Dokumentasjon

cFos Charging Manager på smartmålerporten (SMGW)

Du kan betjene cFos Charging Manager på HAN-grensesnittet til en smartmåler-gateway. I henhold til BSI TR-03109-1 gir en Smart Meter Gateway et transparent grensesnitt fra HAN-grensesnittet via WAN-grensesnittet til nettverksoperatøren eller energileverandøren. Dette er regulert i HAF3 (3.4.2.3) og må konfigureres tilsvarende av smartmålergatewayadministratoren (forbindelse mellom EMT og CLS).

Drift på Smart Meter Gateway krever et TLS-sertifikat fra cFos Charging Manager, som du kan laste opp under "Konfigurasjon" i Charging Manager og velge for Smart Meter Gateway.

Du må også konfigurere IP-adressen eller URL-en som Smart Meter Gateway kan nås under i husets nettverk.

Du kan nå velge følgende funksjoner:

  1. CFos Charging Manager bruker en OCPP-gateway for å koble alle konfigurerte ladestasjoner til energileverandørens OCPP-backend via en smartmåler-gateway. Dette gjør det mulig for energileverandøren å se statusen til alle ladeboksene og logge ladeprosesser eller fakturere de forbrukte energimengdene. CFos Power Brain-ladestasjonene kan også kommunisere på denne måten (selv uten gateway) via Smart Meter Gateway med OCPP-backend til energileverandøren.
  2. I tilfelle strømmangel kan energileverandøren eller nettoperatøren redusere hustilkoblingseffekten som er tilgjengelig for cFos Charging Manager.
  3. Energileverandøren kan informere cFos Charging Manager om start og slutt på tariffer, som deretter kan tas i betraktning av ladeboksene og brukerne ved hjelp av laderegler.
  4. Nettoperatøren eller energileverandøren kan administrere kundeinstallasjonen fullt ut som administrator.

Funksjonene 1. og 2. aktiveres tilsvarende under "Konfigurasjon".

Ladestyring på smartmåler-gatewayen