Dokumentasjon

Dynamisk laststyring

Vår dynamiske laststyring brukes når hustilkoblingen ikke kan levere tilstrekkelig strøm til de eksisterende Wallbox-ladestasjonene.

Takket være cFos Charging Manager kan flere Wallbox-ladestasjoner brukes samtidig uten å overbelaste husets tilkobling. Takket være den unike dynamiske laststyringen kan cFos Charging Manager fordele den maksimalt tilgjengelige tilkoblede lasten i bygningen til elbilene som skal lades. I tillegg kan de eksisterende ladestasjonene prioriteres forskjellig, slik at den tilgjengelige ladestrømmen først fordeles til ladestasjoner med høyere prioritet. I tillegg til våre egne ladestasjoner kan også ladestasjoner fra andre produsenter integreres i laststyringssystemet.

Hustilkoblingen er normalt dimensjonert for bruken av bygningen (f.eks. bolig, kontor osv.). I mange tilfeller utnyttes imidlertid ikke den tilgjengelige effekten fullt ut slik at den kan brukes til å lade elbiler. CFos Charging Manager kan måle bygningens strømbehov ved å spørre målerne og dynamisk justere den tilgjengelige ladeeffekten.

Det er også mulig å ta hensyn til forbruket til varmepumper og ventilasjonsanlegg samt produksjonskapasiteten til solcelleanlegg i laststyringen. CFos Charging Manager kan til og med levere kun det ubrukte overskuddet fra solcellesystemet ditt som ladestrøm.