Startpagina

Screenshot cFos Charging Manager Documentatie - Startpagina

De startpagina geeft u een overzicht van de ingestelde apparaten en enkele belangrijke details. De status van de cFos Power Brain wallbox is hier ook te zien.

Het eerste blok bevat de modus van de Charging Manager:
Balanceren, dwz het regelt actief het laadvermogen van de afzonderlijke wallboxen.
Monitoring: het leest alleen de status van alle apparaten zonder tussenkomst. Bovendien wordt het actueel geïnstalleerde huisaansluitvermogen, het aantal apparaten en de "cyclustijd" weergegeven. Dit geeft (in milliseconden) aan hoe lang de Charging Manager nodig heeft om alle apparaten uit te lezen en aan te sturen. Deze tijd zou ongeveer 3 seconden moeten zijn en beter niet langer dan 10 seconden.

Hier ziet u de huidige status van de cFos Power Brain wallbox, bijvoorbeeld of een voertuig is aangesloten, de huidige laadstroom en of het voertuig aan het opladen is. Als u meerdere gebruikers heeft aangemaakt en daarom het opladen moet verifiëren, kunt u hier ook een pincode invoeren om het laadproces te starten.

Alle tegels bevatten nummer, naam, beschrijving, adres, slave-ID en een type-aanduiding / serienummer van het apparaat. Voor laadstations bevat het de huidige status, of het opladen is geactiveerd, het maximale laadvermogen, het actueel opgenomen laadvermogen, het actueel ingestelde laadvermogen, het gebruik van de afzonderlijke fasen en het totaal verbruikte kWh.

Bij meters ziet u hier het opgenomen of geleverde kWh, het actuele vermogen en de stroom op de fasen.

Als een meter is "bevestigd" aan een EVSE, wordt deze niet weergegeven als een afzonderlijke tegel. In plaats daarvan toont de tegel voor de EVSE enkele van deze waarden. Als u het selectievakje "Bijgevoegde meters tonen" activeert, wordt zo'n meter ondanks het vastmaken als een aparte tegel weergegeven.

Wanneer een auto is aangesloten op een wallbox, verschijnt een symbool:

Afbeeldingsknop "Overschrijven"
"Overschrijven"

Voor de huidige transactie kunt u het volgende overschrijven, d.w.z. zolang de auto is aangesloten (aangevinkt):

  • Laden deactiveren (admin-wachtwoord of gebruikerspincode/RFID vereist)
  • Deactiveer laadregels van de wallbox (admin wachtwoord vereist)
  • Deactiveer de laadregels voor gebruikers (gebruikers-RFID/PIN vereist)