Vaak gestelde vragen

Ja, we ondersteunen de integratie van talrijke omvormers en batterijopslagsystemen. Er zijn laadregels voor PV-overtollig laden. Onze "Solar" wallboxen kunnen worden omgeschakeld tussen enkelfasig en driefasig laden en de cFos Charging Manager ondersteunt dit met automatische faseschakeling. Je kunt ook laden met PV-overschot met onze cFos Power Brain wallboxen zonder faseswitching. Op het gebied van zonne-energie / fotovoltaïsche energie hebben we waarschijnlijk de meest uitgebreide softwareondersteuning op de markt (vanaf eind 2023).

De cFos Power Brain Controller kan elektrische auto's opladen in 1-, 2- en 3-fasenmodus. Uw energieleverancier en de VDE schrijven echter voor dat alle fasen zo gelijkmatig mogelijk moeten worden belast. Het vermogen van de afzonderlijke fasen mag niet meer dan 4,6 kW van elkaar verschillen. Als je meerdere auto's hebt die niet 3-fasig laden, laat dan je elektricien de wallboxen zo aansluiten dat alle fasen gedraaid zijn ten opzichte van andere wallboxen (faserotatie). Je kunt dan de faserotatie configureren in de cFos Charging Manager. De cFos Charging Manager weet dan op welke fasen de stroom wordt afgenomen en kan hier rekening mee houden.

In stand-by en met een auto in het stopcontact verbruikt hij minder dan 1,5 W. Terwijl een auto wordt opgeladen, verbruikt EVSE incl. relais en contactor ca. 8W.

Natuurlijk moet u de cFos-laadcontroller door een elektricien van driefasenstroom laten voorzien. Bovendien kunt u de EVSE via WLAN in uw thuisnetwerk aanmelden of via een webinterface op uw hotspot inbellen en bedienen. Dan bent u klaar voor gebruik

Wij raden aan om alle cFos-laadregelaars aan te sluiten op uw WLAN. Hierdoor kan de Charging Manager via uw thuisnetwerk communiceren met de "slaves". Extra bekabeling met twisted pair draden is alleen nodig als u extra Modbus RTU apparaten wilt aansluiten

WLAN is voldoende als je cFos Power Brain Wallbox zich binnen het bereik van je WLAN-router of een toegangspunt bevindt. Je kunt dan alle apparaten bereiken (bijv. andere wallboxen via WLAN of netwerkbekabeling) die via IP in je thuisnetwerk kunnen worden aangesproken. Alleen als je extra apparaten wilt aanspreken die bekabeld moeten worden via RS-485, moet je een extra getwiste tweedraadsverbinding aanleggen. Bekijk de lijst met apparaten die door ons worden ondersteund.

Dankzij de RS 485 interface kun je de cFos Power Brain Wallboxen ook via tweedraads / Modbus RTU bedienen.

Als je een enkele cFos Power Brain Wallbox gebruikt, zal deze, afhankelijk van het model, laden op 16A (11kW) of 32A (22kW) zonder verdere configuratie. Tenzij u extra mogelijkheden wilt gebruiken, hoeft u geen opties van de Charging Manager te configureren. Als je meerdere cFos Power Brain Wallbox's en/of EVSE's van derden op één aansluiting wilt gebruiken, moet je de cFos Charging Manager configureren als het gelijktijdig laden van alle EVSE's het vermogen van je huisaansluiting zal overbelasten.

Je kunt gewoon 2 of meer cFos Power Brain Wallbox's installeren. Eén is dan de laadmanager, d.w.z. master (de cFos Charging Manager is al geïntegreerd in de cFos Power Brain Controller) en de andere(n) zijn "slaves". Stel dan b.v. 11kW of meer in als huisaansluitvermogen en het vermogen wordt dynamisch verdeeld afhankelijk van of er 1 of 2 auto's aan het laden zijn. D.w.z. zolang er niet echt meerdere auto's aan het laden zijn of ze laden op verschillende fasen, krijgt de ladende auto het volledige vermogen.
Je kunt ook een tussenmeter aansluiten die het stroomverbruik van je huis (zonder EVSE's) meet. Op die manier zou je het volledige aansluitvermogen van je huis beschikbaar kunnen maken voor opladen wanneer dat op dat moment in huis niet nodig is.

In de beschrijving van de cFos Charging Manager (geïntegreerd in de cFos Power Brain Controller of beschikbaar als software oplossing voor Windows en Raspberry Pi), vindt u een (steeds groeiende) lijst van momenteel ondersteunde EVSE's. Bovendien worden alle EVSE's ondersteund die over voldoende OCPP 1.6 functionaliteit beschikken.

De cFos-laadcontroller heeft een webinterface waarmee u het opladen kunt inschakelen en de maximale laadstroom kunt instellen. U kunt toegang krijgen tot de hotspot van de cFos Power Brain Controller vanaf uw computer en mobiele telefoon met behulp van uw browser. Als alternatief kunt u ook de cFos-laadcontroller via WLAN met uw thuisnetwerk verbinden en dan de webinterface vanaf uw thuisnetwerk openen

Ja, je kunt de maximale laadstroom in mA instellen in de instellingen van de wallbox. De maximale laadstroom wordt dan doorgegeven aan de auto in stappen van ongeveer 0,1 A. Je hebt dus volledige controle. Als laadbeheer is geactiveerd, bepaalt de laadmanager elke paar seconden de stroom die beschikbaar is voor de wallbox.

Sommige elektrische auto's worden na enige tijd zonder opladen in een stand-by modus gezet. Voorbeeld: de auto is aangesloten op de EVSE, maar het opladen is niet ingeschakeld vanwege een oplaadregel. Later, wanneer aan de oplaadregel is voldaan en de auto in standby-modus staat, start het opladen niet vanzelf.

In principe kan de cFos Power Brain Wallbox auto's uit de stand-by modus wekken. We zijn momenteel empirische gegevens hierover aan het verzamelen. Als u deze functie wilt testen, neem dan contact met ons op!

Je kunt testen of een auto "wakker" is in stand-by modus als je eerst "Laden" deactiveert onder het menu item "cFos Laadcontroller Configuratie" en de EVSE deactiveert, d.w.z. beide schakelaars uitzet. Wacht nu 30 seconden en schakel beide weer in.

Wordt de auto wakker?

De auto in stand-by zetten kan waarschijnlijk worden gedaan door de laadstroom op 0mA te zetten en te wachten tot de auto in stand-by staat, en deze dan weer op 16A te zetten.
Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw testresultaten!

Een internetverbinding is vereist, zodat de cFos Power Brain Wallbox's zichzelf van de tijd kunnen voorzien. Zodra ze op uw thuis-WLAN zijn aangemeld, kunt u ze comfortabel via de browser benaderen. Anders zou u zich altijd moeten aanmelden bij de betreffende hotspot van de EVSE om de webinterface te gebruiken

Een internetverbinding is vereist voor de software-updates die wij regelmatig ter download aanbieden.

De webinterface van cFos Power Brain Controller is geschreven in HTML en Javascript. Daarnaast maken we gebruik van Bootstrap. De weergave zou goed moeten werken op zowel desktopschermen als mobiele telefoons. Een redelijk moderne webbrowser is vereist

Nee. Als u helemaal geen meter installeert, gaat de cFos Charging Manager uit van standaardaannames: Het bestaande vermogen dat is toegewezen voor het laden van auto's wordt dan simpelweg gedeeld door het aantal auto's dat op dat moment laadt. Er wordt dan aangenomen dat elke auto altijd het maximale vermogen verbruikt dat zojuist is toegewezen. Het gebruik van de fasen is hier instelbaar, maar ligt vast.
Voor enkelfasige laadwagens moeten meerdere wallboxen altijd uit fase worden geïnstalleerd en moet deze fasedraaiing dienovereenkomstig worden geconfigureerd in de cFos Charging Manager. De Charging Manager kan dan bijvoorbeeld elk 16 A leveren aan twee auto's die gelijktijdig laden met een totaal vermogen van 11 kW (3 x 16 A).

De cFos Charging Manager kan verschillende meters aan, waaronder transformatormeters. We raden de Lovato DME 330 aan, die geleverd wordt met opvouwbare 200A transformatorspoelen die zelfs voorzien zijn van een 2m lange voedingskabel die geïsoleerd is voor 700V. Je kunt de transformatorfactor voor een transformatormeter instellen in de cFos Charging Manager.

De cFos Power Brain Controller ondersteunt veilige SSL-codering voor OCPP, de webinterface en de HTTP API. Bovendien kunt u SSL-certificaten importeren om uw communicatiepartner te authenticeren. Dit zal voorkomen dat iemand misbruik maakt van uw EVSE om gegevens te wijzigen (bijv. laadstromen)
Software-updates van cFos Power Brain Controller zijn ook veilig. De bijbehorende firmware is door ons digitaal ondertekend. Dit betekent dat een firmware-update alleen kan worden uitgevoerd met authentieke firmware

Ja. De cFos-laadcontroller heeft een Modbus RTU- en TCP-interface. Je stuurt de EVSE aan door de corresponderende Modbus registers in te stellen. Als u geen Modbus-ondersteuning in uw automatiseringssoftware heeft, kunt u de Modbus-registers ook via de HTTP API uitlezen en instellen. Hier vindt u een beschrijving van de HTTP API. De laadstroom wordt gespecificeerd in stappen van 0,1A. Aangezien de cFos Power Brain Controller WLAN heeft, heeft u geen extra netwerkbekabeling nodig.

OCPP is een standaardprotocol dat speciaal is ontwikkeld voor EVSE's. Met OCPP gaat er een wereld open: U kunt OCPP bijvoorbeeld gebruiken
  • Maak de status van je EVSE zichtbaar voor jezelf en anderen op het internet. Zo kunt u zien of hij momenteel bezet is, of iemand aan het laden is, enz.
  • Verbind uw EVSE met backends voor facturatiedoeleinden. Dit maakt het mogelijk om uw EVSE te integreren in de netwerken van grote laadstation operatoren en geld te verdienen met uw EVSE en/of het gemakkelijk te factureren als meerdere mensen het gebruiken
  • Integreer uw EVSE in een systeem voor laadbeheer. Dankzij cFos Charging Manager bieden wij een systeem voor laadbeheer dat ook kan worden gebruikt door EVSE's zonder OCPP. De meeste andere aanbieders vereisen echter OCPP.
De cFos Power Brain Wallbox is een van de meest betaalbare wallboxes met een geavanceerde en uitgebreide OCPP 1.6 implementatie, inclusief diverse professionele functies.

Met ingang van november 2020 zijn we ons niet bewust van enige ondersteuning voor de cFos Laadregelaar in OpenWB. Echter, aangezien de cFos Laadregelaar gemakkelijk op afstand bestuurd kan worden via een HTTP API, gaan we ervan uit dat ondersteuning snel zal komen. Hier zijn links naar onze Modbus en HTTP API documentatie:
Documentatie Modbus register
Documentatie HTTP API

De volgende opties zijn hier beschikbaar:
  • U kunt andere Modbus-apparaten die door ons worden ondersteund, aansluiten op de interface en ze lezen en op afstand bedienen
  • U kunt de cFos-laadregelaar op afstand bedienen via Modbus RTU. Dit is echter alleen aan te bevelen als er een geschikte bedrading aanwezig is. Anders raden wij Modbus TCP, HTTP of OCPP via WLAN aan

Om dit te doen, moet u de Charging Manager gebruiken. Klik in de webinterface in het menu op "Configuratie". Stel eerst het beschikbare totale vermogen voor alle EVSE's in onder "Max. Total Power" stelt u het beschikbare totale vermogen voor alle EVSE in. Onder "Power Reserve" moet u een reserve instellen die niet geraakt wordt, zodat de zekering niet doorslaat bij een overbelasting. Als je een privé huishouden hebt, raden we 2500W aan als reserve. Onder "Max Total EVSE Power" kun je het maximale vermogen invoeren waarvoor de toevoerleiding naar je EVSEes ontworpen is, als dit de beperkende factor is. Anders vul je hier 0 in.

Standaard is een EVSE ingesteld, namelijk de cFos Power Brain Wallbox met adres "localhost". Met localhost adresseert de Charging Manager zijn eigen apparaten. Als u nu een andere wallbox toevoegt, bijv. een cFos Power Brain wallbox, moet u als adres het IP-adres invoeren dat deze in uw netwerk heeft, bijv. 192.168.2.102:4701. Als de aan te sluiten wallbox via de RS-485 interface wordt aangesproken, voert u hier COM1,baudrate,8,n,1 in.

De laadmanager verdeelt het beschikbare laadvermogen over de geconfigureerde en momenteel ladende EVSE's (laadbeheer).

De cFos Charging Manager polst om de paar seconden alle geconfigureerde apparaten naar hun status. Omdat via IP meerdere apparaten tegelijk kunnen worden aangesproken en bij een tweedraadsverbinding alleen alle apparaten na elkaar, raden wij IP-verbindingen aan. Dan kan de Charging Manager sneller reageren

In dit geval gaat de Laadmanager ervan uit dat de wallbox de laatst gemelde stroom verbruikt en meldt fouten in het overzicht. Het is OK als de verbinding tussendoor een paar seconden wordt onderbroken. Zorg anders wel voor stabiele en betrouwbare verbindingen. In Modbus modus heeft de wallbox een fail-safe functie, d.w.z. als er gedurende een instelbaar aantal seconden geen Modbus communicatie meer wordt ontvangen, schakelt de wallbox automatisch uit of schakelt over op een instelbare minimale laadstroom. Met OCPP kun je dit gedrag ook bereiken met "Charging Profiles". Als een wallbox langer dan 3 minuten niet beschikbaar is voor de cFos Charging Manager, dan wordt zijn fail-safe stroom aangenomen als laadstroom als er een auto was ingeplugd. Deze stroom wordt geteld als "foutstroom" en afgetrokken van de laadstroom voor andere auto's.

De cFos Power Brain Wallbox heeft een IP55-behuizing. Zolang je er ook voor zorgt dat het niet regent in de stekker van de oplaadkabel (deze heeft een beschermkap), zou je de wallbox zonder problemen buiten moeten kunnen installeren (vermijd wel direct zonlicht).

Duits en Engels worden momenteel ondersteund. Andere talen kunnen worden toegevoegd indien nodig.

Toegangsbeperking werkt via de webinterface, via RFID en via de app. U kunt echter ook een sleutelschakelaar door een elektricien laten inbouwen. Het CP-signaal, d.w.z. de oranje draad, moet dan via de sleutelschakelaar worden geleid. Als de schakelaar open staat, merkt de cFos-laadcontroller niet dat er een auto is aangesloten en geeft hij de lading dus niet vrij. De garantie blijft ook bij een dergelijke modificatie intact.

Bij een kabellengte van ca. 15m zijn 5 x 2,5 mm² voldoende voor de 11kW EVSE, voor de 22kW EVSE is het beter om 5 x 4 mm² te gebruiken. De 11kW EVSE moet gezekerd worden met 16A voor alle fasen, de 22kW EVSE met 32A. Maar: De EVSE mag alleen worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde specialist die moet weten welke draaddoorsneden en zekeringen nodig zijn. In tegenstelling tot een fornuis, een doorstroomverwarmer en andere huishoudelijke apparaten, is een EVSE een permanent verbruiker en is daarom onderworpen aan strengere veiligheidseisen. Installeer het daarom niet zelf, maar schakel altijd een specialist in.

Nee. De EVSE's moeten in een sterconfiguratie vanaf een verdeler worden bedraad en elk met een aardlekschakelaar van het type A en een stroomonderbreker worden beveiligd. De DC aardlekschakelaar die in de cFos Power Brain Wallbox is ingebouwd, reageert op 6mA reststroom (gelijkstroom). Als je meerdere EVSE's in serie zou schakelen, kunnen ze elk minder dan 6mA reststroom leveren, maar in totaal meer dan 6mA. Dit zou dan niet gedetecteerd worden. Daarom is deze serieschakeling niet toegestaan.

U kunt een potentiaalvrije schakelaar (bijv. sleutelschakelaar of rimpelspanningontvanger) aansluiten op een van de twee S0-ingangen van de cFos Power Brain Wallbox, bijv. op S0-2, zoals aangegeven in onze documentatie over S0-meters. U kunt deze ingang dan bevragen met behulp van laadregels en zo het laden beïnvloeden. Sommige netbeheerders / energieleveranciers eisen dat het laadvermogen van de wallbox(en) eventueel door middel van rimpelspanningontvangers verlaagd of op 0 gezet kan worden. Om aan deze eis voor netbeheer te voldoen, kunt u in de Charging Manager instellingen voor de parameter "Max. totaal vermogen (W)" een formule als volgt invoeren in plaats van een vaste waarde: PB.input2 ? 25000 : 0
Als de S0-2 ingang is ingesteld (schakelaar gesloten), neemt de Laadmanager 25 kW als het huisaansluitingsvermogen, anders 0 kW. U kunt de specifieke vermogenswaarden aanpassen aan uw toepassing.

cFos Power Brain-controllers vanaf Rev. 1.1 (herkenbaar aan de schuine pin-header) hebben een weerstand van 330 Ohm aan de LED-uitgang (3,3V). Elke LED die is ontworpen voor een stroom van meer dan 5 mA kan daarop worden aangesloten. cFos Power Brain-controllers van Rev. 1.0 (de pennenkop is niet toegankelijk zonder de behuizing van de Power Brain te openen) hebben geen weerstand. Elke LED met de juiste serieweerstand kan hier worden aangesloten op de LED-uitgang (3,3 V)

De tegels op de startpagina tonen de verbruikte kWh van de EVSE, evenals de geïmporteerde en geëxporteerde energie van de meters. Bovendien kunt u onder "Configuratie" een transactielogboek downloaden waarin alle laadprocessen met kWh worden gelogd. Als u individuele gebruikers instelt, kunnen zij ook hun transactielogboek downloaden. De transactielogs zijn CSV-bestanden die u bijvoorbeeld in Excel kunt verwerken.

Onder "Systeem Configuratie" -> Bestanden is er een knop voor het resetten van de cFos Charging Manager configuratie of het hele systeem.

Als de cFos Power Brain Wallbox de verbinding met het WLAN verloren heeft, kunt u eerst uw router of toegangspunt opnieuw opstarten. Als dit niet helpt, kunt u de EVSE gedurende enkele seconden van het stroomnet scheiden. Na de herstart zou hij zich weer bij het WLAN moeten aanmelden. Als dit na enkele minuten niet gebeurt, start de cFos Power Brain Wallbox automatisch zijn eigen Wi-Fi-toegangspunt, zodat u hiermee verbinding kunt maken met de EVSE en de configuratie kunt controleren.

Onder "Configuratie" -> "Modbus Test" kunt u een register beschrijven met een gewenste waarde voor de kWh van de meter. Het adres van de meter is localhost: 4702 voor S0 meter 1 of localhost:4703 voor S0 meter 2. De slave Id is 2 voor S0-meter 1 en 3 voor S0-meter 2. Voer 8058 in als register, type "64 bit qword", nummer 1, waarde die geschreven moet worden de gewenste meterstand in Wh. Klik vervolgens op "Write".

Nadat u het maximale huisaansluitvermogen hebt ingesteld in de instellingen van de Charging Manager, kunt u op twee manieren meten
  • U installeert een of meer verbruiksmeters (voor verbruik zonder EVSE) en opwekkingsmeters (of leest uw omvormers voor zonne-energie af). De Laadmanager berekent vervolgens het beschikbare vermogen voor het laden van de elektrische auto's als het huisaansluitvermogen minus de verbruiksmeter plus de opwekkingsmeter. Als u geen meter installeert, verdeelt de Charging Manager het huisaansluitvermogen over de opladende EVSE's. Als u het huisverbruik niet wilt meten, kunt u het huisaansluitvermogen lager instellen op basis van het maximale huisverbruik (statisch)
  • U installeert een netreferentiemeter. Deze meet het vermogen dat door uw huisaansluiting stroomt, inclusief alle verbruikers, generatoren en EVSE's. U moet dan wel minstens één meter installeren die het verbruik van de EVSE meet. Het laadbeheer van de Laadmanager berekent vervolgens het laadvermogen voor de elektrische auto's als het vermogen van de huisaansluiting minus het verschil tussen de netvoeding en de EVSE. Met andere woorden, het trekt het EVSE-vermogen af van de netvoeding om te bepalen hoeveel energie elders wordt verbruikt of opgewekt. Gewoonlijk wordt aan elke EVSE een meter toegewezen. U kunt echter ook alle EVSE op één meter aansluiten en zo mogelijk meters besparen als u geen individuele meting voor de EVSE nodig heeft (voor de facturering). Als u een opwekkingsbron (PV-systeem) hebt, hebt u een bidirectionele meter als netreferentiemeter nodig om onderscheid te kunnen maken tussen aankoop en teruglevering
U vertelt de Laadmanager welke functie de geïnstalleerde meters hebben door de rol van de meter op te geven in de meterconfiguratie.

In Duitsland moeten alle meters die gebruikt worden voor facturatie "gekalibreerd" zijn. Deze ijking wordt in de EU uitgevoerd door middel van MID-certificering. Een MID-conforme meter is daarom geschikt voor factureringsdoeleinden. Het kan nodig zijn om deze buiten de wallbox te installeren. U mag de MID-meter die geïnstalleerd is in de cFos Power Brain Wallbox verplaatsen naar een externe behuizing zonder dat de garantie vervalt.

Er is geen speciale verplichting om dit in een particuliere omgeving te doen. In een commerciële omgeving moet u de EVSE jaarlijks laten controleren door een elektricien.

Onder "Configuratie" -> Firmware-update kunt u controleren of er nieuwe versies zijn en deze installeren door op "Nu bijwerken" te klikken. De EVSE zal dan opnieuw opstarten.

De 12V van de S0 aansluitklemmen mogen belast worden met maximaal 25 mA. Ze worden eigenlijk alleen gebruikt om een spanning te leveren voor eventuele S0-meters of schakelcontacten. Voor elke S0 meter en contact die je met deze 12V voedt, moet je er nog telkens 5 mA aftrekken. Dit betekent dat er slechts 20 mA of 15 mA beschikbaar is.

De LED van de cFos-laadcontroller knippert in een patroon dat elke 3 seconden wordt herhaald. staat voor een verlichte LED en voor een niet-verlichte LED in de volgende uitleg.
Standby (LED uit)
VehicleDetected (LED knippert kort om de 3 seconden)
Charging (LED knippert: 1,5 seconden aan, 1,5 seconden uit)
ChargingVentilation (LED knippert: 1 seconde aan, 2 seconden uit)
NoPower (LED knippert vier keer)
Fout (LED knippert tweemaal met een puls van 2)