Контакт / Поддръжка

За заявка за поддръжка или за връзка с нас, моля, използвайте нашия формуляр за контакт.

Правно уведомление

Информация съгласно TDG (германски закон за телекомуникационните услуги):

Отговорният доставчик на услуги за www.cfos-emobility.de е cFos eMobility GmbH, представлявано от управляващите директори д-р Кристоф Людерс и Мартин Винклер, Nordstr. 65a, 53111 Бон, Германия Телефон: +49 228-286 985 30, регистрирано в търговския регистър на Бон, HRB 25713, идентификационен номер по ДДС DE336459569, електронна поща: Mail cfos-office *at* cfos-emobility.de.

cFos® е регистрирана търговска марка.

Политика за поверителност

1. Защита на данните накратко

Общи бележки

Следващите известия предоставят прост преглед на това какво се случва с вашите лични данни, когато посещавате този уебсайт. Лични данни са всички данни, чрез които можете да бъдете идентифицирани лично. За подробна информация по темата за защита на данните, моля, вижте нашата политика за поверителност, посочена под този текст.

Събиране на данни в този уебсайт

Кой носи отговорност за събирането на данни на този уебсайт?

Обработката на данни в този уебсайт се извършва от оператора на уебсайта. Данните за контакт с оператора на уебсайта можете да намерите в раздела "Информация за администратора на данни" в настоящата декларация за защита на данните.

Как събираме вашите данни?

От една страна, вашите данни се събират, когато ни ги предоставите. Това могат да бъдат например данни, които въвеждате във формуляр за контакт.

Други данни се събират автоматично или с ваше съгласие от нашите ИТ системи, когато посещавате уебсайта. Това са предимно технически данни (напр. интернет браузър, операционна система или време на разглеждане на страницата). Тези данни се събират автоматично веднага след като влезете в този уебсайт.

За какво използваме вашите данни?

Част от данните се събират, за да се осигури безпроблемно предоставяне на уебсайта. Други данни могат да се използват за анализ на потребителското ви поведение.

Какви права имате по отношение на данните си?

Имате право по всяко време да получите безплатна информация за произхода, получателя и целта на съхраняваните от вас лични данни. Също така имате право да поискате коригиране или изтриване на тези данни. Ако сте дали съгласието си за обработка на данни, можете да го оттеглите по всяко време за в бъдеще. Също така имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни при определени обстоятелства. Освен това имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

Можете да се свържете с нас по всяко време по този и други въпроси, свързани със защитата на данните.

Инструменти за анализ и инструменти на трети страни

Когато посещавате този уебсайт, поведението ви при сърфиране може да бъде статистически оценено. Това се прави основно с така наречените програми за анализ.

Подробна информация за тези програми за анализ можете да намерите в следната декларация за защита на данните.

2. Общи бележки и задължителна информация

Защита на данните

Операторите на тези страници се отнасят много сериозно към защитата на вашите лични данни. Ние третираме вашите лични данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и настоящата декларация за защита на данните.

Когато използвате този уебсайт, се събират различни лични данни. Личните данни са данни, които могат да бъдат използвани за идентифицирането ви лично. Тази политика за поверителност обяснява какви данни събираме и за какво ги използваме. Тя също така обяснява как и с каква цел се прави това.

Бихме искали да отбележим, че при предаването на данни в интернет (напр. комуникация по електронна поща) може да има пропуски в сигурността. Пълна защита на данните срещу достъп на трети страни не е възможна.

Бележка относно отговорния орган

Администраторът на данни за този уебсайт е:

cFos eMobility GmbH
Nordstr. 65a
53111 Bonn
Германия

Телефон: 0228-286 985 30
Електронна поща: Mail cfos-office *at* cfos-emobility.de
Уебсайт: www.cfos-emobility.de

Администраторът е физическо или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработката на лични данни (например имена, имейл адреси и др.).

Период на съхранение

Освен ако в тази политика за поверителност не е посочен по-специфичен период на съхранение, вашите лични данни ще останат при нас, докато целта за обработване на данните престане да се прилага. Ако подадете обосновано искане за изтриване или оттеглите съгласието си за обработка на данни, данните ви ще бъдат изтрити, освен ако нямаме други законово допустими причини за съхранение на личните ви данни (напр. периоди на съхранение съгласно данъчното или търговското законодателство); в последния случай данните ще бъдат изтрити, след като тези причини престанат да се прилагат.

Обща информация за правното основание за обработката на данни на този уебсайт

Ако сте дали съгласието си за обработване на данни, ние обработваме вашите лични данни въз основа на чл. 6, ал. 1 буква а DSGVO или чл. 9, ал. 2, буква a DSGVO, ако се обработват специални категории данни съгласно чл. 9 ал. 1 DSGVO. Ако сте дали съгласието си за съхраняване на "бисквитки" или за достъп до информация във Вашето крайно устройство (напр. чрез снемане на пръстови отпечатъци от устройството), обработката на данни се основава и на чл. 25, ал. 1 TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако данните Ви са необходими за изпълнението на договор или за прилагането на преддоговорни мерки, ние обработваме данните Ви въз основа на чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO. Освен това, ако данните Ви са необходими за изпълнение на правно задължение, ние ги обработваме на основание чл. 6, ал. 1, буква в DSGVO. Освен това обработването на данните може да се извършва въз основа на нашия легитимен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, буква е DSGVO. Информация за съответното правно основание във всеки отделен случай е предоставена в следващите параграфи на настоящата декларация за защита на данните.

Бележка относно предаването на данни към САЩ и други трети държави

Наред с другото, използваме инструменти от компании, базирани в САЩ или други трети страни, които не са сигурни съгласно закона за защита на данните. Ако тези инструменти са активни, вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени в тези трети държави и да бъдат обработени там. Бихме искали да отбележим, че в тези държави не може да се гарантира ниво на защита на данните, сравнимо с това в ЕС. Например американските компании са задължени да предават лични данни на органите по сигурността, без вие като субект на данни да можете да предприемете правни действия срещу това. Поради това не може да се изключи възможността американските органи (напр. разузнавателни служби) да обработват, оценяват и постоянно да съхраняват Вашите данни, разположени на американски сървъри, с цел наблюдение. Ние нямаме влияние върху тези дейности по обработка.

Оттегляне на съгласието ви за обработка на данни

Много операции по обработване на данни са възможни само с вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите съгласието, което вече сте дали, по всяко време. Законосъобразността на обработката на данни, извършена до оттеглянето, остава незасегната от оттеглянето.

Право на възражение срещу събирането на данни в конкретни случаи и срещу директния маркетинг (чл. 21 от ОРЗД)

АКО ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ СЕ ОСНОВАВА НА ЧЛ. 6 ABS. 1 LIT. Д ИЛИ Е DSGVO, ИМАТЕ ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ПО ПРИЧИНИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВАШАТА КОНКРЕТНА СИТУАЦИЯ; ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПРОФИЛИРАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ. СЪОТВЕТНОТО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, НА КОЕТО СЕ ОСНОВАВА ОБРАБОТКАТА, МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕНО В НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. АКО ВЪЗРАЗИТЕ, НИЕ НЯМА ДА ОБРАБОТВАМЕ ПОВЕЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, ОСВЕН АКО НЕ ДОКАЖЕМ УБЕДИТЕЛНИ ЛЕГИТИМНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА, КОИТО ИМАТ ПРЕДИМСТВО ПРЕД ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА И СВОБОДИ, ИЛИ ОБРАБОТКАТА СЛУЖИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ ИЛИ ЗАЩИТА НА ПРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ (ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ЧЛЕН 21, ПАРАГРАФ 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ).

АКО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ, ИМАТЕ ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ВАС, ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТАКЪВ МАРКЕТИНГ; ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПРОФИЛИРАНЕТО, ДОКОЛКОТО ТО Е СВЪРЗАНО С ТАКЪВ ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ. АКО ВЪЗРАЗИТЕ, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ВПОСЛЕДСТВИЕ НЯМА ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 21, АЛ. 2 DSGVO).

Право на обжалване пред компетентния надзорен орган

В случай на нарушения на ОРЗД субектите на данни имат право на обжалване пред надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайното им местопребиваване, на работното им място или на мястото на предполагаемото нарушение. Правото на обжалване не засяга никакви други административни или съдебни средства за защита.

Право на преносимост на данните

Имате право да поискате данните, които обработваме автоматично въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на договор, да бъдат предадени на вас или на трета страна в общ, машинночетим формат. Ако поискате директно предаване на данните на друг администратор, това ще бъде направено само доколкото е технически осъществимо.

SSL или TLS криптиране

От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като например поръчки или запитвания, които изпращате до нас като оператор на сайта, този сайт използва SSL или TLS криптиране. Можете да разпознаете криптираната връзка по това, че адресният ред на браузъра се променя от "http://" на "https://" и по символа за заключване в реда на браузъра.

Ако е активирано SSL или TLS криптиране, данните, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Информация, изтриване и коригиране

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право по всяко време да получите безплатна информация за съхраняваните от вас лични данни, техния произход и получател, както и за целта на обработката на данните и, ако е приложимо, право на коригиране или изтриване на тези данни. Можете да се свържете с нас по всяко време за тази цел и за допълнителни въпроси по темата за личните данни.

Право на ограничаване на обработката

Имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни. За тази цел можете да се свържете с нас по всяко време. Правото на ограничаване на обработката съществува в следните случаи:

  • Ако оспорвате точността на съхраняваните от нас ваши лични данни, обикновено ни е необходимо време, за да ги проверим. За времето на проверката имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни.
  • Ако обработката на личните ви данни е била/е незаконна, можете да поискате ограничаване на обработката на данни вместо изтриване.
  • Ако вече не се нуждаем от вашите лични данни, но те са ви необходими за упражняване, защита или прилагане на правни претенции, имате право да поискате ограничаване на обработката на вашите лични данни вместо изтриване.
  • Ако сте подали възражение в съответствие с чл. 21, параграф 1 от DSGVO, трябва да се извърши балансиране на Вашите и нашите интереси. Докато все още не е установено чии интереси надделяват, имате право да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни.

Ако сте ограничили обработката на личните си данни, тези данни могат - освен да бъдат съхранявани - да бъдат обработвани само с вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или по причини от важен обществен интерес на Европейския съюз или държава членка.

Възражение срещу рекламни имейли

С настоящото се забранява използването на данните за контакт, публикувани в рамките на задължението за отпечатване, за изпращане на рекламни и информационни материали, които не са били изрично поискани. Операторите на страниците изрично си запазват правото да предприемат правни действия в случай на непоискано изпращане на рекламна информация, като например спам имейли.

3. Събиране на данни в този уебсайт

Бисквитки

Нашите интернет страници използват така наречените "бисквитки". "Бисквитките" са малки текстови файлове и не причиняват никаква вреда на вашето крайно устройство. Те се съхраняват или временно за времето на една сесия (бисквитки за сесия), или постоянно (постоянни бисквитки) на Вашето крайно устройство. Бисквитките за сесия се изтриват автоматично в края на посещението ви. Постоянните бисквитки остават съхранени на Вашето крайно устройство, докато не ги изтриете сами или докато не бъдат изтрити автоматично от Вашия уеб браузър.

В някои случаи, когато влизате в нашия сайт, на вашето крайно устройство могат да се съхраняват и "бисквитки" от компании на трети страни (бисквитки на трети страни). Те дават възможност на нас или на Вас да използвате определени услуги на компанията трета страна (напр. бисквитки за обработка на платежни услуги).

Бисквитките имат различни функции. Много от бисквитките са технически необходими, тъй като някои функции на уебсайта не биха могли да работят без тях (например функцията на количката за пазаруване или показването на видеоклипове). Други бисквитки се използват за оценка на поведението на потребителите или за показване на реклами.

Бисквитките, които са необходими за осъществяване на процеса на електронна комуникация, за предоставяне на определени функции, които сте поискали (напр. за функцията на кошницата за пазаруване), или за оптимизиране на уебсайта (напр. бисквитки за измерване на уеб аудиторията) (необходими бисквитки), се съхраняват въз основа на чл. 6, параграф 1, буква е) от DSGVO, освен ако не е посочено друго правно основание. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да съхранява необходимите "бисквитки" за технически безпроблемното и оптимизирано предоставяне на своите услуги. Доколкото е поискано съгласие за съхраняване на "бисквитки" и сравними технологии за разпознаване, обработката се извършва изключително въз основа на това съгласие (чл. 6, ал. 1, буква a DSGVO и § 25, ал. 1 TTDSG); съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Можете да настроите браузъра си така, че да бъдете информирани за настройката на "бисквитките" и да разрешавате "бисквитките" само в отделни случаи, да изключите приемането на "бисквитки" за определени случаи или по принцип и да активирате автоматичното изтриване на "бисквитките" при затваряне на браузъра. Ако деактивирате бисквитките, функционалността на този уебсайт може да бъде ограничена.

Ако "бисквитките" се използват от компании на трети страни или за целите на анализа, ние ще ви информираме за това отделно в рамките на тази декларация за защита на данните и, ако е необходимо, ще поискаме вашето съгласие.

Регистрационни файлове на сървъра

Доставчикът на страниците автоматично събира и съхранява информация в т.нар. сървърни лог-файлове, които вашият браузър автоматично ни предава. Това са:

  • Тип и версия на браузъра
  • използвана операционна система
  • URL адрес на препращача
  • Име на хоста на компютъра за достъп
  • Време на заявката към сървъра
  • IP адрес

Тези данни не са обединени с други източници на данни.

Събирането на тези данни се основава на чл. 6, ал. 1, буква е DSGVO. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от технически безпогрешното представяне и оптимизиране на своя уебсайт - за тази цел трябва да се събират регистрационните файлове на сървъра.

Форма за контакт

Ако ни изпратите запитване чрез формуляра за контакт, данните ви от формуляра за запитване, включително данните за контакт, които сте предоставили в него, ще бъдат съхранени от нас с цел обработка на запитването и в случай на последващи въпроси. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Обработката на тези данни се основава на чл. 6, параграф 1, буква б) от DSGVO, ако искането ви е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за изпълнението на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия легитимен интерес за ефективна обработка на отправените към нас запитвания (чл. 6, ал. 1, буква е DSGVO) или на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а DSGVO), ако това е било поискано.

Данните, които въвеждате във формуляра за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, не оттеглите съгласието си за съхранението им или докато целта за съхранение на данните не отпадне (напр. след като сме приключили обработката на вашето запитване). Задължителните законови разпоредби - по-специално периодите на съхранение - остават незасегнати.

Заявка по имейл, телефон или факс

Ако се свържете с нас по електронна поща, телефон или факс, вашето запитване, включително всички произтичащи от него лични данни (име, запитване), ще бъде съхранено и обработено от нас с цел обработка на вашето запитване. Ние няма да предаваме тези данни без вашето съгласие.

Обработката на тези данни се основава на чл. 6, параграф 1, буква б) от DSGVO, ако искането ви е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за изпълнението на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия легитимен интерес за ефективна обработка на отправените към нас запитвания (чл. 6, ал. 1, буква е DSGVO) или на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а DSGVO), ако това е било поискано.

Данните, които ни изпращате чрез заявки за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, не оттеглите съгласието си за съхранението им или целта за съхранение на данните не отпадне (например след като сме приключили обработката на заявката ви). Задължителните законови разпоредби - по-специално законовите периоди на съхранение - остават незасегнати.

4. Социални медии

Плъгини за социални медии с Shariff

На този уебсайт се използват плъгини от социални медии (например Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Обикновено можете да разпознаете плъгините по съответните лога на социалните мрежи. За да осигурим защита на данните на този уебсайт, използваме тези плъгини само заедно с така нареченото решение "Shariff". Това приложение не позволява на интегрираните в този уебсайт плъгини да предават данни на съответния доставчик при първото влизане в страницата.

Само когато активирате съответния плъгин, като кликнете върху съответния бутон, се установява директна връзка със сървъра на доставчика (съгласие). Веднага след като активирате приставката, съответният доставчик получава информация, че сте посетили този уебсайт с вашия IP адрес. Ако в същото време сте влезли в съответния си акаунт в социална медия (напр. Facebook), съответният доставчик може да присвои посещението Ви на този уебсайт към Вашия потребителски акаунт.

Активирането на приставката представлява съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква а DSGVO и § 25, ал. 1 TTDSG. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време с действие за в бъдеще.

5. Бюлетин

Данни за бюлетина

Ако желаете да получавате бюлетина, предлаган на уебсайта, ние изискваме от вас адрес на електронна поща, както и информация, която ни позволява да проверим дали сте собственик на посочения адрес на електронна поща и дали сте съгласни да получавате бюлетина. Не се събират никакви други данни или се събират само на доброволна основа. Ние използваме тези данни изключително за изпращане на исканата информация и не ги предаваме на трети страни.

Данните, въведени във формуляра за регистрация за бюлетина, се обработват изключително въз основа на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква "а" от DSGVO). Можете да оттеглите съгласието си за съхраняване на данните, имейл адреса и използването им за изпращане на бюлетина по всяко време, например чрез връзката "Отписване" в бюлетина. Законосъобразността на вече извършените операции по обработка на данни остава незасегната от оттеглянето.

Данните, които предоставяте за целите на получаването на бюлетина, се съхраняват от нас или от доставчика на услуги за бюлетини, докато не се отпишете от бюлетина, и се изтриват от списъка за разпространение на бюлетини, след като се отпишете от бюлетина или след като целта е отпаднала. Запазваме си правото да изтриваме или блокираме имейл адреси от нашия списък за разпространение на бюлетина по собствена преценка в рамките на нашия легитимен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, буква е DSGVO.

Данните, които са били съхранявани от нас за други цели, остават незасегнати от това.

След като се отпишете от списъка за разпространение на бюлетини, вашият имейл адрес ще бъде съхранен от нас или от доставчика на услуги за бюлетини в черен списък, ако е необходимо, за да се предотвратят бъдещи изпращания. Данните от черния списък ще бъдат използвани само за тази цел и няма да бъдат обединявани с други данни. Това обслужва както Вашия интерес, така и нашия интерес за спазване на законовите изисквания при изпращане на бюлетини (легитимен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква "е" от DSGVO). Съхраняването в черния списък не е ограничено във времето. Можете да възразите срещу съхранението, ако вашите интереси надделяват над нашия легитимен интерес.

6. Плъгини и инструменти

YouTube

В този уебсайт са вградени видеоклипове от уебсайта YouTube. Операторът на уебсайта е Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Когато посещавате някой от нашите уебсайтове, в които е интегриран YouTube, се установява връзка със сървърите на YouTube. Това показва на сървъра на YouTube коя от нашите страници сте посетили.

Освен това YouTube може да съхранява различни "бисквитки" на вашето крайно устройство или да използва сходни технологии за разпознаване (напр. пръстов отпечатък на устройството). По този начин YouTube може да получи информация за посетителите на този уебсайт. Тази информация се използва, наред с другото, за събиране на статистически данни за видеоклиповете, подобряване на потребителското изживяване и предотвратяване на опити за измама.

Ако сте влезли в акаунта си в YouTube, вие позволявате на YouTube да присвоява поведението ви при сърфиране директно към личния ви профил. Можете да предотвратите това, като излезете от профила си в YouTube.

YouTube се използва с цел атрактивно представяне на нашите онлайн оферти. Това представлява легитимен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква е DSGVO. Ако е поискано съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, буква а DSGVO и § 25, ал. 1 TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на "бисквитки" или достъп до информация в крайното устройство на потребителя (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството) по смисъла на TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Допълнителна информация за обработката на потребителски данни можете да намерите в политиката за поверителност на YouTube на адрес: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Използваме "Google reCAPTCHA" (наричана по-долу "reCAPTCHA") на този уебсайт. Доставчикът е Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Целта на reCAPTCHA е да провери дали данните, въведени на този уебсайт (например във формуляр за контакт), са направени от човек или от автоматизирана програма. За тази цел reCAPTCHA анализира поведението на посетителя на уебсайта въз основа на различни характеристики. Този анализ започва автоматично, веднага след като посетителят на уебсайта влезе в него. За целите на анализа reCAPTCHA оценява различна информация (например IP адрес, време, прекарано от посетителя на уебсайта на уебсайта, или движения на мишката, направени от потребителя). Данните, събрани по време на анализа, се предават на Google.

Анализите на reCAPTCHA се извършват изцяло във фонов режим. Посетителите на уебсайта не са уведомени, че се извършва анализ.

Съхраняването и анализът на данните се основават на чл. 6, ал. 1, буква е DSGVO. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да защитава своите уеб предложения от злоупотреба с автоматизирано шпиониране и от СПАМ. Ако е поискано съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, буква а DSGVO и § 25, ал. 1 TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на "бисквитки" или достъп до информация в крайното устройство на потребителя (напр. снемане на пръстови отпечатъци от устройството), както е определено в TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

За повече информация относно Google reCAPTCHA, моля, вижте Политиката за поверителност на Google и Условията за ползване на Google на следните връзки: https: //policies.google.com/privacy?hl=de и https://policies.google.com/terms?hl=de.

Google Analytics (с функция за анонимизиране)

На този уебсайт използваме "Google Analytics (с функция за анонимизиране)". Google Analytics е услуга за уеб анализ. Уеб анализът представлява събиране, съставяне и оценка на данни за поведението на посетителите на уебсайтове. Услугата за уеб анализ събира, наред с други неща, данни за това от кой уебсайт субектът на данни е дошъл на уебсайта (т.нар. референти), кои подстраници на уебсайта са били посещавани или колко често и за колко време е била разглеждана дадена подстраница. Уеб анализът се използва главно за оптимизиране на уебсайт и за анализиране на разходите и ползите от интернет реклама.

Доставчикът на компонента на Google Analytics е Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Използваме добавката "_gat._anonymizeIp" за уеб анализ чрез Google Analytics. С помощта на тази добавка IP адресът на интернет връзката на съответното лице се съкращава и анонимизира от Google, ако достъпът до нашите интернет страници се осъществява от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Целта на компонента на Google Analytics е да анализира потока от посетители на нашия уебсайт. Google използва получените данни и информация, наред с други неща, за да оценява използването на нашия уебсайт, да съставя за нас онлайн отчети, показващи дейностите на нашия уебсайт, и да предоставя други услуги, свързани с използването на нашия уебсайт.

Google Analytics поставя "бисквитка" в системата за информационни технологии на субекта на данни. Какво представляват "бисквитките" вече беше обяснено по-горе. Чрез задаването на бисквитката Google получава възможност да анализира използването на нашия уебсайт. При всяко извикване на една от отделните страници на този уебсайт, управляван от администратора на данни, на която е интегриран компонент на Google Analytics, интернет браузърът на информационно-технологичната система на субекта на данни автоматично се кара от съответния компонент на Google Analytics да предава данни на Google за целите на онлайн анализа. В рамките на този технически процес Google получава знания за лични данни, като например IP адреса на субекта на данните, които Google използва, наред с другото, за проследяване на произхода на посетителите и кликовете и впоследствие за разрешаване на разплащания за комисионни.

Чрез "бисквитката" се съхранява лична информация, например времето на достъп, местоположението, от което е осъществен достъпът, и честотата на посещенията на нашия уебсайт от субекта на данните. Всеки път, когато субектът на данни посещава нашия уебсайт, тези лични данни, включително IP адресът на интернет връзката, използвана от субекта на данни, се предават на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническия процес, на трети страни.

Субектът на данни може да предотврати задаването на "бисквитки" от нашия уебсайт, както вече е описано по-горе, по всяко време чрез подходяща настройка на използвания интернет браузър и по този начин да възрази окончателно срещу задаването на "бисквитки". Такава настройка на използвания интернет браузър ще попречи на Google да зададе "бисквитка" в системата за информационни технологии на субекта на данните. Освен това вече зададена от Google Analytics "бисквитка" може да бъде изтрита по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми.

Освен това субектът на данни има възможност да възрази срещу събирането на данни, генерирани от Google Analytics и свързани с използването на този уебсайт, както и срещу обработката на тези данни от Google и да предотврати такава обработка. За тази цел субектът на данните трябва да изтегли и инсталира добавка за браузър под връзката https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Тази добавка за браузър информира Google Analytics чрез JavaScript, че никакви данни и информация за посещенията на интернет страници не могат да се предават на Google Analytics. Инсталирането на добавката за браузър се счита от Google за възражение. Ако системата за информационни технологии на субекта на данни бъде изтрита, форматирана или преинсталирана на по-късна дата, субектът на данни трябва да инсталира отново добавката за браузър, за да деактивира Google Analytics. Ако добавката за браузър е деинсталирана или деактивирана от субекта на данните или друго лице под негов контрол, е възможно да се преинсталира или активира отново добавката за браузър.

Допълнителна информация и приложимата политика за поверителност на Google можете да намерите на https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ и на http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics е обяснен по-подробно под тази връзка https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Източник: https: //www.e-recht24.de