Konfigurace

Screenshot #1 cFos Charging Manager Dokumentace - Konfigurace

Nejprve byste měli zadat globální parametry.

NázevNázev vašeho projektu
PopisZde můžete zadat malý popis svého projektu
V přehledu se odpovídajícím způsobem zobrazí název a popis
Vyrovnávání zátěžeAktivujte správu zátěže. Poznámka k nástěnnému boxu cFos Power Brain: Pokud wallbox provozujete samostatně nebo jako nadřízený, aktivujte řízení zátěže. To vám také umožní používat všechny rozšířené funkce. Pokud provozujete wallbox z jiného systému řízení zátěže nebo jako podřízený, deaktivujte řízení zátěže (režim: Pozorovat).
Systémové napětíNormálně by zde mělo být uvedeno 230 V
Max. Fázové zkresleníMaximální zatížení fázovým posunem povolené dodavatelem energie (tj. jednostranné využití fáze, např. pro jednofázové nabíjení automobilů). Předepsané maximum je 4600 W. Váš dodavatel energie vám může povolit vyšší zatížení fázovým posunem.
Skew včetně spotřebyAktivováno: Zkreslení se počítá včetně všech spotřebitelů a výrobců. Deaktivováno: Zkreslení se týká pouze nabíjecích vozů.
Max. Celkový výkonUrčuje maximální dostupný výkon domovní přípojky. Tato linka je k dispozici v celém domě, včetně všech spotřebičů a nabíjecích stanic. Zde můžete zadat buď pevnou hodnotu, nebo vzorec. Tímto způsobem můžete dostupný výkon domovní přípojky učinit závislým na spínacích vstupech (např. pro přijímač s regulací zvlnění) nebo na proměnných Charging Manageru (které lze nastavit externě prostřednictvím HTTP API).
Rezerva výkonuProtože při regulaci výkonu může vždy dojít ke kolísání v důsledku krátkodobých výkonových špiček, měli byste v poli "Výkonová rezerva" zadat rezervu, která je přitahována výkonem domovní přípojky a nikdy se jí nedotýká. Během regulace kontroluje Charging Manager, zda přesto nedochází k přetěžování dostupného výkonu domovní přípojky Rezerva by měla být tím vyšší, čím méně informací je k dispozici o využití jednotlivých fází (pomocí vhodných měřidel).
PřečerpáníDo pole "Překročení" zadá správce nabíjení tuto hodnotu překročení ve wattech, která přesahuje rezervu. Díky tomu můžete později zjistit, jak dobře funguje regulace a zda byste měli nastavit větší výkonovou rezervu.
Překročení by mělo být v ideálním případě rovno 0 a tak by mělo i zůstat
Max. Celkový výkon EVSEV závislosti na domovní instalaci se může stát, že pro dobíjecí stanice určené výhradně pro dobíjení elektromobilů bylo položeno další elektrické vedení." Max. Total EVSE Power" určuje maximální výkon tohoto vedení
Pro deaktivaci zařízeníJak by mělo být zařízení nastaveno (pokud je to možné), pokud se správce nabíjení cFos vzdá kontroly nad ním? Možnosti: Zakázat nabíjení, minimální nabíjecí proud, odstranit všechna omezení (ekvivalentní volnému nabíjení OCPP).
Poskytovatel energieZde můžete vybrat poskytovatele energie, který se použije pro pravidla účtování podle ceny. Pro Tibber je na konfigurační stránce stále potřeba token OAuth2.
OCPP Server TLSPovolit, zakázat nebo automaticky detekovat TLS
Port serveru OCPPPort TCP/IP serveru OCPP ve Správci nabíjení cFos
Heslo serveru OCPPHeslo pro přihlášení k serveru OCPP
Použití vlastních certifikátůPokud je aktivován, použije se certifikát SSL, který můžete nahrát v části Konfigurace. Pokud je deaktivován, použije se standardní certifikát podepsaný vlastním podpisem.

Přidání nových zařízení

Stisknutím tlačítka "Přidat nový měřič" přidáte další mezilehlý měřič. Pro měřič můžete nastavit následující hodnoty:

Screenshot #2 cFos Charging Manager Dokumentace - Konfigurace
povolenoZaškrtávací políčko rozhoduje o tom, zda je zařízení povoleno (tj. správce nabíjení jej kontroluje nebo načítá), nebo zda má být pouze uloženo pro pozdější použití
ČísloJedná se o volně volitelné číslo, které se zobrazuje v přehledu, např. číslo parkovacího místa, jehož spotřeba se měří
NázevZde můžete mezipočítač pojmenovat
PopisZde můžete přidat malý popis
Typ zařízeníV tomto výběrovém poli vyberete, o které zařízení se jedná. Správce nabíjení podporuje řadu různých zařízení. Seznam podporovaných zařízení budeme časem rozšiřovat. Mezi podporovanými zařízeními je i mezičlánek S0, který můžete připojit k jednomu ze dvou vstupů řídicí jednotky nabíjení cFos. Na výběr jsou také další běžné mezioperační měřiče a virtuální měřiče. Virtuální čítače jsou interní čítače Charging Manageru, které sčítají určité hodnoty výkonu, takže je lze pěkně zobrazit v přehledu. K dispozici je také simulované počítadlo pro experimentování. Pro počítadlo je třeba nastavit následující položky:
AdresaPomocí cílové adresy sdělíte správci nabíjení, jak má jednotku adresovat. Můžete zadat buď IP adresu:port, nebo adresu URL HTTP, HTTPS nebo port COM a pak parametry COM, např. COM1,9600,8,n,1.
IDPokud je zařízením Modbus, musíte zde zadat Modbus Slave ID zařízení
RoleTento výběrový seznam rozhoduje o tom, jakou roli má měřič. "Displej" znamená, že měřič slouží pouze pro účely zobrazení a není zahrnut do výpočtu výkonu. "Spotřeba" znamená, že elektroměr měří výkon spotřebitele. Ten se odečte od nastaveného příkonu domovní přípojky. Pomocí funkce "Generace" nastavíte měřiče, které měří vyrobenou energii (např. ze solárního systému). Toto napájení se přidává ke stávajícímu napájení domovní přípojky a je k dispozici wallboxům jako nabíjecí energie. Namísto jednotlivých měřičů výroby a spotřeby můžete pro domovní přípojku nainstalovat centrální měřič. V tomto případě nastavte "Role" na "Grid reference". Správce nabíjení pak zajistí, aby celková spotřeba nepřekročila spotřebu domácí přípojky. V tomto případě není třeba definovat žádné měřiče spotřeby nebo výroby. Měřiče s "rolí" "Spotřeba E-car" zaznamenávají spotřebu elektromobilů a jsou obvykle připojeny k nástěnné skříňce. "Domácí úložiště" je úložiště, které se nesmí používat k nabíjení přebytků solární energie. "Storage All" je úložná jednotka, kterou lze použít i k nabíjení.
InvertovatUmožňuje invertovat čítače, tj. obrátit znaménko aktuálního výkonu (pokud jste čítač nainstalovali "obráceně". Znaménka hodnot výkonu se pak při výpočtech výkonu také převrátí.
Poznámka: Jak měřiče spotřeby, tak měřiče výroby mají obvykle kladné hodnoty výkonu. Role rozhoduje o tom, zda se hodnota odečítá od výkonu domovní přípojky nebo se k němu přičítá. V případě celkového elektroměru znamená kladný údaj o výkonu spotřebu, záporný údaj znamená přívod
FázeFáze, které měřič používá nebo "automaticky" detekuje na základě hodnot měřiče při nabíjení.
Úprava aktuálních hodnotPro pokročilé konfigurace: Zde můžete k aktuálním hodnotám něco přidat pomocí vzorce. Pokud máte například elektroměr, který počítá spotřebu plus wallbox, můžete odečíst proud elektroměru pro wallbox a určit čistou spotřebu.
Vzdálená údržbaPokud má měřič webové uživatelské rozhraní, budete na něj přesměrováni po kliknutí na tlačítko "Vzdálená údržba"
Alternativní metodaPokud přesměrování nefunguje, můžete zvolit alternativní metodu.
Resetování zařízeníTo umožňuje restartovat jednotku

Poznámka: Mimochodem, solární střídače se také počítají jako měřiče. Ty mohou často vypisovat aktuálně generovaný výkon přes Modbus TCP, stejně jako měřič.

Stisknutím tlačítka "Add New EVSE" přidáte další nabíjecí stanici. Pro nabíjecí stanici můžete nastavit následující hodnoty:

Screenshot #3 cFos Charging Manager Dokumentace - Konfigurace
povolenoZaškrtávací políčko rozhoduje o tom, zda je zařízení povoleno (tj. správce nabíjení jej kontroluje nebo načítá), nebo zda má být pouze uloženo pro pozdější použití
ČísloJedná se o volně volitelné číslo, které se zobrazuje v přehledu, např. číslo parkovacího místa, jehož spotřeba se měří
NázevZde můžete mezipočítač pojmenovat
PopisZde můžete přidat malý popis
ŠtítekVolně volitelný štítek, který se zobrazí v přehledu, když je vozidlo připojeno
Pevné RFIDPokud není k dispozici žádná čtečka RFID, lze zde nastavit pevnou hodnotu RFID (především pro OCPP).
Typ zařízeníPomocí tohoto výběrového pole vyberte, o které zařízení se jedná. Správce nabíjení podporuje řadu různých zařízení. Seznam podporovaných zařízení budeme časem rozšiřovat. Mezi podporovanými zařízeními je i cFos Power Brain Wallbox. Najdete zde také další běžná zařízení EVSE a simulaci pro experimenty. Pro EVSE je třeba nastavit následující položky:
AdresaPomocí cílové adresy sdělíte správci nabíjení, jak má stroj adresovat. Můžete zadat buď IP adresu:port, nebo adresu URL HTTP, HTTPS nebo port COM a poté parametry COM, např. COM1,9600,8,n,1. V případě OCPP zde zadejte ID dobíjecího bodu wallboxu
IDPokud je zařízením Modbus, musíte zde zadat Modbus Slave ID zařízení. Pokud se jedná o jednotku OCPP, zadejte zde ID zástrčky
Připnuté počítadloPokud wallbox nemá vlastní měřič, můžete k němu "připnout" měřič. Správce nabíjení pak přiřadí tento měřič k vybranému wallboxu a informace o výkonu a energii považuje za informace o příslušném wallboxu. Připnout lze pouze měřiče s rolí "spotřeba e-car".
Max. Nabíjecí proudMaximální nabíjecí proud na fázi v mA, který tento wallbox podporuje, nebo vzorec. Pomocí vzorce můžete dynamicky omezit nabíjecí proud. Použití např. v bytovém domě s wallboxy za bytovými měřiči.
Min. nabíjecí proudMinimální nabíjecí proud, pod kterým se nabíjení deaktivuje a spustí se 300sekundová pauza. Udává se v mA. Minimálně 6000 mA, min. 6A. Některá auta potřebují k zahájení nabíjení více, např. Zoe 8 A, Landrover možná 9 A.
PrioritaPriorita při nabíjení. Výchozí hodnota je 1. Vyšší priority obdrží nejprve veškerý dostupný nabíjecí proud a poté wallboxy s nižší prioritou.
Otáčení fázíSprávce nabíjení dokáže zjistit nerovnováhu fází (za předpokladu, že EVSE mají odpovídající měřiče nebo jsou připojeny měřiče, které mohou vyvést proud jednotlivých fází). Pokud nerovnováha překročí 4,5 kW, Charging Manager sníží nabíjecí proud této nabíjecí stanice nebo dočasně zcela vypne nabíjení, dokud se neobnoví symetrie. Pokud chcete nabíjet několik vozidel na různých nabíjecích stanicích EVSE, je třeba při instalaci na rozdíl od jiných nabíjecích stanic EVSE otočit polohu fází. Toto natočení fáze můžete nastavit zde.
Doporučení: 1. EVSE 0 stupňů, 2. EVSE 120 stupňů, 3. EVSE 240 stupňů, 4. EVSE opět 0 stupňů atd.
Poznámka: Střídání fází se týká rozdílu fází mezi EVSE a hlavními fázemi budovy. Elektroměr a EVSE musí mít vždy stejnou rotaci fází. U elektroměrů instalovaných v EVSE by tomu tak mělo být vždy, zatímco při instalaci externích elektroměrů byste tomu měli věnovat pozornost. Zobrazení fází ve výběrovém poli ve webovém rozhraní vám říká, ke kterým fázím instalace budovy se vztahují 3 fáze EVSE, např. při 120 stupních, L2,L3,L1 jsou fáze EVSE L1,L2,L3 připojeny k fázím budovy L2,L3,L1. To znamená, že pokud se např. vozidlo nabíjí na fázi L1 a EVSE je připojeno s otočením fáze o 120 stupňů, načte se fáze L2 v budově a zobrazí se ve webovém rozhraní.
FázeFáze, které wallbox používá nebo "automaticky" detekuje na základě hodnot elektroměru při nabíjení.
Probuďte se autemSprávce nabíjení cFos se pokusí probudit vozidlo, pokud se nenabíjí. To je v současné době možné pouze s nástěnnou skříňkou cFos Power Brain pod sběrnicí Modbus.
Nechte auto spátNěkteré automobily se na konci nabíjení neuspí a pak spotřebovávají energii z 12V baterie. Správce nabíjení cFos se to snaží zjistit a zabránit neustálému dobíjení.
Úspora bateriePokud váš vůz vždy nabíjí baterii na 100 %, může cFos Charging Manager zastavit nabíjení, jakmile nabíjecí proud klesne pod určitou mez.
Udržujte aktivované načítáníPro wallboxy, které po deaktivaci nabíjení již nezobrazují smysluplné hodnoty stavu.
Adresa URL brány OCPPRežim brány OCPP: Adresa URL, na kterou cFos Charging Manager předává komunikaci OCPP na backend.
Heslo brány OCPPRežim brány OCPP: Heslo pro backend OCPP.
ID klienta brány OCPPRežim brány OCPP: ID klienta, s nímž cFos Charging Manager podává zprávy backendu.
ID konektoru brány OCPPRežim brány OCPP: Zobrazení automaticky přiřazeného ID konektoru.
Hostitel SOCKS brány OCPPAdresa URL proxy serveru SOCKS, pokud je backend OCPP přístupný např. prostřednictvím brány Smartmeter
Ověřování SOCKS brány OCPPZde můžete v případě potřeby vybrat TLS
Použití vlastních certifikátůPokud je aktivován, použije se certifikát SSL, který můžete nahrát v části Konfigurace. Pokud je deaktivován, použije se standardní certifikát podepsaný vlastním podpisem
Vzdálená údržbaPokud má wallbox webové uživatelské rozhraní, budete na něj přesměrováni po kliknutí na tlačítko "Vzdálená údržba"
Alternativní metodaPokud přesměrování nefunguje, můžete zvolit alternativní metodu.
ObnoveníJednotku můžete restartovat pomocí této funkce
Uživatel
Pravidla pro účtování poplatků
Zde můžete zadat uživatele a pravidla načítání, jak je popsáno na stránce Pravidla načítání.