert fasene i forhold til masteren (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Dette forhindrer ensidig fasebelastning når begge bilene lader enfaset eller tofaset. Hvis begge bilene bare lader i enfase, kan begge motta full effekt på sin fase. CFos Charging Manager kan overvåke dette hvis den kan måle individuelle faser (ikke målt her, men en faserotasjon på 120 grader er allerede lagt inn for demonstrasjonsformål). Ladeeffekten fordeles mellom de ladende bilene. Hvis ingen tellere er koblet til, antar cFos Charging Manager at bilen alltid tar den strømmen som tilbys den.
Den andre S0-telleren er festet her. For Charging Manager ser det ut som om måleren er innebygd. En flis for telleren i oversiktsvinduet forsvinner.
Teller:
Den første S0-telleren er koblet til S0-1-inngangen til masteren og har derfor standardverdier som beskrevet ovenfor. Den teller forbruket til Wallbox 1 eller Master Wallbox.
Den andre S0-telleren er koblet til S0-1-inngangen til slaven og har derfor adressen f.eks. 192.168.2.150:4702, slave-ID 2. Dens rolle er "forbruk-auto", fordi den måler forbruket til slave-wallbox-ladestasjonen.
Den andre S0-telleren kan også festes til den interne Wallbox-ladestasjonen til slaven. Da vil det for cFos Charging Manager se ut som om slave-wallbox-ladestasjonen har en innebygd måler, og derfor trenger ingen måler å konfigureres i cFos Charging Manager til masteren for denne Wallbox-ladestasjonen.

2 veggbokser, statisk hustilkobling, 2 tilkoblede målere til veggboksene, andre veggboks Modbus RTU

Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon

Utsikt fra Master Wallbox-ladestasjonen:

Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon

Utsikt fra slave-ladestasjonen:

Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon

Oppsett Master Slave-drift
Begge Wallbox-ladestasjonene deler de statisk tildelte 15 kW. Dette betyr at hvis bare én lader, mottar den 11 kW. Hvis begge lader samtidig, mottar begge 7,5 kW (minus 500 W innstilt kontrollreserve). På grunn av de festede målerne kan Charging Manager tildele mer enn 7,5 kW til en Wallbox-ladestasjon hvis den andre Wallbox-ladestasjonen for øyeblikket krever mindre.
De riktige Modbus-portene og slave-ID-ene må stilles inn:

 • Standard for Wallbox-ladestasjonen: Port 4701, Slave-ID 1
 • Standard for S0-teller 1: Port 4702, Slave ID 2
 • Standard for S0-teller 2: Port 4703, Slave ID 3

For andre enheter: Instruksjoner for noen Wallbox-ladestasjoner, målere og vekselrettere
1. Master
I masterladestasjonen (cFos Power Brain Wallbox) er den interne Wallbox-ladestasjonen og S0-måleren 1 allerede konfigurert og aktivert som beskrevet ovenfor.
Den første S0-telleren er festet her. For Charging Manager ser det ut som om telleren er innebygd. En flis for telleren i oversiktsvinduet forsvinner.
2. Slave
Den andre Wallbox-ladestasjonen (slave) er koblet til Modbus RTU med en twisted pair-forbindelse til master-ladestasjonen. Den drives som en Modbus-slave. Som et eksempel ble COM-portparametrene angitt som adresse: COM1,9600,8,n,1 og ID er 1.
Slaven er koblet til med faserotasjon 120 grader, dvs. elektrikeren har rotert fasene i forhold til masteren (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Dette forhindrer ensidig fasebelastning når begge bilene lades i enfase eller tofase. Hvis begge bilene bare lader i enfase, kan begge motta full effekt på sin fase. CFos Charging Manager kan overvåke dette hvis den kan måle individuelle faser (ikke målt her, men en faserotasjon på 120 grader er allerede lagt inn for demoformål). Ladestrømmen fordeles mellom de ladende bilene. Hvis ingen målere er tilkoblet, antar cFos Charging Manager at bilen alltid tar den strømmen som tilbys den.
De samme COM-parametrene må legges inn i slaven.
Teller:
Den første S0-telleren er koblet til S0-1-inngangen til masteren og har derfor standardverdier som beskrevet ovenfor. Den teller forbruket til Wallbox 1 eller Master Wallbox.
Den andre S0-telleren er koblet til S0-1-inngangen til slaven og er koblet til slaven, og dens rolle i slaven er satt til "Elbilforbruk". For Charging Manager ser slave-wallbox-ladestasjonen ut som en med en innebygd måler. Du trenger ikke å sette opp en måler for denne Wallbox-ladestasjonen i cFos Charging Manager for masteren.

2 veggbokser, hustilkobling statisk, 2 tilkoblede Modbus-målere til veggboksene, andre veggboks Modbus RTU

Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon

Utsikt fra Master Wallbox-ladestasjonen:

Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon

Utsikt fra slave-ladestasjonen:

Img Skjermbilde cFos Charging Manager-konfigurasjon

Oppsett Master Slave-drift
Begge Wallbox-ladestasjonene deler de statisk tildelte 15 kW. Dette betyr at hvis bare én lader, mottar den 11 kW. Hvis begge lader samtidig, mottar begge 7,5 kW (minus 500 W innstilt kontrollreserve). De tilkoblede målerne gjør det mulig for Charging Manager å tildele mer enn 7,5 kW til den ene Wallbox-ladestasjonen hvis den andre Wallbox-ladestasjonen for øyeblikket krever mindre.
Begge Wallbox-ladestasjonene og begge målerne er koblet til via en Modbus (RTU, to-leder-tilkobling). Slaven og begge målerne er koblet til masteren. De riktige Modbus-portene og slave-ID-ene må stilles inn:

 • Standard for masterladestasjonen: Slave-ID 1
 • Standard Modbus-teller 1: Slave-ID 101
 • Standard for slave-ladestasjonen: Slave-ID 4 (må ikke være 1)
 • Modbus teller 2: Slave ID 102 (må ikke være 101)

For andre enheter: Instruksjoner for noen Wallbox-ladestasjoner, målere og vekselrettere
1. Master
I masterladestasjonen (cFos Power Brain Wallbox) er den interne Wallbox-ladestasjonen og standard cFos YTL Modbus-teller 1 allerede konfigurert og aktivert som beskrevet ovenfor.
Denne Modbus-telleren er festet. For Charging Manager ser det ut som om telleren er innebygd. En flis for telleren i oversiktsvinduet forsvinner.
2. Slave
Den andre Wallbox-ladestasjonen (slave) er koblet til Modbus RTU med en twisted pair-forbindelse til master-ladestasjonen. Den drives som en Modbus-slave. Som et eksempel ble COM-portparametrene angitt som adresse: COM1,9600,8,n,1 og ID er 4.
Slaven er koblet til med faserotasjon 120 grader, dvs. elektrikeren har rotert fasene i forhold til masteren (L1 -> L2, L2 -> L3, L3 -> L1). Dette forhindrer ensidig fasebelastning når begge bilene lader enfaset eller tofaset. Hvis begge bilene bare lader i enfase, kan begge motta full effekt på sin fase. CFos Charging Manager kan overvåke dette hvis den kan måle individuelle faser (ikke målt her, men en faserotasjon på 120 grader er allerede lagt inn for demoformål). Ladestrømmen fordeles mellom de ladende bilene. Hvis ingen målere er tilkoblet, antar cFos Charging Manager at bilen alltid tar den strømmen som tilbys den.
De samme COM-parametrene må legges inn i slaven.
2. Måler:
Den andre måleren er også koblet til to-tråds modbus og har ID 102. Den er festet til den andre Wallbox-ladestasjonen i masteren. Den kan ikke festes i slaven, da slaven ikke er en Modbus-master. Bare masterladestasjonen kan spørre andre enheter på Modbus. Den andre måleren teller forbruket til slave-ladestasjonen, så dens rolle er "elbilforbruk". For Charging Manager i masterladestasjonen ser slave-ladestasjonen ut som en med en innebygd måler.