Foto cFos Power Brain

контролер за зареждане cFos
Контролерът на EVSE

Контролерът за зареждане cFos е контролер за инсталиране в EVSE за зареждане на електрически автомобили в съответствие с IEC 62196 (тип 2). За тази цел контролерът за зареждане cFos следи сигналите "Charge Pilot" (CP) и "Proximity Pilot" (PP) на свързващия кабел към EVSE. Резисторът в кабела сигнализира за максималния заряден ток, за който кабелът е проектиран чрез PP. CP се използва за откриване на автомобила, следене на къси съединения и сигнализиране на максималния ток на зареждане чрез ШИМ.

Контролерът cFos Power Brain Controller е контролер на заряда и има следните компоненти:

 • 230V реле за превключване на 3-фазен контактор за освобождаване на тока за зареждане
 • опционално свързване на сензор за остатъчен ток DC от Western Automation
 • Интерфейс RS 485
 • I2C интерфейс за свързване на дисплеи и RFID четци (1)
 • 2 входа S0 (2)
 • GPIO Pinheader с множество аналогови и цифрови входове и изходи
 • вградено захранване 230V

            Схема на входно-изходните връзки на контролера cFos Power Brain (ревизия F)
Схема на входно-изходните връзки на контролера cFos Power Brain (ревизия F)

Сърцето на контролера за зареждане cFos е ESP32 от Espressif Systems. С помощта на този мощен микроконтролер контролерът за зареждане cFos може да говори със следните комуникационни протоколи:

 • WiFi 802.11 b/g/n, включително пълен стек TCP/IP
 • OCPP 1.5 и OCPP 1.6 (SOAP и JSON), както клиентски, така и бекенд
 • HTTP, MQTT
 • Modbus TCP и RTU

Следователно можете да използвате контролера за зареждане cFos, за да създадете EVSE, който едновременно говори с OCPP и Modbus и може да бъде управляван чрез HTTP API. Такива EVSE могат лесно да бъдат свързани в мрежа чрез WiFi

Контролерът cFos Power Brain Controller може да отчита измервателни уреди чрез Modbus, например ABB B23 112-100 (но също и други според вашите изисквания) или до два измервателни уреда S0 чрез входовете S0. С този контролер за зареждане кутията за стена може да бъде евтино оборудвана с междинен електромер за целите на фактурирането и в същото време да отчита други електромери от потребители или генератори (соларна система).

Разбира се, нашата собствена EVSE използва контролера за зареждане cFos.

Въпроси и отговори относно cFos Power Brain Wallbox, cFos Power Brain Controller и cFos Charging Manager

Допълнителни функции

 • Контролер за зареждане за стенни кутии
 • Едновременна работа като точка за достъп и като WiFi станция (т.е. влязла в местния WLAN рутер)
 • Актуализиране на фърмуера чрез WLAN
 • Прокси за Modbus RTU/TCP
 • Работа като мениджър на зареждането.
  Пълна функционалност, както при мениджъра за зареждане на cFos.
  Могат да се управляват поне 10 допълнителни EVSE.
 • Вградена точка за достъп до WLAN
 • Свързване на дисплея и RFID четеца (1)

(1) Само за устройства, поддържани от контролера за зареждане cFos, т.е. само за контролери, инсталирани в голям брой в EVSE EVSE от партньори на OEM. За EVSE cFos Power Brain се прилага само съответният обхват на оборудването, описан там.
(2) Входовете могат да се управляват чрез безпотенциален превключвател. За тази цел контролерът cFos Power Brain Controller подава 12V напрежение.

Документация

ЕС декларация за съответствие

Изтегляне на ЕС декларация за съответствие (JPG) за контролера за зареждане cFos

Регистрационен номер на WEEE съгласно Директивата за електрическо и електронно оборудване (ElektroG): DE 30077948