En kraftfull komponent för din wallbox

cFos laddningsstyrning

CFos Power Brain Controller är en styrenhet för installation i en vägglåda för laddning av elbilar enligt IEC 62196 (typ 2). För detta ändamål övervakar cFos Power Brain Controller signalerna "Charge Pilot" (CP) och "Proximity Pilot" (PP) från anslutningskabeln till väggboxen.

Vi söker OEM-partners som vill integrera vår laddningsregulator i sin egen wallbox. Du kan erbjuda dina kunder en wallbox med den mest omfattande mjukvaruutrustningen på marknaden - märkt med ditt varumärke. Dina kunder får OCPP 1.6, tillverkaroberoende lasthantering, energihantering, laddning av PV-överskott och mycket mer. Kontakta oss.

CFos Power Brain Controller är en laddningsregulator och har följande komponenter:

 • 230V-relä för att koppla om en trefaskontaktor för att släppa laddningsströmmen
 • 230V-relä för att koppla om en valfri 1-fas kontaktor för att koppla om till enfasladdning
 • valfri anslutning av en likströmsgivare för jordfelsbrytning
 • RS-485-gränssnitt
 • SPI / I2C-gränssnitt för anslutning av displayer och RFID-läsare (1)
 • 2 S0-ingångar (2)
 • GPIO Pinheader med många analoga och digitala in- och utgångar
 • integrerad 230V strömförsörjning

            Diagram över ingångs- och utgångsanslutningar för cFos Power Brain Controller (Revision F)
Diagram över ingångs- och utgångsanslutningar för cFos Power Brain Controller (Revision F)

Hjärtat i cFos-laddningskontrollen är en ESP32 från Espressif Systems. Med hjälp av denna kraftfulla mikrokontroller kan cFos Power Brain Controller tala följande kommunikationsprotokoll:

 • WiFi 802.11 b/g/n, inklusive fullständig TCP/IP-stack
 • OCPP 1.6 (SOAP och JSON), både klient och backend
 • HTTP, MQTT
 • Modbus TCP och RTU

Du kan därför använda cFos Power Brain Controller för att bygga en EVSE som talar OCPP och Modbus samtidigt och som också kan styras via ett HTTP API. Sådana EVSE:er kan sedan enkelt kopplas samman i nätverk via WiFi

CFos Power Brain-regulatorn kan läsa av mätare via Modbus, t.ex. ABB B23 112-100 (men även andra enligt dina önskemål) eller upp till två S0-mätare via S0-ingångarna. Dessa ingångar kan också användas som växlingsingångar för styrning. Du kan på ett kostnadseffektivt sätt utrusta wallboxen med en mellanliggande mätare för fakturering och samtidigt valfritt läsa av andra mätare från konsumenter eller generatorer (solcellssystem).

Vår egen EVSE använder naturligtvis cFos-laddningskontrollen.

Frågor och svar om cFos Power Brain Wallbox, cFos Power Brain Controller och cFos Charging Manager

Ytterligare funktioner

 • Laddningsregulator för vägglådor
 • Samtidig drift som åtkomstpunkt och som WiFi-station (dvs. inloggad i den lokala WLAN-routern)
 • Uppdatering av fast programvara via WLAN
 • Modbus RTU/TCP-proxy
 • Drift som laddningsansvarig.
  Full funktionalitet, som cFos Charging Manager.
  Minst 10 ytterligare EVSE:er kan styras.
 • Anslutning av RFID-läsare via SPI (1)

(1) Endast för enheter som stöds av cFos-laddningskontrollanten, dvs. endast för kontrollanter som installerats i stort antal i EVSE EVSE:er från OEM-partners. För cFos Power Brain Wallbox gäller endast den utrustning som beskrivs där.
(2) Ingångarna kan styras via en potentialfri omkopplare. CFos Power Brain Controller levererar 12 V spänning för detta ändamål.

EU-försäkran om överensstämmelse

Ladda ner EU-försäkran om överensstämmelse (JPG) för cFos laddningsstyrning

WEEE-registreringsnummer enligt direktivet om elektrisk och elektronisk utrustning (ElektroG): DE 30077948