Documentatie

Aflezen van SML-meters met optische leeskop

Veel "moderne" meters hebben een optische interface, d.w.z. een infrarooddiode, waarmee sommige waarden van stroommeters worden uitgevoerd in SML-formaat. De cFos Charging Manager ondersteunt deze meters en de aansluiting van een optische leeskop. Optische leeskoppen zijn verkrijgbaar in twee versies: Met 3,3V TTL-niveau of met USB-aansluiting. Je kunt een TTL leeskop aansluiten op de cFos Power Brain controller en eentje met een USB interface op de Raspberry PI of Windows.

Om een meter die SML spreekt uit te lezen met een optische leeskop, heb je een leeskop met TTL-niveau nodig voor de cFos Power Brain. Deze wordt als volgt bedraad: Voor controllers met hardware revisie 1.1 (Rev. C) en 2.0 (Rev. F):

GND - Pin 10
TxD - Pin 11 - RxD van de lezer wordt hier aangesloten
RxD - Pin 12 - TxD van de lezer wordt hier aangesloten
Vcc - Pin 15

Stel vervolgens een meter in van het type "SML Meter COM Port" in de cFos Charging Manager. Voer COM2,9600,8,N,1 in als adres.
Als je de cFos Charging Manager onder Windows of Raspberry gebruikt, heb je een optische leeskop met een USB-interface nodig. Stel het type "SML Meter" in als de meter en stel het adres in op COMx,9600,8,N,1, waarbij COMx de COM-poort is waaronder de USB-lezer rapporteert (vergelijkbaar met Modbus-adapters).

Teller met knippercode inschakelen

In de basistoestand leveren de in de meterkasten geïnstalleerde "moderne meetapparatuur" de kWh alleen via de optische interface. Om tijdig prestatiewaarden te ontvangen, moeten deze met een PIN worden geactiveerd. U kunt de PIN-code verkrijgen bij uw meetpuntbeheerder of netwerkexploitant. Als u de PIN heeft, kunt u de meter ontgrendelen met een zaklamp: Flash de optische interface eenmaal. De meter voert dan een displaytest uit en "PIN" en 4 nullen verschijnen op het display. Nu kunt u de eerste 0 verhogen met pulsen van ca. 1 sec. Nu kunt u de eerste 0 verhogen met pulsen van ca. 1 sec. totdat u het eerste cijfer van de pin heeft ingevoerd. Wacht dan tot de cursor naar de 2e nul springt en verhoog dit cijfer dienovereenkomstig door knipperende pulsen. Nadat u alle 4 cijfers van de PIN-code hebt ingevoerd, wordt de teller gedurende 120 seconden ingeschakeld. In deze toestand verandert het display door kort knipperen in verschillende weergaven. Eén daarvan is "PIN aan". Licht nu ca. 5sec op totdat "PIN off" verschijnt. U hebt nu permanent de overdracht van actief vermogen via de optische interface ingeschakeld. Hiermee kan ook iedereen met een zaklamp de verschillende waarden van de meter aflezen. Helaas wordt het actief vermogen vaak alleen als een totale waarde doorgegeven. De cFos Charging Manager berekent dan de overeenkomstige stroomwaarden voor de fasen. Aangezien dit onderhevig is aan een zekere mate van onnauwkeurigheid, moet u daarom een zekere reserve plannen of instellen voor taken op het gebied van belastingsbeheer.

Meter lezen met Tibber Pulse

Om de gegevens van de Tibber-Pulse rechtstreeks in de laadmanager te krijgen, moet de webserver op de Tibber-Bridge permanent geactiveerd zijn. Hiervoor kun je de volgende stappen uitvoeren:

 1. Noteer het wachtwoord op de bridge (het staat op de QR-code), bijvoorbeeld ABCD-AA11
 2. Trek de bridge eruit, sluit hem aan voor misschien 1 seconde, trek hem er weer uit en sluit hem weer aan
 3. De ring zou nu groen moeten oplichten, zoals in het begin (nee, je bent geen instellingen kwijt!)
 4. Zoek naar het WLAN "TibberBridge" op de laptop/mobiele telefoon, de WPA-sleutel is het hierboven vermelde wachtwoord
 5. Roep na een succesvolle verbinding http://10.133.70.1/params/ op
 6. Voer gebruikersnaam "admin" in, wachtwoord zoals hierboven
 7. Zet onderaan het attribuut "webserver_force_enable" op "true" (type in!) en "Store params to flash"
 8. Uitschakelen en weer inpluggen, nu zou de Pulse-Bridge weer "normaal" moeten werken
Maak nu een nieuwe meter aan van het type "SLM Meter HTTP" in de wallbox en voer "http://admin:Passwort like oben@IP-der-Tibber-Bridge/data.json?node_id=1" in als adres.

Hier volgen enkele belangrijke opmerkingen over het gebruik van de Tibber Pulse.

De meter uitlezen met Tasmota

Tasmota is een besturingssysteem voor Espressif ESP-processoren. U kunt de Hichi IR optische leeskop aansluiten op een ESP-module met Tasmota. Tasmota stelt vervolgens een webserver ter beschikking van waaruit de cFos Charging Manager de via de leeskop vastgestelde metergegevens kan inlezen. Hier zijn de instructies van Andreas H. over hoe Tasmota te configureren:

Na integratie in het WLAN moet de leeskop worden beschreven met het bijbehorende script volgens de bestaande meter.
Webinterface (IP leeskop) -> Consoles -> Edit Script (script opslaan)
Belangrijk: Activeer "Script enable" en sla op
Met de bestaande meterdefinitie "Tasmota_Smartmeter_http.json" wordt een Logarex meter model LK13BE met SML uitgelezen.
Het bijpassende script:

     >D
     >B
     ->sensor53 r
     >M 1
     +1,3,s,16,9600,LK13BE,1,10,2F3F210D0A,063035310D0A
     1,77070100010800ff@1000,Gesamt kWh bezogen,kWh,Power_total_in,1
     1,77070100020800ff@1000,Gesamt kWh geliefert,kWh,Power_total_out,1
     1,77070100100700ff@1,Verbrauch aktuell,W,Power_curr,0
     1,77070100240700ff@1,Power L1,W,Power_L1_curr,0
     1,77070100380700ff@1,Power L2,W,Power_L2_curr,0
     1,770701004C0700ff@1,Power L3,W,Power_L3_curr,0
     1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Volt_L1_curr,1
     1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Volt_L2_curr,1
     1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Volt_L3_curr,1
     1,770701001f0700ff@1,Amperage L1,A,Amperage_L1_curr,2
     1,77070100330700ff@1,Amperage L2,A,Amperage_L2_curr,2
     1,77070100470700ff@1,Amperage L3,A,Amperage_L3_curr,2
     1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,HZ,2
     1,77070100510704ff@1,Phaseangle I-L1/U-L1,deg,phase_angle_p1,1
     1,7707010051070fff@1,Phaseangle I-L2/I-L2,deg,phase_angle_p2,1
     1,7707010051071aff@1,Phaseangle I-L3/I-L3,deg,phase_angle_p3,1
     1,77070100510701ff@1,Phase angle U-L2/U-L1,deg,phase_angle_l2_l1,1
     1,77070100510702ff@1,Phase angle U-L3/U-L1,deg,phase_angle_l3_l1,1
     

Als een andere meter dan in het voorbeeld wordt gebruikt, moet Tasmota in werking worden gesteld met het script dat bij de bestaande meter past.
Geschikte Tasmota-scripts voor de meest gangbare modellen zijn te vinden op het internet.
Daarna kan de uitvoer worden getest met de link http://ip_lesekopf/cm?cmnd=status%2010. De feedback moet er dan ongeveer zo uitzien.
De feedback moet er dan ongeveer zo uitzien (voorbeeld: Logarex LK13BE)

     {
     "StatusSNS":{
     "Time":"2022-09-24T10:16:32",
     "LK13BE":{
     "Power_total_in":108.9,
     "Power_total_out":0.0,
     "Power_curr":4294,
     "Power_L1_curr":1390,
     "Power_L2_curr":1453,
     "Power_L3_curr":1450,
     "Volt_L1_curr":235.0,
     "Volt_L2_curr":232.9,
     "Volt_L3_curr":234.2,
     "Amperage_L1_curr":5.96,
     "Amperage_L2_curr":6.33,
     "Amperage_L3_curr":6.25,
     "HZ":50.00,
     "phase_angle_p1":353.1,
     "phase_angle_p2":351.6,
     "phase_angle_p3":353.2,
     "phase_angle_l2_l1":120.1,
     "phase_angle_l3_l1":241.0
     }
     }
     }
     

De gegevens in de meterdefinitie (JSON) moeten dan afzonderlijk worden aangepast en geüpload naar de cFos WB.

Voor deze terugmelding kan dan in de cFos Charging Manager een door de gebruiker gedefinieerde teller worden aangemaakt met behulp van een JSON-definitie. Voor het bovenstaande voorbeeld is hier de download op de pagina van de apparaten die door de cFos Charging Manager worden ondersteund. Voer in de cFos Charging Manager een teller van het type "HTTP Input" in met het adres van uw Tasmota.

Opmerking: Er zijn verschillende configuratiemogelijkheden voor Tasmota. We hebben bovenstaande instructies van een ervaren Tasmota-gebruiker. Bij vragen kunnen we Tasmota helaas niet direct ondersteunen. Raadpleeg ons V&A systeem waar andere Tasmota gebruikers zijn die hopelijk kunnen helpen.