Dokumentacija

Funkcije RFID in PIN

RFID in kode PIN v krmilniku za polnjenje cFos in upravitelju polnjenja

Glavna kartica RFID

Naprava cFos Power Brain Wallbox je opremljena s sponko RFID in glavno kartico RFID. Ta ima naslednje funkcije:
3 x odložitev: Ponastavitev konfiguracije na tovarniške nastavitve in ponovni zagon
1 x odložitev in nova kartica: Naučite se novo kartico. Ta je shranjena pri (aktivnem ali edinem) uporabniku EVSE.

Bralnik RFID sistema cFos Power Brain Wallbox podpira kartice MIFARE s frekvenco 13,56 MHz. Te kartice lahko kupite po ugodni ceni. Delujejo tudi številne običajne kartice, ki jih morda že imate v denarnici. Na žalost ni mogoče prebrati kartic EC in nekaterih kreditnih kartic.

Postavitev sistema RFIDPostavitev sistema RFID

Upravljanje uporabnikov in RFID

V razdelku "Uporabniki" lahko skrbnik nastavi nove uporabnike in jih nato doda v nastavitve zadevnega EVSE. Takoj, ko je v EVSE dodan vsaj en uporabnik, se ta EVSE polni samo po avtorizaciji s tem uporabnikom. To lahko storite z vnosom uporabniškega imena, kode PIN ali kode RFID. Za vsakega uporabnika lahko nastavite več kod PIN ali RFID. Na primer, gospodinjstvo je lahko dodano kot uporabnik EVSE in vsi člani gospodinjstva dobijo svoj RFID.

Vsak uporabnik lahko doda tudi dodatne kode RFID ali kode PIN z različnimi funkcijami in prenese dnevnik transakcij svojih postopkov polnjenja. V ta namen lahko vnese veljavno kodo PIN, kodo RFID ali svoje uporabniško ime pod "User" (Uporabnik) in nato klikne "Manage user" (Upravljanje uporabnika).

Prikaz uporabnika EVSE med polnjenjem: Če kartici RFID določite ime, se bo prikazalo pod "Start" v ploščici EVSE, ko bo uporabnik polnil pod to kartico RFID. Lahko pa se prikaže tudi globalno uporabniško ime, če izberete "Allow name display" (Dovoli prikaz imena) in kartica RFID ne vsebuje imena.

Opomba: Upravljanje uporabnikov in RFID je funkcija programa cFos Charging Manager, kar pomeni, da morate uporabnike in kartice ustvariti le v "glavnem" programu, ne pa tudi v stenskih omaricah cFos Power Brain, ki so priključene kot podrejene naprave. Pri drugih stenskih škatlah se lahko zgodi, da stenska škatla obvesti upravitelja polnjenja o prebrani kartici RFID le, če je bila ta kartica predhodno naučena v sami škatli.

Navodila po korakih za nastavitev avtorizacije polnjenja na napravi EVSE

 1. Zaslonska slika uporabniških nastavitev
  Glavni meni "Uporabnik" -> "Dodaj uporabnika". Ustvari se edinstven ID uporabnika. Nastavite uporabniško ime -> "Shrani".
 2. V razdelku "EVSE Assignment" (Dodelitev EVSE) lahko zdaj izberete EVSE, pri katerih lahko uporabnik polni.
 3. Zdaj lahko PIN ali RFID vnesete ročno ali se ga naučite. Po kliku na "Learn" (Naučiti se) položite kartico RFID na ustrezen sistem EVSE in kliknite na "Save" (Shrani).
 4. Za tako ustvarjeno kartico RFID lahko nastavite ime, funkcije in faze.

Funkcije zemljevida

RFID (in kode PIN) imajo lahko poleg avtorizacije polnjenja tudi druge funkcije. Ustvarite lahko tudi kartice brez avtorizacije, npr. za preklapljanje parametrov med polnjenjem. Kartica ima lahko naslednje funkcije:

 • Ustavitev in zagon vmesnega polnjenja.
 • Prepisati tok polnjenja ali preklicati ta prepis.
 • Deaktivirati pravila za polnjenje, ki so bila nastavljena za uporabnika, ali nastaviti nov nabor pravil za polnjenje za uporabnika.
 • Preklapljanje faz. Preklapljanje faz je uporabno, če stenska omarica nima števca, ki bi lahko določil trenutno uporabljene faze, vendar želite v steni polniti avtomobile, ki se polnijo na različnih fazah. Potem lahko o tem obvestite upravitelja polnjenja cFos, tj. upravljanje obremenitve, tako da obesite ustrezno kodo RFID. To je pomembno na primer v primeru polnjenja presežkov fotovoltaike, saj mora upravitelj polnjenja cFos Charging Manager vedeti, med koliko faz bo presežek razdeljen.
 • Spremenite prednostno nalogo stenskega polnilnika za trenutni proces polnjenja.
 • Nastavite proračun za kWh
 • Nastavite spremenljivke upravitelja polnjenja. S spremenljivkami Charging Manager lahko parametrizirate pravila polnjenja ali vrednosti, kot so moč wallboxa, moč hišnega priključka itd. Te parametre lahko dinamično preklapljate s karticami RFID.
 • Nastavite izhode Charging Managerja. Tako lahko kartice RFID uporabite za preklapljanje naprav.

Kartice RFID so lahko veljavne za nedoločen čas, potečejo na določen datum ali so omejene na določeno število uporab. spremenite tudi prednostno nalogo wallboxa za trenutni postopek polnjenja in določite proračun za kWh. Poleg tega lahko nastavite spremenljivke in izhode Charging Managerja. Tako lahko spremenljivke upravitelja zaračunavanja uporabite za parametriranje pravil zaračunavanja ali določanje vrednosti. Z upraviteljem polnjenja

Opomba: Namesto s kartico RFID lahko polnjenje odobrite tudi z aplikacijo cFos Charging Manager. Opomba: Namestite lahko tudi zunanji (centralni) čitalnik kartic in vnose RFID v upravitelja polnjenja posredujete prek zahteve HTTP. Različica Charging Manager pod operacijskim sistemom Windows in Raspberry PI podpira povezavo čitalnika kartic USB in prenos v delujoč Charging Manager (tudi cFos Power Brain Wallbox).

IDSkrivni ID kartice. Ta se uporablja za izbiro kartice in njenih funkcij.
ImeIme kartice. Prikaže se namesto uporabniškega imena v ploščici Wallbox.
Odobritev zaračunavanjaČe je ta možnost označena na vsaj eni kartici RFID, je treba dovoliti polnjenje.
(De)aktiviranje polnjenjaOznačeno: Postavitev kartice na polnilnik aktivira in deaktivira postopek polnjenja.
(De)aktiviranje pravil za zaračunavanje uporabniških pristojbinOznačeno: Postavitev kartice aktivira ali deaktivira pravila za polnjenje uporabnika.
Prepisati tok polnjenjaOhrani = s to kartico se polnilni tok ne spremeni. Ne prepišite: Prepisovanje polnilnega toka se deaktivira, ko je kartica odložena. Številčne vrednosti v mA: Nastavite največji polnilni tok na vrednost.
FazeOhraniti: Druge vrednosti: Nastavite uporabo faz med polnjenjem.
Prepisovanje pravil za polnjenjeOznačeno: za trenutni postopek polnjenja se uporabljajo pravila za polnjenje uporabnika, ki so navedena na kartici RFID. Če na RFID niso shranjena nobena pravila za zaračunavanje, se pravila uporabniškega zaračunavanja za ta postopek zaračunavanja izbrišejo.
Dodajte praviloDodajanje pravil za zaračunavanje, ki se po želji uporabljajo namesto uporabniških pravil za zaračunavanje v trenutnem postopku zaračunavanja.
Prednostna nalogaPrioriteta polnjenja za upravljanje obremenitve. "Ohrani" pomeni, da se prioriteta ne spremeni, ko je ta kartica RFID položena na polnilnik. "Do not overwrite" (Ne prepisuj): Vsa prednostna naloga, ki se razlikuje od prednostne naloge v stenskem predalu, se za ta postopek polnjenja v uporabniških nastavitvah izbriše (velja prednostna naloga, nastavljena v stenskem predalu). V nasprotnem primeru se za trenutni postopek polnjenja uporabi številčna prednost, ki jo je mogoče vnesti v izbirno polje.
VeljavnostDoločite, ali je kartica RFID veljavna vedno ali le do končnega datuma. Prav tako lahko poteče po nastavljivem številu uporab.
Spremenljivka upravitelja polnjenjaSpremenljivko Charging Manager Variable lahko nastavite tako, da vstavite kartico. To omogoča uporabo kartic RFID za nadzor in spreminjanje formul za upravljanje polnjenja, na primer.
Izhod upravitelja polnjenjaPreklopni izhod lahko nastavite tako, da vstavite kartico.
ProračunProračun, shranjen na kartici, lahko aktivirate ali spremenite trenutno aktivni proračun tako, da ga položite na kartico. Informacije o funkcijah proračuna

Fiksni RFID

V nastavitvah lahko za vsako napravo EVSE nastavite tudi "Fixed RFID". To se uporablja, če se ne uporablja RFID in se pred priključitvijo polnilnega kabla ne vnese PIN. To je še posebej uporabno za OCPP, kjer lahko ustrezni zaledni sistem dovoli procese polnjenja le, če je prisoten RFID (predhodno nastavljen v zalednem sistemu). Če ne namestite drugega RFID, se fiksni RFID uporabi tudi v dnevniku transakcij.

API HTTP in zunanji bralnik RFID

Vsak sistem cFos Power Brain Wallbox ter različici Raspberry in Windows programa cFos Charging Manager podpirajo funkcijo HTTP API:
/cnf?cmd=enter_rfid&rfid=r&dev_id=d
r je PIN ali RFID (številke), d je neobvezen identifikator naprave za izbiro določenega EVSE. Če id naprave ni izbran, upravitelj polnjenja poskuša PIN ali RFID dodeliti samodejno.

Tako lahko namestite zunanji čitalnik RFID (npr. na centralno dostopni lokaciji) in uporabnikom električnih polnilnic omogočite, da od tam odobrijo polnjenje. Komercialno dostopni bralniki RFID na vratih USB prenašajo RFID s simuliranimi pritiski na tipke. Različico upravitelja polnjenja cFos Charging Manager, npr. Raspberry, lahko povežete z bralnikom RFID na USB, ta pa bo nato posredoval kode RFID vašemu sistemu EVSE ali drugemu upravitelju polnjenja cFos Charging Manager, klic z:
charging_manager rfid dest
je naslov naprave EVSE ali upravitelja polnjenja cFos, ki bo prejel RFID prek vmesnika HTTP API, npr. 192.168.2.111. Če uporabljate EVSE tretje osebe, ki nima čitalnika RFID, lahko funkcijo RFID naknadno vgradite v upravitelja polnjenja cFos Charging Manager.

cFos Power Brain sprememba konfiguracije s kartico RFID

Za spreminjanje konfiguracije naprave cFos Power Brain lahko uporabite kartico RFID Mifare classic 1K. Zaradi varnosti morate najprej vstaviti glavno kartico RFID in nato še kartico, ki ste jo pripravili.

V ta namen morate datoteko JSON shraniti v pomnilnik kartice RFID. Ta je videti takole:

  "pb": {
    "wifi": {
      "sta_active": true,
      "sta_ssid": "Mein WLAN",
      "sta_pwd": "password1",
      "ap_active": true,
      "ap_ssid": "Wundertüte ${SERIALNO}",
      "ap_pwd": "password2",
      "mesh_active": 0      
    }
  },
  "sys": {
    "admin_pwd": "password3"
  }
            

Lastnosti, ki niso potrebne, lahko izpustite. Lastnosti z "sta_" spremenijo podatke za dostop vašega cFos Power Brain do domačega usmerjevalnika WLAN. Lastnosti z "ap_" spremenijo podatke o dostopu za dostopno točko WLAN, ki jo lahko zagotovi naprava cFos Power Brain. "mesh_active" aktivira mrežo. Nastavite lahko tudi skrbniško geslo za napravo cFos Power Brain.

Za ustvarjanje datoteke JSON je najbolje uporabiti računalnik in urejevalnik besedila, ki podpira datoteke s kodiranjem UTF-8 in lahko prepozna napake v datotekah JSON, kot so manjkajoče vejice. Priporočljiv urejevalnik je Visual Studio Code, ki ga lahko brezplačno prenesete s spleta. Prilagodite našo vzorčno datoteko JSON v skladu s svojimi zahtevami. Spremeniti je treba le ključe, ki jih želite spremeniti. Neopredeljeni ključi ostanejo v Power Brain nespremenjeni.

Ko končate z urejanjem, prenesite datoteko v svojo mobilno napravo. To lahko preprosto storite tako, da vsebino datoteke kopirate in jo prilepite v dokument Google Docs, ki ga lahko nato odprete v svojem mobilnem telefonu. Datoteko lahko v mobilni telefon pošljete tudi prek e-pošte ali programa Messenger. Nato izberite in kopirajte vsebino datoteke JSON v svojo mobilno napravo.

Za branje in pisanje kartic RFID uporabljamo aplikacijo "NFC Tools" iz podjetja wakdev, ki je na voljo v trgovini Google Play. Vendar je za isto nalogo mogoče uporabiti tudi druge aplikacije. Za konfiguracijo boste potrebovali prazno kartico RFID. Za to ne uporabljajte kartice Power Brain Master. Primerna je vsaka kartica vrste "Mifare Classic 1k". Zaženite aplikacijo "NFC Tools" in pojdite na zavihek "Write". Tapnite "Dodaj zapis", se pomaknite navzdol in izberite "Data, Add a custom record" (Podatki, Dodaj zapis po meri). V pogovornem oknu, ki se nato prikaže, vnesite cfos / cfg kot vrsto vsebine Pod Data (Podatki) prilepite kopirano vsebino datoteke JSON (običajno tako, da pritisnete in pridržite vnosno polje ter izberete "Paste"). Potrdite z "OK", da se vrnete na zavihek "Write" (Pisanje). Dotaknite se ploščice "Write" (Pisanje) in pridržite prazno kartico RFID pod mobilno napravo, da prenesete podatke.

Če želite uporabiti konfigurirano kartico na stenskem predalu, najprej držite glavno kartico RFID ob stenskem predalu, dokler ne začne piskati. Nato držite pravkar opisano kartico RFID ob stenskem predalu, da prenesete konfiguracijo.