Документация

Листове с данни и техническа информация

cFos Power Brain Wallboxes

Техническа спецификация

Изтеглете листа с технически данни за cFos Power Brain Wallbox като PDF

ЕС декларация за съответствие

Изтегляне на ЕС декларация за съответствие за cFos Power Brain Wallbox като PDF файл
Изтегляне на ЕС декларация за съответствие (PDF) за cFos Power Brain Wallbox 22kW

Декларации на производителя

Изтеглете декларацията на производителя относно точката за зареждане на електрически превозни средства с възможност за управление на товара за cFos Power Brain Wallbox като PDF
Изтегляне на декларацията за съответствие DEM4A00B като PDF

Регистрационен номер на WEEE съгласно Директивата за електрическо и електронно оборудване (ElektroG): DE 30077948

Инструкции

cFos Power Brain Wallbox - въвеждане в експлоатация
Изтегляне на инструкции за въвеждане в експлоатация и актуализация на фърмуера като PDF
cFos Power Brain Wallbox - Изтегляне на кратко ръководство като PDF
cFos Power Brain Wallbox Solar - Изтегляне на кратко ръководство като PDF
cFos Power Brain Wallbox Plug-In - Изтегляне на кратко ръководство като PDF