Bedien cFos Charging Manager met Volkszähler/vzlogger

Bij Volkszähler kunnen met een D0-leeskop gegevens van een deel van de meters van de netbeheerder worden uitgelezen. Deze kan dan met vzlogger ter beschikking worden gesteld aan de cFos Charging Manager.
vzlogger levert een JSON-bestand met huidige tellerwaarden. Een voorbeeldbestand is hier te vinden: vzlogger-out.json (als ZIP-archief).

Om deze met de cFos Charging Manager te kunnen uitlezen, moet u een individueel aangepast meterdefinitiebestand aanmaken en deze vervolgens uploaden als een door de gebruiker gedefinieerde meter. Een voorbeeldbestand is hier te vinden: cfos-meter-vzlogger-bi.json (als ZIP-archief).
vzlogger maakt voor elke tellerwaarde een element in de "data"-array. De waarden worden dan tuple[0][1].

De volgorde waarin de tellerwaarden in het JSON-bestand verschijnen is afhankelijk van de volgorde waarin ze in vzlogger zijn geconfigureerd. Als u een meter bedient met een positief en negatief teken van het vermogen bij aankoop van elektriciteit (positief) en teruglevering (negatief), moet u de volgende patch voor vzlogger installeren en vzlogger dienovereenkomstig compileren: https://github.com/volkszaehler/vzlogger/pull/476.

Veel dank aan Joachim B. voor het uitleggen en beschikbaar stellen van de voorbeeldbestanden.