Kontakt / Podpora

Za zahtevo za podporo ali stik z nami uporabite naš kontaktni obrazec.

Pravno obvestilo

Informacije v skladu z nemškim zakonom o telekomunikacijskih storitvah (TDG):

Odgovorni ponudnik storitev za www.cfos-emobility.de je cFos eMobility GmbH, ki ga zastopata direktorja Dr. Christoph Lüders in Martin Winkler, Nordstr. 65a, 53111 Bonn, Nemčija Telefon: +49 228-286 985 30, vpisana v bonnski poslovni register, HRB 25713, identifikacijska številka za DDV DE336459569, e-pošta: Mail cfos-office *at* cfos-emobility.de.

cFos® je registrirana blagovna znamka.

Politika zasebnosti

1. Varstvo podatkov na prvi pogled

Splošne opombe

Naslednja obvestila vsebujejo preprost pregled tega, kaj se zgodi z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete to spletno mesto. Osebni podatki so vsi podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Za podrobnejše informacije o varstvu podatkov glejte našo politiko zasebnosti, ki je navedena pod tem besedilom.

Zbiranje podatkov na tem spletnem mestu

Kdo je odgovoren za zbiranje podatkov na tem spletnem mestu?

Obdelavo podatkov na tem spletnem mestu izvaja upravljavec spletnega mesta. Kontaktni podatki upravljavca spletnega mesta so navedeni v razdelku "Informacije o upravljavcu podatkov" v tej izjavi o varstvu podatkov.

Kako zbiramo vaše podatke?

Po eni strani so vaši podatki zbrani, ko nam jih posredujete. To so lahko na primer podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec.

Druge podatke zbirajo naši informacijski sistemi samodejno ali z vašim soglasjem, ko obiščete spletno mesto. To so predvsem tehnični podatki (npr. spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas ogleda strani). Ti podatki se samodejno zberejo takoj, ko vstopite na to spletno mesto.

Za kaj uporabljamo vaše podatke?

Del podatkov se zbira za zagotavljanje brezhibnega delovanja spletnega mesta. Drugi podatki se lahko uporabijo za analizo vašega vedenja.

Kakšne pravice imate v zvezi s svojimi podatki?

Imate pravico, da kadar koli brezplačno prejmete informacije o izvoru, prejemniku in namenu shranjenih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati popravek ali izbris teh podatkov. Če ste dali soglasje za obdelavo podatkov, lahko to soglasje kadar koli v prihodnosti prekličete. Prav tako imate v določenih okoliščinah pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Poleg tega imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Glede tega in drugih vprašanj v zvezi z varstvom podatkov se lahko kadar koli obrnete na nas.

Analitična orodja in orodja tretjih oseb

Ob obisku tega spletnega mesta se lahko statistično ovrednoti vaše vedenje pri brskanju. To se večinoma izvaja s tako imenovanimi programi za analizo.

Podrobne informacije o teh analitičnih programih so na voljo v naslednji izjavi o varstvu podatkov.

2. Splošne opombe in obvezne informacije

Varstvo podatkov

Upravljavci teh strani zelo resno jemljejo varstvo vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke obravnavamo zaupno in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov ter to izjavo o varstvu podatkov.

Ko uporabljate to spletno mesto, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Ta pravilnik o zasebnosti pojasnjuje, katere podatke zbiramo in za kaj jih uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in s kakšnim namenom to počnemo.

Opozarjamo, da ima lahko prenos podatkov prek interneta (npr. komunikacija prek e-pošte) varnostne vrzeli. Popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoča.

Opomba o pristojnem organu

Upravljavec podatkov za to spletno mesto je:

cFos eMobility GmbH
Nordstr. 65a
53111 Bonn
Nemčija

Telefon: 0228-286 985 30
E-pošta: Mail cfos-office *at* cfos-emobility.de
Spletna stran: www.cfos-emobility.de

Upravljavec je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov (npr. imen, e-poštnih naslovov itd.).

Obdobje skladiščenja

Če v tem pravilniku o zasebnosti ni določeno natančnejše obdobje hrambe, bodo vaši osebni podatki ostali pri nas, dokler ne preneha veljati namen obdelave podatkov. Če uveljavljate upravičeno zahtevo po izbrisu ali prekličete soglasje za obdelavo podatkov, bodo vaši podatki izbrisani, razen če imamo druge pravno dopustne razloge za hrambo vaših osebnih podatkov (npr. obdobja hrambe v skladu z davčno ali gospodarsko zakonodajo); v slednjem primeru bodo podatki izbrisani, ko ti razlogi ne bodo več veljali.

Splošne informacije o pravni podlagi za obdelavo podatkov na tem spletnem mestu

Če ste privolili v obdelavo podatkov, vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi člena 3. 6 odst. 1 lit. a DSGVO ali čl. 9(2)(a) DSGVO, če se posebne vrste podatkov obdelujejo v skladu s čl. 9 odst. 1 DSGVO. Če ste privolili v shranjevanje piškotkov ali v dostop do informacij v vaši končni napravi (npr. s prstnim odtisom naprave), obdelava podatkov temelji tudi na členu 25(1) TTDSG. To soglasje lahko kadar koli prekličete. Če so vaši podatki potrebni za izvajanje pogodbe ali izvajanje predpogodbenih ukrepov, vaše podatke obdelujemo na podlagi čl. 6 odst. b DSGVO. Poleg tega, če so vaši podatki potrebni za izpolnitev zakonske obveznosti, jih obdelujemo na podlagi čl. 6 odst. c DSGVO. Poleg tega se lahko obdelava podatkov izvaja na podlagi našega zakonitega interesa v skladu s čl. 6 odst. 1(f) DSGVO. Informacije o ustrezni pravni podlagi v vsakem posameznem primeru so navedene v naslednjih odstavkih te izjave o varstvu podatkov.

Opomba o prenosu podatkov v ZDA in druge tretje države

Med drugim uporabljamo orodja podjetij s sedežem v ZDA ali drugih tretjih državah, ki v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov niso varna. Če so ta orodja aktivna, se lahko vaši osebni podatki prenesejo v te tretje države in se tam obdelujejo. Poudarjamo, da v teh državah ni mogoče zagotoviti ravni varstva podatkov, ki bi bila primerljiva z EU. Podjetja v ZDA morajo na primer osebne podatke posredovati varnostnim organom, ne da bi vi kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko proti temu pravno ukrepali. Zato ni izključeno, da ameriški organi (npr. obveščevalne službe) obdelujejo, ocenjujejo in trajno hranijo vaše podatke, ki se nahajajo na ameriških strežnikih, za namene nadzora. Na te dejavnosti obdelave nimamo vpliva.

Preklic soglasja za obdelavo podatkov

Veliko postopkov obdelave podatkov je mogočih le z vašo izrecno privolitvijo. Soglasje, ki ste ga že dali, lahko kadar koli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki je bila izvedena do preklica.

Pravica do ugovora zbiranju podatkov v posebnih primerih in neposrednemu trženju (21. člen GDPR)

ČE OBDELAVA PODATKOV TEMELJI NA ČLENU. 6 ABS. 1 LIT. E ALI F DSGVO, IMATE PRAVICO KADAR KOLI UGOVARJATI OBDELAVI SVOJIH OSEBNIH PODATKOV IZ RAZLOGOV, KI IZHAJAJO IZ VAŠEGA POSEBNEGA POLOŽAJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE NA PODLAGI TEH DOLOČB. USTREZNO PRAVNO PODLAGO, NA KATERI TEMELJI OBDELAVA, NAJDETE V TEJ IZJAVI O VARSTVU PODATKOV. ČE UGOVARJATE, VAŠIH OSEBNIH PODATKOV NE BOMO VEČ OBDELOVALI, RAZEN ČE LAHKO DOKAŽEMO NUJNE ZAKONITE RAZLOGE ZA OBDELAVO, KI PREVLADAJO NAD VAŠIMI INTERESI, PRAVICAMI IN SVOBOŠČINAMI, ALI ČE OBDELAVA SLUŽI UVELJAVLJANJU, IZVAJANJU ALI OBRAMBI PRAVNIH ZAHTEVKOV (UGOVOR PO ČLENU 21(1) ZAKONA O VARSTVU PODATKOV).

ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z VAMI ZA NAMEN TAKEGA TRŽENJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE, ČE JE POVEZANO S TAKIM NEPOSREDNIM TRŽENJEM. ČE UGOVARJATE, SE VAŠI OSEBNI PODATKI POZNEJE NE BODO VEČ UPORABLJALI ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21(2) DSGVO).

Pravica do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu

V primeru kršitev SUVP imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico do pritožbe pri nadzornem organu, zlasti v državi članici njihovega običajnega prebivališča, delovnega mesta ali kraja domnevne kršitve. Pravica do pritožbe ne posega v nobeno drugo upravno ali sodno pravno sredstvo.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da podatke, ki jih obdelujemo samodejno na podlagi vaše privolitve ali pri izpolnjevanju pogodbe, posredujemo vam ali tretji osebi v običajni, strojno berljivi obliki. Če zahtevate neposreden prenos podatkov drugemu upravljavcu, bo to storjeno le, če je to tehnično izvedljivo.

Šifriranje SSL ali TLS

Iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupne vsebine, kot so naročila ali poizvedbe, ki nam jih pošljete kot upravljavcu spletnega mesta, to spletno mesto uporablja šifriranje SSL ali TLS. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz "http://" v "https://", in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.

Če je aktivirano šifriranje SSL ali TLS, tretje osebe ne morejo prebrati podatkov, ki nam jih posredujete.

Informacije, brisanje in popravljanje

V okviru veljavnih zakonskih določb imate kadar koli pravico do brezplačnih informacij o svojih shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemniku ter namenu obdelave podatkov, po potrebi pa tudi pravico do popravka ali izbrisa teh podatkov. V ta namen in za dodatna vprašanja v zvezi z osebnimi podatki se lahko kadar koli obrnete na nas.

Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Za to se lahko kadar koli obrnete na nas. Pravica do omejitve obdelave obstaja v naslednjih primerih:

  • Če izpodbijate točnost svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo, običajno potrebujemo čas, da to preverimo. V času trajanja preverjanja imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
  • Če je obdelava vaših osebnih podatkov potekala/se izvaja nezakonito, lahko namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave podatkov.
  • Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, obrambo ali izvrševanje pravnih zahtevkov, imate pravico, da namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
  • Če ste vložili ugovor v skladu s čl. (1) DSGVO, je treba opraviti usklajevanje vaših in naših interesov. Dokler še ni določeno, čigavi interesi prevladajo, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Če ste omejili obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko ti podatki - poleg tega, da se shranijo - obdelujejo samo z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov pomembnega javnega interesa Evropske unije ali države članice.

Ugovarjanje oglaševalskim e-sporočilom

Uporaba kontaktnih podatkov, objavljenih v okviru obveznosti odtisa, za pošiljanje oglaševalskega in informativnega gradiva, ki ni bilo izrecno zahtevano, je prepovedana. Upravljavci strani si izrecno pridržujejo pravico do pravnih ukrepov v primeru nezaželenega pošiljanja oglaševalskih informacij, na primer neželenih elektronskih sporočil.

3. Zbiranje podatkov na tem spletnem mestu

Piškotki

Naše spletne strani uporabljajo tako imenovane "piškotke". Piškotki so majhne besedilne datoteke in ne povzročajo nobene škode vaši terminalski napravi. V vaši končni napravi so shranjeni bodisi začasno za čas trajanja seje (sejni piškotki) bodisi trajno (trajni piškotki). Sejni piškotki se samodejno izbrišejo ob koncu vašega obiska. Trajni piškotki ostanejo shranjeni v vaši končni napravi, dokler jih ne izbrišete sami ali dokler jih samodejno ne izbriše vaš spletni brskalnik.

V nekaterih primerih se lahko ob vstopu na naše spletno mesto v vašo končno napravo shranijo tudi piškotki podjetij tretjih oseb (piškotki tretjih oseb). Ti nam ali vam omogočajo uporabo določenih storitev podjetja tretje osebe (npr. piškotki za obdelavo plačilnih storitev).

Piškotki imajo različne funkcije. Številni piškotki so tehnično potrebni, saj nekatere funkcije spletnega mesta brez njih ne bi delovale (npr. funkcija nakupovalne košarice ali prikaz videoposnetkov). Drugi piškotki se uporabljajo za ocenjevanje vedenja uporabnikov ali prikazovanje oglaševanja.

Piškotki, ki so potrebni za izvajanje postopka elektronske komunikacije, zagotavljanje določenih funkcij, ki ste jih zahtevali (npr. za funkcijo nakupovalne košarice), ali za optimizacijo spletnega mesta (npr. piškotki za merjenje spletnega občinstva) (potrebni piškotki), se shranjujejo na podlagi člena 3(1)(2)(2)(3). 6(1)(f) DSGVO, razen če je navedena druga pravna podlaga. Upravljavec spletnega mesta ima zakonit interes za shranjevanje potrebnih piškotkov za tehnično brezhibno in optimizirano zagotavljanje svojih storitev. Če je bilo zahtevano soglasje za shranjevanje piškotkov in primerljivih tehnologij prepoznavanja, se obdelava izvaja izključno na podlagi tega soglasja (člen 6(1)(a) DSGVO in člen 25(1) TTDSG); soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o nastavitvi piškotkov in jih dovolite le v posameznih primerih, izključite sprejemanje piškotkov za določene primere ali na splošno in aktivirate samodejno brisanje piškotkov ob zaprtju brskalnika. Če deaktivirate piškotke, je lahko funkcionalnost tega spletnega mesta omejena.

Če piškotke uporabljajo podjetja tretjih oseb ali za namene analize, vas bomo o tem posebej obvestili v okviru te izjave o varstvu podatkov in po potrebi zahtevali vaše soglasje.

Dnevniške datoteke strežnika

Ponudnik strani samodejno zbira in shranjuje informacije v tako imenovanih strežniških dnevniških datotekah, ki nam jih vaš brskalnik samodejno posreduje. To so:

  • Vrsta in različica brskalnika
  • uporabljen operacijski sistem
  • URL preusmerjevalca
  • Ime gostitelja računalnika, do katerega dostopate
  • Čas strežniške zahteve
  • Naslov IP

Ti podatki niso združeni z drugimi viri podatkov.

Zbiranje teh podatkov temelji na členu. 6 odst. 1 lit. f DSGVO. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za tehnično brezhibno predstavitev in optimizacijo svojega spletnega mesta - v ta namen je treba zbirati dnevniške datoteke strežnika.

Kontaktni obrazec

Če nam pošljete poizvedbe prek kontaktnega obrazca, bomo vaše podatke iz obrazca za poizvedbe, vključno s kontaktnimi podatki, ki jih tam navedete, shranili za obdelavo poizvedbe in v primeru nadaljnjih vprašanj. Teh podatkov ne posredujemo naprej brez vaše privolitve.

Obdelava teh podatkov temelji na členu. b DSGVO, če je vaša zahteva povezana z izvajanjem pogodbe ali je potrebna za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo na nas naslovljenih poizvedb (člen 6(1)(f) DSGVO) ali na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) DSGVO), če je bila ta zahtevana.

Podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, ne prekličete soglasja za njihovo shranjevanje ali dokler ne preneha veljati namen shranjevanja podatkov (npr. po končani obdelavi vaše poizvedbe). Obvezne zakonske določbe - zlasti obdobja hrambe - ostanejo nespremenjene.

Zahtevek po e-pošti, telefonu ali telefaksu

Če nas kontaktirate po e-pošti, telefonu ali faksu, bomo vašo poizvedbo, vključno z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki (ime, poizvedba), shranili in obdelali za namen obdelave vaše zahteve. Teh podatkov ne bomo posredovali naprej brez vaše privolitve.

Obdelava teh podatkov temelji na členu. b DSGVO, če je vaša zahteva povezana z izvajanjem pogodbe ali je potrebna za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo na nas naslovljenih poizvedb (člen 6(1)(f) DSGVO) ali na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) DSGVO), če je bila ta zahtevana.

Podatki, ki nam jih pošljete prek zahtevkov za stik, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, ne prekličete soglasja za njihovo shranjevanje ali dokler namen shranjevanja podatkov ne preneha veljati (npr. ko končamo obdelavo vašega zahtevka). Obvezne zakonske določbe - zlasti zakonsko določena obdobja hrambe - ostanejo nespremenjene.

4. Družbeni mediji

Vtičniki družabnih medijev s Shariffom

Na tem spletnem mestu se uporabljajo vtičniki iz družbenih medijev (npr. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Vtičnike običajno prepoznate po logotipih ustreznih družabnih omrežij. Da bi zagotovili varstvo podatkov na tem spletnem mestu, te vtičnike uporabljamo samo skupaj s tako imenovano rešitvijo "Shariff". Ta aplikacija preprečuje, da bi vtičniki, vgrajeni na tem spletnem mestu, ob prvem vstopu na stran posredovali podatke ustreznemu ponudniku.

Neposredna povezava s ponudnikovim strežnikom se vzpostavi šele, ko aktivirate ustrezen vtičnik s klikom na pripadajoči gumb (soglasje). Takoj ko vtičnik aktivirate, zadevni ponudnik prejme informacijo, da ste obiskali to spletno mesto z vašim naslovom IP. Če ste istočasno prijavljeni v svoj ustrezni račun družbenega omrežja (npr. Facebook), lahko zadevni ponudnik vaš obisk tega spletnega mesta pripiše vašemu uporabniškemu računu.

Vklop vtičnika pomeni soglasje v smislu člena. 6 odst. 1 lit. a DSGVO in § 25 odst. 1 TTDSG. To soglasje lahko kadar koli prekličete z učinkom za prihodnost.

5. Glasilo

Podatki o novicah

Če želite prejemati e-novice, ki so na voljo na spletnem mestu, od vas zahtevamo e-poštni naslov in podatke, s katerimi lahko preverimo, ali ste lastnik navedenega e-poštnega naslova in ali se strinjate s prejemanjem e-novic. Drugih podatkov ne zbiramo ali pa jih zbiramo le prostovoljno. Te podatke uporabljamo izključno za pošiljanje zahtevanih informacij in jih ne posredujemo tretjim osebam.

Podatki, vneseni v obrazec za prijavo na novice, se obdelujejo izključno na podlagi vaše privolitve (člen 6(1)(a) DSGVO). Svojo privolitev v shranjevanje podatkov, e-poštnega naslova in njihovo uporabo za pošiljanje novic lahko kadar koli prekličete, na primer prek povezave "odjava" v novicah. Preklic ne vpliva na zakonitost že izvedenih postopkov obdelave podatkov.

Podatke, ki jih posredujete za prejemanje novic, bomo mi ali ponudnik storitev pošiljanja novic hranili, dokler se ne odjavite od prejemanja novic, po odjavi od prejemanja novic ali po prenehanju namena pa bodo izbrisani s seznama za pošiljanje novic. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji izbrišemo ali blokiramo e-poštne naslove z našega seznama za distribucijo novic v okviru našega zakonitega interesa v skladu s čl. 6 odst. 1(f) DSGVO.

To ne vpliva na podatke, ki smo jih shranili za druge namene.

Ko se odjavite s seznama za pošiljanje novic, bomo vaš e-poštni naslov po potrebi shranili na črno listo, da bi preprečili pošiljanje novic v prihodnje. Podatki s črne liste se bodo uporabljali samo v ta namen in ne bodo združeni z drugimi podatki. To služi vašemu interesu in našemu interesu, da pri pošiljanju novic upoštevamo zakonske zahteve (zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) DSGVO). Shranjevanje na črnem seznamu ni časovno omejeno. Shranjevanju lahko ugovarjate, če vaši interesi prevladajo nad našim zakonitim interesom.

6. Vtičniki in orodja

YouTube

To spletno mesto vgrajuje videoposnetke iz spletnega mesta YouTube. Upravljavec spletnega mesta je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Ko obiščete eno od naših spletnih mest, na katerem je integriran YouTube, se vzpostavi povezava s strežniki YouTube. Ta strežniku YouTube pove, katero od naših strani ste obiskali.

Poleg tega lahko YouTube v vašo končno napravo shrani različne piškotke ali uporabi primerljive tehnologije za prepoznavanje (npr. prstni odtis naprave). Na ta način lahko YouTube pridobi informacije o obiskovalcih tega spletnega mesta. Te informacije se med drugim uporabljajo za zbiranje statističnih podatkov o videu, izboljšanje uporabniške izkušnje in preprečevanje poskusov goljufij.

Če ste prijavljeni v svoj račun YouTube, omogočate, da YouTube vaše vedenje pri brskanju neposredno pripiše vašemu osebnemu profilu. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz računa YouTube.

YouTube se uporablja za privlačno predstavitev naših spletnih ponudb. To predstavlja legitimni interes v smislu člena. 6 odst. 1(f) DSGVO. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) Uredbe (ES) št. 6 odst. 1, točka a DSGVO in člena 25(2) DSGVO. 1 TTDSG, če privolitev vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi terminalski napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Dodatne informacije o ravnanju z uporabniškimi podatki so na voljo v YouTubovi politiki zasebnosti na naslovu: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.

Googlova reCAPTCHA

Na tem spletnem mestu uporabljamo "Google reCAPTCHA" (v nadaljevanju "reCAPTCHA"). Ponudnik je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Namen reCAPTCHA je preveriti, ali je podatke na tem spletnem mestu (npr. v kontaktnem obrazcu) vnesel človek ali avtomatiziran program. V ta namen reCAPTCHA analizira vedenje obiskovalca spletnega mesta na podlagi različnih značilnosti. Ta analiza se začne samodejno, takoj ko obiskovalec spletnega mesta vstopi na spletno mesto. Pri analizi reCAPTCHA oceni različne informacije (npr. naslov IP, čas, ki ga obiskovalec spletnega mesta preživi na spletnem mestu, ali premike miške, ki jih opravi uporabnik). Podatki, zbrani med analizo, se posredujejo Googlu.

Analize reCAPTCHA potekajo popolnoma v ozadju. Obiskovalci spletnega mesta niso obveščeni o tem, da se izvaja analiza.

Shranjevanje in analiza podatkov temeljita na členu 2. 6 odst. 1 lit. f DSGVO. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes, da svoje spletne ponudbe zaščiti pred zlorabami samodejnega vohunjenja in pred nezaželeno pošto. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 3(1)(a) Direktive o varstvu osebnih podatkov. 6 odst. 1 lit. a DSGVO in člena 25 odst. 1 TTDSG, če privolitev vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave), kot je opredeljeno v TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Več informacij o Googlovi reCAPTCHA najdete v Googlovem pravilniku o zasebnosti in Googlovih pogojih uporabe storitev na naslednjih povezavah: https: //policies.google.com/privacy?hl=de in https://policies.google.com/terms?hl=de.

Google Analytics (s funkcijo anonimizacije)

Na tem spletnem mestu uporabljamo "Google Analytics (s funkcijo anonimizacije)". Google Analytics je storitev spletne analize. Spletna analiza je zbiranje, urejanje in vrednotenje podatkov o obnašanju obiskovalcev spletnih strani. Storitev spletne analize med drugim zbira podatke o tem, s katere spletne strani je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prišel na spletno stran (tako imenovani referrers), katere podstrani spletne strani so bile obiskane ali kako pogosto in kako dolgo je bila posamezna podstran obiskana. Spletna analiza se večinoma uporablja za optimizacijo spletnega mesta ter za analizo stroškov in koristi internetnega oglaševanja.

Ponudnik komponente Google Analytics je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Dodatek "_gat._anonymizeIp" uporabljamo za spletno analizo prek storitve Google Analytics. S tem dodatkom Google skrajša in anonimizira naslov IP internetne povezave zadevne osebe, če do naših spletnih strani dostopa iz države članice Evropske unije ali druge države pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

Namen komponente Google Analytics je analizirati tok obiskovalcev našega spletnega mesta. Google pridobljene podatke in informacije med drugim uporablja za ocenjevanje uporabe našega spletnega mesta, pripravo spletnih poročil, ki prikazujejo dejavnosti na našem spletnem mestu, in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z uporabo našega spletnega mesta.

Google Analytics nastavi piškotek v sistem informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Kaj so piškotki, je bilo že pojasnjeno zgoraj. Z namestitvijo piškotka lahko Google analizira uporabo našega spletnega mesta. Vsakič, ko se prikliče ena od posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja upravljavec podatkov in na katero je bila vgrajena komponenta Google Analytics, ustrezna komponenta Google Analytics samodejno povzroči, da spletni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pošlje podatke Googlu za namene spletne analize. V okviru tega tehničnega postopka Google pridobi znanje o osebnih podatkih, kot je naslov IP posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki ga Google med drugim uporablja za sledenje izvora obiskovalcev in klikov ter posledično za omogočanje obračuna provizije.

S pomočjo piškotka se shranijo osebni podatki, na primer čas dostopa, lokacija, s katere je bil dostop opravljen, in pogostost obiskovanja našega spletnega mesta s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Vsakič, ko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obišče naše spletno mesto, se ti osebni podatki, vključno z naslovom IP internetne povezave, ki jo uporablja posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pošljejo Googlu v Združene države Amerike. Google te osebne podatke shrani v Združenih državah Amerike. Google lahko te osebne podatke, zbrane s tehničnim postopkom, posreduje tretjim osebam.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko z ustrezno nastavitvijo uporabljenega spletnega brskalnika kadar koli prepreči nastavitev piškotkov na naši spletni strani, kot je opisano zgoraj, in tako trajno nasprotuje nastavitvi piškotkov. Takšna nastavitev uporabljenega internetnega brskalnika bi Googlu preprečila tudi nastavitev piškotka v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Poleg tega lahko piškotek, ki ga je Google Analytics že nastavil, kadar koli izbrišete prek spletnega brskalnika ali drugih programov.

Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, možnost, da ugovarja zbiranju podatkov, ki jih ustvarja Google Analytics in so povezani z uporabo tega spletnega mesta, ter obdelavi teh podatkov s strani Googla in da prepreči takšno obdelavo. V ta namen mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prenesti in namestiti dodatek za brskalnik pod povezavo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ta dodatek za brskalnik prek JavaScripta obvesti Google Analytics, da se podatki in informacije o obiskih spletnih strani ne smejo posredovati v Google Analytics. Namestitev dodatka za brskalnik se pri Googlu šteje kot ugovor. Če se sistem informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pozneje izbriše, formatira ali ponovno namesti, mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ponovno namestiti dodatek za brskalnik, da bi deaktiviral Google Analytics. Če dodatek za brskalnik odstrani ali deaktivira posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druga oseba pod njegovim nadzorom, je mogoče dodatek za brskalnik ponovno namestiti ali aktivirati.

Dodatne informacije in veljavni Googlov pravilnik o zasebnosti so na voljo na spletnih straneh https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ in http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics je podrobneje pojasnjen na tej povezavi https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Vir: https: //www.e-recht24.de