Foto cFos Power Brain

cFos контролер за полнење
Контролорот EVSE

cFos Power Brain Controller е контролер за инсталација во ѕидна кутија за полнење електрични автомобили според IEC 62196 (Тип 2). За таа цел, cFos Power Brain Controller ги следи сигналите „Charge Pilot“ (CP) и „Proximity Pilot“ (PP) на кабелот за поврзување со wallbox. Отпорот во кабелот преку PP ја сигнализира максималната струја за полнење за која е дизајниран кабелот. CP се користи за откривање на автомобилот, следење на кратки кола и сигнализирање на максималната струја на полнење користејќи PWM.

CFos Power Brain Controller е контролер за полнење и ги има следните компоненти:

 • 230V реле за вклучување на 3-фазен контактор за ослободување на струјата на полнење
 • опционално поврзување на сензор за преостаната струја на еднонасочна струја од Western Automation
 • Интерфејс РС 485
 • I2C интерфејс за поврзување на дисплеи и читачи на РФИД (1)
 • 2 S0 влезови (2)
 • GPIO Pinheader со бројни аналогни и дигитални влезови и излези
 • Интегрирано напојување од 230V

            Дијаграм на влезни/излезни врски на контролорот за моќност на cFos на мозокот (ревизија F)
Дијаграм на влезни/излезни врски на контролорот за моќност на cFos на мозокот (ревизија F)

Срцето на cFos Power Brain Controller е ESP32 од Espressif Systems. Со помош на овој моќен микроконтролер, cFos Power Brain Controller може да ги зборува следниве протоколи за комуникација:

 • WiFi 802,11 b/g/n, вклучувајќи целосна магацинот TCP/IP
 • OCPP 1.5 и OCPP 1.6 (SOAP и JSON), и клиент и заднина
 • HTTP, MQTT
 • Modbus TCP и RTU

Затоа можете да користите cFos Power Brain Controller за да изградите wallидно сандаче што зборува истовремено OCPP и Modbus и исто така може да се контролира преку HTTP API. Таквите wallидни кутии потоа можат лесно да се поврзат преку WiFi

CFos Power Brain Controller може да чита метри преку Modbus, на пр. ABB B23 112-100 (но и други според вашата желба) или до два S0 метри преку S0 влезовите. Со овој контролер за полнење, Wallbox може ефтино да биде опремен со средно броило за цели на наплата и во исто време опционално да ги чита другите броила од потрошувачите или производителите (сончев систем).

Се разбира, нашето EVSE го користи cFos Power Brain Controller.

Прашања и одговори во врска со cFos Power Brain Wallbox, cFos Power Brain Controller и cFos Charging Manager

Понатамошни карактеристики

 • Контролор за полнење за ѕидни кутии
 • Симултано работење како пристапна точка и како WiFi станица (т.е. најавен во локалниот рутер WLAN)
 • Ажурирање на фирмверот преку WLAN
 • Полномошник Modbus RTU/TCP
 • Операција како менаџер за полнење.
  Целосна функционалност, како менаџерот за полнење cFos.
  Може да се контролираат најмалку 10 дополнителни wallидни кутии.
 • Интегрирана пристапна точка WLAN
 • Поврзување на читачот на дисплејот и РФИД (1)

(1) Само за уреди поддржани од cFos Power Brain Controller, односно само за контролери инсталирани во голем број во EVSE од OEM партнери. Само опсегот на опрема опишан таму се однесува на cFos Power Brain Wallbox.
(2) Влезовите може да се контролираат преку прекинувач без потенцијал. CFos Power Brain Controller обезбедува 12V напон за ова.

Документација

Декларација за сообразност на ЕУ

Преземете ја Декларацијата за сообразност на ЕУ (JPG) за cFos Power Brain Controller

Регистарски број на WEEE според Директивата за електрична и електронска опрема (ElektroG): DE 30077948