Contact/Suport / Suport

Pentru solicitare de asistență sau pentru a ne contacta, vă rugăm să utilizați formularul nostru de contact.

Informații legale

Informați privind TDG (German Tele Services Act):

Furnizorul de servicii responsabil pentru www.cfos-emobility.de este cFos eMobility GmbH, reprezentat de către managerul-deținător Christoph Lüders și Martin Winkler, Nordstr. 65a, 53111 Bonn, Telefon: +49 228-286 985 30, intrarea în registrul comerțului: Bonn, HRB 25713; UStID / Numărul de TVA.: DE336459569, e-Mail: .

cFos® este marcă înregistrată.

Politica de confidentialitate

Suntem foarte încântați că ați dat dovadă de interes pentru produsul nostru. Protecția datelor este o prioritate zero pentru gestionarea cFos eMobility GmbH. Utilizarea paginilor de internet ale cFos eMobility GmbH este posibilă fără nicio indicație de date cu caracter personal; cu toate acestea, dacă un subiect de date dorește să utilizeze servicii speciale pentru întreprinderi prin intermediul site-ului nostru web, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, obținem acordul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unui subiect vizat va fi întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu protecția datelor specifice țării reglementările aplicabile cFos eMobility GmbH. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, întreprinderea noastră ar dori să informeze publicul larg cu privire la natura, domeniul de aplicare și scopul datelor personale pe care le colectăm, le utilizăm și le prelucrăm. Mai mult, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, despre drepturile la care au dreptul.

În calitate de operator, cFos eMobility GmbH a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site. Cu toate acestea, transmisiile de date bazate pe internet pot avea, în principiu, lacune de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să ne transfere datele cu caracter personal prin intermediul unor mijloace alternative, de exemplu prin telefon.

 1. Definiții

  Declarația de protecție a datelor cFos eMobility GmbH se bazează pe termenii folosiți de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general de protecție a datelor (GDPR). Declarația noastră de protecție a datelor ar trebui să fie lizibilă și inteligibilă pentru publicul larg, precum și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm mai întâi terminologia utilizată.

  În această declarație de protecție a datelor, folosim, printre altele, următorii termeni:

  • a) Date personale

   Datele cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, identitate genetică, mentală, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice.

  • b) subiectul datelor

   Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date personale sunt prelucrate de către controlorul responsabil de prelucrare.

  • c) Prelucrare

   Prelucrarea este orice operațiune sau ansamblu de operații care se efectuează pe date cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, regăsirea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție, aliniere sau combinație, restricție, ștergere sau distrugere.

  • d) Restricția procesării

   Restricția prelucrării reprezintă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea acestora în viitor.

  • e) Profilare

   Profilarea înseamnă orice formă de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal constând în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a prezice aspecte referitoare la performanța persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale , interese, fiabilitate, comportament, locație sau mișcări.

  • f) Pseudonimizarea

   Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal în așa fel încât datele personale să nu mai poată fi atribuite unui subiect de date specific fără utilizarea de informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și sunt supuse unor măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

  • g) Controlerul sau controlorul responsabil de prelucrare

   Controlorul sau controlorul responsabil de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care, singur sau în comun cu alții, determină scopurile și mijloacele procesării datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele acestei prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii sau a statelor membre, controlorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau a statelor membre.

  • h) Procesor

   Procesatorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele controlorului.

  • i) Destinatar

   Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, la care sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă sunt terțe sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete particulare în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatare; prelucrarea acestor date de către aceste autorități publice trebuie să respecte normele aplicabile de protecție a datelor în conformitate cu scopurile prelucrării.

  • j) terță parte

   O terță parte este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism decât persoana vizată, controlorul, procesatorul și persoanele care, sub autoritatea directă a controlorului sau a procesatorului, sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal.

  • k) Consimțământ

   Consimțământul persoanei vizate este orice indicație liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei respective, prin care acesta, printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, semnifică un acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la acesta .

 2. Numele și adresa controlorului

  Controlorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), a altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și a altor dispoziții referitoare la protecția datelor este:

  cFos eMobility GmbH
  Nordstr. 65a
  53111 Bonn
  Germania
  Telefon: 0228-7669826
  E-mail: helpcfos@cfos.de
  Site web: www.cfos-emobility.de

 3. Cookie-uri

  Paginile de Internet ale cFos eMobility GmbH folosesc cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

  Multe site-uri și servere Internet folosesc cookie-uri. Multe cookie-uri conțin un așa-numit ID de cookie. Un cod cookie este un identificator unic al cookie-ului. Acesta constă dintr-un șir de caractere prin care paginile de Internet și serverele pot fi atribuite browserului de internet specific în care a fost stocată cookie-ul. Aceasta permite site-urile și serverele de internet vizitate să diferențieze browserul individual al subiectelor de date de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat folosind codul unic de cookie.

  Prin utilizarea cookie-urilor, cFos eMobility GmbH poate oferi utilizatorilor acestui site web servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

  Cu ajutorul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru web pot fi optimizate având în vedere utilizatorul. Cookie-urile ne permit, așa cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea utilizatorilor site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului care utilizează cookie-uri, de exemplu, nu trebuie să introducă datele de acces de fiecare dată când este accesat site-ul, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat pe sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături dintr-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtual prin intermediul unui cookie.

  Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web, printr-o setare corespunzătoare a browser-ului de Internet utilizat și, astfel, poate nega definitiv setarea cookie-urilor. Mai mult, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de Internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru web pot fi utilizate în întregime.

 4. Colectarea de date și informații generale

  Site-ul web al cFos eMobility GmbH colectează o serie de date generale și informații atunci când un subiect sau un sistem automatizat apelează site-ul. Aceste date generale și informații sunt stocate în fișierele jurnal de server. Colectate pot fi (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de acces, (3) site-ul de pe care un sistem de acces ajunge pe site-ul nostru web (așa-numitele referitori), (4) sub -websites, (5) data și ora accesului pe site-ul internet, (6) o adresă de protocol Internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces și (8) alte date similare și informații care pot fi utilizate în caz de atacuri asupra sistemelor noastre de tehnologie informațională.

  Când utilizați aceste date și informații generale, cFos eMobility GmbH nu trage nicio concluzie cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru (1) livrarea corectă a conținutului site-ului nostru web (2) pentru a optimiza conținutul site-ului nostru, precum și reclama acestuia, (3) pentru a asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie informațională și a tehnologiei site-ului web și (4) furnizează autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, cFos eMobility GmbH analizează datele și informațiile colectate anonim statistic, cu scopul de a crește protecția datelor și securitatea datelor întreprinderii noastre și de a asigura un nivel optim de protecție pentru datele cu caracter personal pe care le prelucrăm. Datele anonime ale fișierelor de jurnal ale serverului sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de un subiect de date.

 5. Înregistrarea pe site-ul nostru web

  Persoana vizată are posibilitatea de a se înregistra pe site-ul web al operatorului cu indicarea datelor cu caracter personal. Care date personale sunt transmise controlorului este determinat de masca de intrare respectivă utilizată pentru înregistrare. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru uz intern de către operator și în scopuri proprii. Controlerul poate solicita transferul către unul sau mai multe procesoare (de exemplu, un serviciu de colet) care utilizează, de asemenea, date cu caracter personal pentru un scop intern, care este atribuibil controlorului.

  Prin înregistrarea pe site-ul web al controlerului, sunt stocate și adresa IP - atribuită de furnizorul de servicii Internet (ISP) și utilizată de persoana vizată - data și ora înregistrării. Stocarea acestor date are loc în condițiile în care aceasta este singura modalitate de a preveni utilizarea necorespunzătoare a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a face posibilă investigarea infracțiunilor săvârșite. În măsura în care stocarea acestor date este necesară pentru a asigura controlorul. Aceste date nu sunt transmise către terți decât dacă există o obligație legală de a transmite datele sau dacă transferul servește la urmărirea penală.

  Înregistrarea persoanei vizate, cu indicarea voluntară a datelor cu caracter personal, are scopul de a permite operatorului să ofere conținut sau servicii ale persoanei vizate, care pot fi oferite utilizatorilor înregistrați numai datorită naturii problemei respective. Persoanele înregistrate sunt libere să schimbe în orice moment datele personale specificate în timpul înregistrării sau să le șteargă complet din stocul de date al operatorului.

  Operatorul de date furnizează în orice moment informații la cerere fiecărui subiect de date cu privire la ce date cu caracter personal sunt stocate cu privire la persoana vizată. În plus, operatorul de date trebuie să corecteze sau să șteargă datele cu caracter personal la solicitarea sau indicarea persoanei vizate, în măsura în care nu există obligații legale de stocare. Un agent de protecție a datelor desemnat în mod special în această declarație de protecție a datelor, precum și întregul angajat al controlorului sunt la dispoziția persoanei vizate în acest sens ca persoane de contact.

 6. Abonament la newsletterele noastre

  Pe site-ul web al cFos eMobility GmbH, utilizatorilor li se oferă posibilitatea de a vă abona la buletinul informativ al întreprinderii noastre. Masca de intrare folosită în acest scop determină ce date personale sunt transmise, precum și momentul în care buletinul informativ este comandat de la operator.

  cFos eMobility GmbH informează în mod regulat clienții și partenerii de afaceri prin intermediul unui buletin informativ despre ofertele întreprinderii. Buletinul informativ al întreprinderii poate fi primit de către persoana vizată numai dacă (1) persoana vizată are o adresă de e-mail validă și (2) persoana vizată se înregistrează pentru expedierea buletinului. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail înregistrată de o persoană vizată pentru prima dată pentru trimiterea buletinului informativ, din motive legale, în procedura de dublu renunțare. Acest e-mail de confirmare este utilizat pentru a demonstra dacă proprietarul adresei de e-mail, în calitate de persoana vizată, este autorizat să primească buletinul informativ.

  În timpul înregistrării buletinului informativ, stocăm și adresa IP a sistemului informatic alocat de furnizorul de servicii Internet (ISP) și utilizat de persoana vizată la momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a înțelege abuzul (posibil) al adresei de e-mail a unui subiect vizat la o dată ulterioară și, prin urmare, servește la protecția legală a operatorului.

  Datele cu caracter personal colectate ca parte a unei înregistrări pentru newsletter vor fi folosite doar pentru a trimite newsletter-ul nostru. În plus, abonații la newsletter pot fi informați prin e-mail, atât timp cât acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de newsletter sau a unei înregistrări în cauză, deoarece acest lucru ar putea fi cazul în cazul modificărilor ofertei de newsletter, sau în cazul schimbării circumstanțelor tehnice. Nu se va transfera date personale colectate de serviciul de newsletter către terți. Abonamentul la newsletter-ul nostru poate fi reziliat de către persoana vizată în orice moment. Consimțământul pentru stocarea datelor cu caracter personal, pe care persoana vizată le-a dat pentru expedierea buletinului informativ, poate fi revocat în orice moment. În scopul revocării consimțământului, în fiecare buletin informativ se găsește un link corespunzător. De asemenea, este posibil să vă dezabonați de la newsletter în orice moment direct pe site-ul web al controlerului sau să le comunicați controlorului într-un mod diferit.

 7. Urmărirea buletinului informativ

  Buletinul informatic al cFos eMobility GmbH conține așa-numitii pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic în miniatură încorporat în astfel de e-mailuri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analiza fișierelor de jurnal. Aceasta permite o analiză statistică a succesului sau a eșecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, cFos eMobility GmbH poate vedea dacă și când a fost deschis un e-mail de către un subiect de date și ce legături din e-mail au fost apelate de către persoanele vizate.

  Astfel de date personale colectate în pixelii de urmărire conținute în buletine informative sunt stocate și analizate de către controlor pentru a optimiza transportul buletinului informativ, precum și pentru a adapta conținutul buletinelor viitoare și mai bine la interesele persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu vor fi transmise terților. Persoanele vizate au în orice moment dreptul de a revoca respectiva declarație de consimțământ separată emisă prin procedura de dublu-opt-in. După revocare, aceste date personale vor fi șterse de către operator. cFos eMobility GmbH consideră automat retragerea de la primirea buletinului informativ ca revocare.

 8. Posibilitate de contact prin intermediul site-ului web

  Site-ul web cFos eMobility GmbH conține informații care permit un contact electronic rapid către întreprinderea noastră, precum și o comunicare directă cu noi, care include și o adresă generală a așa-numitei poștă electronică (adresa de e-mail). Dacă un subiect de date contactează operatorul prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele personale transmise de persoana vizată sunt stocate automat. Aceste date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către un subiect supus operatorului de date sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Nu există transferul acestor date cu caracter personal către terți.

 9. Ștergerea și blocarea de rutină a datelor cu caracter personal

  Operatorul de date prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului de stocare sau în măsura în care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alți legiuitori în legi sau reglementări la care este supus controlorul. la.

  În cazul în care scopul de stocare nu este aplicabil sau dacă expiră o perioadă de stocare prevăzută de legiuitorul european sau de un alt legiuitor competent, datele personale sunt obișnuite blocate sau șterse în conformitate cu cerințele legale.

 10. Drepturile persoanei vizate

  • a) Dreptul de confirmare

   Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator confirmarea cu privire la dacă sunt prelucrate sau nu date cu caracter personal referitoare la acesta. Dacă un persoana vizată dorește să utilizeze acest drept de confirmare, acesta poate, în orice moment, să ia legătura cu responsabilul nostru cu protecția datelor sau cu un alt angajat al operatorului.

  • b) Dreptul de acces

   Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator informații gratuite despre datele sale personale stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele și reglementările europene permit persoanei vizate acces la următoarele informații:

   • scopurile prelucrării;
   • categoriile de date cu caracter personal în cauză;
   • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele personale, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
   • dacă este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina perioada respectivă;
   • existența dreptului de a solicita de la operator rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea procesării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune acestei prelucrări;
   • existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
   • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, informații disponibile referitoare la sursa lor;
   • existența deciziilor automate, inclusiv profilarea, menționate la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative despre logica implicată, precum și despre semnificația și consecințele preconizate ale o astfel de prelucrare pentru persoana vizată.

   Mai mult, persoana vizată are dreptul să obțină informații cu privire la transferul de date cu caracter personal într-o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informat cu privire la garanțiile corespunzătoare referitoare la transfer.

   Dacă un subiect de date dorește să se folosească de acest drept de acces, acesta poate contacta în orice moment responsabilul nostru pentru protecția datelor sau un alt angajat al operatorului.

  • c) Dreptul la rectificare

   Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator fără întârziere nejustificată rectificarea datelor cu caracter personal inexacte referitoare la acesta. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul să completeze datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

   Dacă persoana vizată dorește să își exercite acest drept la rectificare, acesta poate, în orice moment, să ia legătura cu responsabilul nostru cu protecția datelor sau cu un alt angajat al operatorului.

  • d) Dreptul la ștergere (Dreptul de a fi uitat)

   Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârziere nejustificată atunci când unul dintre motivele următoare se aplică, atât timp cât prelucrarea nu este necesară:

   • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate altfel.
   • Persoana vizată retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și în cazul în care nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare.
   • Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.
   • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
   • Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale din dreptul Uniunii sau al statelor membre la care este supus controlorul.
   • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale menționată la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

   Dacă unul dintre motivele menționate mai sus se aplică și un subiect vizat dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de cFos eMobility GmbH, acesta poate contacta în orice moment responsabilul nostru pentru protecția datelor sau un alt angajat al operatorului. Responsabilul cu protecția datelor cFos eMobility GmbH sau un alt angajat se asigură imediat că cererea de ștergere este respectată imediat.

   În cazul în care controlorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat în temeiul articolului 17 alineatul (1) să șteargă datele cu caracter personal, operatorul, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa alte controlorii care prelucrează datele cu caracter personal pe care persoana vizată le-a solicitat ștergerea de către acești controlori a oricăror link-uri sau copiere sau replicare a acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Responsabilul cu protecția datelor cFos eMobility GmbH sau un alt angajat va aranja măsurile necesare în cazuri individuale.

  • e) Dreptul de restricționare a prelucrării

   Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la controlorul restricția prelucrării atunci când se aplică una dintre următoarele:

   • Precizia datelor personale este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal.
   • Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricția de utilizare a acestora.
   • Operatorul nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, ci sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
   • Persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului le depășesc pe cele ale persoanei vizate.

   Dacă una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită și un persoana vizată dorește să solicite restricționarea procesării datelor cu caracter personal stocate de cFos eMobility GmbH, el sau ea pot contacta în orice moment responsabilul nostru pentru protecția datelor sau un alt angajat al operatorului. Responsabilul cu protecția datelor din cFos eMobility GmbH sau un alt angajat va aranja restricționarea procesării.

  • f) Dreptul la portabilitatea datelor

   Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a primi datele cu caracter personal care îl privesc, care au fost furnizate unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod uzual și care poate fi citit automat. El sau ea vor avea dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără a se împiedica de la controlorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atât timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau litera (a) din articolul 9 alineatul (2) din GDPR sau cu un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se realizează prin mijloace automatizate, atât timp cât prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini desfășurate în interesul public sau în exercitarea autorității oficiale învestite în controlor.

   În plus, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul de a transmite date cu caracter personal direct de la un operator la altul, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic și atunci când face acest lucru nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

   Pentru a afirma dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment responsabilul cu protecția datelor desemnat de cFos eMobility GmbH sau de un alt angajat.

  • g) Dreptul de a obiecta

   Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, în orice moment, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc, care se bazează pe litera (e) sau (f)) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplică și profilării bazate pe aceste dispoziții.

   cFos eMobility GmbH nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul obiecției, cu excepția cazului în care putem demonstra motive obligatorii de prelucrare care înlocuiesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretenții legale.

   Dacă cFos eMobility GmbH prelucrează date cu caracter personal în scop de marketing direct, persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc pentru o astfel de comercializare. Aceasta se aplică profilării în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată opune cFos eMobility GmbH procesarea în scop de marketing direct, cFos eMobility GmbH nu va mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.

   În plus, persoana vizată are dreptul, din motive care țin de situația sa particulară, să opună prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la acesta de cFos eMobility GmbH în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu art. 89 (1) din GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate din motive de interes public.

   Pentru a-și exercita dreptul de obiecțiune, persoana vizată poate contacta direct responsabilul cu protecția datelor cFos eMobility GmbH sau un alt angajat. În plus, persoana vizată este liber în contextul utilizării serviciilor societății informaționale, și fără a aduce atingere Directivei 2002/de 58/CE, să se folosească de dreptul său de a se opune prin mijloace automate , folosind specificațiile tehnice.

  • h) Luarea deciziilor individuale automatizate, inclusiv profilarea

   Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra lui sau a acesteia, sau în mod similar îl afectează semnificativ, atât timp cât decizia (1) nu este necesar pentru a încheia sau pentru a executa un contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) nu este autorizat de legislația Uniunii sau a statului membru la care este supus controlorul și care de asemenea stabilește stabilește măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate sau (3) nu se bazează pe consimțământul explicit al persoanei în cauză.

   Dacă decizia (1) este necesară pentru a încheia sau pentru a executa un contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate, cFos eMobility GmbH va pune în aplicare măsuri adecvate să protejeze drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul de a obține intervenția omului din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

   Dacă persoana vizată dorește să își exercite drepturile asupra luării automate a deciziilor individuale, acesta poate contacta în orice moment direct responsabilul nostru pentru protecția datelor din cFos eMobility GmbH sau cu un alt angajat al operatorului.

  • i) Dreptul de a retrage consimțământul privind protecția datelor

   Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a-și retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale în orice moment.

   În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite dreptul de a retrage consimțământul, acesta poate, în orice moment, să contacteze direct responsabilul nostru cu protecția datelor cFos eMobility GmbH sau un alt angajat al operatorului.

 11. Dispoziții privind protecția datelor privind aplicarea și utilizarea Facebook

  Pe acest site web, controlorul are componente integrate ale companiei Facebook. Facebook este o rețea socială.

  O rețea socială este un loc pentru întâlniri sociale pe internet, o comunitate online, care permite de obicei utilizatorilor să comunice între ei și să interacționeze într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau poate permite comunității de internet să furnizeze informații personale sau de afaceri. Facebook le permite utilizatorilor rețelei sociale să includă crearea de profiluri private, încărcarea fotografiilor și rețeaua prin solicitările prietenilor.

  Compania care operează Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite. Dacă o persoană locuiește în afara Statelor Unite sau Canada, controlorul este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

  La fiecare apel către una dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este operat de controler și în care a fost integrată o componentă Facebook (plug-in-uri Facebook), browser-ul de pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei vizate este vi se solicită automat să descărcați afișarea componentei Facebook corespunzătoare de pe Facebook prin intermediul componentei Facebook. O imagine de ansamblu a tuturor plug-inurilor Facebook poate fi accesată la https://Developers.facebook.com/docs/plugins/. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Facebook este informat despre ce sub-site specific al site-ului nostru web a fost vizitat de către persoana vizată.

  Dacă persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook, Facebook detectează cu fiecare apel la site-ul nostru de către persoana vizată - și pe întreaga durată a șederii lor pe site-ul nostru de internet - ce sub-site specific al Internetului nostru pagina a fost vizitată de către persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin componenta Facebook și asociate cu contul de Facebook respectiv al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Facebook integrate în site-ul nostru web, de exemplu butonul „Like” sau dacă persoana vizată trimite un comentariu, atunci Facebook se potrivește cu aceste informații cu contul personal de utilizator Facebook al persoanei vizate și stochează date personale.

  Facebook primește întotdeauna, prin componenta Facebook, informații despre o vizită pe site-ul nostru de către persoana vizată, ori de câte ori persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook în timpul apelului la site-ul nostru. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana vizată face clic pe componenta Facebook sau nu. Dacă o astfel de transmitere de informații către Facebook nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea pot preveni acest lucru prin deconectarea de pe contul lor de Facebook înainte de efectuarea unei apeluri către site-ul nostru web.

  Ghidul de protecție a datelor publicat de Facebook, care este disponibil la https://facebook.com/about/privacy/, oferă informații despre colectarea, procesarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către Facebook. În plus, este explicat acolo ce opțiuni de setare oferă Facebook pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate. În plus, diferite opțiuni de configurare sunt puse la dispoziție pentru a permite eliminarea transmiterii de date către Facebook, de exemplu, blocantul Facebook al furnizorului Webgraph, care poate fi obținut la adresa http://webgraph.com/resource/facebookblocker/. Aceste aplicații pot fi utilizate de către persoana vizată pentru a elimina o transmisie de date către Facebook.

 12. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Google AdSense

  Pe acest site web, controlerul a integrat Google AdSense. Google AdSense este un serviciu online care permite plasarea publicității pe site-uri terțe. Google AdSense se bazează pe un algoritm care selectează reclame afișate pe site-uri terțe pentru a se potrivi cu conținutul site-ului terț respectiv. Google AdSense permite o direcționare bazată pe interese a utilizatorului de Internet, care este implementat prin generarea de profiluri individuale de utilizator.

  Compania de operare a componentei Google AdSense este Alphabet Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite.

  Scopul componentei Google AdSense este integrarea reclamelor pe site-ul nostru web. Datorită modului în care Google AdSense este invocat, nu plasează cookie-uri pe site-ul nostru. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. La fiecare apel către una dintre paginile individuale ale acestui site Internet, care este operat de controler și în care este integrată o componentă Google AdSense, browserul de pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei vizate va trimite automat datele prin intermediul Componenta Google AdSense în scopul publicității online și decontarea comisioanelor către Alphabet Inc. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, întreprinderea Alphabet Inc. câștigă cunoștințe de date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care servește Alfabetul Inc, printre altele, pentru a înțelege originea vizitatorilor și a clicurilor și, ulterior, a crea deconturi de comisii.

  Mai mult, Google AdSense folosește și așa-numitii pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este o grafică în miniatură care este încorporată în paginile web pentru a permite o înregistrare a fișierelor de jurnal și o analiză a fișierului jurnal prin care poate fi efectuată o analiză statistică. Pe baza pixelilor de urmărire încorporați, Alphabet Inc. este capabil să stabilească dacă și când a fost deschis un site web de către un subiect de date și pe care link-uri au fost făcute clic de către persoana vizată. Pixelii de urmărire servesc, printre altele, pentru a analiza fluxul de vizitatori pe un site web.

  Prin intermediul Google AdSense, datele și informațiile personale - care includ și adresa IP și sunt necesare pentru colectarea și contabilitatea reclamelor afișate - sunt transmise către Alphabet Inc. din Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal vor fi stocate și prelucrate în Statele Unite ale Americii. Alphabet Inc. poate dezvălui terților datele colectate cu caracter personal prin această procedură tehnică.

  Google AdSense este explicat în continuare sub următorul link https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

 13. Dispoziții privind protecția datelor privind aplicarea și utilizarea Google Analytics (cu funcție de anonimizare)

  Pe acest site web, controlerul a integrat componenta Google Analytics (cu funcția de anonimizator). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web este colectarea, colectarea și analiza datelor despre comportamentul vizitatorilor site-urilor web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul web de pe care a venit o persoană (așa-numitul referitor), ce subpagini au fost vizitate sau cât de des și pentru ce durată a fost vizualizată o subpagină. Analiticele web sunt utilizate în principal pentru optimizarea unui site web și pentru a realiza o analiză cost-beneficiu a publicității pe internet.

  Operatorul componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite.

  Pentru analiza web prin Google Analytics controlorul utilizează aplicația „_gat. _AnonymizeIp”. Prin intermediul acestei aplicații, adresa IP a conexiunii la internet a persoanei vizate este prescurtată de Google și anonimizată atunci când accesează site-urile noastre web dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau un alt stat contractant la Acordul privind Spațiul Economic European.

  Scopul componentei Google Analytics este analizarea traficului pe site-ul nostru web. Google folosește datele și informațiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web și pentru a furniza rapoarte online, care arată activitățile de pe site-urile noastre web și pentru a furniza alte servicii referitoare la utilizarea site-ului nostru de internet pentru noi.

  Datorită modului în care Google Analytics este invocat, acesta nu plasează cookie-uri pe site-ul nostru. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Cu fiecare apel către una dintre paginile individuale ale acestui site Internet, care este operat de controler și în care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei vizate va trimite automat datele prin intermediul Componenta Google Analytics în scopul publicității online și decontarea comisioanelor către Google. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, întreprinderea Google dobândește cunoștințe despre informații personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care servește Google, printre altele, pentru a înțelege originea vizitatorilor și a clicurilor și, ulterior, a crea deconturi de comisii.

  În plus, persoana vizată are posibilitatea de a obiecta la o colecție de date generate de Google Analytics, care este legată de utilizarea acestui site web, precum și de prelucrarea acestor date de către Google și șansa de a exclude orice astfel de . În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce un supliment de browser sub link-ul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout și să îl instaleze. Acest supliment de browser indică Google Analytics printr-un JavaScript, că orice date și informații despre vizitele paginilor de Internet nu pot fi transmise către Google Analytics. Instalarea suplimentelor browserului este considerată o obiecție de către Google. Dacă sistemul de tehnologie informațională al persoanei vizate este ulterior șters, formatat sau instalat recent, atunci persoana vizată trebuie să reinstaleze complementele browserului pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă suplimentul browserului a fost dezinstalat de persoana vizată sau de orice altă persoană care este atribuită sferei lor de competență sau este dezactivată, este posibil să execute reinstalarea sau reactivarea suplimentelor browserului.

  Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor Google pot fi preluate la https://www.google.com/intl/en/politici/confidențialitate/ și la adresa http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics este explicat în continuare la următorul link https://www.google.com/analytics/.

 14. Dispoziții privind protecția datelor despre aplicarea și utilizarea Google+

  Pe acest site web, controlerul a integrat butonul Google+ ca o componentă. Google+ este o așa-numită rețea socială. O rețea socială este un loc de întâlnire socială pe internet, o comunitate online, care permite utilizatorilor să comunice între ei și să interacționeze într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau poate permite comunității de internet să furnizeze informații personale sau de afaceri. Google+ permite utilizatorilor rețelei sociale să includă crearea de profiluri private, să încarce fotografii și rețea prin solicitările prietenilor.

  Compania care operează Google+ este Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE.

  Cu fiecare apel până la una din paginile individuale ale acestui site web, care este operat de controler și pe care a fost integrat un buton Google+, browserul de pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei vizate descarcă automat o afișare a corespunzătoare Butonul Google+ al Google prin componenta respectivă a butonului Google+. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Google este informat despre ce sub-pagină specifică a site-ului nostru web a fost vizitată de către persoana vizată. Informații mai detaliate despre Google+ sunt disponibile la https://dezvoltatori.google.com/+/.

  Dacă persoana vizată este conectată în același timp la Google+, Google recunoaște cu fiecare apel la site-ul nostru de către persoana vizată și pe întreaga durată a șederii sale pe site-ul nostru de internet, ce sub-pagini specifice ale noastre Pagina de internet a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul butonului Google+ și Google se potrivește cu contul Google+ respectiv asociat subiectului de date.

  Dacă persoana vizată face clic pe butonul Google+ integrat pe site-ul nostru web și oferă astfel o recomandare Google+ 1, atunci Google alocă aceste informații în contul personal de utilizator Google+ al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal. Google stochează recomandarea Google+ 1 a persoanei vizate, punând-o la dispoziția publicului în conformitate cu termenii și condițiile acceptate de persoana vizată în acest sens. Ulterior, o recomandare Google+ 1 dată de persoana vizată de pe acest site împreună cu alte date cu caracter personal, cum ar fi numele contului Google+ utilizat de persoana vizată și fotografia stocată, este stocată și procesată pe alte servicii Google, cum ar fi motorul de căutare rezultatele motorului de căutare Google, contul Google al persoanei vizate sau în alte locuri, de exemplu pe paginile de internet sau în legătură cu reclamele. De asemenea, Google este în măsură să lege vizita pe acest site web cu alte date personale stocate pe Google. Google înregistrează în continuare aceste informații personale în scopul îmbunătățirii sau optimizării diferitelor servicii Google.

  Prin intermediul butonului Google+, Google primește informațiile pe care persoana vizată le-a vizitat site-ul nostru web, în cazul în care persoana vizată la momentul apelului la site-ul nostru este conectată la Google+. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana vizată face clic sau nu face clic pe butonul Google+.

  Dacă persoana vizată nu dorește să transmită date personale către Google, el sau ea pot împiedica o astfel de transmitere deconectându-vă din contul său Google+ înainte de a apela site-ul nostru web.

  Informații suplimentare și dispozițiile privind protecția datelor Google pot fi preluate la https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Mai multe referințe de la Google despre butonul Google+ 1 pot fi obținute la https://dezvoltatori.google.com/+/web/butoane-politică.

 15. Dispoziții privind protecția datelor privind aplicarea și utilizarea Instagram

  Pe acest site web, controlorul are componente integrate ale serviciului Instagram. Instagram este un serviciu care poate fi calificat ca o platformă audiovizuală, care permite utilizatorilor să partajeze fotografii și videoclipuri, precum și să difuzeze astfel de date în alte rețele de socializare.

  Compania operativă a serviciilor oferite de Instagram este Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, STATELE UNITE.

  La fiecare apel către una dintre paginile individuale ale acestui site Internet, care este operat de controler și pe care a fost integrată o componentă Instagram (butonul Insta), browserul de internet din sistemul de tehnologie informațională al persoanei vizate este solicitat automat. la descărcarea unui afișaj al componentei Instagram corespunzătoare Instagram. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Instagram este conștient de ce subpagini specifice site-ului nostru web a fost vizitat de către persoana vizată.

  Dacă persoana vizată este conectată în același timp pe Instagram, Instagram detectează cu fiecare apel la site-ul nostru de către persoana vizată - și pe întreaga durată a șederii lor pe site-ul nostru de internet - ce subpagina specifică a Internetului nostru pagina a fost vizitată de către persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin componenta Instagram și sunt asociate cu contul Instagram respectiv al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Instagram integrate pe site-ul nostru web, Instagram se potrivește cu aceste informații cu contul personal de utilizator al Instagram al persoanei vizate și stochează datele personale.

  Instagram primește informații prin componenta Instagram că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată la Instagram în momentul apelului pe site-ul nostru. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana face clic pe butonul Instagram sau nu. Dacă o astfel de transmitere de informații către Instagram nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea pot preveni acest lucru deconectându-se de pe contul lor de Instagram înainte de efectuarea unei convorbiri către site-ul nostru web.

  Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor de pe Instagram pot fi preluate la https://help.instagram.com/155833707900388 și https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 16. Dispoziții privind protecția datelor privind aplicarea și utilizarea Twitter

  Pe acest site web, controlerul are componente integrate ale Twitter. Twitter este un serviciu de microblogging multilingv, accesibil publicului, prin care utilizatorii pot publica și răspândi așa-numitele „tweet-uri”, de exemplu mesaje scurte, care sunt limitate la 140 de caractere. Aceste mesaje scurte sunt disponibile pentru toți, inclusiv pentru cei care nu sunt conectați pe Twitter. Tweeturile sunt de asemenea afișate așa-numitilor adepți ai utilizatorului respectiv. Următorii sunt alți utilizatori Twitter care urmăresc tweeturile unui utilizator. Mai mult, Twitter vă permite să vă adresați unui public larg prin hashtag-uri, link-uri sau retweet-uri.

  Compania care operează Twitter este Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, STATELE UNITE.

  La fiecare apel către una dintre paginile individuale ale acestui site Internet, care este operat de controler și pe care a fost integrată o componentă Twitter (buton Twitter), browserul de internet de pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei vizate este solicitat automat. pentru a descărca o afișare a componentei Twitter corespunzătoare de Twitter. Mai multe informații despre butoanele Twitter sunt disponibile la https://about.twitter.com/de/resurse/butoane. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Twitter obține cunoștințe despre ce sub-pagină specifică a site-ului nostru web a fost vizitată de către persoana vizată. Scopul integrării componentei Twitter este o retransmisie a conținutului acestui site pentru a permite utilizatorilor noștri să introducă această pagină web în lumea digitală și să crească numărul de vizitatori.

  Dacă persoana vizată este conectată în același timp pe Twitter, Twitter detectează cu fiecare apel la site-ul nostru web de către persoana vizată și pe întreaga durată a șederii lor pe site-ul nostru de internet, care sub-pagină specifică a paginii noastre de internet a fost vizitat de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin componenta Twitter și asociate cu contul de Twitter respectiv al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Twitter integrate pe site-ul nostru, atunci Twitter alocă aceste informații în contul personal de utilizator Twitter al persoanei vizate și stochează datele personale.

  Twitter primește prin intermediul componentei Twitter informațiile pe care persoana vizată le-a vizitat site-ul nostru web, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată pe Twitter în momentul apelului la site-ul nostru. Aceasta se întâmplă indiferent dacă persoana face clic pe componenta Twitter sau nu. Dacă o astfel de transmitere de informații către Twitter nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea pot preveni acest lucru prin deconectarea de pe contul lor de Twitter înainte de efectuarea unei apeluri către site-ul nostru web.

  Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor Twitter pot fi accesate la https://twitter.com/privacy? Lang = ro.

 17. Dispoziții privind protecția datelor privind aplicarea și utilizarea YouTube

  Pe acest site web, controlorul are componente integrate ale YouTube. YouTube este un portal video pe Internet care permite editorilor de video să stabilească gratuit videoclipuri și alți utilizatori, care oferă, de asemenea, vizualizare gratuită, recenzie și comentarii. YouTube vă permite să publicați tot felul de videoclipuri, astfel încât să puteți accesa atât filme complete, precum și emisiuni TV, precum și videoclipuri muzicale, trailere și videoclipuri realizate de utilizatori prin intermediul portalului de internet.

  Compania de operare a YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, STATELE UNITE. YouTube, LLC este o filială a Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE.

  La fiecare apel către una dintre paginile individuale ale acestui site Internet, care este operat de controler și pe care a fost integrată o componentă YouTube (video YouTube), browserul de internet din sistemul de tehnologie informațională al persoanei vizate este solicitat automat. pentru a descărca o afișare a componentei YouTube corespunzătoare. Mai multe informații despre YouTube pot fi obținute la https://www.youtube.com/yt/about/en/. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, YouTube și Google au cunoștință despre ce sub-pagină specifică a site-ului nostru web a fost vizitată de persoana vizată.

  Dacă subiectul de date este conectat pe YouTube, YouTube recunoaște cu fiecare apelare la o subpagină care conține un videoclip YouTube, ce pagină specifică a site-ului nostru de internet a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate de YouTube și Google și sunt atribuite în contul YouTube respectiv al persoanei vizate.

  YouTube și Google vor primi prin intermediul componentei YouTube informațiile pe care persoana vizată le-a vizitat pe site-ul nostru web, dacă persoana vizată la momentul apelului pe site-ul nostru este conectată pe YouTube; acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana face clic pe un videoclip YouTube sau nu. Dacă o astfel de transmitere a acestor informații către YouTube și Google nu este de dorit pentru persoana vizată, livrarea poate fi împiedicată dacă persoana vizată se deconectează de pe propriul cont YouTube înainte de efectuarea unei apeluri către site-ul nostru web.

  Dispozițiile YouTube privind protecția datelor, disponibile la https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, oferă informații despre colectarea, procesarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către YouTube și Google.

 18. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea DoubleClick

  Pe acest site web, controlorul are componente integrate ale DoubleClick de către Google. DoubleClick este o marcă comercială a Google, în cadrul căreia sunt comercializate predominant soluții speciale de marketing online către agențiile de publicitate și editorii.

  Compania operativă a DoubleClick de Google este Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE.

  DoubleClick by Google transmite datele serverului DoubleClick cu fiecare impresie, clicuri sau alte activități. Fiecare dintre aceste transferuri de date declanșează o solicitare cookie către browserul subiectului de date. Dacă browserul acceptă această solicitare, DoubleClick folosește un cookie pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Scopul cookie-ului este optimizarea și afișarea publicității. Cookie-ul este utilizat, printre altele, pentru afișarea și plasarea publicității relevante pentru utilizatori, precum și pentru crearea sau îmbunătățirea rapoartelor asupra campaniilor publicitare. Mai mult, cookie-ul servește pentru a evita afișarea multiplă a aceleiași reclame.

  DoubleClick utilizează un cod cookie care este necesar pentru a executa procesul tehnic. De exemplu, ID-ul cookie este necesar să afișeze o reclamă într-un browser. DoubleClick poate utiliza, de asemenea, ID-ul Cookie pentru a înregistra ce reclame au fost deja afișate într-un browser pentru a evita duplicările. De asemenea, este posibil pentru DoubleClick să urmărească conversiile prin ID-ul cookie. De exemplu, conversiile sunt capturate, atunci când un utilizator a fost afișat anterior un anunț publicitar DoubleClick, iar el sau ea efectuează ulterior o achiziție pe site-ul web al agentului de publicitate utilizând același browser de internet.

  Un cookie de la DoubleClick nu conține date personale. Cu toate acestea, un modul cookie DoubleClick poate conține ID-uri de campanie suplimentare. Un ID de campanie este utilizat pentru a identifica campaniile cu care utilizatorul a fost deja în contact.

  La fiecare apel către una dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operat de controler și pe care a fost integrată o componentă DoubleClick, browserul de internet din sistemul de tehnologie informațională al persoanei vizate este solicitat automat de componenta respectivă DoubleClick. pentru a trimite date în scopul publicității online și facturarea comisioanelor către Google. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Google obține cunoștințe despre orice date pe care Google le poate utiliza pentru a crea calcule de comisioane. Google poate, printre altele, să înțeleagă că persoana vizată a făcut clic pe anumite link-uri de pe site-ul nostru web.

  Persoana vizată poate, după cum sa menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, astfel, să refuze definitiv setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google să stabilească un cookie pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei vizate. În plus, cookie-urile deja utilizate de Google pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser web sau al altor programe software.

  Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor din DoubleClick pot fi preluate în cadrul DoubleClick de către Google https://www.google.com/intl/en/policies/.

 19. Temeiul legal pentru prelucrare

  Art. 6(1) lit. a GDPR servește ca bază legală pentru operațiunile de prelucrare pentru care obținem consimțământ pentru un scop specific de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru a furniza orice alt serviciu, prelucrarea este în baza Article 6(1) lit. b GDPR.

  Același lucru se aplică operațiunilor de prelucrare care sunt necesare pentru efectuarea de măsuri precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe Art. 6(1) lit. c GDPR.

  În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau a unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator ar fi rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele privind asigurarea de sănătate sau alte informații vitale ar trebui transmise unui medic, spital sau altei terțe părți. Apoi prelucrarea ar urma să se bazeze pe Art. 6(1) lit. d GDPR.

  În cele din urmă, operațiunile de procesare s-ar putea baza pe Article 6(1) lit. f GDPR. Această bază legală este utilizată pentru operațiuni de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele legale menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazurilor în care aceste interese sunt suprasolicitate de interese. sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în special permise, deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este un client al operatorului (considerentul 47 Sentința 2 GDPR).

 20. Interesele legitime urmărite de controlor sau de un terț

  În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe Article 6(1) lit. f GDPR interesul nostru legitim este să ne desfășurăm activitatea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și a acționarilor noștri.

 21. Perioada pentru care datele personale vor fi stocate

  Criteriile utilizate pentru determinarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioada legală de păstrare. După expirarea acestei perioade, datele corespunzătoare sunt șterse de rutină, atât timp cât nu mai este necesar pentru îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract.

 22. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală; Cerința necesară pentru a încheia un contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; posibile consecințe ale eșecului furnizării acestor date

  Clarificăm că furnizarea de date cu caracter personal este parțial impusă de lege (de exemplu, reglementări fiscale) sau poate rezulta, de asemenea, din dispoziții contractuale (de exemplu, informații despre partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să închei un contract că persoana vizată ne oferă date cu caracter personal, care ulterior trebuie prelucrate de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când firma noastră semnează un contract cu acesta. Ne furnizarea datelor cu caracter personal ar avea consecința că contractul cu persoana vizată nu a putut fi încheiat.

  Înainte ca datele cu caracter personal să fie furnizate de către persoana vizată, persoana vizată trebuie să ia legătura cu responsabilul nostru cu protecția datelor. Responsabilul nostru pentru protecția datelor clarifică persoanei vizate dacă furnizarea datelor cu caracter personal este necesară prin lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și consecințele ne furnizării de datele personale.

 23. Existența procesului decizional automatizat

  Ca o companie responsabilă, nu folosim luarea automată a deciziilor sau profilarea.

  Această politică de confidențialitate a fost generată de generatorul de politici de confidențialitate al responsabilului extern pentru protecția datelor de la DGD Deutsche Gesellschaft f Datenschutz GmbH, care a fost dezvoltat în colaborare cu WILDE BEUGER SOLMECKE | Avocați și dealerul hardware folosit RC GmbH.