Διαμόρφωση OCPP

λειτουργία του cFos Power Brain Wallbox ως πελάτη OCPP

Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο "cFos Power Brain Wallbox Configuration" και πληκτρολογήστε τα εξής:

EVSE as OCPP Client: activate

IDΤο αναγνωριστικό ChargeBox που έχει οριστεί στο backend. Εάν θέλετε να λειτουργήσετε το cFos Power Brain Wallbox ως πελάτη OCPP στο cFos Charging Manager, αυτό πρέπει να ταιριάζει με το ID που έχετε εισάγει ως "Διεύθυνση" στο cFos Charging Manager για το αντίστοιχο EVSE.
ΔιακομιστήςΗ διεύθυνση URL του backend του OCPP. Εάν θέλετε να λειτουργήσετε το cFos Power Brain Wallbox ως πελάτη OCPP στον Διαχειριστή φόρτισης cFos, εισαγάγετε εδώ τη διεύθυνση IP του Διαχειριστή φόρτισης cFos και τη θύρα που έχετε διαμορφώσει ως θύρα διακομιστή OCPP στις ρυθμίσεις του Διαχειριστή φόρτισης.

Λειτουργία ενός OCPP EVSE με τον Διαχειριστή φόρτισης cFos

Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις" του αντίστοιχου EVSE και πληκτρολογήστε τα εξής:

Τύπος συσκευήςEVSE με OCPP 1.6
ΔιεύθυνσηΕδώ πρέπει να εισαγάγετε το ChargeBox ID που έχει ρυθμιστεί στο EVSE.
IdΕδώ πρέπει να εισαγάγετε το αναγνωριστικό συνδέσμου. Για EVSE με ένα σημείο φόρτισης αυτό είναι πάντα 1, για δύο σημεία φόρτισης είναι αντίστοιχα 1 ή 2, κ.λπ.

Πύλη OCPP στο cFos Charging Manager

Η πύλη EVSE στο cFos Charging Manager επιτρέπει σε κάθε EVSE που έχει ρυθμιστεί στη διαχείριση φορτίου να μοιάζει με EVSE σε ένα backend OCPP.
Παρέχει στο backend μια ομοιόμορφη διεπαφή, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να κάνει το EVSE. Το EVSE πρέπει μόνο να μπορεί να ελέγχεται εξ αποστάσεως από το cFos Charging Manager, δεν χρειάζεται να υποστηρίζει OCPP.
Εάν το EVSE υποστηρίζει OCPP, ο διαχειριστής φόρτισης cFos μπορεί να αντισταθμίσει ορισμένες από τις αδυναμίες του backend. Λειτουργίες της πύλης OCPP:
  • Κάντε ένα wallbox που δεν μπορεί να έχει OCPP να εμφανίζεται στο backend ως ένα με OCPP
  • Ελέγξτε ένα κουτί τοίχου με δυνατότητα OCPP που είναι συνδεδεμένο σε ένα εξωτερικό backend (π.χ. για σκοπούς χρέωσης) χρησιμοποιώντας OCPP στην τοπική διαχείριση φορτίου
Σχήμα Πύλη OCPP στο cFos Charging Manager

Ορισμένα EVSE με OCPP, όπως το Innogy eBox professional S ή το Mennekes Amtron, μπορούν να διαβιβάσουν δεδομένα μετρητών στο backend του OCPP σύμφωνα με τους κανονισμούς βαθμονόμησης. Η πύλη OCPP του Διαχειριστή φόρτισης cFos μπορεί να προωθήσει διαφανώς αυτά τα δεδομένα μετρητή στο backend.

Η πύλη δεν απαιτείται για τη λειτουργία ενός cFos Power Brain Wallbox, επειδή το cFos Power Brain Wallbox επιτρέπει την ταυτόχρονη λειτουργία του OCPP στο backend για εξουσιοδότηση και τιμολόγηση και του Modbus για διαχείριση φορτίου. Για να το κάνετε αυτό, ρυθμίστε τον πελάτη OCPP στην ενότητα "Διαμόρφωση ελεγκτή φόρτισης cFos" και ενεργοποιήστε επιπλέον το Modbus. Στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα cFos Power Brain Wallbox στην ενότητα "Start" και εισάγετε τη διεύθυνση ή τα δεδομένα της θύρας COM και το Modbus ID.

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την πύλη, πρέπει να διαμορφώσετε τις ακόλουθες παραμέτρους. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή "Settings" (Ρυθμίσεις) του αντίστοιχου EVSE και πληκτρολογήστε τα εξής:

URL πύλης OCPPΗ διεύθυνση URL του OCPP Settlement Backend
Κωδικός πρόσβασης πύλης CPPΈνας κωδικός πρόσβασης που τους έχει εκχωρηθεί από τον διαχειριστή του backend για αυτό το EVSE
Αναγνωριστικό πελάτη πύλης OCPPΤο αναγνωριστικό με το οποίο η πύλη αναφέρει στο backend. Ο χειριστής του backend σας δίνει αυτό το ID

Πιστοποιητικά για πελάτες και διακομιστές OCPP

Τα πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται όταν χρησιμοποιούνται κρυπτογραφημένες συνδέσεις TLS μεταξύ πελάτη και διακομιστή. Για την επιτυχή δημιουργία μιας τέτοιας σύνδεσης, ο διακομιστής χρειάζεται πάντα ένα πιστοποιητικό και ένα σχετικό ιδιωτικό κλειδί. Ο Διαχειριστής χρέωσης cFos διαθέτει ήδη ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό. Επομένως, δεν χρειάζεται να εισαχθούν δικά του πιστοποιητικά. Ωστόσο, αυτή η επιλογή υπάρχει τόσο στην πλευρά του διακομιστή όσο και στην πλευρά του πελάτη.

Από την πλευρά του διακομιστή, μπορεί να εισαχθεί ένα δικό του πιστοποιητικό και το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί. Αυτό το πιστοποιητικό μπορεί να είναι αυτο-υπογεγραμμένο ή υπογεγραμμένο από μια επίσημη αρχή πιστοποίησης. Εάν δεν έχει αποθηκευτεί πιστοποιητικό CA (CA = Certificate Authority) στον πελάτη, η σύνδεση TLS εγκαθίσταται σε κάθε περίπτωση. Εάν ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά CA είναι αποθηκευμένα στον πελάτη, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά του διακομιστή πρέπει να ταιριάζουν (προφίλ ασφαλείας OCPP 2). Το ίδιο το πιστοποιητικό διακομιστή μπορεί να αποθηκευτεί ως πιστοποιητικό CA. Εάν ο πελάτης διαθέτει σύνδεση στο Διαδίκτυο, μπορούν επίσης να αποθηκευτούν εκεί τα πιστοποιητικά ρίζας των αρχών πιστοποίησης που έχουν υπογράψει το πιστοποιητικό διακομιστή. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε το δικό σας πιστοποιητικό ρίζας που έχει υπογράψει το πιστοποιητικό διακομιστή.

Ως πρόσθετο επίπεδο ασφαλείας, ένα πιστοποιητικό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και προς την αντίθετη κατεύθυνση (πρωτόκολλο ασφαλείας OCPP 3). Για το σκοπό αυτό, ένα πιστοποιητικό και το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί αποθηκεύονται στον πελάτη. Ο διακομιστής λαμβάνει επίσης αυτό το πιστοποιητικό μεταξύ των πιστοποιητικών CA ή ενός πιστοποιητικού ρίζας που έχει υπογράψει το πιστοποιητικό του πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση TLS εγκαθίσταται μόνο εάν ο διακομιστής μπορεί επίσης να επαληθεύσει το πιστοποιητικό του πελάτη.

Μπορείτε να δημιουργήσετε πιστοποιητικά μόνοι σας, π.χ. με το πρόγραμμα OpenSSL, το οποίο διατίθεται δωρεάν για Windows και Linux. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα χρήσης του OpenSSL. Τα παραδείγματα χρησιμοποιούν ένα αρχείο ρυθμίσεων αποθηκευμένο σε μορφή UTF8 σε συνδυασμό με την παράμετρο -config. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι στο πιστοποιητικό μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν umlauts και άλλοι χαρακτήρες Unicode. Το αρχείο ρυθμίσεων έχει πάντα την ακόλουθη μορφή:

[req]
prompt = no
distinguished_name = dn
req_extensions = ext

[dn]
CN = Unsere Tiefgarage
emailAddress = info@tiefgarage-koeln.de
O = Tiefgarage Köln GmbH
OU = Abteilung 13
L = Köln
C = DE

[ext]
subjectAltName = DNS:tiefgarage-koeln.de,DNS:*.tiefgarage-koeln.de
         

Δημιουργία ενός ιδιωτικού κλειδιού rootCA.key για ένα πιστοποιητικό ρίζας:
openssl genrsa -des3 -out rootCA.key 4096

Δημιουργήστε ένα αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό ρίζας rootCA.crt χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί rootCA.key που δημιουργήθηκε παραπάνω και το αρχείο ρυθμίσεων rootCA.cnf (η παράμετρος -days καθορίζει πόσες ημέρες ισχύει το πιστοποιητικό):
openssl req -x509 -new -nodes -key rootCA.key -sha256 -days 365 -out rootCA.crt -config rootCA.cnf -utf8

Δημιουργία ενός ιδιωτικού κλειδιού client.key για ένα πιστοποιητικό πελάτη:
openssl genrsa -out client.key 2048

Δημιουργήστε μια αίτηση υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) client.csr για ένα πιστοποιητικό πελάτη χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί client.key που δημιουργήθηκε παραπάνω και το αρχείο ρυθμίσεων client.cnf:
openssl req -new -key client.key -out client.csr -config client.cnf -utf8

Δημιουργία ενός πιστοποιητικού πελάτη client1.crt, το οποίο υπογράφεται με το παραπάνω πιστοποιητικό ρίζας root rootCA.crt και το σχετικό ιδιωτικό κλειδί rootCA.key (η παράμετρος -days καθορίζει και πάλι το χρονικό διάστημα ισχύος του πιστοποιητικού):
openssl x509 -req -in client.csr -CA rootCA.crt -CAkey rootCA.key -CAcreateserial -out client.crt -days 365 -sha256

Παράλληλη λειτουργία OCPP και Modbus

Μπορείτε να λειτουργήσετε ένα cFos Power Brain Wallbox παράλληλα με Modbus και OCPP, π.χ. για να το ενσωματώσετε στην τοπική διαχείριση φορτίου μέσω Modbus και να το συνδέσετε σε ένα backend χρέωσης μέσω OCPP. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να ενεργοποιηθεί η "Ενεργοποίηση Modbus" στις ρυθμίσεις του wallbox του cFos Power Brain και να ρυθμιστεί μια θύρα TCP ή μια παράμετρος COM, ώστε να μπορεί να γίνει διευθυνσιοδότηση του wallbox μέσω Modbus. Επιπλέον, στις ρυθμίσεις OCPP πρέπει να οριστεί μια διεύθυνση URL OCPP προς το backend, το αναγνωριστικό πελάτη OCPP και, κατά περίπτωση, το αναγνωριστικό συνδέσμου OCPP. Στη συνέχεια, το OCPP αρχίζει να φορτώνει διεργασίες, δηλαδή συναλλαγές. Καθορίζει εάν η συναλλαγή επιτρέπεται βάσει της μεταδιδόμενης RFID και ξεκινά τη φόρτωση εάν είναι απαραίτητο. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη συσκευή ανάγνωσης RFID, μπορείτε να ρυθμίσετε μια σταθερή συσκευή RFID που είναι γνωστή στο backend του OCPP. Χρησιμοποιώντας το Modbus, το ρεύμα φόρτισης μπορεί τώρα να ρυθμιστεί για σκοπούς διαχείρισης φορτίου, δηλαδή το ρεύμα φόρτισης που καθορίζεται από το προφίλ φόρτισης OCPP μπορεί να μειωθεί. Το προφίλ φόρτισης καθορίζει το μέγιστο ρεύμα φόρτισης. Συνεπώς, το ρεύμα φόρτισης είναι πάντα το ελάχιστο των ρευμάτων φόρτισης που καθορίζονται μέσω Modbus και OCPP. Η φόρτιση μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί προσωρινά και να επανενεργοποιηθεί μέσω Modbus ή OCPP. Η φόρτιση πραγματοποιείται μόνο εάν τόσο το Modbus όσο και το backend OCPP επιτρέπουν τη φόρτιση.