Dokumentace

Nabíjení s rozpočtem na kWh

Každému uživateli můžete přiřadit rozpočet na kWh. Nabíjení elektromobilu pak spotřebovává energii přidělenou v rozpočtu v kWh a je zastaveno, jakmile je rozpočet vyčerpán. Kromě toho můžete na kartách RFID spravovat také rozpočty. Po vložení karty RFID s rozpočtem se správce nabíjení cFos přepne na rozpočet karty RFID. To je užitečné pro firemní parkoviště nebo hotely. Zde můžete zákazníkům nebo hostům vydávat karty, na kterých je uloženo určité množství energie.

Rozpočty mohou být jednorázové nebo automaticky "dobíjené" (tj. spotřebovaná energie se vynuluje) denně, týdně, měsíčně nebo v pevně stanovený den v roce. Kromě toho můžete definovat karty RFID, které mohou nastavit rozpočet uživatele nebo jiné právě používané karty RFID. Kilowatthodiny uložené na kartě lze přenášet nebo pouze kopírovat. Poté můžete kartu automaticky vymazat. Můžete také vytvořit kartu RFID, která vynuluje spotřebovanou energii rozpočtu. Tyto dodatečné funkce umožňují měnit rozpočty, aniž by bylo nutné přistupovat k uživatelskému rozhraní Správce poplatků. Správce může například pomocí speciální karty resetovat rozpočet nebo přidat další kWh do stávajícího rozpočtu.