Документация

Администриране на потребителите

Администрирането на потребителите на cFos Charging Manager е предназначено както за администратори, така и за потребители. Потребителят може да променя настройките си и да добавя нови RFID карти, като въведе потребителското си име. Като потребител не е необходимо да се обаждате на администратора, ако искате да обучите нова RFID карта или да промените конфигурацията й. Администраторът може да добавя потребители, да прави списък и да редактира всички потребители.

Всеки нов потребител получава уникален идентификационен номер от мениджъра по таксуването. Името може да се показва в плочката при зареждане (може да бъде деактивирано). Освен това потребителят може да зададе дали неговата плочка да бъде видима за други потребители (администраторът винаги вижда плочката). При назначаването на стенен шкаф администраторът задава от кой стенен шкаф може да се зарежда потребителят. Щом поне един потребител бъде назначен към кутия на стената, зареждането в тази кутия трябва да бъде разрешено с PIN или RFID. За всеки потребител могат да се определят правила за таксуване, които потребителят може да конфигурира и да активира или деактивира сам. Правилата за таксуване, назначени за кутията за стена (в настройките на кутията за стена), могат да бъдат променяни или активирани и деактивирани само от администратора. Ако съществуват правила за зареждане на потребителя и на стенната кутия, винаги се прилага по-ниският ток на зареждане.

Можете да добавите RFID карта чрез въвеждане на уникален ПИН код (възможно най-дълъг) или чрез научаване. Обучението се извършва чрез натискане на бутона "Learn" (Научи) и след това стартиране на операция в рамките на 1 минута, т.е. включване на автомобила, поставяне на RFID. Това е възможно с OCPP и/или стенни кутии, които предоставят RFID на мениджъра за зареждане cFos чрез Modbus или други протоколи. RFID може също така да има име, което се показва в плочката вместо потребителското име, ако има такова. В допълнение към разрешаването на зареждане, на RFID картата могат да бъдат възложени и други функции. Такива карти могат да презаписват използваните фази и максималния ток на зареждане в началото и по време на процеса на зареждане. Освен това можете да активирате и деактивирате зареждането или правилата за зареждане на потребителя, като поставите картата върху кутията на стената. Забележка: Някои стенни кутии предават RFID само в началото на процеса на зареждане. Кутията cFos Power Brain Wallbox може също така да докладва за новопоставени RFID карти по време на процеса на зареждане. Много стенни кутии предоставят RFID на мениджъра за зареждане само след като сте научили RFID в самата стенна кутия. За целта следвайте инструкциите за обучение на RFID карти, специфични за кутията за стена.

Като администратор можете също така да зададете приоритет на потребителя. Този приоритет презаписва приоритета, зададен в кутията на стената, веднага щом мениджърът за зареждане разпознае, че този потребител е активен чрез поставяне на RFID карта или въвеждане на ПИН код. Можете също така да зададете бюджет за зареждане на потребителя. Зареждането се деактивира веднага след изчерпване на бюджета. За повече информация вижте Зареждане с бюджети за kWh.