cFos Power Brain controller met Modbus of S0 meter

Mogelijke toepassingen voor de toonbank

1. Loggen van de opgeladen kWh

Img cFos Power Brain Controller met Modbus of S0 meter Img cFos Power Brain Controller met Modbus of S0 meter

Vraag uw elektricien om de S0 meter te installeren in de elektrische distributie in de voedingsleidingen voor de cFos Power Brain controller. U moet een twisted-pair verbinding hebben van de S0-teller naar de "S0-1"-poort op de cFos Power Brain controller. Voor Modbus-meters moet u de A- en B-aansluitingen van de Modbus-meter verbinden met de cFos Power Brain Controller-aansluitingen A en B met behulp van een twisted pair-verbinding.

In het dialoogvenster "Configuratie" hebt u de volgende instellingen nodig:

S0-teller

Voeg een cFos Power Brain controller type teller toe als een meter (teller).
Apparaattype: cFos Power Brain
Adres: localhost:4701
ID: 1
Ingeschakeld: aan
Rol: display of verbruik e-car

Stel indien nodig het aantal pulsen per kWh in.

Modbus-teller

Voeg een meter van het type "cFos / YTL DTS353F-2" toe als meter (teller).
Apparaattype: cFos / YTL DTS353F-2
Adres: COM1.9600,8,e,1
ID: 101
Ingeschakeld: aan
Rol: display of verbruik e-car

Vanaf nu telt uw cFos Power Brain controller de energie die in de auto wordt geladen.

Vastgezette teller

Opmerking: om de EVSE over deze meter te laten weten, moet u deze S0-meter koppelen aan de instellingen voor de EVSE.

2. Dynamische laadstroomregeling met inachtneming van het thuisverbruik

Img cFos Power Brain Controller met Modbus of S0 meter Img cFos Power Brain Controller met Modbus of S0 meter

Uniek verkoopargument: we kennen geen andere EVSE die dit kan.

Vraag uw elektricien om de meter achter de meter van uw energieleverancier zo te plaatsen dat deze alleen het elektriciteitsverbruik in uw huis meet - zonder dat van de cFos Power Brain wallbox. U moet de meter aansluiten op de cFos Power Brain Controller zoals hierboven beschreven.

Activeer het "load management" in de configuratie van de cFos Power Brain controller.

In het dialoogvenster "Configuratie" hebt u de volgende instellingen nodig:

Vul bij "Max. totaal vermogen" uw huisaansluitvermogen in. Als regelreserve moet u zeker 3000 (3 kW) als "vermogensreserve" invoeren, omdat afzonderlijke fasen anders kunnen worden belast.

Voeg de cFos Power Brain wallbox als een EVSE (wallbox).
Apparaattype: cFos Power Brain
Adres: localhost:4701
ID: 1
Geactiveerd: aan
Maximaal vermogen: 11 kW
Prioriteit: 0
Faserotatie: 0

Voeg het type S0 meter of Modbus meter toe als meter zoals hierboven uitgelegd. Rol: consumptie

Sla alle instellingen op. Vanaf nu zal de cFos Power Brain controller van uw auto verminderen als het huisverbruik voor een korte tijd stijgt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een boiler. Zodra het verbruik weer is gedaald, heeft de auto weer vol laadvermogen beschikbaar.

Voeg je later een tweede (ondersteunde) wallbox toe, dan kan de Charging Manager het beschikbare vermogen over beide wallboxen verdelen.

3. Laad alleen op wanneer het zonnestelsel voldoende elektriciteit levert

Img cFos Power Brain Controller met Modbus of S0 meter Img cFos Power Brain Controller met Modbus of S0 meter

Hier vindt u instructies voor het laden van zonne-overschotten

Als de Charging Manager de omvormers van uw zonnestelsel niet kan uitlezen, vraag dan uw elektricien om de meter achter de omvormer van uw zonnestelsel zo te installeren dat deze meet hoeveel stroom het zonnestelsel op dat moment opwekt. U moet de teller hebben aangesloten op de cFos Power Brain Controller met behulp van een twisted pair-verbinding zoals hierboven uitgelegd.

Activeer het "load management" in de configuratie van de cFos Power Brain controller.

U hebt de volgende instellingen nodig in het dialoogvenster "Configuratie":

Vul bij "Max. totaal vermogen" uw huisaansluitvermogen in. Als regelreserve moet u zeker 3000 (3 kW) als "vermogensreserve" invoeren, omdat afzonderlijke fasen anders kunnen worden belast.

Voeg de cFos Power Brain wallbox als een EVSE (wallbox).
Apparaattype: cFos PowerBrain
Adres: localhost:4701
ID: 1
Geactiveerd: aan
Maximaal vermogen: 11 kW
Prioriteit: 0
Faserotatie: 0

Klik op "Laadregel toevoegen" om een laadregel toe te voegen. Selecteer "Solar" als regeltype en voer het gewenste vermogen van het zonnestelsel in waarvan de auto moet worden opgeladen als "Startstroomlimiet". Voer onder "Actueel" het gewenste laadvermogen voor de auto in. Je hoeft niet het totale zonnevermogen te kiezen als je het zonnestelsel wilt gebruiken om andere apparaten te bedienen. Kies bijvoorbeeld "Absoluut" als het laadvermogen als absoluut aantal watt moet worden ingesteld.

Sla de instellingen van cFos Power Brain controller op.

Voeg het type S0 meter of Modbus meter toe als meter zoals hierboven uitgelegd.
Rol: Generatie

Sla de instellingen van de meter en de huisaansluitbelasting op. De Charging Manager wijst voortaan het door u gekozen aandeel zonne-energie toe aan de auto om op te laden.

Opmerkingen

Sommige S0-tellers hebben een halfgeleiderpulsuitgang. Als u geen pulsen registreert, moet u de lijnen op de S0-ingang verwisselen. Onder "Configuratie" onder "Hardware" ziet u hoeveel pulsen er op de S0-ingangen zijn geregistreerd. In het geval van Modbus-meters kunnen ingangen A en B worden verwisseld. Mogelijk moet u hier de polariteit omdraaien.

Je kunt beide varianten ook combineren: Sluit een meter aan om het huisverbruik te meten en een andere meter om zonne-energie te meten.

In deze voorbeelden gebruiken we de cFos Power Brain controller als een Modbus TCP-apparaat. localhost: 4701 is de EVSE, localhost: 4702 de S0-telleringang 1 en localhost: 4703 de S0-telleringang 2.
De EVSE heeft slave ID 1, de S0-telleringang 1 heeft ID 2 en de S0-telleringang 2 heeft ID 3.

Zorg ervoor dat u de S0 tussentellers niet overbelast en zorg ervoor dat de maximale capaciteit van de teller volgens het gegevensblad niet wordt overschreden.