Документация

Функции RFID и PIN

RFID и ПИН в контролера за зареждане и мениджъра за зареждане на cFos

Основна карта RFID

Електрическото захранване cFos Power Brain Wallbox се доставя с RFID щипка и главна RFID карта. Тя има следните функции:
3 x окачване: Връщане на конфигурацията към фабричните настройки и рестартиране
1 x закачане плюс нова карта: Научете новата карта. Тя се съхранява при (активния или единствения) потребител на EVSE.

RFID четецът на cFos Power Brain Wallbox поддържа карти MIFARE с честота 13,56 MHz. Можете да закупите тези карти на разумна цена. Много от обикновените карти, които може би вече имате в портфейла си, също работят. За съжаление EC картите и някои кредитни карти не могат да бъдат прочетени.

Позициониране на RFIDПозициониране на RFID

Управление на потребителите и RFID

В раздел "Потребители" администраторът може да зададе нови потребители и след това да ги добави в настройките на съответното EVSE. Щом поне един потребител бъде добавен към дадено EVSE, това EVSE ще се зарежда само след оторизация с този потребител. Това може да стане чрез въвеждане на потребителския идентификатор, ПИН или RFID. Можете да зададете няколко ПИН кода или RFID кода за всеки потребител. Например, едно домакинство може да бъде добавено като потребител на EVSE и всички членове на домакинството да получат свой собствен RFID.

Всеки потребител може да добавя допълнителни RFID или PIN с различни функции и да изтегля дневник на транзакциите за процесите на зареждане. За тази цел те могат да въведат валиден ПИН, RFID или своя потребителски идентификатор в раздел "Потребител" и след това да кликнат върху "Управление на потребителя".

Показване на потребителя на EVSE при зареждане: Ако дадете име на RFID картата, то ще се показва под "Start" в плочката EVSE, когато потребителят зарежда с тази RFID карта. Глобалното потребителско име обаче може да се покаже и ако сте избрали "Allow name display" (Разрешаване на показването на име) и RFID картата не съдържа име.

Забележка: Управлението на потребителите и RFID е функция на мениджъра за зареждане на cFos, т.е. трябва да създавате потребители и карти само в "главния" модул, а не в стеновите кутии cFos Power Brain, които са свързани като подчинени устройства. При други стенни кутии може да се окаже, че дадена стенна кутия информира мениджъра за зареждане за прочетена RFID карта само ако тази карта е била преди това научена в самата кутия.

Инструкции стъпка по стъпка за създаване на разрешение за зареждане в EVSE

 1. Снимка на екрана на потребителските настройки
  Главно меню "Потребител" -> "Добавяне на потребител". Генерира се уникален потребителски идентификатор. Задайте потребителско име -> "Запази".
 2. В "EVSE Assignment" (Присвояване на EVSE) вече можете да изберете EVSE, на които потребителят има право да зарежда.
 3. Сега можете да въведете PIN код или RFID код ръчно или да го научите. След като щракнете върху "Learn" (Научи), поставете RFID картата върху съответното EVSE (Електрическо захранващо устройство).
 4. Можете да конфигурирате име, функции и фази за създадената по този начин RFID карта.

Функции на картата

RFID (и ПИН) могат да изпълняват и други функции, освен да разрешават зареждане. Можете също така да създавате карти без оторизация, например за превключване на параметри по време на зареждане. Една карта може да има следните функции:

 • Спиране и стартиране на зареждането между тях.
 • Презаписване на тока за зареждане или отмяна на това презаписване.
 • Деактивирайте правилата за зареждане, зададени за потребителя, или задайте нов набор от правила за зареждане за потребителя.
 • Превключване на фази. Превключването на фази е полезно, ако стеновата кутия не разполага с брояч, който може да определи използваните в момента фази, но искате да зареждате автомобили в стеновата кутия, които се зареждат на различни фази. Тогава можете да информирате за това мениджъра за зареждане на cFos, т.е. управлението на зареждането, като окачите съответния RFID. Това е важно например в случай на зареждане на излишък от фотоволтаици, тъй като в този случай мениджърът за зареждане на cFos трябва да знае между колко фази ще бъде разпределен излишъкът.
 • Промяна на приоритета на wallbox за текущия процес на зареждане.
 • Задайте бюджет за kWh
 • Задайте променливи на мениджъра за зареждане. С помощта на променливите на мениджъра за зареждане можете да параметризирате правила за зареждане или стойности, като например мощност на wallbox, мощност на домашната връзка и др. Можете динамично да превключвате тези параметри с помощта на RFID карти.
 • Задаване на изходи на Charging Manager. По този начин можете да използвате RFID картите за превключване на устройствата.

RFID картите могат да бъдат валидни за неопределено време или да изтичат на определена дата, или да бъдат ограничени до определен брой използвания. също така да промените приоритета на wallbox за текущия процес на зареждане и да зададете бюджет за kWh. Освен това могат да се задават променливи и изходи на Charging Manager. По този начин можете да използвате променливите на Charging Manager за параметризиране на правилата за таксуване или за задаване на стойности. С мениджър за зареждане

Забележка: Вместо с RFID картата можете да разрешавате зареждане и с приложението cFos Charging Manager. Забележка: Можете също така да инсталирате външен (централен) четец на карти и да предавате RFID записите на мениджъра за зареждане чрез HTTP заявка. Версията на мениджъра за зареждане под Windows и Raspberry PI поддържа свързването на USB четец на карти и предаването към работещ мениджър за зареждане (също и cFos Power Brain Wallbox).

IDСекретен идентификатор на картата. Той се използва за избор на картата и нейните функции.
ИмеИме на картата. Показва се вместо името на потребителя в плочката на wallbox.
Разрешаване на таксуванетоАко тази опция е маркирана за поне една RFID карта, зареждането трябва да бъде разрешено.
(Де)активиране на зарежданетоОтбелязано: Поставянето на картата върху зарядното устройство активира и деактивира процеса на зареждане.
(Де)активиране на правилата за таксуване на потребителитеОтбелязано: Поставянето на картата активира или деактивира правилата за зареждане на потребителя.
Презапис на тока за зарежданеRetain = Нищо не се променя в тока на зареждане с тази карта. Не презаписвайте: Презаписването на тока на зареждане се деактивира, когато картата се закачи. Цифрови стойности в mA: Задайте максималния ток на зареждане на стойността.
ФазиЗапазване: Не променяйте фазите, други стойности: Задайте използването на фазите по време на зареждане.
Презаписване на правилата за зарежданеОтбелязано: Правилата за таксуване на потребителя, използвани за текущия процес на таксуване, са тези на RFID. Ако в RFID не са записани правила за таксуване, правилата за таксуване на потребителя се изтриват за процеса на таксуване.
Добавяне на правилоДобавяне на правила за таксуване, които се използват по избор вместо правилата за таксуване на потребителя за текущия процес на таксуване.
ПриоритетПриоритет на таксуване за управление на товара. "Поддържане" означава, че приоритетът не се променя, когато тази RFID карта се постави на зарядното устройство. "Do not overwrite" (Не презаписвай): Всеки приоритет, който се различава от този на wallbox, се изтрива за този процес на зареждане в потребителските настройки (прилага се приоритетът, зададен в wallbox). В противен случай за текущия процес на зареждане се използва числовият приоритет, който може да бъде въведен в комбинираното поле.
ВалидностПосочете дали RFID картата е винаги валидна или само до определена крайна дата. Тя може също така да изтече след конфигурируем брой използвания.
Променлива на мениджъра за зарежданеПроменливата на мениджъра на зареждането може да бъде зададена чрез поставяне на картата. Това позволява използването на RFID карти за целите на контрола и за промяна на формулите за управление на зареждането, например.
Изход на мениджъра за зарежданеИзходът за превключване може да се зададе чрез поставяне на картата.
БюджетСъхраненият на картата бюджет може да бъде активиран или активният в момента бюджет може да бъде променен чрез поставяне на картата върху нея. Информация за функциите на бюджета

Фиксирана RFID

Можете също така да зададете "Fixed RFID" за всяко EVSE в настройките. Това се използва, ако не е приложена RFID и не е въведен ПИН код преди включването на кабела за зареждане. Това е особено полезно за OCPP, където съответният backend може да позволи процеси на зареждане само ако е налице RFID (предварително конфигуриран в backend). Ако не поставите друга RFID, фиксираната RFID се използва и в регистъра на транзакциите.

HTTP API и външен RFID четец

Всяко cFos Power Brain Wallbox, както и версията на cFos Charging Manager за Raspberry и Windows, поддържат функция HTTP API:
/cnf?cmd=enter_rfid&rfid=r&dev_id=d
r е ПИН кодът или RFID кодът (цифри), d е незадължителен идентификатор на устройството за избор на конкретно EVSE. Ако не е избран идентификатор на устройството, мениджърът за зареждане се опитва да зададе ПИН или RFID автоматично.

Това ви позволява да настроите външен RFID четец (например на централно достъпно място) и да дадете възможност на потребителите на EVSE да разрешават зареждане оттам. Предлаганите на пазара RFID четци на USB порта предават RFID чрез симулирани натискания на клавиши. Можете да свържете напр. малиновата версия на мениджъра за зареждане cFos към USB RFID четец и след това той ще препрати RFID към вашето EVSE или друг мениджър за зареждане cFos, обадете се с:
charging_manager rfid dest
е адресът на EVSE или на мениджъра за зареждане на cFos, който трябва да получава RFID чрез HTTP API, например 192.168.2.111. Ако използвате EVSE на трета страна, която не разполага с RFID четец, можете да дооборудвате RFID функционалността на cFos Charging Manager.

cFos Power Brain промяна на конфигурацията с RFID карта

Можете да използвате RFID карта Mifare classic 1K, за да промените конфигурацията на cFos Power Brain. От съображения за сигурност трябва първо да поставите главната RFID карта и след това подготвената от вас карта.

За да направите това, трябва да запишете JSON файл в областта на паметта на RFID картата. Той изглежда по следния начин:

  "pb": {
    "wifi": {
      "sta_active": true,
      "sta_ssid": "Mein WLAN",
      "sta_pwd": "password1",
      "ap_active": true,
      "ap_ssid": "Wundertüte ${SERIALNO}",
      "ap_pwd": "password2",
      "mesh_active": 0      
    }
  },
  "sys": {
    "admin_pwd": "password3"
  }
            

Можете да пропуснете свойства, които не са задължителни. Свойствата с "sta_" променят данните за достъп на вашия cFos Power Brain до домашния WLAN рутер. Свойствата с "ap_" променят данните за достъп до WLAN точката за достъп, която cFos Power Brain може да предостави. с "mesh_active" се активира мрежата. Можете също така да конфигурирате паролата на администратора за cFos Power Brain.

За да създадете JSON файл, най-добре е да използвате компютър и текстов редактор, който поддържа файлове с кодировка UTF-8 и може да разпознава грешки в JSON файловете, като например липсващи запетаи. Препоръчителен редактор е Visual Studio Code, който можете да изтеглите безплатно от интернет. Персонализирайте нашия примерен JSON файл в съответствие с вашите изисквания. Необходимо е да промените само ключовете, които искате да модифицирате. Неуточнените ключове остават непроменени в Power Brain.

След като приключите с редактирането, прехвърлете файла на мобилното си устройство. Лесен начин да направите това е да копирате съдържанието на файла и да го поставите в документ на Google Docs, който след това можете да отворите на мобилния си телефон. Като алтернатива можете да изпратите файла на мобилния си телефон чрез имейл или Messenger. След това изберете и копирайте съдържанието на JSON файла на мобилното си устройство.

За четене и записване на RFID карти използваме приложението "NFC Tools" от wakdev, което е налично в Google Play Store. Възможно е обаче да използвате и други приложения за същата задача. За конфигурацията ще ви е необходима празна RFID карта. Не използвайте картата си Power Brain Master за тази цел. Всяка карта от типа "Mifare Classic 1k" е подходяща. Стартирайте приложението "NFC Tools" (Инструменти за NFC) и преминете към раздела "Write" (Запис). Докоснете "Добавяне на запис", превъртете надолу и изберете "Данни, Добавяне на потребителски запис". В диалоговия прозорец, който се появява след това, въведете cfos / cfg като тип на съдържанието Под " Данни" поставете копираното съдържание на вашия JSON файл (обикновено чрез натискане и задържане на полето за въвеждане и избор на "Paste"). Потвърдете с "OK", за да се върнете в раздела "Запис". Натиснете плочката "Write" (Запис) и задръжте празната RFID карта под мобилното си устройство, за да прехвърлите данните.

За да използвате конфигурираната карта на стеновата кутия, първо задръжте основната RFID карта срещу стеновата кутия, докато тя започне да издава звуков сигнал. След това задръжте току-що описаната RFID карта до wallbox, за да прехвърлите конфигурацията си.