Τεκμηρίωση

Δυναμική διαχείριση φορτίου

Η δυναμική διαχείριση φορτίου χρησιμοποιείται όταν η σύνδεση του σπιτιού δεν μπορεί να παρέχει επαρκή ισχύ για τα υπάρχοντα wallboxes.

Χάρη στον Διαχειριστή φόρτισης cFos, πολλά wallbox μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα χωρίς να υπερφορτώνεται η σύνδεση του σπιτιού. Χάρη στη μοναδική δυναμική διαχείριση φορτίου, το cFos Charging Manager καταφέρνει να κατανέμει τη μέγιστη διαθέσιμη ισχύ σύνδεσης στο κτίριο στα προς φόρτιση ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Επιπλέον, τα υπάρχοντα wallboxes μπορούν να έχουν διαφορετική προτεραιότητα, ώστε η διαθέσιμη ισχύς φόρτισης να διανέμεται πρώτα στα wallboxes με υψηλότερη προτεραιότητα. Εκτός από τα δικά μας wallboxes, είναι επίσης δυνατή η ενσωμάτωση wallboxes άλλων κατασκευαστών στο σύστημα διαχείρισης φορτίου.

Η σύνδεση του σπιτιού είναι συνήθως σχεδιασμένη για τη χρήση του κτιρίου (π.χ. κατοικία, γραφείο κ.λπ.). Σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο, το κτίριο δεν χρησιμοποιεί τη διαθέσιμη ισχύ του κτιρίου, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ο Διαχειριστής φόρτισης cFos μπορεί να ενσωματώσει μετρητές που μετρούν την τρέχουσα ζήτηση ισχύος του κτιρίου και ρυθμίζουν δυναμικά την αντίστοιχη διαθέσιμη ισχύ φόρτισης.

Επιπλέον, είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη η κατανάλωση των αντλιών θερμότητας και των συστημάτων εξαερισμού, καθώς και η παραγωγή των ηλιακών συστημάτων στη διαχείριση φορτίου.