Documentatie

Regels voor het in rekening brengen

Screenshot cFos Charging Manager Documentatie - RFID / PIN

Om de paar seconden evalueert de laadmanager de laadregels die aan de EVSE zijn toegewezen en die van de gebruikers die voor deze EVSE zijn opgeslagen. Elke set van laadregels voor de EVSE en voor de gebruiker wordt in de ingevoerde volgorde doorzocht. Zodra een laadregel van toepassing is, wordt deze toegepast en worden alle volgende regels genegeerd. Als er minstens één laadregel is gespecificeerd, maar er geen wordt gevonden, geldt laadstroom 0. Dit gebeurt voor de regelset voor de EVSE en de regelset van de gebruiker. Als zowel de regelset voor de EVSE als de regelset van de gebruiker van toepassing is, neemt de laadmanager de kleinste laadstroom.

Voor elke regel kunt u de dagen van de week opgeven waarvoor hij moet gelden.
Er zijn de volgende soorten regels:

TijdDe regel geldt vanaf de ingestelde begintijd tot de ingestelde eindtijd
Zonne-energieDe regel is van toepassing wanneer het zonnevermogen (de som van alle producentenmeters) boven een bepaalde drempel ligt
MilieuvriendelijkHet opladen kan worden uitgesteld zodat zo veel mogelijk elektriciteit uit hernieuwbare bronnen wordt gebruikt en het net zo weinig mogelijk wordt belast. Hier is een diagram> en beschrijving van milieuvriendelijk opladen
PrijsNadat u een elektriciteitsleverancier hebt gekozen, kunt u laden zodra de elektriciteitsprijs onder een instelbaar niveau daalt
IngangDe regel is van toepassing wanneer een digitale ingang wordt ingesteld of gewist
VoorwaardeHet wordt geladen wanneer aan de gespecificeerde voorwaarde is voldaan
FormuleDe laadstroom wordt om de paar seconden aangepast met de formule

Elke regel bevat een "Vermogen"-waarde en een modus.
De betekenis van deze "Vermogen"-waarde kan worden omgeschakeld afhankelijk van de modus, in

AbsoluutDe waarde wordt beschouwd als absolute wattage voor het laden
In procentenDe waarde is het percentage van het maximale vermogen van de EVSE (hier zou je eventueel naar percentage van zonne-energie kunnen gaan in een latere software update)
Productie Vermogen AbsoluutDe waarde wordt genegeerd en het totale zonnevermogen wordt genomen als het laadvermogen
Productievermogen in procentenDe waarde geeft een percentage aan van de zonne-energie
Productie min vermogenLaadvermogen is gelijk aan zonne-energie min vaste waarde
Overtollige ladingHier vindt u de documentatie over surplus loading

De laadmanager interpreteert het resultaat van de evaluatie als een "wens" van het laadstation voor een bepaald laadvermogen. Dit wordt verdeeld onder de laadvoertuigen volgens het beschikbare laadvermogen.

Met dit systeem kunt u bijvoorbeeld het opladen alleen binnen bepaalde tijden toestaan:
Regel 1: Tijd: Van 8:00 tot 12:00 "In procent" 100

Ondersnijdingstijd: Voor sommige laadregels kunt u een onderbrekingstijd in seconden opgeven. Als de voorwaarden voor de regel niet langer van toepassing zijn, laat de cFos Charging Manager deze regel toch actief voor de duur van de onderbrekingstijd. Zo kunt u bijvoorbeeld het overschot aan zonne-energie blijven opladen, zelfs als een wolk het zonnesysteem even beschaduwt.

Opladen met zonne-energie

Regel 1: Zonne-energie, 8,5 A(8500 mA) zonne-energie, "Productie minus Vermogen" 1500, dus opladen als er minstens 8,5 A (8500 mA) zonne-energie beschikbaar is, maar laat altijd 1,5 A (1500 mA) over voor de rest van het huishouden.

Screenshot cFos Charging Manager Documentatie - Overtollige lading

Regel 2: Solar, startstroombegrenzing: 6.5 A(6500 mA), "solar surplus", deze activeert het surplus laden met het bestaande surplus van een feed-in van 6.5 A.
In beide gevallen kunt u een maximale undershoot tijd opgeven. D.w.z. nadat de regel actief is en dan een undercut van de stroomlimiet optreedt, wordt de regel nog gedurende de ingestelde tijd toegepast. Dit voorkomt dat de Charging Manager het laden uitschakelt tijdens korte wolken.

Formule

De stroom wordt gegeven door een formule, zie instructies voor formules. De stroom kan als continu worden uitgevoerd. U kunt het laden echter in- en uitschakelen met de voorwaardelijke operator.

Prijs

Het opladen wordt gestart zodra de elektriciteitsprijs lager is dan of gelijk is aan een waarde in euro. Je kunt ook een prijsniveau opgeven dat bereikt moet worden. Als elektriciteitsleveranciers met variabele elektriciteitsprijzen ondersteunt de cFos Charging Manager momenteel Awattar en Tibber. Om de prijsgebaseerde laadregel te kunnen gebruiken, moet je de energieleverancier selecteren op de startpagina, Instellingen van de Laadmanager. Voor Tibber moet je nog steeds het OAuth-token aanvragen. Hiervoor is er een Tibber weblink onder "Configuratie", die actief wordt zodra je Tibber als energieleverancier hebt geselecteerd. Tibber definieert het prijsniveau als volgt: zeer duur: 140% boven het 3-daags gemiddelde, duur: 115% boven het gemiddelde, normaal: 90%-115% van het gemiddelde, goedkoop: onder 90% van het gemiddelde, zeer goedkoop: onder 60% van het gemiddelde. De cFos Charging Manger neemt het prijsniveau van Tibber en berekent het dienovereenkomstig voor Awattar.
Als je "Charging Manager" als energieleverancier selecteert (in de Charging Manager instellingen), worden de prijs en het prijsniveau bepaald door de globale Charging Manager variabelen _set_price en _set_price_level uit te lezen. Hierdoor kun je aangepaste meters gebruiken om prijzen op te vragen van providers met HTTP API en JSON en deze gebruiken voor prijsregels. Als je een energieleverancier hebt die prijsinformatie levert via HTTP API, kun je een bijbehorende "meterdefinitie" maken. Als voorbeeld kun je een meterdefinitie downloaden van spot-hinta.fi:Ondersteunde apparaten en meterdefinities

Voorwaarden

U kunt een formule gebruiken (zie Formules) om te bepalen wanneer de laadregel actief moet zijn. Als de formule een andere waarde dan nul teruggeeft, wordt de laadregel actief. Hij wordt inactief als de formule nul retourneert en de onderbrekingstijd is verstreken. Formules kunnen worden gebruikt om tellerwaarden, inputs en Charging Manager-variabelen op te vragen.

Input / Invoer

U kunt ook laadregelaars met een schakelingang gebruiken. De cFos Power Brain Wallbox heeft bijvoorbeeld 2 S0 ingangen. Om deze te gebruiken, kun je een cFos Laadregelaar S0 meter in de cFos Laadmanager instellen als een apparaat met de rol "Weergave". Ervan uitgaande dat deze meter de device ID M1 heeft, kun je de S0-1 ingang aanspreken met +M1#0 of -M1#0 ('+' betekent dat de regel actief is als de S0 ingang gesloten is, '-' als deze open is).

Als u bijvoorbeeld de laadstroom wilt regelen met een externe schakelaar of een rimpelspanningontvanger wilt gebruiken die een relais schakelt volgens de specificaties van de energieleverancier, kunt u de volgende laadregels gebruiken:

Screenshot cFos Charging Manager Documentatie - *** ml: String not found [name='cfos_cm_doc_a_inputs']

De 1e laadregel zegt dat de auto moet worden geladen met 8A als de S0 ingang open is.
De 2e laadregel zorgt ervoor dat de auto wordt geladen met 16A als regel 1 niet van toepassing is. Hier schakelt u tussen 8A en 16A. U kunt ook instellen dat de auto pauzeert met de 1e laadregel door 0A in te stellen als het relais geopend is.

De 2e laadregel is nodig (zoals hierboven uitgelegd) omdat zodra er minstens één regel aanwezig is, de laadmanager de laadstroom op 0 zet als er geen regel van toepassing is. Als je de auto alleen wilt laden als de ingang gesloten is en anders niet (sleutelschakelaar), is een laadregel met +M1#0 en 16A voldoende.

Voor instructies over hoe de S0 ingangen op de cFos Power Brain moeten worden aangesloten, zie onze pagina over S0 ingangen / S0 tellers en Modbus tellers.