Documentație

Încărcarea cu bugete în kWh

Puteți atribui bugete de kWh fiecărui utilizator. Încărcarea mașinii electrice consumă apoi energia alocată în kWh și este oprită imediat ce bugetul este epuizat. În plus, puteți gestiona și bugetele pe carduri RFID. Atunci când se introduce un card RFID cu un buget, cFos Charging Manager trece la bugetul cardului RFID. Acest lucru este util pentru parcările companiilor sau pentru hoteluri. Aici puteți emite carduri pentru clienți sau oaspeți pe care este stocată o anumită cantitate de energie.

Bugetele pot fi unice sau se pot "reîncărca" automat (adică energia utilizată este resetată la 0) zilnic, săptămânal, lunar sau într-o zi fixă din an. În plus, puteți defini carduri RFID care pot stabili bugetul utilizatorului sau al unui alt card RFID care este în curs de utilizare. KWh stocați pe card pot fi transferați sau doar copiați. După aceea, puteți șterge automat cardul. De asemenea, puteți crea un card RFID care resetează la 0 energia utilizată de un buget. Aceste funcții suplimentare permit persoanelor să modifice bugetele fără a fi nevoie să acceseze interfața de utilizare a Charging Manager. De exemplu, un îngrijitor poate utiliza un card special pentru a reseta un buget sau pentru a adăuga kWh suplimentari la un buget existent.