Dokumentacja

Zarządzanie użytkownikami

Administracja użytkownikami Menedżera ładowania cFos jest przeznaczona zarówno dla administratorów, jak i użytkowników. Użytkownik może zmienić swoje ustawienia i dodać nowe karty RFID, wprowadzając swój identyfikator użytkownika. Jako użytkownik nie musisz dzwonić do administratora, jeśli chcesz nauczyć nową kartę RFID lub zmienić jej konfigurację. Administrator może dodawać użytkowników oraz tworzyć listę i edytować wszystkich użytkowników.

Każdy nowy użytkownik otrzymuje od Kierownika ds. opłat unikalny identyfikator. Nazwa może być wyświetlana w kafelku podczas ładowania (można ją wyłączyć). Dodatkowo użytkownik może ustawić, czy jego kafelek ma być widoczny dla innych użytkowników (administrator zawsze widzi kafelek). W przydziale wallboxa administrator ustawia, przy którym z wallboxów użytkownik może pobierać opłaty. Gdy tylko do wallboxa zostanie przypisany przynajmniej jeden użytkownik, ładowanie w tym wallboxie musi być autoryzowane za pomocą PIN-u lub RFID-u. Dla każdego użytkownika można zdefiniować zasady naliczania opłat, które użytkownik może sam skonfigurować i aktywować lub dezaktywować. Reguły ładowania przypisane do wallboxa (w ustawieniach wallboxa) mogą być zmieniane lub aktywowane i dezaktywowane tylko przez administratora. Jeśli istnieją zasady ładowania użytkownika i wallboxa, zawsze obowiązuje niższy prąd ładowania.

Kartę RFID można dodać poprzez wpisanie unikalnego kodu PIN (jak najdłuższego) lub poprzez naukę. Nauczanie odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku "Learn", a następnie rozpoczęcie transakcji w ciągu 1 minuty, czyli podłączenie samochodu, założenie RFID. Jest to możliwe za pomocą OCPP i/lub wallboxów, które dostarczają RFID do cFos Charging Manager poprzez Modbus lub inne protokoły. RFID może mieć również nazwę, która jest wyświetlana w kafelku zamiast nazwy użytkownika, jeśli jest dostępna. Oprócz autoryzacji ładowania, do karty RFID można przypisać inne funkcje. Takie karty mogą nadpisywać użyte fazy i maksymalny prąd ładowania na początku i w trakcie procesu ładowania. Dodatkowo można aktywować i dezaktywować ładowanie lub zasady ładowania użytkownika poprzez umieszczenie karty na wallboxie. Uwaga: Niektóre wallboxy przekazują RFID tylko na początku procesu ładowania. Wallbox cFos Power Brain może również zgłaszać nowo włożone karty RFID podczas procesu ładowania. Wiele wallboxów dostarcza RFID do Charging Managera dopiero po nauczeniu RFID w samym wallboxie. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi uczenia się kart RFID dla poszczególnych wallboxów.

Jako administrator możesz również przypisać użytkownikowi priorytet. Ten priorytet nadpisuje priorytet ustawiony w wallboxie, gdy tylko Charging Manager rozpozna, że ten użytkownik jest aktywny poprzez włożenie karty RFID lub wprowadzenie kodu PIN. Można również przypisać użytkownikowi budżet ładowania. Ładowanie jest wyłączone, gdy tylko budżet zostanie wykorzystany. Więcej informacji można znaleźć w części Ładowanie za pomocą budżetów kWh.