Dokumentacija

Števec vrat COM za cFos Charging Manager pod Raspberry in Windows

Števci S0 imajo preklopni izhod za impulze S0 (npr. 1000 impulzov na kWh). Upravitelj polnjenja cFos lahko te impulze oceni prek vmesnika RS232 in jih da na voljo v obliki števca na vratih COM. Na ta način lahko števec z malo truda povežete z Raspberryjem ali osebnim računalnikom. Potreben je adapter USB RSR in ustrezni priključki:
RS232 USB Adapter
Klemmen für RS232

Izhod S0 števca mora z vmesnika RS232 preklopiti nožico RX na ozemljitev. Upoštevajte, da večina števcev S0 uporablja tranzistorske izhode in tok lahko teče samo v eno smer. Zato po potrebi obrnite par žic. Nato lahko v upravitelju polnjenja cFos Charging Manager nastavite števec "COM Port". Kot naslov vnesite vrata COM, ki jih zagotavlja adapter USB. Nato morate nastaviti število impulzov na kWh, ki ga zagotavlja števec.
Opomba: Vmesnik RS232 ima uradno raven 12 V, vendar je v praksi veliko manjša. Vendar bi moralo zadostovati za nekaj metrov kabla (morda 3-5 m).

Uporaba vrat COM kot digitalnih vhodov

Z zgornjo konfiguracijo merilnik "COM Port" omogoča tudi digitalne vhode, npr. za vrednotenje krmilnih signalov od zunaj, kot je relejski kontakt sprejemnika za nadzor valovanja ali inverterja solarnega sistema. Signale CTS, DSR, RI in CD lahko na vmesniku RS232 povežete z zemljo. Te je nato mogoče s pomočjo formul ovrednotiti kot vhod1 do vhod4 (zaporedje: CTS, DRS, RI, CD) v merilniku. Če ima števec v upravitelju polnjenja cFos na primer ID naprave M5, lahko s pomočjo formul dostopate do M5.input1, M5.input2, M5.input3 in M5.input4.