Dokumentacija

Registri Modbus

Ti registri so na voljo za Modbus RTU in Modbus TCP. Krmilnik za polnjenje cFos podpira funkcije Modbus

  • 03 branje več registrov
  • 06 zapisati enojni register držanja
  • 16 pisanje več registrov za hranjenje

Razlikujemo štiri naprave:
2 števca S0, 1 polnilno postajo in 1 priključen števec (Modbus), ki se razlikujejo po identifikatorju Modbus slave in (za Modbus TCP) vratih TCP.

Opomba: Zapisovanje v registre Modbus povzroči zapisovanje v pomnilnik flash naprave cFos Power Brain in se zato ne sme izvajati redno. Naslednji registri niso trajno shranjeni, zato jih lahko redno spreminjate: charging_cur_limit, fixed_current, charging_enable, disconnect_cp, relay_select, relay2. Vsi drugi registri se ob spremembi zapišejo v pomnilnik flash, zato je treba število operacij zapisovanja omejiti!

Privzete ID-je podrejenih naprav

EVSEId podrejene osebe 1Vrata TCP 4701
S0 Meter 1Id podrejenega 2Vrata TCP 4702
S0 Meter 2Id podrejenega 3Vrata TCP 4703
pripet števecId podrejenega 1Vrata TCP 4701 (prek registra Wallbox)

Glede na to, za katero napravo gre in ali je na primer na EVSE priključen števec, se uporabljajo naslednji registri:

Registri (r = samo za branje, w = samo za pisanje, rw = branje/pisanje)

Registri za števce S0 in EVSE

NazivNaslovRegistriOpis
vendor_id80002 rEdinstvena identifikacijska oznaka prodajalca, 0xcf05
product_id80021 rId izdelka, 1
device_id80031 rId naprave znotraj izdelka, 0x100
product_version80042 rRazličica izdelka, major.minor
product_build80051 rŠtevilka izdelave izdelka
mapping_version80061 rmajor.minor različica tega preslikavanja registrov
padding_180071 rRezervirano
serial_no80088 rNiz serijskih številk
name801616 rIme izdelka: "cFos Power Brain Controller"
slave_id80401 rwID podrejenega modbusovega strežnika

Registri za števce S0

NazivNaslovRegistriOpis
input80411 rRezervirano
pulsesperkwh80422 rwImpulzi na kWh za vhod S0
phases80441 rwBitna maska simuliranih faz, bit 0 = L1, bit 1 = L2, bit 2 = L3
voltage_l180451 rwNazivna napetost L1 [V]
voltage_l280461 rwNazivna napetost L2 [V]
voltage_l380471 rwNazivna napetost L3 [V]
pulses80504 rwAbsolutno število impulzov na vhodu S0
timeperpulse80542 rČas med zadnjima dvema pulzoma na vhodu S0 [ms]
level80561 rTrenutni vhodni nivo vhoda S0
0 = tok teče, 1 = tok ne teče
meter_flags80571 rbit 0: 1 = ima posamezne faze
energy80584 rwAktivni uvoz [Wh]
power80622 rAktivna moč [W]
current_l180642 rTrenutni tok L1 [0,1 A]
current_l280662 rTrenutni tok L2 [0,1 A]
current_l380682 rTrenutni tok L3 [0,1 A]
reset_pulses80701 wPonastavitev števca impulzov [1]
reset_energy80711 wPonastavitev energije [1]

Register za pripete števce

Na voljo so registri od 8057 do 8068 (glejte števec S0)

Registri za EVSE

Privzete vrednosti po ponovnem zagonu:

NazivNaslovRegistriOpis
def_fixed_current80801 rwPrivzeta vrednost cable_current [0,1 A] (*)
def_charg_cur_limit80811 rwPrivzeta omejitev polnilnega toka [0,1 A] 6-63 (*)
def_charging_enable80821 rwPrivzeto polnjenje omogočeno [0/1] (*)
(*) Ta vrednost bo ustrezno nastavljena po ponovnem zagonu.
fail_safe_duration80832 rwŠtevilo sekund brez branja/pisanja pred charging_cur_limit in charging_enable so obnovljeni. Privzeta vrednost je 300 (5 minut)
fail_safe_current80851 rwNapajanje med neaktivnostjo, 0 = onemogočite polnjenje
disconnect_cp80861 rwPišite: Odčitati: preostale sekunde
relay_select80871 rwNapišite: 0=3-fazni kontaktor, 1=1-fazni kontaktor, za stenske omarice, ki to podpirajo (vsaj krmilnik Rev. F)
relay280881 rwZapis: 0= rele 2 izklopljen, 1= rele 2 vklopljen (samo če je rele 1 izklopljen), za stenske omarice, ki to podpirajo (vsaj krmilnik Rev. F)
cable_current80901 rPP: maksimalni tok kabla [0,1 A], 0: brez kabla
fixed_current80911 rwPrepisati cable_current [0.1 A]
charge_pilot_state80921 rCP: 0 = A (čakanje),
1 = B (zaznano vozilo),
2 = C (polnjenje),
3 = D (polnjenje s prezračevanjem),
4 = E (brez toka),
5 = F (napaka), 9 = napaka senzorja enosmernega toka. Vse druge vrednosti: Napaka
charging_cur_limit80931 rwOmejitev polnilnega toka [0,1 A] 6-63 A, lahko je omejena zaradi omejitev modela (npr. za cFos Power Brain Wallbox 11 kW je omejena na 16 A)
charging_enable80941 rwOmogočeno polnjenje [0/1] 0 = onemogočeno, 1 = omogočeno
charging_current80951 rPolnilni tok [0,1 A] 6-63
last_rfid809615 rNazadnje viden rfid (šestnajstiški niz)
detected_rfids81111 rŠtevilo vhodov RFID
has_meter81121 r1, če je priključen števec (potem je mogoče brati registre 8057-8068), sicer 0
s0_inputs81131 rBit 0=Status vhoda S0 1
bit 1=Status vhoda S0 2
bit 8=I je pri priključitvi dovoljen preklop na 1/3 fazo? (1=da)
bit 9=bit 10 velja
bit 10=drugi rele je prisoten (1=da, če je bit 9=1)
bit 11=relej 2 se upravlja zunanje (glej reg. 8088)
count_restart81202 rwŠtevilo ponovnih zagonov strojne opreme