Netvriendelijke bediening

Als uw energieleverancier/netbeheerder een rimpelspanningsontvanger voorschrijft, lees dan het betreffende gedeelte van onze FAQ.

cFos Charging Manager op de Slimme Meter Gateway (SMGW)

U kunt de cFos Charging Manager bedienen op de HAN interface van een Slimme Meter Gateway. Volgens BSI TR-03109-1 biedt een slimme meter gateway een transparante interface van de HAN-interface via de WAN-interface naar de netbeheerder of energieleverancier. Dit is geregeld in HAF3 (3.4.2.3) en moet dienovereenkomstig worden geconfigureerd door de Slimme Meter Gateway Beheerder (verbinding tussen EMT en CLS).

Voor bediening op de Slimme Meter Gateway is een TLS-certificaat van de cFos Charging Manager vereist, deze kunt u uploaden onder "Configuratie" in de Charging Manager en selecteren voor de Slimme Meter Gateway.

Ook moet u het IP-adres of URL instellen waaronder de Slimme Meter Gateway in het thuisnetwerk bereikbaar is.

U kunt nu de volgende functies selecteren:

  1. De cFos Charging Manager maakt gebruik van een OCPP gateway om alle geconfigureerde wallboxen via een slimme meter gateway te verbinden met de OCPP backend van de energieleverancier. Dit geeft de energieleverancier de mogelijkheid om de status van alle wallboxen te zien en laadprocessen te loggen of de hoeveelheid verbruikte energie te factureren. Ook kunnen de cFos Power Brain Wallboxen op deze manier (ook zonder gateway) via de Slimme Meter Gateway communiceren met de OCPP backend van de energieleverancier.
  2. Bij een energietekort kan de energieleverancier of netbeheerder het beschikbare huisaansluitvermogen van de cFos Charging Manager verminderen.
  3. De energieleverancier kan de cFos Charging Manager informeren over het begin en einde van tarieven, waarmee de wallboxen en gebruikers met behulp van laadregels rekening kunnen houden.
  4. De netbeheerder of energieleverancier kan als beheerder het klantsysteem volledig beheren.

Functies 1 en 2 worden overeenkomstig geactiveerd onder "Configuratie".

De HTTP API voor netbeheerders en energieleveranciers kan variabelen instellen en opvragen via 2 calls naar de Charging Manager. Met deze variabelen kan rekening worden gehouden bij het configureren van het huisaansluitvermogen en het maximale wallbox-vermogen. Netbeheerders of energieleveranciers zijn vrij in het ontwerpen en kunnen hun eigen (fabrikantonafhankelijke) normen stellen voor de toekenning van deze variabelen.

Voorbeeld: capaciteit huisaansluiting = 55000 * BESCHIKBAAR / 100
De netbeheerder stelt de variabele AVAIL in op waarden tussen 0-100 en kan zo de output van het klantsysteem in procentuele stappen naar beneden regelen.

Voorbeeld: TARIEF
De energieleverancier zet de variabele TARIF op 0 of 1 en laat met 0 aan het systeem weten dat nu het "normale" tarief geldt en met 1 dat er nu een verlaagd tarief geldt. De gebruikers van het systeem kunnen dan laadregels maken die hen alleen toestaan om de auto op te laden tegen bepaalde tarieven of te laden met een lager laadvermogen tegen bepaalde tarieven.

Figuur Netvriendelijk laadbeheer

HTTP-API

Stel een variabele in

GET /cnf?cmd=set_cm_vars&name=n&val=v
n is de naam van de variabele, v is de waarde ervan.

curl -i -X GET --user admin:1234abcd 'http://localhost/cnf?cmd=set_cm_vars&name=var3&val=123' Linux
curl -i -X GET --user admin:1234abcd "http://localhost/cnf?cmd=set_cm_vars&name=var3&val=123" Windows

Stel alle variabelen in

POST /cnf?cmd=set_cm_vars
De POST-body bevat een JSON-object met de namen en waarden van de variabelen, bijv

{ "var1": 1.5, "var2": 2 }
Verwijder alle variabelen en stel var1 in op 1.5, var2 op 2.

curl -i -X POST -d '{ "tarif": 1, "PWR": 70 }' --user admin:1234abcd 'http://localhost/cnf?cmd=set_cm_vars' Linux
curl -i -X POST -d "{ \"tarif\": 1, \"PWR\": 70 }" --user admin:1234abcd "http://localhost/cnf?cmd=set_cm_vars" Windows

Lees alle variabelen

GET /cnf?cmd=get_cm_vars
Retourneert een JSON-object dat overeenkomt met set_cm_vars met alle variabelen en hun waarden.

curl -i -X GET --user admin:1234abcd 'http://localhost/cnf?cmd=get_cm_vars&name=var3&val=123' Linux
curl -i -X GET --user admin:1234abcd "http://localhost/cnf?cmd=get_cm_vars&name=var3&val=123" Windows

Deze API is zonder verdere authenticatie via de Slimme Meter Gateway te bereiken, aangezien de Slimme Meter Gateway dit al overneemt door het definiëren van de verbindingen en authenticatie met behulp van certificaten. Deze API kan vanaf het thuisnetwerk worden gebruikt met een beheerderswachtwoord.