Systeem configuratie

Screenshot #1 cFos Charging Manager Documentatie - Systeem configuratie

U moet het beheerderswachtwoord wijzigen de eerste keer dat u het gebruikt. Noteer het goed, zodat u uzelf niet buitensluit! Het standaard wachtwoord voor de cFos Charging Manager is leeg. De gebruikersnaam is altijd admin.

Sta het indienen van geanonimiseerde gebruiksstatistieken toe, zodat we onze hardware en software kunnen verbeteren.

Screenshot #2 cFos Charging Manager Documentatie - Systeem configuratie

Logboekregistratie

Hier vindt u een transactielogboek, een bestand dat in Excel kan worden ingelezen, met daarin de start- en einddatum/-tijd, wallboxnummer, RFID/PIN van de gebruiker, opgeladen Wh (wattuur) en totaal wattuur per oplaadbeurt werkwijze. Hierdoor kunt u zelfs facturen aanmaken als meerdere gebruikers een laadstation delen.

Met de andere logboekinstellingen bepaalt u hoe gedetailleerd het loggen voor de individuele onderwerpen wordt gedaan. Dit kan helpen bij het oplossen van problemen. Denk eraan om de logboeken in te stellen op "Fouten" of "Uit" als ze niet nodig zijn. Indien nodig kunt u ook logs naar een geschikte HTTP-server sturen, bijvoorbeeld naar cFos eMobility GmbH, zodat ons supportteam het probleem nader kan bekijken. Hetzelfde geldt voor crashdumps (die hopelijk in de eerste plaats niet zouden mogen gebeuren).

Screenshot #3 cFos Charging Manager Documentatie - Systeem configuratie

COM-poorttoewijzing

Dit heeft invloed op de algemene Charging Manager-functie op andere computers dan de cFos Power Brain controller. Hier kunt u meerdere RS 485-bussen hebben met verschillende apparaatgroepen. Dan kan de configuratie eenvoudiger worden als u de ene COM-poort aan de andere kunt toewijzen zonder de COM-poortnummers op alle apparaten te hoeven wijzigen.

Modbus

Met dit dialoogelement kunt u individuele Modbus-commando's naar specifieke apparaten sturen. Voer het adres en de ID van het Modbus-apparaat in op dezelfde manier als bij het configureren van meters en wallboxen in de velden "Adres" en "Slave-ID". In "Register" kunt u het registernummer in decimale vorm of in hexadecimale vorm specificeren door het voorvoegsel met 0x, waarvan u wilt lezen of schrijven. Met "Type" definieert u het datatype dat in de Modbus-registers is opgeslagen, met "Count" hoeveel van dergelijke datatypes uit de registers moeten worden gelezen. Bij het schrijven specificeert u ook de "Waarde om te schrijven". U kunt ook het nummer van de lees- of schrijffunctie configureren. Klik vervolgens op "Lezen" of "Schrijven". Het resultaat wordt weergegeven in de velden "Resultaat" en "Status".

Screenshot #4 cFos Charging Manager Documentatie - Systeem configuratie

Tesla TWC

Voor de Tesla Wall Connector Gen 2, die via de RS 485-interface kan worden geadresseerd, heb je een ID nodig die je in de wallbox-configuratie moet instellen. Dit kunt u hier bepalen door de COM-poort in te voeren waarop de Tesla EVSE is aangesloten. Voor cFos Power Brain controller is dit altijd COM1

Bestand upload

Hier kunt u bepaalde bestanden uploaden, bijv. Certificaten voor SSL/TLS-versleuteling, Modbus-tellerdefinities en licentiesleutels om extra laadpunten te ontgrendelen in de Charging Manager.