Dokumentasjon

PV-overbelastning
(for fastvareversjoner fra 1.25.2)

Dokumentasjonen for overbelastning for fastvareversjoner < 1.25.2 finner du her.

Bestemme PV-overskudd

Med cFos Charging Manager og et solcellesystem kan du sørge for at bilen (nesten (*)) bare lades når det er overskudd av solenergi tilgjengelig. Her er instruksjonene.

Først må du sørge for at cFos Charging Manager kan måle solcelleoverskuddet. Som standard beregner Charging Manager overskuddet som nettforbruk minus elbilenes ladeeffekt (med omvendt fortegn). Det betyr at den aktuelle ladeeffekten til elbilene trekkes fra det aktuelle nettforbruket. Hvis det da gjenstår en negativ verdi, regnes det (positive) beløpet som overskudd. For PV-overskudd tar cFos Charging Manager hensyn til den aktive effekten i alle faser. Dette skyldes at den toveis måleren beregner balansen, dvs. at hvis det tas ut effekt på én fase og mates inn på andre, utligner den toveis måleren strømmene slik at den bare tar hensyn til om og hvor mye effekt som tas ut eller mates inn totalt. Hvis du vil beregne PV-overskuddet på en annen måte, kan du angi en formel under de generelle Charging Manager-innstillingene.

Charging Manager bruker deretter den overskytende aktive solcelleeffekten på de fasene som faktisk brukes eller er beregnet, for å avgjøre om en bil får lov til å lade. For hver Wallbox-ladestasjon gjelder den minste ladestrømmen som er angitt i innstillingene, vanligvis 6 A, eller mer for noen biler. Det er derfor bare mulig å lade fra denne minimumsstrømmen med overskytende solceller. Det betyr at minst 6 A × 230 V = 1,4 kW må være tilgjengelig for enfaselading og ca. 4,2 kW for trefaselading. Hvis dette er tilfelle, kan Charging Manager starte PV-overskuddslading.

(*) På grunn av måle- og beregningsunøyaktigheter kan det være en liten nettreferanse eller en liten innmating i grenseområdet.

Måle PV-overskudd

For at cFos Charging Manager skal kunne bestemme solcelleoverskuddet, må den vite hvilken effekt som flyter ved nettets overføringspunkt, dvs. ved den toveis måleren, og den må også vite hvilken ladeeffekt som brukes for øyeblikket. De aller fleste solcelleanlegg er installert med en "smartmåler" som måler nettforbruk eller innmating. Du må derfor sette opp denne måleren i cFos Charging Manager som en brikke med rollen "Nettreferanse". Du trenger også en Wallbox med måler, eller du kan installere en separat måler og feste den til Wallbox-flisen.
Merk: Hvis du ikke kan lese av nettreferansen fra solcelleanlegget, kan du installere en ekstern toveismåler i nærheten av toveismåleren og lese av den med cFos Charging Manager.

Alternativt kan du også måle alle generatorer og alle forbrukere (uten elbil). Da kan cFos Charging Manager også beregne solcelleoverskuddet som produksjon minus forbruk. Her er de to mulige målekonseptene: Illustrasjon av målekonsepter

For å sikre at PV-overskuddslading er vellykket, må du utføre følgende trinn

 1. Velg ett av de to målekonseptene og konfigurer de tilhørende målerne som enheter (fliser) i cFos Charging Manager. Her kan du også konfigurere vekselretterne med rollen "Generering" og batterilagringssystemene med tilsvarende rolle.
 2. Kontroller at det vises plausible verdier i målerflisene. PV-overskuddet som er beregnet eller angitt av deg ved hjelp av en formel, vises i Charging Manager-dashbordet. Kontroller at verdiene som vises der er korrekte.
 3. Konfigurer en laderegel for PV-overskudd, se nedenfor.
 4. Kontroller at fasene er riktig innstilt for din bil.
Her finner du en trinnvis veiledning til PV-overskuddslading.

Hvor mange faser skal brukes til lading?

Hvis du alltid lader den samme bilen, kan du angi fasene permanent i innstillingene til Wallbox-flisen, ellers kan du sette fasene til "Determine". Med "Bestem" antar Charging Manager enfaselading etter at bilen er koblet til. Hvis Wallbox-ladestasjonens teller viser at det brukes andre faser, husker den dette under hele ladeprosessen frem til bilen kobles fra. Som forklart ovenfor, kan den da bestemme minimumseffekten som kreves for PV-overskuddslading, og starte ladingen så snart denne effekten er nådd.
Merk: Hvis du lader med forskjellige biler og derfor setter faseutnyttelsen til "Bestem", kan det hende at ladingen starter på 1,4 kW i noen sekunder på grunn av den første enfaseprognosen. Charging Manager slår da av ladingen igjen etter kort tid og starter den først på nytt når det er nok overskuddseffekt for de fasene som faktisk brukes.
Hvis du har en Wallbox-ladestasjon med fasekobling, kan du bruke denne funksjonen til å bytte om på fasene som brukes når solcelleanlegget ikke alltid kan generere nok strøm til trefaselading og dermed lade enfaset med mindre solenergi. Her finner du våre instruksjoner for fasekobling og vår dokumentasjon om automatisk fasekobling.

Stasjonær batterilagring

Styringssystemet som er installert i et batterilagringssystem for husholdninger, forsøker alltid å minimere forbruket og innmatingen til nettet. Det betyr at batterilageret lades ut før det tas ut strøm fra nettet, og at batterilageret lades opp før det mates inn i nettet. Du kan informere cFos Charging Manager om den aktuelle lade- og utladningskapasiteten ved å opprette en målerbrikke med rollen "Storage". Her kan du lese av den aktuelle ytelsen til lagringstanken fra enheten din. Hvis lagringssystemet ditt ikke har en måler, kan du ettermontere en separat toveis måler. Målerflisen må vise positive verdier når lagertanken lades, og negative verdier når den tømmes.
Rollen til den tilhørende målerflisen må settes til enten "Storage Home" eller "Storage All". I begge tilfeller ignorerer cFos Charging Manager når lagertanken lades, dvs. at den ikke betrakter lading av lagertanken som forbruk, ettersom lagertanken umiddelbart slutter å lade så snart nettforbruket inntreffer. CFos Charging Manager betrakter bare utladningseffekten som produksjon for et lagringssystem med rollen "Storage All", dvs. at den først da brukes som overskudd. Noen av kundene våre har kjøpt lagringssystemene sine med tanke på at de også skal brukes til å lade elbiler, dvs. at de bruker rollen "Storage All". De fleste av våre kunder ønsker å unngå ladesykluser i batterilagringssystemet ved å lade elbilen, og velger derfor rollen "Storage Home". Utladningseffekten skal derfor kun brukes til det resterende husholdningsforbruket og ikke til overskuddslading av elbilen. I rollen "Storage Home" ignorerer cFos Charging Manager derfor utladningseffekten ved et eventuelt overskudd.
Nyere versjoner av cFos Charging Manager støtter nøyaktig styring av batterilagringssystemet ved hjelp av laderegler for batterilagringssystemer. Hvis du har et kontrollerbart batterilagringssystem, kan du bruke dette til å optimalisere ladingen ytterligere.

Avgiftsregler for solcelleoverskudd


            Skjermbilde av dialogregel for overskuddslasting

Laderegler for Wallbox-ladestasjoner, som du kan konfigurere enten for Wallbox-ladestasjonen, for brukeren eller for en bestemt RFID, har alternativet "PV-overskudd". Når cFos Charging Manager fordeler ladestrømmen, tar den i første trinn hensyn til det beregnede PV-overskuddet og alle laderegler der dette alternativet er angitt. Først i det andre trinnet fordeles ladeeffekten til biler som ikke "ønsker" PV-overskuddslading. For overskuddslading setter du betingelsen "PV-overskudd >= x" i laderegelen, typisk PV-overskudd ≥ 6500 mA. Som en handling kan du konfigurere regelen slik at den leverer det tilgjengelige PV-overskuddet. Du kan også angi hvor lenge betingelsen kan underskrides og regelen fortsatt utføres. Vi anbefaler 300 sekunder. Det betyr at hvis en sky reduserer solcelleeffekten i maksimalt 5 minutter under overskuddslading, lader systemet med minimum ladestrøm i 5 minutter, selv om det trekker strøm fra nettet. På denne måten unngår man hyppige ladestopp ved skiftende værforhold.

Tips og råd

Avlesning av verdier fra solcelleanlegget: Mange vekselrettere og smartmålere i solcelleanlegget kan avleses med måleren "SunSpec Solar Inverter / Meter". Hos SMA er SMA Homemanager vanligvis installert. CFos Charging Manager har en egen målertype for dette formålet. Fronius og Kostal har god støtte for SunSpec. Det finnes en egen målerdefinisjon for Kostal Powermeter (nettreferansemåler). Du kan prøve å lese av eldre Kostal-omformere med en HTTP-basert målerdefinisjon. Du kan laste ned ulike målerdefinisjoner fra vår side med enheter som støttes av cFos Charging Manager. For mange kinesiske enheter tilbyr vi målerdefinisjoner for nettreferansemåleren, vekselretteren og batterilageret. For hybridvekselrettere med SunSpec må du sjekke om batteristrømmen er inkludert i vekselretterens effekt. Produksjon og batteristrøm må avleses hver for seg. Våre instruksjoner for enkelte målere og vekselrettere kan være til hjelp her.

Merk: For at ladereglene skal overholdes, må laststyringen være aktiv, dvs. at modusen må være satt til "Lastfordeling", ikke "Monitor".
Tips: Hvis solcellesystemet ditt ikke lenger genererer den minimumseffekten som kreves for lading om vinteren eller i overgangsperioden, kan du også angi en verdi under 6000 mA som startstrømgrense. Systemet vil da lade med solcelleoverskudd og delvis forsyning fra nettet.

Tips: For å sikre at bilen er ladet neste morgen, kan du angi en tidsbasert regel i tillegg til overskuddsregelen: Tid, start: 21:00, slutt 6:00, strøm 6000. Dvs. at hvis bilen fortsatt trenger strøm for å være fulladet om natten, kan du enten lade fra nettet eller fra en lagringsenhet

Trinn-for-trinn-instruksjoner for oppsett av PV-overskuddslading (overskuddslading med solceller)
Brukerrapport om overskuddslading med Shelly 3EM (PDF)
Brukerrapport om overskuddslading med Solaredge