Documentatie

cFos-laadregelaar met Modbus of S0-meter

Mogelijke toepassingen van de meter

1. Loggen van de geladen kWh


              Figuur Opname van de geladen kWh

               Illustratie aansluiting S0-teller
Aansluiting S0-teller

               Figuur Aansluiting S0-teller (Rev. C)
Aansluiting S0-teller (Rev. C)

Vraag uw elektricien om de S0-meter te installeren in de elektrische distributie in de toevoerleidingen voor de cFos-laadregelaar. U moet een twisted pair-verbinding laten leggen tussen de S0-meter en de "S0-1"-aansluiting van de cFos-laadregelaar. Voor Modbus-meters moet u de A en B aansluitingen van de Modbus-meter met twisted pair verbonden hebben met de A en B aansluitingen van de cFos-laadregelaar.

In het "Configuratie" dialoogvenster heeft u de volgende instellingen nodig:

S0 meter

Voeg een meter van het type "cFos Power Brain Controller" toe als meter.
Type apparaat: cFos Power Brain
Adres: localhost:4701
ID: 1
Ingeschakeld: aan
Rol: Weergave of verbruik e-auto

Stel zo nodig het aantal pulsen per kWh in.

Modbus meter

Voeg een meter van het type "cFos / YTL DTS353F-2" toe als de meter.
Apparaattype: cFos / YTL DTS353F-2
Adres: COM1,9600,8,e,1
ID: 101
Ingeschakeld: an
Rol: display of verbruik E-car

Van nu af aan telt uw cFos-laadcontroller de energie die naar de auto wordt geladen.

Vastgepinde meter

Opmerking: Om ervoor te zorgen dat de EVSE deze meter kent, moet u deze S0-meter vastpinnen in de instellingen van de EVSE.

2. Dynamische laadstroomregeling met inachtneming van het thuisverbruik


              Figuur Dynamische laadstroomregeling met inachtneming van het huishoudelijk verbruik

               Illustratie aansluiting S0-teller
Aansluiting S0-teller

               Figuur Aansluiting S0-teller (Rev. C)
Aansluiting S0-teller (Rev. C)

Uniek verkoopargument: wij kennen geen andere EVSE die dit kan.

Vraag uw elektricien om de meter achter de meter van uw energieleverancier te installeren, zodat deze alleen het elektriciteitsverbruik in uw huis meet - zonder dat van de cFos Power Brain Wallbox. U moet de meter zoals hierboven beschreven aansluiten op de cFos-laadregelaar.

Activeer "Load management" in de configuratie van de cFos-laadregelaar.

In het "Configuratie" dialoogvenster heeft u de volgende instellingen nodig:

Voer uw huisaansluitvermogen in onder "Max. Totaal vermogen". Als regelreserve moet u onder "Vermogensreserve (" zeker 3000 (3 kW) invoeren, omdat afzonderlijke fasen verschillend belast kunnen worden.

Voeg de cFos Power Brain Wallbox toe als EVSE (EVSE).
Type apparaat: cFos Power Brain
Adres: localhost:4701
ID: 1
Ingeschakeld: an
Max. Vermogen: 11kW
Prioriteit: 0
Fasedraaiing: 0

Voeg de meter van het type S0 of de Modbus-meter toe als meter, zoals hierboven uitgelegd. Rol: Verbruik

Sla alle instellingen op. Vanaf nu vermindert de in de cFos-laadcontroller geïntegreerde laadmanager het laadvermogen van uw auto als het verbruik in huis kortstondig stijgt, bijv. door het gebruik van een doorstroomverwarmer. Zodra het verbruik weer is gedaald, staat het volledige laadvermogen weer ter beschikking van de auto.

Als je later een tweede (ondersteunde) EVSE toevoegt, kan de Charging Manager de beschikbare stroom ook verdelen over beide EVSE's.

3. Alleen opladen wanneer het zonnesysteem voldoende stroom levert


              Figuur: alleen opladen als het zonnesysteem voldoende stroom levert

               Illustratie aansluiting S0-teller
Aansluiting S0-teller

               Figuur Aansluiting S0-teller (Rev. C)
Aansluiting S0-teller (Rev. C)

Hier vindt u instructies voor het opladen van PV-overschotten (solar surplus charging)

Als de laadmanager de omvormers van uw zonnesysteem niet kan lezen, vraag dan uw elektricien om de meter achter de omvormer van uw zonnesysteem te installeren, zodat deze meet hoeveel stroom het zonnesysteem op dat moment genereert. U moet de meter via een twisted pair-verbinding met de cFos-laadregelaar verbinden, zoals hierboven uitgelegd.

Activeer "Load management" in de configuratie van de cFos-laadregelaar.

U heeft de volgende instellingen nodig in het "Configuratie" dialoogvenster:

Voer uw huisaansluitvermogen in onder "Max. Totaal vermogen". Als regelreserve moet u onder "Vermogensreserve (" zeker 3000 (3 kW) invoeren, omdat afzonderlijke fasen verschillend belast kunnen worden.

Voeg de cFos Power Brain Wallbox toe als EVSE (EVSE).
Apparaat Type: cFos Power Brain
Adres: localhost:4701
ID: 1
Ingeschakeld: aan
Max. Vermogen: 11kW
Prioriteit: 0
Fasedraaiing: 0

Klik op "Laadregel toevoegen" om een laadregel toe te voegen. Selecteer "Zonne-energie" als het regeltype en voer het gewenste vermogen van het zonne-energiesysteem in vanaf wanneer de auto moet worden opgeladen als de "Startstroomlimiet". Voer het gewenste laadvermogen voor de auto in bij "Stroom". U hoeft niet het volledige zonnevermogen te selecteren als u andere apparaten met het zonnesysteem wilt laten werken. Kies bijvoorbeeld "Absoluut", als het laadvermogen als een absoluut wattage moet worden ingesteld.

Sla de instellingen van de cFos-laadregelaar op.

Voeg het type S0 meter of Modbus meter toe als meter, zoals hierboven uitgelegd.
Rol: Opwekking

Sla de instellingen van de meter en het vermogen van de huisaansluiting op. Van nu af aan zal de Laadmanager het door u geselecteerde aandeel zonnestroom toewijzen aan de auto voor het laden.

Opmerkingen

Sommige S0-meters hebben een halfgeleiderpulsuitgang. Als u geen pulsen registreert, moet u de lijnen op de S0-ingang verwisselen. Onder "Configuratie" vindt u onder "Hardware" een weergave van het aantal pulsen dat op de S0-ingangen is geregistreerd. Bij Modbus-meters kunnen de ingangen A en B zijn omgewisseld. Hier kan het zijn dat u de polariteit moet omkeren.

U kunt beide varianten ook combineren: Sluit een meter aan om het huishoudelijk verbruik te meten en een andere meter om de zonne-energie te meten.

In deze voorbeelden bedienen we de cFos-laadcontroller als een Modbus TCP-apparaat. localhost:4701 is de EVSE, localhost:4702 de S0-teller-ingang 1 en localhost:4703 de S0-teller-ingang 2.
De EVSE heeft slave-ID 1, de S0-teller-ingang 1 heeft ID 2 en de S0-teller-ingang 2 heeft ID 3.

Zorg ervoor dat de tussentellers S0 niet worden overbelast en dat de maximale capaciteit van de teller volgens het gegevensblad niet wordt overschreden.