Dokumentacija

Upravljanje uporabnikov

Uporabniško upravljanje upravitelja cFos Charging Manager je namenjeno administratorjem in uporabnikom. Uporabnik lahko spremeni svoje nastavitve in doda nove kartice RFID z vnosom svojega uporabniškega imena. Če želite naučiti novo kartico RFID ali spremeniti njeno konfiguracijo, vam kot uporabniku ni treba poklicati upravitelja. Upravitelj lahko dodaja uporabnike ter seznam in ureja vse uporabnike.

Vsak nov uporabnik od upravitelja zaračunavanja prejme edinstven ID. Ime se lahko prikaže v ploščici ob nalaganju (lahko ga deaktivirate). Poleg tega lahko uporabnik nastavi, ali naj bo njegova ploščica vidna drugim uporabnikom (skrbnik jo lahko vedno vidi). Pri dodelitvi stenskega predala upravitelj določi, v katerem od stenskih predalov lahko uporabnik polni. Ko je vsaj en uporabnik dodeljen stenskemu polnilniku, je treba polnjenje na tem polnilniku odobriti s kodo PIN ali RFID. Za vsakega uporabnika lahko določite pravila zaračunavanja, ki jih lahko uporabnik sam konfigurira in aktivira ali deaktivira. Pravila zaračunavanja, dodeljena stenskemu predalu (v nastavitvah stenskega predala), lahko spremeni ali aktivira in deaktivira samo skrbnik. Če obstajajo pravila za polnjenje uporabnika in stenske škatle, vedno velja nižji polnilni tok.

Kartico RFID lahko dodate z vnosom edinstvene kode PIN (čim daljše) ali z učenjem. Učenje poteka tako, da pritisnete gumb "Naučite se" in nato v eni minuti začnete izvajati transakcijo, tj. priključite avtomobil in namestite napravo RFID. To je mogoče z OCPP in/ali stenskimi omaricami, ki prek protokola Modbus ali drugih protokolov upravitelju polnjenja cFos posredujejo RFID. RFID ima lahko tudi ime, ki je prikazano v ploščici namesto uporabniškega imena, če je na voljo. Poleg odobritve polnjenja lahko kartici RFID dodelite tudi druge funkcije. Takšne kartice lahko na začetku in med postopkom polnjenja prepišejo uporabljene faze in največji polnilni tok. Poleg tega lahko aktivirate in deaktivirate polnjenje ali uporabniška pravila za polnjenje tako, da kartico položite na wallbox. Opomba: Nekatere stenske škatle posredujejo podatke RFID samo na začetku postopka polnjenja. Naprava cFos Power Brain Wallbox lahko med polnjenjem poroča tudi o novo vstavljenih karticah RFID. Številne stenske škatle posredujejo RFID upravitelju za polnjenje šele, ko ste naučili RFID v stensko škatlo. Pri tem upoštevajte navodila za učenje kartic RFID, ki so specifična za stensko škatlo.

Kot upravitelj lahko uporabniku dodelite tudi prednostno nalogo. Ta prednostna naloga prepiše prednostno nalogo, nastavljeno v stenskem predalu, takoj ko upravitelj polnjenja z vstavitvijo kartice RFID ali vnosom kode PIN ugotovi, da je ta uporabnik aktiven. Uporabniku lahko dodelite tudi proračun za polnjenje. Polnjenje se deaktivira takoj, ko so sredstva porabljena. Za več informacij glejte Polnjenje s proračuni za kWh.