Foto cFos Power Brain

řídicí jednotka nabíjení cFos
Řídicí jednotka EVSE

Řídicí jednotka cFos Power Brain Controller je řídicí jednotka pro instalaci do EVSE pro nabíjení elektromobilů podle IEC 62196 (typ 2). Za tímto účelem kontrolér cFos Power Brain Controller monitoruje signály "Charge Pilot" (CP) a "Proximity Pilot" (PP) připojovacího kabelu k EVSE. Rezistor v kabelu signalizuje prostřednictvím PP maximální nabíjecí proud, pro který je kabel určen. CP se používá k detekci vozidla, monitorování zkratů a signalizaci maximálního nabíjecího proudu prostřednictvím PWM.

Řídicí jednotka nabíjení cFos má následující součásti:

 • 230V relé pro spínání třífázového stykače pro uvolnění nabíjecího proudu
 • volitelné připojení stejnosměrného snímače zbytkového proudu od společnosti Western Automation
 • Rozhraní RS 485
 • Rozhraní I2C pro připojení displejů a čteček RFID (1)
 • 2 vstupy S0, bez potenciálu (2)
 • GPIO Pinheader s mnoha analogovými a digitálními vstupy a výstupy
 • integrovaný napájecí zdroj 230 V

            Schéma zapojení vstupů a výstupů řídicí jednotky cFos Power Brain (revize F)
Schéma zapojení vstupů a výstupů řídicí jednotky cFos Power Brain (revize F)

Srdcem řídicí jednotky cFos Power Brain Controller je ESP32 od společnosti Espressif Systems. Pomocí tohoto výkonného mikrokontroléru umí řídicí jednotka cFos Power Brain Controller následující komunikační protokoly:

 • WiFi 802.11 b/g/n, včetně kompletního zásobníku TCP/IP
 • OCPP 1.5 a OCPP 1.6 (SOAP a JSON), klient i backend
 • HTTP 1.1
 • Modbus TCP a RTU

Pomocí řídicí jednotky cFos Power Brain Controller proto můžete vytvořit EVSE, která bude současně komunikovat s OCPP a Modbusem a bude ji možné ovládat prostřednictvím rozhraní HTTP API. Takové EVSE pak lze snadno propojit do sítě prostřednictvím WiFi

Řídicí jednotka cFos Power Brain Controller může odečítat měřiče přes Modbus, např. ABB B23 112-100 (ale i jiné podle vašich požadavků) nebo až dva měřiče S0 přes vstupy S0. Díky tomu může být EVSE ekonomicky výhodně vybaven mezilehlým měřičem pro účely fakturace a současně volitelně odečítat další měřiče od spotřebitelů nebo generátorů (solární systém).

Naše vlastní EVSE samozřejmě používá nabíjecí řadič cFos.

Otázky a odpovědi týkající se cFos Power Brain Wallbox, cFos Power Brain Controller a cFos Charging Manager

Další funkce

 • Současný provoz jako přístupový bod a jako stanice WiFi (tj. přihlášená k místnímu směrovači WLAN)
 • Aktualizace firmwaru přes WLAN
 • Modbus RTU/TCP Proxy
 • Provoz jako správce nabíjení.
  Plná funkčnost jako u správce nabíjení cFos.
  Lze ovládat nejméně 10 dalších zařízení EVSE.
 • Integrovaný přístupový bod WLAN
 • Připojení displeje a čtečky RFID (1)

(1) Pouze pro zařízení podporovaná řídicí jednotkou cFos Power Brain Controller, tj. pouze pro řídicí jednotky instalované ve velkém počtu v zařízeních EVSE od partnerů OEM. Pro EVSE cFos Power Brain platí pouze příslušný rozsah zařízení, který je zde popsán.
(2) Vstupy lze ovládat bezpotenciálově. Napětí od cca 3,3 V do 24 V. Řídicí jednotka pro nabíjení cFos může pro tento účel volitelně dodávat napětí 12V.

Dokumentace

EU prohlášení o shodě

Stáhnout EU prohlášení o shodě (JPG) pro řídicí jednotku cFos Power Brain Controller

Registrační číslo WEEE podle směrnice o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG): DE 30077948