Documentație

operarea cFos Charging Manager cu Volkszähler/vzlogger

La Volkszähler puteți citi datele de la contoarele unora dintre operatorii de rețea cu ajutorul unui cititor D0. Aceste date pot fi apoi puse la dispoziția cFos Charging Manager cu vzlogger.
vzlogger furnizează un fișier JSON cu valorile curente ale contorului. Un fișier de exemplu poate fi găsit aici: vzlogger-out.json (ca arhivă ZIP).

Pentru a le putea citi cu cFos Charging Manager, trebuie să creați un fișier de definiție a contorului personalizat și apoi să îl încărcați ca un contor personalizat. Un fișier de exemplu poate fi găsit aici: cfos-meter-vzlogger-bi.json (ca arhivă ZIP).
vzlogger creează un element în matricea "data" pentru fiecare valoare a contorului. Valorile sunt apoi accesate ca tuple[0][1].

Ordinea în care apar valorile contorului în fișierul JSON depinde de ordinea de configurare în vzlogger. Dacă folosiți un contor cu un semn pozitiv și negativ al puterii pentru alimentarea de la rețea (pozitiv) și alimentarea (negativ), trebuie să aplicați următorul patch pentru vzlogger și să compilați vzlogger în consecință: https://github.com/volkszaehler/vzlogger/pull/476.

Îi mulțumesc lui Joachim B. pentru explicații și pentru furnizarea fișierelor de probă.