Documentatie

Startpagina

Screenshot cFos Charging Manager Documentatie - Startpagina

De startpagina geeft u een overzicht van de ingestelde apparaten en enkele belangrijke details. Ook de status van de cFos Power Brain Wallbox is hier te zien.

Het eerste blok bevat de modus van de Charging Manager:
Load management, d.w.z. hij regelt actief het laadvermogen van de afzonderlijke wallboxen.
Let op: Het leest alleen de status van alle apparaten uit zonder in te grijpen. Het toont ook het huidige geïnstalleerde vermogen van de huisaansluiting, het aantal apparaten en de "cyclustijd". Dit geeft aan (in milliseconden) hoe lang de Laadmanager nodig heeft om alle apparaten uit te lezen en te controleren. Deze tijd moet ongeveer 3 seconden bedragen en kan beter niet langer zijn dan 10 seconden.

Hier kunt u de actuele status van de cFos Power Brain Wallbox zien, bijv. of een voertuig is aangesloten, de actuele laadstroom en of het voertuig aan het laden is. Als u meerdere gebruikers heeft ingesteld en het laden dus moet worden geauthenticeerd, kunt u hier ook een PIN invoeren om het laadproces te starten.

Alle tegels bevatten nummer, naam, beschrijving, adres, slave ID en een typeaanduiding / serienummer van het apparaat. Voor laadstations bevat het de huidige status, of het laden geactiveerd is, het maximale laadvermogen, het huidig opgenomen laadvermogen, het huidig ingestelde laadvermogen, het gebruik van de afzonderlijke fasen en het totaal verbruikte kWh.

Voor de meters ziet u hier het opgenomen of toegevoerde kWh, het huidige vermogen en de stroom op de fasen.

Als een meter is "vastgepind" aan een wallbox, wordt hij niet als een aparte tegel weergegeven. In plaats daarvan toont de tegel voor de wallbox enkele van deze waarden en verschijnt er een metersymbool in de titel van de tegel om gemakkelijk toegang te krijgen tot de configuratie van de meter. Als u het selectievakje "Toon alle apparaten" activeert, wordt zo'n meter getoond als een eigen tegel, ondanks dat hij is vastgepind - net als alle gedeactiveerde apparaten.

Een rood symbool in de titel van de tegel geeft aan dat de Laadmanager momenteel niet in staat is om met het apparaat te communiceren. Onder "Geavanceerde informatie" kunt u het aantal communicatiefouten zien dat zich tot dusver heeft voorgedaan, alsmede hoelang de communicatie al niet functioneert. Sporadische fouten zijn geen probleem. Ze mogen echter maar een paar seconden duren. U moet apparaten die niet in gebruik zijn deactiveren, omdat communicatiefouten de Laadmanager vertragen door time-outs.

Wanneer een auto op een EVSE is aangesloten, verschijnt er een pictogram:

Beeldknop "Overschrijven
"Overschrijven"

U kunt het volgende overschrijven voor de huidige transactie, d.w.z. zolang de stekker van de auto in het stopcontact zit (selectievakje aangekruist):

  • Laden deactiveren
  • Overschrijf laadstroomlimiet
  • De laadregels van de wallbox deactiveren
  • De laadregels van de gebruikers deactiveren

Voor het overschrijven kan een geldige PIN-code of gebruikers-ID voor de wallbox vereist zijn. Als admin kunt u alle waarden overschrijven nadat u het wachtwoord hebt ingevoerd.