Documentatie

COM poort teller voor cFos Charging Manager onder Raspberry en Windows

S0-meters hebben een schakeluitgang voor de S0-impulsen (b.v. 1000 impulsen per kWh). De cFos-laadmanager kan deze pulsen evalueren via een RS232-interface en ze beschikbaar stellen in de vorm van een "COM-poort"-teller. Op deze manier kan een teller met weinig moeite op een Raspberry of PC worden aangesloten. Een USB RSR-adapter en geschikte aansluitklemmen zijn vereist:
RS232 USB Adapter
Klemmen für RS232

De S0-uitgang van de teller moet de RX-pen van de RS232-interface naar massa schakelen. Merk op dat de meeste S0-tellers transistoruitgangen gebruiken en dat de stroom slechts in één richting kan lopen. Draai daarom het dradenpaar indien nodig. U kunt dan een "COM Port" teller instellen in de cFos Charging Manager. Voer als adres de COM-poort in die door de USB-adapter wordt geleverd. Dan moet u de pulsen per kWh instellen die uw meter levert.
Noot: De RS232 interface heeft officieel een 12V niveau, maar in de praktijk is het veel minder. Maar het zou genoeg moeten zijn voor een paar meter kabel (misschien 3-5m).

COM-poort als digitale ingangen gebruiken

Met de bovenstaande configuratie biedt de "COM Port" meter ook digitale ingangen, b.v. voor de evaluatie van stuursignalen van buitenaf, zoals het relaiscontact van een rimpelspanningontvanger of een omvormer van een zonnesysteem. U kunt de signalen CTS, DSR, RI en CD op de RS232-interface met de aarde verbinden. Deze kunnen dan als input1 tot input4 (volgorde: CTS, DRS, RI, CD) in de meter worden geëvalueerd door middel van formules. Als uw meter bijvoorbeeld in de cFos Charging Manager de apparaat-ID M5 heeft, kunt u met formules toegang krijgen tot M5.input1, M5.input2, M5.input3 en M5.input4.