Dokumentace

Nabíjení s rozpočtem na kWh

Každému uživateli můžete přiřadit rozpočet na kWh. Nabíjení elektromobilu pak spotřebovává energii přidělenou v rozpočtu v kWh a je zastaveno, jakmile je rozpočet vyčerpán. Kromě toho můžete na kartách RFID spravovat také rozpočty. Po vložení karty RFID s rozpočtem se správce nabíjení cFos přepne na rozpočet karty RFID. To je užitečné pro firemní parkoviště nebo hotely. Zde můžete zákazníkům nebo hostům vydávat karty, na kterých je uloženo určité množství energie.

Rozpočty mohou být jednorázové nebo automaticky "dobíjené" (tj. spotřebovaná energie se vynuluje) denně, týdně, měsíčně nebo v pevně stanovený den v roce. Kromě toho můžete definovat karty RFID, které mohou nastavit rozpočet uživatele nebo jiné právě používané karty RFID. Kilowatthodiny uložené na kartě lze přenášet nebo pouze kopírovat. Poté můžete kartu automaticky vymazat. Můžete také vytvořit kartu RFID, která vynuluje spotřebovanou energii rozpočtu. Tyto dodatečné funkce umožňují měnit rozpočty, aniž by bylo nutné přistupovat k uživatelskému rozhraní Správce poplatků. Správce může například pomocí speciální karty resetovat rozpočet nebo přidat další kWh do stávajícího rozpočtu.

Nastavení rozpočtů

RozpočetJednorázový, není automaticky doplňován. Jinak se obnovuje na původní hodnotu denně, týdně, měsíčně nebo ročně.
DenKterý den se má rozpočet pro roční automatické doplňování obnovit?
MnožstvíPočáteční hodnota rozpočtu v kWh nebo minutách.
PoužitéUkazuje, jaká část rozpočtu již byla vyčerpána.
Časový rozpočetPokud je zaškrtnuto: minutový rozpočet, jinak rozpočet v kWh.

Rozpočtové funkce pro karty RFID

Cílová stránkanastavit = nastavit rozpočet na hodnotu na kartě, doplnit = přidat hodnotu karty do rozpočtu
Odstranit zdrojZaškrtnuto: Po nastavení nebo doplnění vymažte rozpočet na této kartě.
Odstranit spotřebuZaškrtnuto: Vymazání aktuální spotřeby rozpočtu před nastavením nebo doplněním.

Příklad aplikace

Provozujete rekreační domy a svým hostům dáváte denní kvótu pro nabíjení, např. 20 kWh nebo 120 minut. Za tímto účelem nastavíte pro každý wallbox v rekreačním domě uživatele a kartu RFID, která se denně nabíjí.

Uživatel:


            Snímek obrazovky dialog obchodu s rozpočtem - obrázek 1

Karta RFID:


            Snímek obrazovky dialog obchodu s rozpočtem - obrázek 2

a


            Snímek obrazovky dialog obchodu s rozpočtem - obrázek 3

Pokud chcete vytvořit kartu, s níž si hosté mohou neplánovaně dobíjet svůj rozpočet, vytvořte druhého uživatele, ke kterému máte přístup pouze vy (tj. jehož ID zůstane utajeno), a kartu RFID s funkcí dobíjení, v tomto případě 15 kWh:


            Snímek obrazovky dialog obchodu s rozpočtem - obrázek 4

Tuto kartu si uschováte a v případě potřeby ji umístíte na nástěnnou schránku. Pokud chcete kartu vydat hostovi, musíte zajistit, aby ji bylo možné použít pouze jednou a aby byla po nabití prázdná.
Za tímto účelem rovněž zaškrtněte políčko "Smazat zdroj":


            Snímek obrazovky dialogu obchodu s rozpočtem - obrázek 5