Dokumentacja

Ładowanie z budżetami kWh

Możesz przypisać budżety kWh do każdego użytkownika. Ładowanie samochodu elektrycznego zużywa wtedy energię przydzieloną w budżecie w kWh i jest zatrzymywane w momencie, gdy budżet zostanie wykorzystany. Dodatkowo można również zarządzać budżetami na kartach RFID. Po włożeniu karty RFID z budżetem, menadżer opłat cFos przełącza się na budżet karty RFID. Jest to przydatne w przypadku parkingów firmowych lub hoteli. Tutaj można wydawać klientom lub gościom karty, na których zapisana jest określona ilość energii.

Budżety mogą być jednorazowe lub automatycznie "doładowywane" (tzn. zużyta energia jest resetowana do 0) codziennie, co tydzień, co miesiąc lub w ustalonym dniu roku. Dodatkowo można zdefiniować karty RFID, które mogą ustawić budżet użytkownika lub innej karty RFID, która jest aktualnie używana. Zapisane na karcie kWh można przenieść lub tylko skopiować. Po tym wydarzeniu karta może zostać automatycznie usunięta. Można również stworzyć kartę RFID, która resetuje zużytą energię budżetu do 0. Te dodatkowe funkcje pozwalają ludziom zmieniać budżety bez konieczności dostępu do interfejsu użytkownika Charging Manager. Na przykład, opiekun może użyć specjalnej karty, aby zresetować budżet lub dodać dodatkowe kWh do istniejącego budżetu.