Dokumentacja

Rejestry Modbus

Rejestry te są dostępne dla Modbus RTU i Modbus TCP. Kontroler ładowania cFos obsługuje funkcje Modbus

  • 03 odczyt wielu rejestrów trzymających
  • 06 zapis pojedynczego rejestru trzymającego
  • 16 zapisywanie wielu rejestrów trzymających

Wyróżniamy cztery urządzenia:
2 liczniki S0, 1 stację ładowania i 1 licznik dołączony (Modbus), które są rozróżniane przez identyfikator Modbus slave oraz (dla Modbus TCP) port TCP.

Uwaga: Zapis do rejestrów Modbus powoduje zapis do pamięci flash cFos Power Brain i dlatego nie powinien odbywać się regularnie. Następujące rejestry nie są zapisywane na stałe i dlatego mogą być regularnie zmieniane: charging_cur_limit, fixed_current, charging_enable, disconnect_cp, relay_select, relay2. Wszystkie inne rejestry są zapisywane do pamięci flash, gdy są zmieniane, więc liczba operacji zapisu powinna być ograniczona!

Domyślne identyfikatory Slave

EVSESlave Id 1Port TCP 4701
S0 Licznik 1Slave Id 2Port TCP 4702
S0 Licznik 2Slave Id 3Port TCP 4703
przypięty licznikSlave Id 1Port TCP 4701 (przez rejestr Wallbox)

W zależności od tego, jakie to urządzenie i czy np. do EVSE jest podłączony licznik, obowiązują następujące rejestry:

Rejestry (r = tylko do odczytu, w = tylko do zapisu, rw = odczyt/zapis)

Rejestry dla liczników S0 i EVSE

Imię i nazwiskoAdresRejestryOpis
vendor_id80002 rUnikalny identyfikator sprzedawcy, 0xcf05
product_id80021 rIdentyfikacja produktu, 1
device_id80031 rDevice id wewnątrz produktu, 0x100
product_version80042 rWersja produktu, major.minor
product_build80051 rNumer konstrukcyjny produktu
mapping_version80061 rwersja major.minor tego odwzorowania rejestru
padding_180071 rZarezerwowane
serial_no80088 rCiąg numerów seryjnych
name801616 rNazwa produktu, "Kontroler ładowania cFos"
slave_id80401 rwID Modbus Slave

Rejestry dla liczników S0

Imię i nazwiskoAdresRejestryOpis
input80411 rZarezerwowane
pulsesperkwh80422 rwImpulsy na kWh dla wejścia S0
phases80441 rwMaska bitowa symulowanych faz, bit 0 = L1, bit 1 = L2, bit 2 = L3
voltage_l180451 rwNapięcie nominalne L1 [V]
voltage_l280461 rwNapięcie nominalne L2 [V]
voltage_l380471 rwNapięcie nominalne L3 [V]
pulses80504 rwBezwzględna liczba impulsów na wejściu S0
timeperpulse80542 rCzas pomiędzy dwoma ostatnimi impulsami na wejściu S0 [ms]
level80561 rAktualny poziom wejściowy wejścia S0
0 = prąd płynie, 1 = prąd nie płynie
meter_flags80571 rbit 0: 1=posiada poszczególne fazy
energy80584 rwAktywny import [Wh]
power80622 rMoc czynna [W]
current_l180642 rObecny prąd L1 [0,1 A]
current_l280662 rObecny prąd L2 [0,1 A]
current_l380682 rObecny prąd L3 [0,1 A]
reset_pulses80701 wResetowanie licznika impulsów [1]
reset_energy80711 wEnergia resetowania [1]

Rejestr dla liczników pinezkowych

Dostępne są rejestry 8057 do 8068 (patrz licznik S0)

Rejestry dla EVSE

Wartości domyślne po ponownym uruchomieniu komputera:

Imię i nazwiskoAdresRejestryOpis
def_fixed_current80801 rwWartość domyślna cable_current [0,1 A] (*)
def_charg_cur_limit80811 rwDomyślny limit prądu ładowania [0,1 A] 6-63 (*)
def_charging_enable80821 rwDomyślnie ładowanie włączone [0/1] (*)
(*) Wartość ta zostanie odpowiednio ustawiona po ponownym uruchomieniu komputera.
fail_safe_duration80832 rwLiczba sekund bez odczytu/zapisu przed charging_cur_limit oraz charging_enable zostaną przywrócone. Wartość domyślna to 300 (5 minut)
fail_safe_current80851 rwZasilanie podczas bezczynności, 0 = wyłączenie ładowania
disconnect_cp80861 rwZapis: Liczba sekund wyłączenia CP, Odczyt: Sekundy pozostałe do końca
relay_select80871 rwZapis: 0=stycznik 3-fazowy, 1=stycznik 1-fazowy, dla skrzynek ściennych, które to obsługują (co najmniej sterownik Rev. F)
relay280881 rwZapis: 0=przekaźnik 2 wyłączony, 1=przekaźnik 2 włączony (tylko jeśli przekaźnik 1 jest wyłączony), dla stacji ładowania, które to obsługują (przynajmniej kontroler Rev. F)
cable_current80901 rPP: Maksymalny prąd kabla [0.1 A], 0: brak kabla
fixed_current80911 rwNadpisanie cable_current [0,1 A]
charge_pilot_state80921 rCP: 0 = A (oczekiwanie),
1 = B (wykryto pojazd),
2 = C (ładowanie),
3 = D (ładowanie z wentylacją),
4 = E (brak prądu),
5 = F (błąd), 9 = błąd czujnika DC. Wszystkie pozostałe wartości: Błąd
charging_cur_limit80931 rwLimit prądu ładowania [0.1 A] 6-63A, może być ograniczony ze względu na ograniczenia modelu (np. dla cFos Power Brain Wallbox 11kW jest ograniczony do 16A)
charging_enable80941 rwŁadowanie włączone [0/1] 0 = wyłączenie, 1 = włączenie
charging_current80951 rPrąd ładowania [0,1 A] 6-63
last_rfid809615 rOstatnio widziany rfid (ciąg szesnastkowy)
detected_rfids81111 rLiczba wejść RFID
has_meter81121 r1, jeśli dołączony jest licznik (wtedy rejestry 8057-8068 są odczytywalne), w przeciwnym razie 0
s0_inputs81131 rBit 0=Status wejścia S0 1
bit 1=Status wejścia S0 2
bit 8=Czy przełączenie na 1/3-fazę jest dozwolone po podłączeniu? (1=tak)
bit 9=bit 10 jest ważny
bit 10=drugi przekaźnik obecny (1=tak, jeśli bit 9=1)
bit 11=przekaźnik 2 jest sterowany zewnętrznie (patrz reg. 8088)
count_restart81202 rwLiczba restartów sprzętu