Laadregels

Screenshot cFos Charging Manager Documentatie - RFID / pincode

Om de paar seconden evalueert de Charging Manager de laadregels die aan de EVSE zijn toegewezen en die van de gebruikers die voor deze EVSE zijn opgeslagen. Elke set kostenregels voor de EVSE en voor de gebruiker wordt in de ingevoerde volgorde doorzocht. Zodra een tariefregel van toepassing is, wordt deze toegepast en worden alle volgende regels genegeerd. Als er ten minste één laadregel is opgegeven, maar er geen wordt gevonden, is laadstroom 0 van toepassing. Dit gebeurt voor de regelset voor de EVSE en de regelset voor de gebruiker. Indien een regel voor de EVSE en voor de gebruiker geldt, gebruikt de Laadmanager de lagere laadcapaciteit.

Voor elke regel kunt u de dagen van de week specificeren waarop deze van toepassing moet zijn.
Er zijn 3 soorten regels:

TijdDe regel is van toepassing vanaf de ingestelde starttijd tot de ingestelde eindtijd
InvoerDe regel is van toepassing wanneer een digitale ingang is ingesteld of verwijderd
ZonneDe regel is van toepassing als de zonnestroom (de som van alle producentenmeters) boven een bepaalde drempel komt

Elke regel bevat een "Power" -waarde en een modus.
De betekenis van deze "Power" -waarde kan worden omgeschakeld, afhankelijk van de modus, in

AbsoluutDe waarde wordt voor het opladen beschouwd als absoluut wattage
In procentenDe waarde is het percentage van het maximale vermogen van de EVSE (hier zou je in een latere software-update eventueel naar percentage zonne-energie gaan)
Productievermogen absoluutDe waarde wordt genegeerd en de totale zonne-energie wordt als laadvermogen genomen
Productievermogen in procentenDe waarde geeft een percentage van de zonne-energie aan
Productie minus vermogenLaadvermogen is gelijk aan zonne-energie minus vaste waarde
Overtollig opladenDe documentatie voor deze laadregel is te vinden op deze pagina.

De Charging Manager interpreteert het resultaat van de evaluatie als een "wens" van het laadstation voor een bepaald laadvermogen. Dit wordt op basis van het beschikbare laadvermogen over de laadvoertuigen verdeeld.

Met dit systeem kunt u bijvoorbeeld alleen opladen binnen bepaalde tijden toestaan:
Regel 1: Tijd: Van 8:00 tot 12:00 "In procenten" 100

Zonne-energie gestuurd opladen

Regel 1: Solar, 8,5 A (8500 mA) zonne-energie, "Productie minus Power" 1500, dus opladen als er minimaal 8,5 A (8500 mA) zonne-energie beschikbaar is, maar laat altijd 1,5 A (1500 mA) voor de rest van het huishouden.

Screenshot cFos Charging Manager Documentatie - Overtollig opladen

Regel 2: Zonne-energie, startstroomgrens: 6,5 A (6500 mA), "Zonne-overschot", dit activeert overladen met het bestaande overschot uit een teruglevering van 6,5 A.
In beide gevallen kunt u een maximale termijn opgeven. Dit betekent dat nadat de regel actief is en de huidige limiet wordt onderschreden, de regel nog steeds wordt gebruikt voor de ingestelde tijd. Hiermee wordt voorkomen dat de Charging Manager het laden bij korte bewolking uitschakelt.

formule

De stroomsterkte wordt gegeven door een formule, zie instructies voor formules. De stream kan continu worden uitgevoerd. Met de conditionele operator kunt u de belading in- en uitschakelen.

prijs

Het laden begint zodra de elektriciteitsprijs lager of gelijk is aan een waarde in euro's. Als alternatief kunt u ook een prijsniveau opgeven dat moet worden bereikt. Als elektriciteitsleverancier met een variabele elektriciteitsprijs ondersteunt de cFos Charging Manager momenteel Awattar en Tibber. Om de prijsgebaseerde laadregel te kunnen gebruiken, moet u de energieleverancier selecteren op de startpagina, Instellingen van de Laadmanager. Voor Tibber moet je nog wel de OAuth token aanvragen. Hiervoor is er een Tibber-weblink onder "Configuratie", die actief wordt zodra u Tibber als uw energieleverancier heeft geselecteerd. Tibber definieert het prijsniveau als volgt: Zeer duur: 140% boven het gemiddelde van 3 dagen, duur: 115% boven het gemiddelde, normaal: 90% -115% van het gemiddelde, goedkoop: onder 90% van het gemiddelde, zeer goedkoop: onder 60 % van het gemiddelde. De cFos Charging Manger neemt het prijsniveau van Tibber over en berekent het dienovereenkomstig voor Awattar.

conditie

U kunt een formule gebruiken (zie Formules) om aan te geven wanneer de laadregel actief moet zijn. Als de formule een waarde anders dan nul retourneert, wordt de laadregel actief. Het wordt inactief wanneer de formule nul retourneert en de onderlooptijd is verstreken. Meterwaarden, ingangen en variabelen van de laadmanager kunnen worden opgevraagd met behulp van formules.

binnenkomst

Ook met een schakelingang kunt u laadregels gebruiken. De cFos Power Brain Wallbox heeft bijvoorbeeld 2 S0-ingangen. Om deze te gebruiken, kunt u een cFos Power Brain S0-meter instellen als een apparaat met de rol "Weergeven" in de cFos Charging Manager. Ervan uitgaande dat deze meter de apparaat-ID M1 heeft, kunt u de S0-1-ingang adresseren met +M1#0 of -M1#0 ('+' betekent dat de regel actief is wanneer de S0-ingang gesloten is, '-' wanneer deze open is).

Wil je bijvoorbeeld de laadstroom regelen met een externe schakelaar, of gebruik je een rimpelspanningsontvanger die een relais schakelt volgens de specificaties van de energieleverancier, dan kun je de volgende laadregels hanteren:

Screenshot cFos Charging Manager Documentatie - *** ml: String not found [name='cfos_cm_doc_a_inputs']

De 1e laadregel stelt dat de auto moet worden opgeladen met 8A wanneer de S0-ingang open is.
De 2e laadregel zorgt ervoor dat de auto wordt opgeladen met 16A als regel 1 niet van toepassing is. Je schakelt hier dus tussen 8A en 16A. U kunt ook de 1e laadregel gebruiken door 0A in te stellen om de auto te pauzeren als het relais wordt geopend.

De 2e laadregel is nodig (zoals hierboven uitgelegd) omdat zodra er minimaal één regel aanwezig is, de laadmanager de laadstroom op 0 zet als er geen regel van toepassing is. Wil je de auto alleen opladen als de ingang gesloten is en niet anders (sleutelschakelaar), dan is een laadregel met +M1#0 en 16A voldoende.