Dokumentace

Počáteční spuštění

Zařízení cFos Power Brain Wallbox má webové rozhraní, pomocí kterého můžete provést další nastavení v nástroji Charging Manager. Po zapnutí wallboxu spustí řídicí jednotka cFos Power Brain hotspot WLAN, do kterého se můžete připojit pomocí zařízení s podporou WLAN. Poté otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu http://192.168.4.1, čímž vyvoláte konfigurační dialogy. Prohlížeč nejprve požádá o zadání uživatelského jména a hesla pro hotspot WLAN. Uživatelské jméno je "admin" (všechna malá písmena), heslo je prázdné (nebo "1234abcd"). Heslo je vyžadováno také pro použití konfiguračního uživatelského rozhraní. Výchozí nastavení je opět uživatel admin a heslo 1234abcd.

Nejdříve byste měli nainstalovat aktualizaci softwaru.

Za tímto účelem klikněte v horní nabídce na položku "Configuration" (Konfigurace), přejděte dolů na položku "WLAN Station" (Stanice WLAN) a aktivujte přepínač "Activate" (Aktivovat), čímž povolíte přihlašování do sítě WLAN. Poté vyberte SSID, tj. ID vaší sítě, a zadejte heslo k síti WLAN.

Nyní přejděte úplně dolů a kliknutím na "Uložit" uložte všechna tato nastavení. o 1-2 minuty později by se zařízení cFos Power Brain Wallbox mělo připojit k vaší síti WLAN.

Po připojení řídicí jednotky cFos Power Brain Controller k síti Wi-Fi si nezapomeňte zapsat přidělenou IP adresu, abyste se mohli později přihlásit. Najdete ji za textem "připojeno jako" v části "WiFi Station".

Poté přejděte na položku "Firmware Update" a klikněte na "Check for new version".
Přijměte licenční podmínky a klikněte na "Update now".

Po úspěšné aktualizaci se zobrazí číslo verze s datem a časem poslední aktualizace.

Chcete-li se ujistit, že se nastavení uložilo a proces proběhl úspěšně, je nejlepší stránku znovu načíst v prohlížeči.

Stáhněte si podrobný ilustrovaný návod k uvedení do provozu (PDF/němčina)