Dokumentace

Počítadlo portů COM pro cFos Charging Manager pod Raspberry a Windows

Měřiče S0 mají spínací výstup pro impulsy S0 (např. 1000 impulsů na kWh). Správce nabíjení cFos dokáže tyto impulsy vyhodnotit na rozhraní RS232 a zpřístupnit je ve formě čítače "COM port". Tímto způsobem lze čítač bez větší námahy připojit k počítači Raspberry nebo PC. Je zapotřebí adaptér USB RSR a vhodné svorky:
RS232 USB Adapter
Klemmen für RS232

Výstup S0 čítače musí přepnout pin RX na zem z rozhraní RS232. Upozorňujeme, že většina čítačů S0 používá tranzistorové výstupy a proud může téct pouze jedním směrem. Proto v případě potřeby pár vodičů otočte. V programu cFos Charging Manager pak můžete nastavit počítadlo "COM Port". Jako adresu zadejte port COM poskytnutý adaptérem USB. Pak je třeba nastavit počet impulsů na kWh, které elektroměr dodává.
Poznámka: Rozhraní RS232 má oficiálně úroveň 12 V, ale v praxi je to mnohem méně. Mělo by to však stačit na několik metrů kabelu (možná 3-5 m).

Použití portu COM jako digitálních vstupů

Při výše uvedené konfiguraci poskytuje měřicí přístroj "COM Port" také digitální vstupy, např. pro vyhodnocení řídicích signálů zvenčí, jako je kontakt relé přijímače pro regulaci zvlnění nebo střídače solárního systému. Signály CTS, DSR, RI a CD můžete na rozhraní RS232 připojit k zemi. Ty pak lze v měřiči vyhodnotit pomocí vzorců jako vstup1 až vstup4 (pořadí: CTS, DRS, RI, CD). Pokud má váš měřič ve Správci nabíjení cFos například ID zařízení M5, můžete pomocí vzorců přistupovat k M5.input1, M5.input2, M5.input3 a M5.input4.