Dokumentace

Automatické přepínání fází

Správce nabíjení cFos pro wallboxy cFos Power Brain je od verze 1.24.0 vybaven funkcí automatického přepínání fází. Pokud během třífázového nabíjení klesne dostupný proud pod 6 A, pokusí se správce nabíjení cFos Charging Manager přepnout wallbox na jednofázový.

Norma umožňuje, aby wallbox signalizoval do vozu minimálně 6 A na fázi, pod touto hodnotou může být pouze vypnut. Pokud solární přebytek klesne pod 3 × 6 A × 230 V = 4,14 kW, Charging Manager přepne na jednofázový provoz. To znamená, že jednofázové nabíjení je možné od 1 × 6 A × 230 V = 1,38 kW. Pokud nyní wallbox nabíjí jednofázově a přebytek se dostatečně zvýší, systém se po určité prodlevě (lze nastavit v obecných parametrech Charging Manageru) přepne zpět na třífázové nabíjení

I bez přebytečného solárního nabíjení přepne cFos Charging Manager na jednofázové nabíjení, pokud je ve fázi 1 k dispozici dostatečný proud, ale ve fázi 2 nebo 3 je dostupný proud příliš nízký. Pokud je později na všech fázích opět k dispozici dostatečný proud, přepne se Charging Manager zpět na třífázový režim. To je užitečné, pokud je celkově k dispozici málo proudu v případě řízení zátěže nebo pokud máte na určité fázi velkou zátěž. Tu pak můžete připojit tak, že (po případném otočení fází) bude tato zátěž z pohledu wallboxu připojena k fázi 2 nebo 3.

Správce nabíjení cFos zvládá také přepínání fází prostřednictvím "Nabíjecích profilů" OCPP, pokud to wallbox podporuje. Wallbox cFos Power Brain podporuje přepínání fází přes Modbus a přes OCPP.

Tlačítko obrázku "Přepsat V dialogu "Přepsat" můžete určit, zda se wallbox pro aktuální nabíjení přepne na jednofázový nebo třífázový. Tím se přepíše automatické přepínání fází.

Pro účely automatizace můžete v každém wallboxu nastaveném ve Správci nabíjení definovat uživatelskou proměnnou "switch_phases" s následujícími hodnotami: 1 = jednofázový, 3 = třífázový, -1 = ignorovat.
Hodnoty 1 a 3 rovněž ruší automatické přepínání fází. To umožňuje definovat vlastní vzorce pro přepínání fází pomocí proměnných Charging Manager. Uživatelské rozhraní "Přepsat" má přednost před proměnnými.

Přepínání fází pomocí RFID

Máme #nejlepšíuživatele na světě! Objevil se požadavek na přepínání cFos Power Brain Wallbox Solar mezi jednofázovým a třífázovým napájením pomocí RFID. Děkujeme za nápad realizovat to pomocí uživatelsky definovaného výstupu na kartě RFID takto:
V uživatelských nastaveních nastavte RFID pro třífázové nabíjení a jako výstup Charging Manager Output nastavte "Method": GET a "URL" pro tuto kartu:
http://localhost/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8087&value=0
Pro jednofázové nabíjení můžete kartu RFID nastavit pomocí Charging Manager Output "Method": GET a jako "URL":
http://localhost/cnf?cmd=modbus&device=evse&write=8087&value=1
Předpokladem je, že wallbox běží jako master s aktivovanou správou zátěže.

Tuto funkci aktivujte v části "Konfigurace" -> "Hardware", aby bylo možné přepínat fáze při zapojení:


            Dialog obrazovky pro aktivaci přepínání fází