Ofte stilte spørsmål

Ja, vi støtter integrering av flere vekselrettere og batterilagringssystemer. Det finnes laderegler for PV-overskuddslading. Våre "Solar"-ladestasjoner kan veksle mellom enfase- og trefaselading, og cFos Charging Manager støtter dette med automatisk fasekobling. Du kan også lade med PV-overskudd med våre cFos Power Brain-ladestasjoner uten fasekobling. Når det gjelder solcelleanlegg, har vi sannsynligvis den mest omfattende programvarestøtten på markedet (fra slutten av 2023).

CFos Power Brain Controller kan lade elbiler i 1-, 2- og 3-fasemodus. Strømleverandøren din og VDE krever imidlertid at alle fasene må belastes så jevnt som mulig. Effekten på de enkelte fasene må ikke avvike fra de andre med mer enn 4,6 kW. Hvis du har flere biler som ikke bruker 3-faselading, kan du få elektrikeren til å koble Wallbox-ladestasjonene slik at alle fasene roteres i forhold til andre Wallbox-ladestasjoner (faserotasjon). Deretter kan du konfigurere faserotasjonen i cFos Charging Manager. CFos Charging Manager vet da på hvilke faser strømmen trekkes og kan ta hensyn til dette.

I standby og med en tilkoblet bil bruker den mindre enn 1,5 W. Mens en bil lades, trenger Wallbox inkl. relé og kontaktor ca. 8 W.

Selvfølgelig må du få cFos Power Brain Wallbox forsynt med trefasestrøm av en elektriker. I tillegg kan du logge Wallbox-ladestasjonen på hjemmenettverket ditt via WLAN eller ringe til hotspot og deretter betjene den via et webgrensesnitt. Deretter er du klar til å kjøre.

Vi anbefaler at du logger alle cFos Power Brain Wallbox-ladestasjoner i WLAN. Dette gjør det mulig for Charging Manager å kommunisere med slavene via hjemmenettverket ditt. Ekstra kabling med tvunnet parkabel er bare nødvendig hvis du vil koble til flere Modbus RTU-enheter.

WLAN er tilstrekkelig hvis cFos Power Brain Wallbox befinner seg innenfor rekkevidden til WLAN-ruteren eller et tilgangspunkt. Da kan du nå alle enheter (f.eks. andre Wallbox-ladestasjoner via WLAN eller nettverkskabling) som kan adresseres via IP i hjemmenettverket. Det er bare hvis du vil adressere flere enheter som krever kabling via RS-485, at du må legge en ekstra tvunnet totrådsforbindelse. Se listen over enheter som støttes av oss.

Takket være RS 485-grensesnittet kan du også styre cFos Power Brain Wallbox-ladestasjonene via totråds / Modbus RTU.

Hvis du bruker en enkelt cFos Power Brain Wallbox, lader den ved 16A (11kW) eller 32A (22kW) uten ytterligere konfigurasjon, avhengig av modell. Med mindre du vil bruke tilleggsfunksjoner, trenger du ikke å konfigurere noen Charging Manager-alternativer. Hvis du vil bruke flere cFos Power Brain Wallbox-ladestasjoner og/eller tredjeparts ladestasjoner på én tilkobling, må du konfigurere cFos Charging Manager hvis samtidig lading på alle ladestasjonene vil overbelaste husets tilkoblingseffekt.

Du kan ganske enkelt installere 2 eller flere cFos Power Brain-ladestasjoner. Den ene er da lastmanager, dvs. master (cFos Charging Manager er allerede integrert i cFos Power Brain Controller) og den/de andre er "slaver". Sett deretter f.eks. 11kW eller mer som husets tilkoblingseffekt, og strømmen deles dynamisk avhengig av om 1 eller 2 biler lader. Det vil si at så lenge det ikke er flere biler som lader, eller de lader på forskjellige faser, får ladebilen full effekt.
Du kan også koble til en mellommåler som måler strømforbruket til huset ditt (uten ladestasjoner). På denne måten kan du gjøre hele husets tilkoblingseffekt tilgjengelig for lading når det for øyeblikket ikke er behov for den i huset.

I beskrivelsen av cFos Charging Manager (integrert i cFos Power Brain Controller eller tilgjengelig som programvareløsning for Windows og Raspberry Pi) finner du en (stadig voksende) liste over de Wallbox-ladestasjonene som støttes for øyeblikket. I tillegg støttes alle Wallbox-ladestasjoner som har tilstrekkelig OCPP 1.6-funksjonalitet.

CFos Power Brain Controller har et nettgrensesnitt der du kan aktivere lading og stille inn maksimal ladestrøm. Du kan ringe til hotspotet til cFos Power Brain Wallbox fra datamaskinen eller mobiltelefonen din ved hjelp av en nettleser. Alternativt kan du også logge cFos Power Brain Wallbox i hjemmenettverket ditt via WLAN og deretter få tilgang til webgrensesnittet fra hjemmenettverket ditt.

Ja, du kan stille inn maksimal ladestrøm i mA i Wallbox-ladestasjonens innstillinger. Den maksimale ladestrømmen signaliseres deretter til bilen i trinn på ca. 0,1 A. Du har dermed full kontroll. Når laststyring er aktivert, bestemmer Charging Manager med noen sekunders mellomrom hvilken strøm som er tilgjengelig for Wallbox-ladestasjonen.

Noen elbiler settes i standby-modus etter en stund uten lading. Eksempel: Bilen er koblet til Wallbox-ladestasjonen, men lading er ikke aktivert på grunn av en laderegel. Hvis laderegelen senere oppfylles og bilen er i standby-modus, vil ikke ladingen starte av seg selv.

I prinsippet kan cFos Power Brain Wallbox vekke biler fra standby-modus. Vi samler for tiden inn empiriske data om dette. Hvis du ønsker å teste denne funksjonen, vennligst kontakt oss!

Du kan teste om en bil er "våken" i standby-modus hvis du først deaktiverer "Charging" under menypunktet "cFos Power Brain Configuration" og deaktiverer Wallbox-ladestasjonen, dvs. slår av begge bryterne. Vent nå 30 sekunder og slå begge på igjen.

Våkner bilen?

Du kan sannsynligvis sette bilen i standby-modus ved å sette ladestrømmen til 0mA og vente til bilen er i standby-modus, og deretter sette den tilbake til 16A.
Vi er veldig interessert i testresultatene dine!

I prinsippet fungerer cFos Power Brain Wallbox uten internettforbindelse. Du må imidlertid sørge for at klokken går rimelig nøyaktig, dvs. stille den inn regelmessig. En internettforbindelse gir også bekvemmeligheter: Hvis du logger cFos Power Brain Wallbox inn i hjemmenettverket ditt, kan du logge deg på via hjemmenettverket ditt. Ellers må du alltid ringe til Wallbox-ladestasjonens tilgangspunkt for å betjene den.

En Internett-tilkobling er nødvendig for programvareoppdateringene som vi regelmessig tilbyr for nedlasting.

Nettgrensesnittet til cFos Power Brain Controller er skrevet i HTML og Javascript. I tillegg bruker vi Bootstrap. Visningen skal fungere godt på stasjonære skjermer så vel som på mobiltelefoner. En rimelig moderne nettleser er nødvendig.

Nei. Hvis du ikke installerer en måler i det hele tatt, gjør cFos Charging Manager faste antakelser: Den tilgjengelige strømmen som er tildelt for lading av biler, deles ganske enkelt på antall biler som lades for øyeblikket. Det antas da at hver bil alltid bruker den maksimale effekten som nettopp er tildelt. Bruken av fasene er justerbar, men fast.
For enfasede ladebiler bør det alltid installeres flere Wallbox-ladestasjoner som ikke er i fase, og denne faserotasjonen bør konfigureres tilsvarende i cFos Charging Manager. Charging Manager kan da f.eks. levere 16 A hver til to biler som lader samtidig med en total effekt på 11 kW (3 x 16 A).

CFos Charging Manager kan håndtere ulike målere, inkludert transformatormålere. Vi anbefaler Lovato DME 330, som leveres med sammenleggbare 200 A transformatorspoler som til og med er utstyrt med en 2 m lang forsyningskabel isolert for 700 V. Du kan stille inn transformatorfaktoren for en transformatormåler i cFos Charging Manager.

CFos Power Brain Controller støtter sikker SSL-kryptering for OCPP, webgrensesnittet og HTTP API. I tillegg kan du importere SSL-sertifikater for å autentisere kommunikasjonspartneren din. Dette forhindrer at noen kan endre data (f.eks. ladestrømmer) i Wallbox-ladestasjonen på feil måte.
Programvareoppdateringer fra cFos Power Brain Controller er også sikre. Den tilhørende fastvaren er digitalt signert av oss. Dette betyr at en fastvareoppdatering bare kan utføres med autentisk fastvare.

Ja. cFos Power Brain Controller har et Modbus RTU- og TCP-grensesnitt. Du styrer Wallbox-ladestasjonen ved å stille inn de tilsvarende Modbus-registrene. Hvis du ikke har Modbus-støtte i automatiseringsprogramvaren din, kan du også lese og stille inn Modbus-registrene via HTTP API. Her finner du en beskrivelse av HTTP API. Ladestrømmen er spesifisert i trinn på 0,1A. Siden cFos Power Brain Controller har WLAN, trenger du ingen ekstra nettverkskabling.

OCPP er en standardprotokoll spesielt utviklet for ladestasjoner. OCPP åpner opp en verden: Med OCPP kan du for eksempel
  • Legg ut statusen til Wallbox-ladestasjonen på internett slik at du og andre kan se den. Dette gjør at du kan se om den er opptatt, om noen lader, osv.
  • Koble Wallbox-ladestasjonen til backends for faktureringsformål. Dette gjør at du kan integrere Wallbox-ladestasjonen i nettverkene til store ladestasjonsoperatører og tjene penger med Wallbox-ladestasjonen og/eller fakturere den på en enkel måte hvis flere personer bruker den.
  • Integrer Wallbox-ladestasjonen i et laststyringssystem. Takket være cFos Charging Manager tilbyr vi et laststyringssystem som også kan brukes av Wallbox-ladestasjoner uten OCPP. De fleste andre leverandører krever imidlertid OCPP.
CFos Power Brain Wallbox er en av de rimeligste Wallbox-ladestasjonene med en sofistikert og omfattende OCPP 1.6-implementering, inkludert en rekke profesjonelle funksjoner.

Per november 2020 kjenner vi ikke til noen støtte for cFos Power Brain Controller i OpenWB. Men siden cFos Power Brain Controller enkelt kan fjernstyres via et HTTP API, antar vi at støtte vil komme snart. Her er lenker til vår Modbus og HTTP API-dokumentasjon:
Dokumentasjon Modbus-register
Dokumentasjon HTTP API

Følgende alternativer er tilgjengelige her:
  • Du kan koble andre Modbus-enheter som støttes av oss til grensesnittet og lese dem ut og fjernstyre dem.
  • Du kan fjernstyre cFos Power Brain Controller via Modbus RTU. Dette anbefales imidlertid bare hvis det uansett er passende kabling. Ellers anbefaler vi Modbus TCP, HTTP eller OCPP via WLAN.

For å gjøre dette må du bruke Charging Manager. I nettgrensesnittet klikker du på "Konfigurasjon" i menyen. Still først inn den tilgjengelige totale effekten for alle Wallbox-ladestasjonene under "Max. Total Power" den tilgjengelige totale effekten for alle Wallbox-ladestasjonene. Under "Strømreserve" bør du stille inn en reserve som ikke berøres, slik at sikringen ikke går i tilfelle overbelastning. Hvis du har en privat husholdning, anbefaler vi 2500 W som reserve. Under "Max Total EVSE Power" kan du angi den maksimale effekten som tilførselsledningen til dine Wallbox-ladestasjoner er beregnet for, hvis dette er den begrensende faktoren. Ellers skriver du inn 0 der.

Som standard er en EVSE satt opp, nemlig cFos Power Brain Wallbox med adressen "localhost". Med localhost adresserer Charging Manager sine egne enheter. Hvis du nå legger til en annen Wallbox, f.eks. en cFos Power Brain Wallbox, må du angi IP-adressen som den har i nettverket ditt som adresse, f.eks. 192.168.2.102:4701. Hvis Wallbox-ladestasjonen som skal kobles til, adresseres via RS-485-grensesnittet, angir du COM1,baudrate,8,n,1 her.

Charging Manager fordeler den tilgjengelige ladeeffekten mellom de konfigurerte og aktuelle ladestasjonene (laststyring).

CFos Charging Manager spør alle konfigurerte enheter om status med noen få sekunders mellomrom. Siden flere enheter kan adresseres samtidig via IP og bare alle enhetene etter hverandre med en totrådsforbindelse, anbefaler vi IP-tilkoblinger. Da kan Charging Manager reagere raskere.

I dette tilfellet antar Charging Manager at Wallbox-ladestasjonen tar ut den sist rapporterte strømmen og rapporterer feil i oversikten. Det er OK hvis tilkoblingen avbrytes i noen sekunder innimellom. Men ellers bør du sørge for en stabil og pålitelig forbindelse. I Modbus-modus har Wallbox-ladestasjonen en fail-safe-funksjon, dvs. at hvis det ikke mottas mer Modbus-kommunikasjon på et justerbart antall sekunder, slår Wallbox-ladestasjonen seg automatisk av eller går over til en justerbar minimum ladestrøm. Med OCPP kan du også oppnå denne oppførselen ved hjelp av "Charging Profiles". Hvis en Wallbox-ladestasjon er utilgjengelig for cFos Charging Manager i mer enn 3 minutter, antas det at ladestrømmen i Wallbox-ladestasjonen ville vært ladestrøm hvis en bil var tilkoblet. Denne strømmen regnes som "feilstrøm" og trekkes fra ladestrømmen for andre biler.

CFos Power Brain Wallbox har et IP55-hus. Så lenge du sørger for at det ikke regner inn i pluggen til ladekabelen (den har en beskyttelseshette), bør du kunne montere Wallbox-ladestasjonen utendørs uten problemer (unngå direkte sollys).

Foreløpig støttes tysk og engelsk. Andre språk kan legges til ved behov.

Adgangsbegrensning fungerer via nettgrensesnittet, via RFID og via appen. Du kan imidlertid også få en elektriker til å ettermontere en nøkkelbryter med enkle trinn. CP-signalet, dvs. den oransje ledningen, må da rutes via nøkkelbryteren. Når bryteren er åpen, merker ikke cFos Power Brain Controller at en bil er koblet til og frigjør derfor ikke ladingen. Garantien forblir intakt selv med en slik modifikasjon.

Med en kabellengde på ca. 15m er 5 x 2,5 mm² tilstrekkelig for 11kW Wallbox, for 22kW Wallbox er det bedre å bruke 5 x 4 mm². 11kW Wallbox-ladestasjonen må sikres med 16A for alle faser, 22kW Wallbox-ladestasjonen med 32A. Men: Wallbox-ladestasjonen må bare installeres av en kvalifisert fagperson som må vite hvilke ledningstverrsnitt og sikringer som kreves. I motsetning til en komfyr, varmtvannsbereder og andre husholdningsapparater er en Wallbox en permanent forbruker og er derfor underlagt strengere sikkerhetskrav. Derfor må du ikke installere den selv, men alltid kontakte en fagperson.

Nei. Wallbox-ladestasjonene må kobles i en stjernekonfigurasjon som starter fra en fordeler, og hver av dem må beskyttes med en jordfeilbryter av type A og en effektbryter. DC-feilstrømsensoren som er innebygd i cFos Power Brain Wallbox, reagerer ved 6 mA feilstrøm (likestrøm). Hvis du kobler flere Wallbox-ladestasjoner i serie, kan de hver for seg levere mindre enn 6 mA feilstrøm, men til sammen mer enn 6 mA. Dette ville da ikke bli oppdaget. Derfor er denne seriekoblingen ikke tillatt.

Du kan koble en potensialfri bryter (f.eks. nøkkelbryter eller rundstyringsmottaker) til en av de to S0-inngangene på cFos Power Brain Wallbox, f.eks. til S0-2, som vist i vår dokumentasjon om S0-målere. Du kan deretter spørre denne inngangen ved hjelp av laderegler og dermed påvirke ladingen. Noen nettoperatører / energileverandører krever at ladeeffekten til Wallbox-ladestasjonen(e) kan reduseres eller settes til 0 ved hjelp av rundstyringsmottakere om nødvendig. For å oppfylle dette kravet til nettstyring kan du legge inn en formel som følger i Charging Manager-innstillingene for parameteren "Maks. total effekt (W)" i stedet for en fast verdi: PB.input2 ? 25000 : 0
Hvis S0-2-inngangen er innstilt (bryteren lukket), tar Charging Manager 25 kW som hustilkoblingseffekt, ellers 0 kW. Du kan justere de spesifikke effektverdiene i henhold til din applikasjon.

cFos Power Brain-kontrollere fra Rev. 1.1 (gjenkjennelig på den vinklede stiftkontakten) har en motstand på 330 Ohm på LED-utgangen (3,3 V). Alle lysdioder som er beregnet for en strømstyrke over 5 mA, kan kobles til der. cFos Power Brain-kontrollere fra Rev. 1.0 (pin-headeren er ikke tilgjengelig uten å åpne Power Brain-huset) har ingen motstand. En hvilken som helst LED med passende seriemotstand kan kobles til LED-utgangen (3,3 V) her

Flisene på startsiden viser kWh forbrukt av ladestasjonene, samt importert og eksportert energi fra målerne. I tillegg kan du laste ned en transaksjonslogg under "Konfigurasjon" der alle ladeprosesser logges med kWh. Hvis du setter opp individuelle brukere, kan de også laste ned sin transaksjonslogg. Transaksjonsloggene er CSV-filer som du kan behandle i for eksempel Excel.

Under "Systemkonfigurasjon" -> Filer er det en knapp for tilbakestilling av cFos Charging Manager-konfigurasjonen eller hele systemet.

Hvis cFos Power Brain Wallbox har mistet forbindelsen til WLAN, kan du først starte ruteren eller tilgangspunktet på nytt. Hvis dette ikke hjelper, kan du koble Wallbox-ladestasjonen fra strømforsyningen i noen sekunder. Etter omstart skal den logge seg på WLAN igjen. Hvis dette ikke skjer etter noen minutter, starter cFos Power Brain Wallbox automatisk sitt eget Wi-Fi-tilgangspunkt slik at du kan bruke det til å koble til Wallbox-ladestasjonen og kontrollere konfigurasjonen.

Under "Configuration" -> "Modbus Test" kan du beskrive et register med en ønsket verdi for målerens kWh. Adressen til måleren er localhost:4702 for S0-måler 1 eller localhost:4703 for S0-måler 2. Slave-ID-en er 2 for S0-måler 1 og 3 for S0-måler 2. Angi 8058 som register, skriv "64 bit qword", nummer 1, verdi som skal skrives ønsket måleravlesning i Wh. Klikk deretter på "Skriv".

Etter at du har angitt den maksimale hustilkoblingseffekten i Charging Manager-innstillingene, kan du måle på to måter:
  • Du installerer en eller flere forbruksmålere (for forbruk uten Wallbox-ladestasjoner) og produksjonsmålere (eller leser av solcelleomformerne dine). Charging Manager beregner deretter effekten som er tilgjengelig for lading av elbilene som husets tilkoblingseffekt minus forbruksmåleren pluss produksjonsmåleren. Hvis du ikke installerer en måler, deler Charging Manager husets tilkoblingseffekt mellom Wallbox-ladestasjonene. Hvis du ikke vil måle husforbruket, kan du konfigurere hustilkoblingseffekten lavere i henhold til det maksimale husforbruket (statisk).
  • Du installerer en nettreferansemåler. Denne måler strømmen som strømmer gjennom hustilkoblingen din, inkludert alle forbrukere, generatorer og Wallbox-ladestasjoner. Du må imidlertid installere minst én måler som måler forbruket til Wallbox-ladestasjonene. Laststyringen til Charging Manager beregner deretter ladeeffekten for elbilene som hustilkoblingseffekten minus differansen mellom strømnettet og Wallbox-ladestasjonene. Den beregner med andre ord effekten til ladeboksene fra strømnettet for å avgjøre hvor mye energi som forbrukes eller genereres andre steder. Vanligvis tilordnes en måler til hver Wallbox-ladestasjon. Du kan imidlertid også koble alle Wallbox-ladestasjonene til én måler og dermed muligens spare målere hvis du ikke trenger individuell måling for Wallbox-ladestasjonene (for faktureringsformål). Hvis du har en produksjonskilde (PV-system), trenger du en toveis måler som nettreferansemåler for å kunne skille mellom kjøp og innmating.
Du forteller Charging Manager hvilken funksjon de installerte målerne har ved å spesifisere målerens rolle under målerkonfigurasjonen.

I Tyskland må alle målere som brukes til fakturering, være "kalibrerte". Denne kalibreringen utføres i EU ved hjelp av MID-sertifisering. En MID-kompatibel måler er derfor egnet til avregningsformål. Det kan være nødvendig å installere denne utenfor Wallbox-ladestasjonen. Du kan flytte MID-måleren som er installert i cFos Power Brain Wallbox, til et eksternt hus uten at garantien blir ugyldig.

Det er ingen spesiell forpliktelse til å gjøre dette i et privat miljø. I et kommersielt miljø må du få Wallbox-ladestasjonen kontrollert årlig av en elektriker.

Under "Konfigurasjon" -> Fastvareoppdatering kan du se etter nye versjoner og installere dem ved å klikke på "Oppdater nå". Wallbox-ladestasjonen starter deretter på nytt.

S0-terminalens 12V kan belastes med maksimalt 25 mA. De brukes faktisk bare til å levere en spenning for mulige S0-tellere eller koblingskontakter. For hver S0-teller og kontakt som du forsyner med denne 12V, må du fortsatt trekke fra 5 mA hver. Dette betyr at bare 20 mA eller 15 mA er tilgjengelig.

Lysdioden på cFos Power Brain blinker i et mønster som gjentas hvert 3. sekund. representerer en lysende lysdiode og en ikke-lysende lysdiode i den følgende forklaringen.
Standby (LED av)
VehicleDetected (LED blinker kort hvert 3. sekund)
Lading (LED blinker: 1,5 sekunder på, 1,5 sekunder av)
LadingVentilasjon (LED blinker: 1 sekund på, 2 sekunder av)
Ingen strøm (LED blinker fire ganger)
Feil (LED blinker to ganger med en puls på 2)