Veel Gestelde Vragen

(2021-09-12)

Ja. Er is een laadregel waarmee je kunt instellen dat er alleen wordt opgeladen als het zonnestelsel een bepaald minimum vermogen levert. De cFos Charging Manager beheert ook overtollig opladen doorzonne-energie. De cFos Charging Manager kan de opwekkingsmeter uitlezen en/of direct toegang krijgen tot de omvormers van het zonnestelsel. Zo worden veel omvormers van SMA en omvormers die SUNSPEC ondersteunen ondersteund. We voegen voortdurend meer apparaten toe aan de lijst. Ook kunt u zelf testen of de Charging Manager uw zonne-installatie al ondersteunt.

Wat we momenteel niet ondersteunen, is het automatisch in- en uitschakelen van afzonderlijke fasen wanneer het zonnevermogen onder de 4200 W zakt. Om dit te doen, zouden we de fasen afzonderlijk moeten kunnen schakelen met behulp van afzonderlijke schakelaars. We overwegen een retrofit- of ombouwset te leveren voor de cFos Power Brain wallbox. Maar dat kan niet vóór 2022.

Hier is een tijdelijke oplossing: Als u weet dat het zonnestelsel minder dan 4200 watt levert, kunt u een of twee zekeringen (stroomonderbrekers) uitschakelen die worden gebruikt om de voedingsleidingen naar de wallbox te beschermen (maar niet die waarmee de cFos Power Brain controller is beveiligd). U mag tijdens het laadproces echter geen afzonderlijke fasen in- of uitschakelen!

De cFos Power Brain controller kan elektrische auto's in 1, 2 en 3 fasen opladen. Uw energieleverancier en de VDE schrijven echter voor dat alle fasen zo gelijkmatig mogelijk moeten worden belast. Afzonderlijke fasen kunnen maximaal 4,5 kW afwijken van de andere. Als je meerdere auto's hebt die niet 3-fase laden, laat dan je elektricien de EVSE's aansluiten zodat alle fasen gedraaid zijn ten opzichte van andere EVSE's (faserotatie). Vervolgens kunt u de faserotatie configureren in de cFos Charging Manager. De cFos Charging Manager weet dan op welke fasen de stroom wordt afgenomen en kan hier rekening mee houden.

In stand-by en met de auto aangesloten, verbruikt hij minder dan 1,5 W. Tijdens het opladen van een auto heeft de EVSE, inclusief relais en contactor, ca. 8W.

Natuurlijk moet u de cFos Power Brain controller door een elektricien van driefasenstroom laten voorzien. Bovendien kunt u de EVSE via WLAN in uw thuisnetwerk aanmelden of in uw hotspot inbellen en deze via een webinterface bedienen. U bent dan klaar om te vertrekken

We raden aan dat alle cFos Power Brain controllers worden aangesloten op uw WLAN. Hierdoor kan de Charging Manager communiceren met de "slaves" via uw thuisnetwerk. Extra bekabeling met twisted pair-draden is alleen nodig als u extra Modbus RTU-apparaten wilt aansluiten

WLAN is voldoende als uw cFos Power Brain wallbox zich binnen het bereik van uw WLAN-router of een toegangspunt bevindt. Dan kunt u alle apparaten (bijv. andere EVSE's via WLAN of netwerkbekabeling) bereiken die via IP in uw thuisnetwerk kunnen worden aangesproken. U hoeft alleen een extra getwiste tweedraadsverbinding aan te leggen als u ook apparaten wilt aanspreken die bekabeling via RS 485 nodig hebben (bijv. voor de ABB B23 / B24 of Eastron Modbus-meters, EVSE-controllers van EVRacing, Tesla Wall Connector Gen. 2) . Wil je maximaal 2 S0-meters aansluiten, dan heb je per meter een getwiste tweedraads kabel nodig.

Als u een enkele cFos Power Brain wallbox, laadt deze op met 16A (11kW) of 32A (22kW) zonder verdere configuratie, afhankelijk van het model. Zolang u geen andere mogelijkheden wilt gebruiken, hoeft u geen Charging Manager-opties te configureren. Als u meerdere cFos Power Brain wallboxes en/of boxen van derden op één verbinding wilt gebruiken, moet u de cFos Charging Manager configureren als het gelijktijdig opladen op alle EVSE's uw huisaansluitingsservice overboekt.

U kunt eenvoudig 2 of meer cFos Power Brain Wallboxen installeren. De ene is dan de load manager, dwz master (de cFos Charging Manager is al geïntegreerd in de cFos Power Brain Controller) en de andere(n) "slaves". Dan stel je bijvoorbeeld 11kW of meer in als huisaansluitvermogen en wordt het vermogen dynamisch verdeeld naargelang er 1 of 2 auto's aan het laden zijn. Met andere woorden, zolang er niet echt in meerdere fasen of in verschillende fasen wordt geladen, krijgt de laadauto vol vermogen.
Je kunt ook een tussenmeter aansluiten die het stroomverbruik van je huis meet (zonder inbouwkasten). Op deze manier zou je de hele huisaansluiting beschikbaar kunnen stellen aan de winkel wanneer deze niet nodig is in huis.

Ja. De Tesla Wall Connector Gen 2 heeft een RS485 tweedraads interface waarmee hij als slave op afstand kan worden aangestuurd.

Let op: de nieuwere Tesla Wall Connector Gen 3 kan op dit moment niet op afstand worden bediend.
Tesla plant een software-update op een later tijdstip. Deze is momenteel echter niet beschikbaar.

U kunt de RS485-interface gebruiken om meerdere Tesla Wall Connectors Gen 2 op een bus aan te sluiten en deze te verbinden met de RS485-interface van de cFos Power Brain Controller; dan kun je Tesla Wallboxen instellen in de cFos Power Brain Controller onder "Belastingsbeheer". Onze geïntegreerde laadmanager kan het beschikbare laadvermogen vervolgens dynamisch verdelen over alle laadstations via laadbeheer.
Opmerking: met de nieuwere Tesla Wall Connector Gen 2 kan de cFos Power Brain controller ook de werkelijk gebruikte laadstroom en het totale verbruikte kWh evalueren en weergeven.

In de beschrijving van de cFos Charging Manager (geïntegreerd in de cFos Power Brain controller of beschikbaar als software-oplossing voor Windows en Raspberry Pi) vindt u een (steeds groeiende) lijst van de momenteel ondersteunde EVSE's. Daarnaast worden alle EVSE's die voldoende OCPP 1.6-functionaliteit hebben ondersteund.

De cFos Power Brain controller heeft een webinterface waarmee je opladen kunt inschakelen en de maximale laadstroom kunt instellen. U kunt met uw browser toegang krijgen tot de hotspot van de cFos Power Brain controller vanaf uw computer en mobiele telefoon. Als alternatief kunt u de cFos Power Brain controller ook via WLAN met uw thuisnetwerk verbinden en vervolgens vanuit uw thuisnetwerk toegang krijgen tot de webinterface.

Ja. Het maximale laadvermogen in W kun je instellen in de instellingen van de EVSE. De maximale laadstroom wordt dan effectief in ca. 1% stappen. U heeft dus de volledige controle. Wanneer laadmanagement is geactiveerd, bepaalt de laadmanager elke paar seconden op welke stroom de EVSE recht heeft.

Sommige elektrische auto's worden na enige tijd zonder opladen in de stand-bymodus gezet. Voorbeeld: de auto is aangesloten op de EVSE, maar opladen is niet ingeschakeld vanwege een oplaadregel. Later, wanneer aan de oplaadregel is voldaan en de auto in de stand-bymodus staat, start het opladen niet vanzelf.

In principe kan de cFos Power Brain wallbox auto's uit de standby-modus wekken. Hierover verzamelen we momenteel empirische waarden. Wil je deze functie testen, neem dan contact met ons op!

U kunt testen of een auto "wakker" is in de standby-modus als u eerst " Charge " deactiveert onder het menu-item " cFos Power Brain Configuration " en de EVSE deactiveert, dwz beide schakelaars uitschakelt. Wacht nu 30 seconden en schakel beide weer in.

Wordt de auto wakker?

De auto in de standby-modus zetten kan waarschijnlijk worden gedaan door de laadstroom in te stellen op 0mA en te wachten tot de auto in de standby-modus staat en deze vervolgens weer in te stellen op 16A.
We zijn erg benieuwd naar uw testresultaten!

Om de cFos Power Brain wallboxen zichzelf van de tijd te laten voorzien is een internetverbinding nodig. Nadat ze zijn aangemeld bij uw thuis-WLAN, kunt u ze gemakkelijk openen via een browser. Anders zou u altijd moeten inloggen op de betreffende hotspot van de EVSE om de webinterface te gebruiken

Voor de software-updates die wij regelmatig aanbieden om te downloaden is een internetverbinding vereist.

De webinterface van cFos Power Brain controller is geschreven in HTML en Javascript. Daarnaast gebruiken we Bootstrap. Het scherm zou goed moeten werken op zowel desktopschermen als mobiele telefoons. Een redelijk moderne webbrowser is vereist

De cFos Power Brain Wallbox wordt geleverd met een S0-teller. In de handel zijn er ook goedkope tussenmeters tot maximaal 30-40kW vermogen. Deze zenden een bepaald aantal pulsen per verbruikt kilowattuur uit via een elektrisch contact. U kunt maximaal 2 van deze tellers aansluiten op de S0-ingangen van de cFos Power Brain Controller om de huidige prestaties en verbruik te registreren en weer te geven of om deze te gebruiken voor belastingbeheer.
Zie onze documentatiepagina over het onderwerp voor meer informatie over S0-tellers.

Nee. Als u helemaal geen meter installeert, maakt de cFos Charging Manager standaard aannames: het bestaande vermogen dat is toegewezen voor het opladen van auto's wordt dan eenvoudig gedeeld door het aantal auto's dat momenteel wordt opgeladen. Er wordt dan van uitgegaan dat elke auto altijd het maximale vermogen verbruikt dat zojuist is toegewezen. Het gebruik van de fasen is hier instelbaar, maar vast.
Voor eenfasige laadauto's kunt u de wallboxen uit fase installeren en de Charging Manager dienovereenkomstig configureren. Dan, bijvoorbeeld, met 11kW (3 x 16A) totaal vermogen, kan de cFos Charging Manager elk 16 A leveren aan twee auto's die tegelijkertijd opladen.

De cFos Power Brain controller ondersteunt veilige SSL-encryptie voor OCPP, de webinterface en de HTTP API. Bovendien kunt u SSL-certificaten importeren om uw communicatiepartner te verifiëren. Dit voorkomt dat iemand uw EVSE misbruikt om gegevens te wijzigen (bijv. Laadstromen)
Software-updates van cFos Power Brain controller zijn ook veilig. De bijbehorende firmware wordt door ons digitaal ondertekend. Dit betekent dat een firmware-update alleen kan worden uitgevoerd met authentieke firmware

Ja. De cFos Power Brain controller heeft een Modbus RTU en TCP interface. U bestuurt de EVSE door het juiste Modbus-register in te stellen. Als u geen Modbus-ondersteuning in uw automatiseringssoftware heeft, kunt u ook de Modbus-registers lezen en instellen met behulp van de HTTP API. Hier vindt u een beschrijving van de HTTP API. De laadstroom wordt weergegeven in stappen van 0,1 A. Omdat de cFos Power Brain controller WLAN heeft, heb je geen extra netwerkbekabeling nodig.

OCPP is een standaardprotocol dat speciaal is ontwikkeld voor wallboxen. Met OCPP gaat er een wereld open: u kunt bijvoorbeeld OCPP gebruiken
  • Maak de status van uw EVSE zichtbaar voor uzelf en anderen op internet. Zo kunt u zien of het momenteel bezet is, of er iemand aan het laden is, etc.
  • Verbind je EVSE met backends voor factureringsdoeleinden. Hierdoor kunt u uw EVSE integreren in de netwerken van grote laadstationbeheerders en geld verdienen met uw EVSE en/of gemakkelijk factureren als er meerdere mensen gebruik van maken
  • Integreer uw wallbox in een laadbeheersysteem. Dankzij cFos Charging Manager bieden we laadbeheer dat ook wallboxen zonder OCPP kan gebruiken. De meeste andere providers vereisen echter OCPP.
De cFos Power Brain wallbox is (per september 2021) de goedkoopste EVSE met een volwassen en uitgebreide OCPP 1.6 implementatie, inclusief diverse professionele features.

Vanaf november 2020 zijn we niet op de hoogte van enige ondersteuning voor de cFos Power Brain controller in OpenWB. Echter, aangezien de cFos Power Brain controller gemakkelijk op afstand kan worden bediend via een HTTP API, gaan we ervan uit dat ondersteuning hiervoor binnenkort beschikbaar zal zijn. Hier zijn links naar onze Modbus- en HTTP API-documentatie:
Documentatie Modbus-registers
Documentatie HTTP API

De volgende opties zijn hier beschikbaar:
  • U kunt andere door ons ondersteunde Modbus-apparaten op de interface aansluiten en deze uitlezen en op afstand bedienen
  • U kunt de Tesla Wall Connector Gen 2 aansluiten
  • U kunt de cFos Power Brain controller op afstand bedienen via Modbus RTU. Dit wordt echter alleen aanbevolen als er sowieso de juiste bedrading is. Anders raden we Modbus TCP, HTTP of OCPP via WLAN aan

Hiervoor moet je de Charging Manager gebruiken. Klik in de webinterface op "Configuratie" in het menu. Stel eerst het totale beschikbare vermogen voor alle EVSE's in onder "Max. totaal vermogen". Onder "Power Reserve" dient u een reserve in te stellen die niet wordt aangeraakt zodat de zekering niet doorslaat bij overbelasting. Als je een eigen huishouden hebt, raden we 2500W als reserve aan. Onder "Max totaal EVSE-vermogen" kunt u het maximale vermogen invoeren waarvoor de toevoerleiding naar uw EVSE's is ontworpen, als dit de beperkende factor is. Vul daar anders 0 in.

Standaard is er één EVSE ingesteld, namelijk de cFos Power Brain wallbox met adres "localhost". Met localhost adresseert de Charging Manager zijn eigen apparaten. Als je nu een andere EVSE toevoegt, bijv. Een cFos Power Brain wallbox, moet je het IP-adres invoeren dat het in je netwerk heeft als adres, bijv. 192.168.2.102:4701. Als de aan te sluiten EVSE via de RS 485-interface is geadresseerd, voer hier COM1, baudrate, 8, n, 1 in.

De Charging Manager verdeelt het beschikbare laadvermogen over de geconfigureerde en momenteel ladende wallboxen (loadmanagement).

De cFos Charging Manager vraagt alle geconfigureerde apparaten om de paar seconden naar hun status. Omdat meerdere apparaten tegelijkertijd via IP kunnen worden aangesproken en alleen alle apparaten na elkaar met een tweedraads aansluiting, raden wij IP-aansluitingen aan. Dan kan de Charging Manager sneller reageren

De laadmanager gaat er in dit geval vanuit dat de EVSE maximaal vermogen trekt en meldt fouten in het overzicht. Het is oké als de verbinding tussendoor een paar seconden wegvalt. Anders moet u echter zorgen voor stabiele en betrouwbare verbindingen. In Modbus-modus is de EVSE fail-safe, dwz als er binnen een instelbaar aantal seconden geen Modbus-communicatie meer is, schakelt de EVSE automatisch of naar een instelbare minimale laadstroom uit. Met OCPP kunt u dit gedrag ook bereiken met behulp van "Oplaadprofielen".

De cFos Power Brain wallbox heeft een IP65 behuizing. Zolang je er ook voor zorgt dat het niet in de stekker van de laadkabel regent (deze heeft een beschermkapje), zou je de wallbox zonder problemen buiten moeten kunnen installeren.

Vanaf september 2021 worden Duits en Engels ondersteund. Andere talen kunnen worden toegevoegd als hier behoefte aan is.

De toegangsbeperking werkt via de webinterface, via RFID en via de app. U kunt echter ook in een paar eenvoudige stappen een sleutelschakelaar achteraf door een elektricien laten inbouwen. Het CP-signaal, dus de oranje lijn, moet dan via de sleutelschakelaar worden geleid. Als de schakelaar open staat, cFos Power Brain controller niet dat een auto is aangesloten en kan dus niet worden opgeladen. Ook bij een dergelijke wijziging blijft de garantie intact.

Met een kabellengte van ca. 15m, 5 x 2,5 mm² is voldoende voor de 11kW EVSE, maar 5 x 4 mm² moet worden gebruikt voor de 22kW EVSE. De 11kW EVSE moet worden afgezekerd met 16A voor alle fasen, de 22kW EVSE met 32A. Maar: De EVSE mag alleen worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde specialist die moet weten welke draaddoorsneden en zekeringen nodig zijn. In tegenstelling tot fornuizen, boilers en andere huishoudelijke apparaten is een EVSE een vaste verbruiker en daarom onderworpen aan strengere veiligheidseisen. Installeer het daarom niet zelf, maar raadpleeg altijd een specialist.

Nee. De muurdozen moeten worden bekabeld vanaf een verdeler in een stervorm en elk beveiligd met een type A FI en stroomonderbreker. cFos Power Brain wallbox ingebouwde DC-foutstroomsensor reageert op 6 mA foutstroom (gelijkstroom). Als je meerdere wallboxen in serie zou aansluiten, zouden ze elk minder dan 6mA foutstroom kunnen leveren, maar in totaal meer dan 6mA. Dit zou dan niet herkend worden. Deze serieschakeling is daarom niet toegestaan.

U kunt de oranje lijn van de laadkabel (CP signaal) die naar de cFos Power Brain Controller gaat, onderbreken met behulp van de sleutelschakelaar. Bij een rimpelspanningsontvanger heb je een potentiaalvrij relaiscontact nodig dat opengaat als de wallbox niet mag opladen. De controller herkent dan niet meer dat een auto is aangesloten en maakt opladen niet mogelijk. Het wordt niet aanbevolen om een sleutelschakelaar te gebruiken om de stroomtoevoer naar de wallbox of de controller te onderbreken.
Om het laadvermogen te regelen, kunt u voor elke wallbox een laadregel instellen die actief wordt wanneer een potentiaalvrije ingang wordt geschakeld. Hier kun je dan een bepaald vermogen of een percentage van het vermogen aangeven, zie laadregels

cFos Power Brain controllers vanaf Rev. 1.1 (herkenbaar aan de verbogen pin header) hebben een 330 Ohm weerstand aan de LED output (3.3V). Elke led die is ontworpen voor een stroomsterkte van meer dan 5 mA kan daar worden aangesloten. cFos Power Brain controllers van Rev. 1.0 (de pin-header is niet toegankelijk zonder de Power Brain-behuizing te openen) hebben geen weerstand. Hier kan elke LED met de juiste serieweerstand worden aangesloten op de LED-uitgang (3.3V)

De tegels op de startpagina tonen het verbruikte kWh door de EVSE's en de geïmporteerde en geëxporteerde energie van de meters. Daarnaast kunt u onder "Configuratie" een transactielogboek downloaden waarin alle laadprocessen met kWh worden bijgehouden. Als u individuele gebruikers instelt, kunnen zij ook hun transactielogboek downloaden. De transactielogboeken zijn CSV-bestanden die u bijvoorbeeld in Excel kunt verwerken.

Onder "Systeemconfiguratie" -> Bestanden is er een knop om de cFos Charging Manager-configuratie of het hele systeem te resetten.

Als de cFos Power Brain wallbox de verbinding met het WLAN heeft verloren, kunt u eerst uw router of toegangspunt opnieuw opstarten. Als dit niet helpt, kunt u de stroom naar de EVSE een paar seconden uitschakelen. Het zou na de herstart opnieuw moeten inloggen op het WLAN. Lukt dit na een paar minuten niet, dan cFos Power Brain wallbox automatisch zijn eigen WLAN access point zodat u deze kunt gebruiken om in te bellen op de EVSE en de configuratie te controleren.

Onder "Configuratie" -> "Modbus Test" kunt u een register schrijven met een gewenste waarde voor de kWh van de meter. Het adres van de teller is localhost: 4702 voor S0-teller 1 of localhost: 4703 voor S0-teller 2. Het slave-ID is 2 voor S0-teller 1 en 3 voor S0-teller 2. Voer 8058 in als register, typ "64 bit qword" , nummer 1, te schrijven waarde de gewenste tellerstand in Wh. Klik vervolgens op "Schrijf".

Nadat je in de instellingen van Charging Manager het maximale huisaansluitingsvermogen hebt ingesteld, kun je op twee manieren meten:
  • Je installeert één of meerdere verbruiksmeters (voor verbruik zonder wallboxen) en productiemeters (of leest je zonne-omvormers uit). De Laadmanager berekent vervolgens het beschikbare vermogen voor het opladen van de elektrische auto's als huisaansluitvermogen minus de verbruiksmeter plus de opwekkingsmeter. Als je geen meter installeert, verdeelt de Charging Manager het huisaansluitvermogen over de laad-wallboxen. Als u het huisverbruik niet wilt meten, kunt u het huisaansluitvermogen lager configureren volgens het maximale huisverbruik (statisch).
  • Je installeert een referentiemeter. Deze meet het vermogen dat door je huisaansluiting stroomt, inclusief alle verbruikers, producenten en wallboxen. Maar dan moet je wel minimaal één meter installeren die het verbruik van de wallboxen meet. Het laadmanagement van de Laadmanager berekent vervolgens het laadvermogen voor de elektrische auto's als het huisaansluitvermogen minus het verschil tussen de ingekochte elektriciteit en de wallboxen. Met andere woorden, het trekt de output van de wallboxen af van de netaankoop om te bepalen hoeveel energie er anders wordt verbruikt of opgewekt. Aan elke muurdoos wordt typisch een meter toegewezen. U kunt echter ook alle wallboxen op één meter bevestigen en zo eventueel meters besparen als u geen individuele opname voor de wallboxen nodig heeft (voor facturatiedoeleinden). Als u een opwekkingsbron (PV-installatie) heeft, heeft u als ingekochte elektriciteitsmeter een bidirectionele meter nodig om onderscheid te kunnen maken tussen invoer en teruglevering.
Je vertelt de laadmanager welke functie de geïnstalleerde meters hebben door de rol van de meter in de meterconfiguratie te specificeren.

In Duitsland moeten alle meters die worden gebruikt voor facturering "gekalibreerd" zijn. Deze kalibratie vindt plaats in de EU door middel van MID-certificering. Een MID-conforme meter is daarom geschikt voor facturatiedoeleinden.

Er is geen speciale verplichting om dit in een privéomgeving te doen. In een commerciële omgeving moet u de EVSE jaarlijks laten controleren door een elektricien.

Onder "Configuratie" -> Firmware-update kunt u controleren op nieuwe versies en deze importeren door op "Nu bijwerken" te klikken. De wallbox start dan opnieuw op.

De 12V van de S0 klem mag met maximaal 25 mA worden belast. Ze dienen eigenlijk alleen om eventuele S0-tellers of schakelcontacten van spanning te voorzien. Voor elke S0 meter en contact dat je met deze 12V voedt moet je nog 5 mA aftrekken. Dit betekent dat er dan slechts 20 mA of 15 mA beschikbaar is.

De LED van de cFos Powerbrain knippert in een patroon dat zich elke 3 seconden herhaalt. In de volgende uitleg staat voor een brandende en een niet-verlichte LED.
Standby (LED uit)
VehicleDetected (LED knippert kort om de 3 seconden)
Charging (LED knippert: 1,5 seconde aan, 1,5 seconde uit)
ChargingVentilation (LED knippert: 1 seconde aan, 2 seconden uit)
NoPower (LED knippert vier keer)
Error (LED knippert twee keer met een dubbele puls)