Pogosto zastavljena vprašanja

Da, podpiramo integracijo številnih pretvornikov in sistemov za shranjevanje baterij. Obstajajo pravila za polnjenje presežkov fotovoltaike. Naše stenske omarice "Solar" je mogoče preklapljati med enofaznim in trifaznim polnjenjem, program cFos Charging Manager pa to podpira s samodejnim preklapljanjem faz. S PV presežkom lahko polnite tudi z našimi wallboxi cFos Power Brain brez preklopa faz. Kar zadeva sončno/ fotovoltaično energijo, imamo verjetno najobsežnejšo programsko podporo na trgu (od konca leta 2023).

Krmilnik cFos Power Brain lahko električne avtomobile polni v 1-, 2- in 3-faznem načinu. Vendar vaš dobavitelj energije in VDE določata, da morajo biti vse faze obremenjene čim bolj enakomerno. Moč posameznih faz se od ostalih ne sme razlikovati za več kot 4,6 kW. Če imate več avtomobilov, ki ne uporabljajo 3-faznega polnjenja, naj vaš električar priključi wallboxe tako, da se vse faze v primerjavi z drugimi wallboxi vrtijo (rotacija faz). Nato lahko zasuk faz nastavite v programu cFos Charging Manager. Upravitelj polnjenja cFos Charging Manager nato ve, po katerih fazah se odjema električna energija, in lahko to ustrezno upošteva.

V stanju pripravljenosti in s priključenim avtomobilom porabi manj kot 1,5 W. Med polnjenjem avtomobila potrebuje EVSE, vključno z relejem in kontaktorjem, približno 8 W.

Seveda mora krmilnik za polnjenje cFos s trifaznim tokom napajati električar. Poleg tega lahko napravo EVSE prijavite v domače omrežje prek omrežja WLAN ali se povežete s svojo dostopno točko in jo upravljate prek spletnega vmesnika. Nato ste pripravljeni na delo

Priporočamo, da so vsi krmilniki za polnjenje cFos povezani z vašim omrežjem WLAN. Tako bo upravitelj polnjenja lahko komuniciral s podrejenimi napravami prek domačega omrežja. Dodatno ožičenje z žicami v obliki zvitega para je potrebno le, če želite priključiti dodatne naprave Modbus RTU

WLAN zadostuje, če je vaša omarica cFos Power Brain Wallbox v dosegu vašega usmerjevalnika WLAN ali dostopne točke. Takrat lahko dosežete vse naprave (npr. druge stenske škatle prek omrežja WLAN ali omrežnega kabla), ki jih je mogoče nasloviti prek protokola IP v domačem omrežju. Le če želite nasloviti dodatne naprave, ki zahtevajo ožičenje prek RS-485, morate napeljati dodatno ovinkasto dvožično povezavo. Oglejte si seznam podprtih naprav.

Zaradi vmesnika RS 485 lahko stenske omarice cFos Power Brain upravljate tudi prek dvožične povezave / Modbus RTU.

Če uporabljate en sam sistem cFos Power Brain Wallbox, se bo ta polnil pri 16 A (11 kW) ali 32 A (22 kW) brez dodatne konfiguracije, odvisno od modela. Če ne želite uporabljati dodatnih zmogljivosti, vam ni treba konfigurirati nobenih možnosti Charging Managerja. Če želite na enem priključku upravljati več naprav EVSE cFos in/ali naprav EVSE drugih proizvajalcev, boste morali konfigurirati upravitelja polnjenja cFos, če bi hkratno polnjenje na vseh napravah EVSE povzročilo preobremenitev moči hišnega priključka.

Enostavno lahko namestite 2 ali več naprav cFos Power Brain Wallbox. Eden je nato upravitelj obremenitve, tj. glavni (upravitelj polnjenja cFos je že integriran v krmilnik polnjenja cFos), drugi(-i) pa so "podrejeni". Nato nastavite npr. 11 kW ali več kot moč hišnega priključka in moč se dinamično razdeli glede na to, ali se polnita 1 ali 2 avtomobila. Tj. dokler se ne polni več avtomobilov ali dokler se ne polnijo v različnih fazah, dobi polnilni avtomobil polno moč.
Priključite lahko tudi vmesni števec, ki meri porabo električne energije v vaši hiši (brez električnih polnilnic). Na ta način bi lahko dali celotno priključno moč hiše na voljo za polnjenje, kadar je v hiši trenutno ne potrebujemo.

V opisu programa cFos Charging Manager (vgrajenega v krmilnik za polnjenje cFos ali na voljo kot programska rešitev za Windows in Raspberry Pi) najdete (stalno dopolnjujoč se) seznam trenutno podprtih naprav EVSE. Poleg tega so podprti vsi EVSE, ki imajo zadostno funkcionalnost OCPP 1.6.

Krmilnik za polnjenje cFos ima spletni vmesnik, prek katerega lahko omogočite polnjenje in nastavite največji tok polnjenja. Do vroče točke krmilnika cFos Power Brain Controller lahko z brskalnikom dostopate iz računalnika in mobilnega telefona. Krmilnik cFos Power Brain Controller lahko tudi povežete z domačim omrežjem prek omrežja WLAN in nato do spletnega vmesnika dostopate iz domačega omrežja

Da, največjo moč polnjenja v mA lahko nastavite v nastavitvah wallboxa. Največji polnilni tok se nato sporoča avtomobilu v korakih po približno 0,1 A. Tako imate popoln nadzor. Ko je upravljanje obremenitve aktivirano, upravitelj polnjenja vsakih nekaj sekund določi tok, ki je na voljo v wallboxu.

Nekateri električni avtomobili po določenem času brez polnjenja preidejo v stanje pripravljenosti. Primer: avtomobil je priključen na električno napajalno omrežje, vendar polnjenje ni omogočeno zaradi pravila o polnjenju. Kasneje, ko je pravilo polnjenja izpolnjeno in je avtomobil v stanju pripravljenosti, se polnjenje ne začne samo od sebe.

Načeloma lahko sistem cFos Power Brain Wallbox prebudi avtomobile iz stanja pripravljenosti. Trenutno zbiramo empirične podatke o tem. Če želite preizkusiti to funkcijo, se obrnite na nas!

Ali je avtomobil v stanju pripravljenosti "buden", lahko preverite, če najprej deaktivirate možnost "Charging" (Polnjenje) v točki menija "cFos Power Brain Controller Configuration" (Konfiguracija krmilnika polnjenja cFos) in deaktivirate EVSE, tj. izklopite obe stikali. Zdaj počakajte 30 sekund in oba stikala ponovno vklopite.

Ali se avto zbudi?

Preklop avtomobila v stanje pripravljenosti lahko verjetno izvedete tako, da nastavite tok polnjenja na 0 mA in počakate, da avtomobil preklopi v stanje pripravljenosti, nato pa ga nastavite nazaj na 16 A.
Zelo nas zanimajo rezultati vaših testov!

Potrebna je internetna povezava, da si lahko naprave cFos Power Brain Wallbox same določijo čas. Ko so prijavljeni v domače omrežje WLAN, lahko do njih udobno dostopate prek brskalnika. V nasprotnem primeru bi se morali za uporabo spletnega vmesnika vedno prijaviti v ustrezno vročo točko EVSE

Za posodobitve programske opreme, ki jih redno ponujamo za prenos, je potrebna internetna povezava.

Spletni vmesnik krmilnika za polnjenje cFos je napisan v jezikih HTML in Javascript. Poleg tega uporabljamo Bootstrap. Prikaz mora dobro delovati tako na zaslonih namiznih računalnikov kot na mobilnih telefonih. Potreben je dovolj sodoben spletni brskalnik

Ne. Če števca sploh ne namestite, program cFos Charging Manager uporabi privzete predpostavke: Obstoječa moč, dodeljena za polnjenje avtomobilov, se preprosto deli s številom avtomobilov, ki se trenutno polnijo. Nato se predpostavlja, da vsak avtomobil vedno porabi največjo moč, ki je bila pravkar dodeljena. Uporaba faz je tukaj nastavljiva, vendar fiksna.
Pri enofaznih polnilnih avtomobilih je treba več wallboxov vedno namestiti izven faze in to rotacijo faz ustrezno konfigurirati v upravitelju polnjenja cFos Charging Manager. Charging Manager lahko tako na primer dvema avtomobiloma, ki se polnita hkrati, zagotavlja po 16 A s skupno močjo 11 kW (3 x 16 A).

Upravitelj polnjenja cFos lahko upravlja različne števce, vključno s števci transformatorjev. Priporočamo vam merilnik Lovato DME 330, ki je opremljen z zložljivimi 200A transformatorskimi tuljavami, ki so opremljene celo z 2m napajalnim kablom, izoliranim za 700V. V programu cFos Charging Manager lahko za transformatorski števec nastavite faktor transformatorja.

Krmilnik za polnjenje cFos podpira varno šifriranje SSL za OCPP, spletni vmesnik in API HTTP. Poleg tega lahko uvozite potrdila SSL za preverjanje pristnosti komunikacijskega partnerja. To bo preprečilo, da bi kdo zlorabil vaš sistem EVSE za spreminjanje podatkov (npr. polnilnih tokov)
Varne so tudi posodobitve programske opreme krmilnika za polnjenje cFos. Ustrezno vdelano programsko opremo digitalno podpišemo. To pomeni, da je posodobitev vdelane programske opreme mogoče izvesti le z avtentično vdelano programsko opremo

Da, krmilnik za polnjenje cFos ima vmesnik Modbus RTU in TCP. Napravo EVSE upravljate tako, da nastavite ustrezne registre Modbus. Če v programski opremi za avtomatizacijo nimate podpore za Modbus, lahko registre Modbus preberete in nastavite tudi prek vmesnika HTTP API. Tukaj najdete opis vmesnika HTTP API. Polnilni tok je določen v korakih po 0,1 A. Ker ima krmilnik za polnjenje cFos WLAN, ne potrebujete dodatnih omrežnih kablov.

OCPP je standardni protokol, razvit posebej za EVSE. Z OCPP se odpira svet: OCPP lahko uporabljate na primer
  • Na internetu omogočite, da je stanje vašega električnega napajalnika EVSE vidno vam in drugim. Tako lahko vidite, ali je trenutno zaseden, ali ga nekdo polni itd.
  • Povežite svoje EVSE z zalednimi sistemi za namene obračunavanja. Tako lahko svoj sistem EVSE vključite v omrežja velikih upravljavcev polnilnih postaj in zaslužite denar s svojim sistemom EVSE in/ali ga priročno zaračunavate, če ga uporablja več ljudi
  • Vključite svoj sistem EVSE v sistem za upravljanje obremenitve. S programom cFos Charging Manager ponujamo sistem za upravljanje obremenitve, ki ga lahko uporabljajo tudi naprave EVSE brez OCPP. Vendar pa večina drugih ponudnikov zahteva OCPP.
Wallbox cFos Power Brain je eden izmed cenovno najugodnejših wallboxov z izpopolnjeno in celovito implementacijo OCPP 1.6, ki vključuje različne profesionalne funkcije.

Od novembra 2020 ne poznamo nobene podpore za krmilnik za polnjenje cFos v OpenWB. Ker pa je krmilnik za polnjenje cFos mogoče priročno upravljati na daljavo prek vmesnika HTTP API, predvidevamo, da bo podpora kmalu vzpostavljena. Tukaj so povezave do naše dokumentacije Modbus in HTTP API:
Dokumentacija Register Modbus
Dokumentacija HTTP API

Na voljo so naslednje možnosti:
  • Na vmesnik lahko priključite druge naprave Modbus, ki jih podpiramo, ter jih berete in daljinsko upravljate
  • Polnilni krmilnik cFos lahko daljinsko upravljate prek protokola Modbus RTU. Vendar je to priporočljivo le, če je na voljo ustrezna napeljava. V nasprotnem primeru priporočamo uporabo protokola Modbus TCP, HTTP ali OCPP prek omrežja WLAN

Za to morate uporabiti upravitelja polnjenja. V spletnem vmesniku v meniju kliknite Configuration (Konfiguracija). Najprej nastavite razpoložljivo skupno moč za vse naprave EVSE v razdelku "Max. Total Power" nastavite razpoložljivo skupno moč za vse naprave EVSE. Pod "Power Reserve" (Rezerva moči) nastavite rezervo, ki se je ne dotaknemo, da se v primeru preobremenitve ne raznese varovalka. Če imate zasebno gospodinjstvo, priporočamo, da kot rezervo določite 2500 W. Pod "Max Total EVSE Power" (Največja skupna moč EVSE) lahko vnesete največjo moč, za katero je zasnovan napajalni vod do naprav EVSE, če je to omejitveni dejavnik. V nasprotnem primeru vnesite 0.

Privzeto je nastavljen sistem EVSE, in sicer cFos Power Brain Wallbox z naslovom "localhost". Z lokalnim gostiteljem upravitelj polnjenja naslavlja svoje naprave. Če zdaj dodajate še en wallbox, npr. wallbox cFos Power Brain, morate kot naslov vnesti naslov IP, ki ga ima v vašem omrežju, npr. 192.168.2.102:4701. Če je wallbox, ki ga želite priključiti, naslovljen prek vmesnika RS-485, tukaj vnesite COM1,baudrate,8,n,1.

Upravitelj polnjenja razdeli razpoložljivo moč polnjenja med konfigurirane in trenutno polnjene naprave EVSE (upravljanje obremenitve).

Upravitelj polnjenja cFos vsakih nekaj sekund preveri stanje vseh konfiguriranih naprav. Ker je mogoče prek protokola IP hkrati naslavljati več naprav, z dvožično povezavo pa le vse naprave eno za drugo, priporočamo povezavo prek protokola IP. Takrat se lahko upravitelj polnjenja hitreje odzove

V tem primeru Charging Manager domneva, da stenska škatla črpa zadnjo sporočeno moč, in v pregledu poroča o napakah. Če je povezava vmes za nekaj sekund prekinjena, je to v redu. Vendar pa morate v nasprotnem primeru zagotoviti stabilno in zanesljivo povezavo. V načinu Modbus ima stenska omarica funkcijo varovanja pred napakami, tj. če nastavljivo število sekund ne prejme več komunikacije Modbus, se stenska omarica samodejno izklopi ali preklopi na nastavljiv najmanjši polnilni tok. S programom OCPP lahko to obnašanje dosežete tudi z uporabo "profilov polnjenja". Če stenska omarica ni na voljo za upravitelja polnjenja cFos Charging Manager več kot 3 minute, se njen varnostni tok predpostavi kot moč polnjenja, če bi bil priključen avtomobil. Ta moč se šteje kot "tok napake" in se odšteje od polnilne moči za druge avtomobile.

Wallbox cFos Power Brain ima ohišje IP55. Če poskrbite, da v vtič polnilnega kabla ne prši (ima zaščitni pokrovček), boste lahko wallbox brez težav namestili tudi na prostem (izogibajte se neposredni sončni svetlobi).

Trenutno sta podprta nemščina in angleščina. Po potrebi bi lahko dodali tudi druge jezike.

Omejitev dostopa deluje prek spletnega vmesnika, prek RFID in prek aplikacije. S preprostimi koraki pa lahko stikalo s ključem naknadno vgradi tudi električar. Signal CP, tj. oranžno žico, je treba nato voditi prek ključnega stikala. Ko je stikalo odprto, krmilnik za polnjenje cFos ne zazna, da je avtomobil priključen, in zato ne sprosti polnjenja. Garancija ostane nedotaknjena tudi pri takšni spremembi.

Pri dolžini kabla približno 15 m za 11kW EVSE zadostuje 5 x 2,5 mm², za 22kW EVSE pa je bolje uporabiti 5 x 4 mm². 11kW EVSE mora biti zavarovan s 16A za vse faze, 22kW EVSE pa z 32A. Vendar: EVSE lahko namesti le usposobljen strokovnjak, ki mora vedeti, kateri prečni prerezi žic in varovalke so potrebni. Za razliko od štedilnika, pretočnega grelnika vode in drugih gospodinjskih aparatov je EVSE stalni porabnik, zato zanj veljajo strožje varnostne zahteve. Zato ga ne nameščajte sami, temveč vedno pokličite strokovnjaka.

Ne. Naprave EVSE morajo biti ožičene v zvezdo, začenši z razdelilnikom, vsaka pa mora biti zaščitena z RCD tipa A in odklopnikom. Senzor enosmernega preostalega toka, vgrajen v sistem cFos Power Brain Wallbox, reagira na preostali tok 6 mA (enosmerni tok). Če bi zaporedno povezali več EVSE, bi lahko vsak od njih oddajal manj kot 6 mA preostalega toka, vendar skupaj več kot 6 mA. To se potem ne bi zaznalo. Zato takšna zaporedna povezava ni dovoljena.

Brezpotencialno stikalo (npr. ključno stikalo ali sprejemnik za nadzor valovanja) lahko priključite na enega od dveh vhodov S0 na napravi cFos Power Brain Wallbox, npr. na S0-2, kot je prikazano v naši dokumentaciji o merilnikih S0. Ta vhod lahko nato poizvedujete z uporabo pravil za polnjenje in tako vplivate na polnjenje. Nekateri omrežni operaterji/dobavitelji energije zahtevajo, da se lahko polnilna moč polnilnega(-ih) omar(-ic) po potrebi zmanjša ali nastavi na 0 s pomočjo sprejemnikov za nadzor valovanja. Da bi izpolnili to zahtevo za nadzor omrežnih storitev, lahko v nastavitvah upravitelja polnjenja za parameter "Max. total power (W)" namesto fiksne vrednosti vnesete formulo, kot sledi: PB.input2 ? 25000 : 0
Če je nastavljen vhod S0-2 (stikalo je zaprto), Charging Manager kot moč hišnega priključka upošteva 25 kW, sicer pa 0 kW. Posebne vrednosti moči lahko prilagodite glede na svojo uporabo.

krmilniki cFos Power Brain iz različice 1.1 (prepoznavni po nagnjenem nožičku) imajo na izhodu LED (3,3 V) upor 330 Ohmov. Tja lahko priključite katero koli LED diodo, ki je zasnovana za tok nad 5 mA. krmilniki cFos Power Brain iz različice 1.0 (glavica nožic ni dostopna, ne da bi odprli ohišje Power Brain) nimajo upora. Na izhod LED (3,3 V) je lahko priključena katerakoli LED z ustreznim zaporednim uporom

Ploščice na začetni strani prikazujejo porabljene kWh električnega sistema EVSE ter uvoženo in izvoženo energijo števcev. Poleg tega lahko pod "Configuration" (Konfiguracija) prenesete dnevnik transakcij, v katerem so vsi postopki polnjenja zabeleženi s kWh. Če nastavite posamezne uporabnike, lahko tudi oni prenesejo svoj dnevnik transakcij. Dnevniki transakcij so datoteke CSV, ki jih lahko obdelate na primer v programu Excel.

Pod "Konfiguracija sistema" -> Datoteke je gumb za ponastavitev konfiguracije upravitelja polnjenja cFos ali celotnega sistema.

Če je naprava cFos Power Brain Wallbox izgubila povezavo z omrežjem WLAN, lahko najprej znova zaženete usmerjevalnik ali dostopno točko. Če to ne pomaga, lahko za nekaj sekund izključite napravo EVSE iz električnega napajanja. Po ponovnem zagonu se mora ponovno prijaviti v omrežje WLAN. Če se to po nekaj minutah ne zgodi, bo naprava cFos Power Brain Wallbox samodejno zagnala svojo dostopno točko Wi-Fi, tako da jo lahko uporabite za povezavo z napravo EVSE in preverjanje konfiguracije.

V razdelku "Konfiguracija" -> "Test Modbus" lahko opišete register z želeno vrednostjo za kWh števca. Naslov števca je localhost: 4702 za števec S0 1 ali localhost:4703 za števec S0 2. Id podrejenega je 2 za števec S0 1 in 3 za števec S0 2. Vnesite 8058 kot register, vnesite "64 bit qword", številko 1, vrednost, ki jo želite zapisati, želeni odčitek merilnika v Wh. Nato kliknite na "Write".

Ko v nastavitvah programa Charging Manager določite največjo moč hišnega priključka, lahko merite na dva načina
  • Namestite enega ali več števcev porabe (za porabo brez sistema EVSE) in števcev proizvodnje (ali odčitavajte sončne pretvornike). Charging Manager nato izračuna moč, ki je na voljo za polnjenje električnih avtomobilov, kot moč hišnega priključka minus števec porabe plus števec proizvodnje. Če števca porabe ne namestite, Charging Manager razdeli moč hišnega priključka med polnilne naprave EVSE. Če ne želite meriti hišne porabe, lahko nastavite nižjo moč hišnega priključka glede na največjo hišno porabo (statično)
  • Namestite merilnik z referenčnim omrežjem. Ta meri moč, ki teče skozi hišni priključek, vključno z vsemi porabniki, generatorji in napravami EVSE. Vendar morate nato namestiti vsaj en merilnik, ki meri porabo EVSE. Upravljanje obremenitve Charging Manager nato izračuna moč polnjenja za električne avtomobile kot moč hišnega priključka, zmanjšano za razliko med omrežnim napajanjem in EVSE. Z drugimi besedami, odšteje moč EVSE od napajanja iz omrežja, da ugotovi, koliko energije se porabi ali proizvede drugje. Običajno je vsakemu sistemu EVSE dodeljen števec. Vendar lahko vse sisteme EVSE priključite na en števec in tako morda prihranite števce, če ne potrebujete individualnega merjenja za sisteme EVSE (za namene obračunavanja). Če imate proizvodni vir (sistem PV), potrebujete dvosmerni števec kot števec za referenco na omrežje, da lahko razlikujete med nakupom in dovajanjem
Upravitelju Charging Manager poveste, katero funkcijo imajo nameščeni števci, tako da v konfiguraciji števca določite njegovo vlogo.

V Nemčiji morajo biti vsi števci, ki se uporabljajo za zaračunavanje, "umerjeni". Ta kalibracija se v EU izvaja s certificiranjem MID. Merilnik, ki je skladen z MID, je zato primeren za obračunavanje. Morda ga bo treba namestiti zunaj stenske omarice. Merilnik MID, ki je nameščen v stensko škatlo cFos Power Brain Wallbox, lahko premestite v zunanje ohišje, ne da bi s tem preklicali garancijo.

V zasebnem okolju to ni posebej obvezno. V poslovnem okolju mora elektrikar vsako leto pregledati sistem EVSE.

V razdelku "Konfiguracija" -> Posodobitev strojne programske opreme lahko preverite nove različice in jih namestite s klikom na "Posodobi zdaj". Naprava EVSE se bo nato ponovno zagnala.

12V na priključku S0 se lahko obremeni z največ 25 mA. Pravzaprav se uporabljajo samo za napajanje morebitnih merilnikov S0 ali preklopnih kontaktov. Za vsak merilnik S0 in stik, ki ju napajate s temi 12 V, morate še vedno odšteti po 5 mA. To pomeni, da je na voljo samo 20 mA ali 15 mA.

Svetlobna dioda kontrolnika za polnjenje cFos utripa v vzorcu, ki se ponovi vsake 3 sekunde. v naslednji razlagi predstavlja osvetljeno svetlečo diodo, pa neosvetljeno svetlečo diodo.
Standby (dioda LED je ugasnjena)
VehicleDetected (dioda LED vsake 3 sekunde na kratko utripa)
Charging (utripanje LED: 1,5 sekunde vklopljeno, 1,5 sekunde izklopljeno)
ChargingVentilation (utripanje LED: 1 sekunda vklopa, 2 sekundi izklopa)
NoPower (dioda LED štirikrat utripa)
Napaka (LED dvakrat utripa s pulzom 2)