Dokumentasjon

Kontroll av nettbetjeningen

Hvis energileverandøren/nettoperatøren din foreskriver en rundstyringsmottaker, kan du lese den relevante delen av våre vanlige spørsmål.

cFos Charging Manager på smartmålerporten (SMGW)

Du kan betjene cFos Charging Manager på HAN-grensesnittet til en smartmåler-gateway. I henhold til BSI TR-03109-1 gir en Smart Meter Gateway et transparent grensesnitt fra HAN-grensesnittet via WAN-grensesnittet til nettverksoperatøren eller energileverandøren. Dette er regulert i HAF3 (3.4.2.3) og må konfigureres tilsvarende av smartmålergatewayadministratoren (forbindelse mellom EMT og CLS).

Drift på Smart Meter Gateway krever et TLS-sertifikat fra cFos Charging Manager, som du kan laste opp under "Konfigurasjon" i Charging Manager og velge for Smart Meter Gateway.

Du må også konfigurere IP-adressen eller URL-en som Smart Meter Gateway kan nås under i husets nettverk.

Du kan nå velge følgende funksjoner:

  1. CFos Charging Manager bruker en OCPP-gateway for å koble alle konfigurerte ladestasjoner til energileverandørens OCPP-backend via en smartmåler-gateway. Dette gjør det mulig for energileverandøren å se statusen til alle ladeboksene og logge ladeprosesser eller fakturere de forbrukte energimengdene. CFos Power Brain-ladestasjonene kan også kommunisere på denne måten (selv uten gateway) via Smart Meter Gateway med OCPP-backend til energileverandøren.
  2. I tilfelle strømmangel kan energileverandøren eller nettoperatøren redusere hustilkoblingseffekten som er tilgjengelig for cFos Charging Manager.
  3. Energileverandøren kan informere cFos Charging Manager om start og slutt på tariffer, som deretter kan tas i betraktning av ladeboksene og brukerne ved hjelp av laderegler.
  4. Nettoperatøren eller energileverandøren kan administrere kundeinstallasjonen fullt ut som administrator.

Funksjonene 1. og 2. aktiveres tilsvarende under "Konfigurasjon".

HTTP API for nettverksoperatører og energileverandører kan angi og spørre Charging Manager-variabler ved hjelp av to anrop. Disse variablene kan tas i betraktning ved konfigurering av hustilkoblingseffekten og den maksimale Wallbox-effekten. Nettoperatører og energileverandører står fritt til å definere sine egne (produsentuavhengige) standarder for hvordan disse variablene tilordnes.

Eksempel: Hustilknytningseffekt = 55000 * AVAIL / 100
Nettselskapet setter variabelen AVAIL til verdier mellom 0-100 og kan dermed regulere ned effekten til kundeanlegget i prosentvise trinn.

Eksempel: TARIF
Energileverandøren setter variabelen TARIF til 0 eller 1 og informerer systemet ved hjelp av 0 om at den "normale" tariffen nå gjelder, og ved hjelp av 1 om at en redusert tariff nå gjelder. Brukerne av systemet kan deretter opprette laderegler som lar dem lade bilen bare til bestemte tariffer eller lade med lavere ladeeffekt til bestemte tariffer.

Figur Håndtering av nettbetjent lading

HTTP API

Angi en variabel

GET /cnf?cmd=set_cm_vars&name=n&val=v&clear=c
n er navnet på variabelen, v er dens verdi.
clear er valgfritt, med c=1 slettes alle eksisterende variabler før tilbakestilling.

curl -i -X GET --user admin:1234abcd 'http://localhost/cnf?cmd=set_cm_vars&name=var3&val=123' Linux
curl -i -X GET --user admin:1234abcd "http://localhost/cnf?cmd=set_cm_vars&name=var3&val=123" Windows

Angi alle variabler

POST /cnf?cmd=set_cm_vars&clear=1
POST-kroppen inneholder et JSON-objekt med navnene og verdiene til variablene, f.eks.

{"vars": [{ "name": "var1", "expr": 1.5 }], { "name": "var2", "expr": 2 }] }
Slett alle variabler og sett var1 til 1,5, var2 til 2.

curl -i -X POST -d '{ "vars": [{ "name": "tarif", "expr": 1 }, { "name": "PWR", "expr": 70 }] }' --user admin:1234abcd 'http://localhost/cnf?cmd=set_cm_vars' Linux
curl -i -X POST -d "{ \"vars\": [{ \"name\": \"tarif\", \"expr\": 1 }, { \"name\": \"PWR\", \"expr\": 70 }] }" --user admin:1234abcd "http://localhost/cnf?cmd=set_cm_vars" Windows

Les alle variabler

GET /cnf?cmd=get_cm_vars
Returnerer et JSON-objekt som samsvarer med set_cm_vars med alle variabler, deres formler (eller konstanter) og deres nåværende beregnede verdier.

curl -i -X GET --user admin:1234abcd 'http://localhost/cnf?cmd=get_cm_vars Linux
curl -i -X GET --user admin:1234abcd "http://localhost/cnf?cmd=get_cm_vars Windows

Dette API-et kan nås via Smart Meter Gateway uten ytterligere autentisering, ettersom Smart Meter Gateway allerede tar seg av dette ved å definere tilkoblinger og autentisering ved hjelp av sertifikater. Dette API-et kan brukes fra hjemmenettverket ved hjelp av et administratorpassord.