Dokumentace

Čtení měřidel SML s optickou čtecí hlavou

Mnoho "moderních" měřičů má optické rozhraní, tj. infračervenou diodu, pomocí které jsou některé hodnoty měřiče proudu vyvedeny ve formátu SML. Správce nabíjení cFos podporuje tyto měřiče a připojení optické čtecí hlavy. Optické čtecí hlavy jsou k dispozici ve dvou verzích: S úrovní 3,3 V TTL nebo s připojením USB. Čtecí hlavu s TTL můžete připojit k řídicí jednotce cFos Power Brain a tu s rozhraním USB k Raspberry PI nebo Windows.

Chcete-li číst měřidlo, které hovoří SML, pomocí optické čtecí hlavy, potřebujete čtecí hlavu s úrovní TTL pro cFos Power Brain. Ta se zapojuje takto: Pro řídicí jednotky s hardwarovou revizí 1.1 (Rev. C) a 2.0 (Rev. F):

GND - Pin 10
TxD - Pin 11 - zde je připojen RxD čtecího zařízení
RxD - Pin 12 - zde je připojen TxD čtecího zařízení
Vcc - Pin 15

Poté ve správci nabíjení cFos nastavte měřidlo typu "SML Meter COM Port". Jako adresu zadejte COM2,9600,8,N,1.
Pokud používáte cFos Charging Manager pod Windows nebo Raspberry, budete potřebovat optickou čtecí hlavu s rozhraním USB. Jako měřič nastavte typ "SML Meter" a nastavte adresu na COMx,9600,8,N,1, kde COMx je port COM, pod kterým se hlásí čtečka USB (podobně jako u adaptérů Modbus).

Povolení čítače s blikacím kódem

V základním stavu dodávají "moderní měřicí zařízení" instalovaná v elektroměrových skříních kWh pouze prostřednictvím optického rozhraní. Abyste mohli včas dostávat hodnoty výkonu, musí být povoleny pomocí kódu PIN. PIN můžete získat od provozovatele měřicího místa nebo provozovatele sítě. Pokud máte PIN, můžete měřič odemknout baterkou: Jednou zablikejte optickým rozhraním. Měřič poté provede test displeje a na displeji se zobrazí "PIN" a 4 nuly. Nyní můžete zvýšit první 0 impulsy v délce přibližně 1 sekundy. Nyní můžete první 0 zvyšovat impulsy po cca 1 s, dokud nezadáte první číslici pinu. Poté počkejte, až kurzor přeskočí na druhou nulu, a tuto číslici odpovídajícím způsobem zvýšíte blikáním pulzů. Po zadání všech 4 číslic kódu PIN se počítadlo aktivuje na 120 sekund. V tomto stavu se při krátkém blikání změní zobrazení na jiné. Jedním z nich je "PIN on". Nyní se rozsvítí na cca 5 sekund, dokud se neobjeví nápis "PIN off". Nyní jste trvale povolili přenos aktivního výkonu přes optické rozhraní. Vezměte prosím na vědomí, že díky tomu může kdokoli s baterkou odečítat různé hodnoty měřidla. Bohužel se činný výkon často přenáší pouze jako celková hodnota. Správce nabíjení cFos pak vypočítá odpovídající hodnoty proudu pro jednotlivé fáze. Jelikož je tento údaj zatížen určitou mírou nepřesnosti, měli byste proto naplánovat nebo nastavit určitou rezervu pro úlohy řízení zátěže.

Odečet měřidla pomocí Tibber Pulse

Aby bylo možné získávat data z Tibber-Pulse přímo do Charging Manageru, musí být webový server na Tibber-Bridge trvale aktivován. Za tímto účelem můžete provést následující kroky:

 1. Heslo si poznamenejte na můstku (je uvedeno na QR kódu), např. ABCD-AA11
 2. Vytáhněte most, připojte jej třeba na 1 sekundu, znovu jej vytáhněte a připojte
 3. Kroužek by nyní měl svítit zeleně, stejně jako na začátku (ne, neztratili jste žádné nastavení!)
 4. V notebooku/mobilním telefonu vyhledejte síť WLAN "TibberBridge", klíč WPA je výše uvedené heslo
 5. Po úspěšném připojení vyvolejte stránku http://10.133.70.1/params/
 6. Zadejte uživatelské jméno "admin", heslo jak je uvedeno výše
 7. Dole nastavte atribut "webserver_force_enable" na "true" (zadejte!) a "Store params to flash"
 8. Vypněte a znovu připojte, nyní by se měl Pulse-Bridge opět "normálně" spustit
Nyní vytvořte ve wallboxu nový měřič typu "SLM Meter HTTP" a jako adresu zadejte "http://admin:Passwort like oben@IP-der-Tibber-Bridge/data.json?node_id=1".

Zde je několik důležitých poznámek k manipulaci s přístrojem Tibber Pulse.

Odečet měřidla pomocí systému Tasmota

Tasmota je operační systém pro procesory Espressif ESP. Optickou čtecí hlavu Hichi IR můžete připojit k modulu ESP se systémem Tasmota. Tasmota pak poskytuje webový server, ze kterého může cFos Charging Manager načítat údaje z měřidel zjištěné pomocí odečítací hlavice. Zde jsou pokyny Andrease H., jak Tasmotu odpovídajícím způsobem nakonfigurovat:

Po integraci do sítě WLAN je třeba čtecí hlavu popsat příslušným skriptem podle stávajícího měřidla.
Webové rozhraní (čtecí hlava IP) -> Konzole -> Upravit skript (uložit skript)
Důležité: Aktivujte "Povolit skript" a uložte
Pomocí stávající definice měřidla "Tasmota_Smartmeter_http.json" se načte měřidlo Logarex model LK13BE s SML.
Odpovídající skript:

     >D
     >B
     ->sensor53 r
     >M 1
     +1,3,s,16,9600,LK13BE,1,10,2F3F210D0A,063035310D0A
     1,77070100010800ff@1000,Gesamt kWh bezogen,kWh,Power_total_in,1
     1,77070100020800ff@1000,Gesamt kWh geliefert,kWh,Power_total_out,1
     1,77070100100700ff@1,Verbrauch aktuell,W,Power_curr,0
     1,77070100240700ff@1,Power L1,W,Power_L1_curr,0
     1,77070100380700ff@1,Power L2,W,Power_L2_curr,0
     1,770701004C0700ff@1,Power L3,W,Power_L3_curr,0
     1,77070100200700ff@1,Voltage L1,V,Volt_L1_curr,1
     1,77070100340700ff@1,Voltage L2,V,Volt_L2_curr,1
     1,77070100480700ff@1,Voltage L3,V,Volt_L3_curr,1
     1,770701001f0700ff@1,Amperage L1,A,Amperage_L1_curr,2
     1,77070100330700ff@1,Amperage L2,A,Amperage_L2_curr,2
     1,77070100470700ff@1,Amperage L3,A,Amperage_L3_curr,2
     1,770701000e0700ff@1,Frequency,Hz,HZ,2
     1,77070100510704ff@1,Phaseangle I-L1/U-L1,deg,phase_angle_p1,1
     1,7707010051070fff@1,Phaseangle I-L2/I-L2,deg,phase_angle_p2,1
     1,7707010051071aff@1,Phaseangle I-L3/I-L3,deg,phase_angle_p3,1
     1,77070100510701ff@1,Phase angle U-L2/U-L1,deg,phase_angle_l2_l1,1
     1,77070100510702ff@1,Phase angle U-L3/U-L1,deg,phase_angle_l3_l1,1
     

Pokud je použit jiný měřič než ten, který je uveden v příkladu, musí být Tasmota uvedena do provozu se skriptem odpovídajícím stávajícímu měřiči.
Vhodné skripty Tasmota pro nejběžnější modely lze nalézt na internetu.
Poté lze výstup otestovat pomocí odkazu http://ip_lesekopf/cm?cmnd=status%2010. Zpětná vazba by pak měla vypadat nějak takto.
Zpětná vazba by pak měla vypadat takto (příklad: Logarex LK13BE)

     {
     "StatusSNS":{
     "Time":"2022-09-24T10:16:32",
     "LK13BE":{
     "Power_total_in":108.9,
     "Power_total_out":0.0,
     "Power_curr":4294,
     "Power_L1_curr":1390,
     "Power_L2_curr":1453,
     "Power_L3_curr":1450,
     "Volt_L1_curr":235.0,
     "Volt_L2_curr":232.9,
     "Volt_L3_curr":234.2,
     "Amperage_L1_curr":5.96,
     "Amperage_L2_curr":6.33,
     "Amperage_L3_curr":6.25,
     "HZ":50.00,
     "phase_angle_p1":353.1,
     "phase_angle_p2":351.6,
     "phase_angle_p3":353.2,
     "phase_angle_l2_l1":120.1,
     "phase_angle_l3_l1":241.0
     }
     }
     }
     

Položky v definici měřidla (JSON) je proto třeba upravit jednotlivě a nahrát je do cFos WB.

Pro tuto zpětnou vazbu lze pak ve Správci nabíjení cFos vytvořit uživatelsky definovaný čítač pomocí definice JSON. Pro výše uvedený příklad je zde stažení na stránce zařízení podporovaných správcem nabíjení cFos. Ve Správci nabíjení cFos pak zadáte počítadlo typu "HTTP Input" s adresou vašeho zařízení Tasmota.

Poznámka: Tasmota má různé možnosti konfigurace. Máme k dispozici výše uvedený návod od zkušeného uživatele Tasmoty. V případě dotazů bohužel nemůžeme poskytovat přímou podporu pro Tasmotu. Obraťte se prosím na náš systém otázek a odpovědí, kde jsou další uživatelé Tasmoty, kteří snad mohou pomoci.