Dokumentace

Správa uživatelů

Uživatelská správa správce cFos Charging Manager je určena jak pro správce, tak pro uživatele. Uživatel může měnit svá nastavení a přidávat nové karty RFID zadáním svého ID uživatele. Pokud chcete jako uživatel naučit novou kartu RFID nebo změnit její konfiguraci, nemusíte volat správce. Správce může přidávat uživatele a vytvářet seznam a upravovat všechny uživatele.

Každý nový uživatel obdrží od správce nabíjení jedinečné ID. Název se může zobrazit v dlaždici při načítání (lze deaktivovat). Kromě toho může uživatel nastavit, zda má být jeho dlaždice viditelná pro ostatní uživatele (správce ji vidí vždy). Při přiřazení wallboxu správce nastaví, u kterého z wallboxů může uživatel nabíjet. Jakmile je k wallboxu přiřazen alespoň jeden uživatel, musí být nabíjení u tohoto boxu autorizováno pomocí kódu PIN nebo RFID. Pro každého uživatele lze definovat pravidla pro účtování, která si uživatel může sám nakonfigurovat a aktivovat nebo deaktivovat. Pravidla nabíjení přiřazená ke schránce (v nastavení schránky) může měnit nebo aktivovat a deaktivovat pouze správce. Pokud existují pravidla pro nabíjení uživatele a wallboxu, platí vždy nižší nabíjecí proud.

Kartu RFID můžete přidat buď zadáním jedinečného kódu PIN (co nejdelšího), nebo naučením. Zaučování se provádí stisknutím tlačítka "Learn" a následným spuštěním transakce do 1 minuty, tj. zapojením vozidla, nasazením RFID. To je možné pomocí OCPP a/nebo wallboxů, které dodávají RFID do cFos Charging Manageru prostřednictvím Modbusu nebo jiných protokolů. RFID může mít také jméno, které se zobrazí v dlaždici místo jména uživatele, pokud je k dispozici. Kromě oprávnění k nabíjení lze kartě RFID přiřadit i další funkce. Takové karty mohou na začátku a v průběhu nabíjení přepsat použité fáze a maximální nabíjecí proud. Kromě toho můžete aktivovat a deaktivovat nabíjení nebo pravidla nabíjení uživatele přiložením karty na wallbox. Poznámka: Některé wallboxy vysílají RFID pouze na začátku nabíjení. Zařízení cFos Power Brain Wallbox může během procesu nabíjení také hlásit nově vložené karty RFID. Mnoho wallboxů dodává RFID do Charging Manageru až poté, co jste naučili RFID v samotném wallboxu. Postupujte podle pokynů pro učení karet RFID, které jsou specifické pro wallbox.

Jako správce můžete uživateli také přiřadit prioritu. Tato priorita přepíše prioritu nastavenou ve wallboxu, jakmile Charging Manager rozpozná, že je tento uživatel aktivní vložením karty RFID nebo zadáním PIN. Uživateli můžete také přiřadit rozpočet na účtování. Nabíjení se deaktivuje, jakmile je rozpočet vyčerpán. Další informace naleznete v části Nabíjení pomocí rozpočtů na kWh.

Nastavení na uživatele

Uživatelské jménoUživatelské jméno. Může se zobrazit v dlaždici během načítání. Zobrazuje se v seznamu nabíjecích procesů
ID uživatele. Uživatel se jím může autorizovat. Mělo by být tajné. Objeví se v souboru CSV s procesy načítání.
Povolit zobrazení jménaZde může uživatel nastavit, zda se má jeho jméno zobrazovat na dlaždici, když je vůz připojen.
Zobrazit wallboxZde může uživatel nastavit, zda se má jeho dlaždice zobrazit na úvodní stránce. Pokud ne, zobrazí se pouze v případě, že se uživatel přihlásí na úvodní stránce svým uživatelským ID.
Přiřazení nástěnného boxuUživatel může účtovat pouze u schránek, u kterých je v přiřazení nastaveno zatržítko.
PrioritaPriorita nabíjení pro řízení zátěže. "Zachovat" znamená, že se priorita nezmění, když tento uživatel připojí svůj vůz. V opačném případě se použije číselná priorita, kterou lze zadat do kombinovaného pole, dokud tento uživatel nabíjí.
Rozpočet pro uživateleRozpočet v kWh nebo minutách. Platí stejná nastavení jako pro rozpočty pro karty RFID. Pokud není vložena karta RFID, platí rozpočet uživatele, jinak rozpočet karty RFID. Další informace o rozpočtech
Přidání pravidel nakládáníUživatel zde může přidat pravidla nabíjení. Správce může přidávat pravidla nabíjení do wallboxu. Pokud existují pravidla pro nabíjení pro wallbox a pro uživatele (nebo RFID), správce nabíjení cFos vezme nižší z obou výsledných hodnot.
Přidání nebo učení RFIDRFID lze použít k přepsání určitých uživatelských nastavení a/nebo k autorizaci načítání. Více o tom v části Funkce RFID