Referansesystemer

cFos Charging Manager som et white label-produkt

CFos Charging Manager distribueres av to industriselskaper under eget navn som et white label-produkt og er i bruk i ulike prosjekter med ca. 2000 ladepunkter (per 2023).

XADER EPLEX


            Illustrasjon av parkeringshus med veggbokser og tilkoblede elbiler

Vi leverer teknologi til XADER EPLEX. EPLEX er en imponerende optimalisert ladeløsning for parkeringskjellere og parkeringshus.

Selvbygd solcellesystem med 2 cFos Power Brain veggbokser og overskuddslading (overskuddslading med solceller)


               Bilde Blokkdiagram over anlegget
Blokkdiagram over anlegget

Miha Sokolov installerte solcelleanlegget på garasjetaket på den gamle bygningen sin. Det er to boenheter i huset (første etasje og andre etasje), hver med en strømmåler for leilighetens forbruk og en tilhørende cFos PowerBrain Wallbox. De enkelte komponentene er koblet til hverandre via LAN, WLAN og Modbus (se koblingsskjemaet til høyre).

Beskrivelse av systemet i c't (betalingsmur)

PV-overskuddslading (overskuddslading med solceller) med PV-system og cFos Power Brain Wallbox

cFos Power Brain Wallbox med tre målere:

 • Forbruksmåler for ladestrøm til bil
 • Husets forbruksmåler
 • Solcelleproduksjonen avleses fra Huaweis Sun2000 WR
Ladestasjonen er konfigurert for overskuddslading. På bilde 2, nederst til høyre, kan du se hvordan bilen (rød linje) lades kun med solcellestrøm (grønn linje).

Logo Berger Stromversorgungen

Prosjekter gjennomført av Berger Power Supplies

Prosjekt 1

Elektrifisering av 11 parkeringsplasser på en bedriftsparkeringsplass for ansatte og besøkende

Utgangssituasjon: Ingen ladestasjoner tilgjengelig. Ønske om elektrifisering av 11 parkeringsplasser. Spesifikasjon av ladeutstyr fra ulike produsenter. 9x 22 kW AC veggbokser og 1x 90 kW DC ladestasjon (med 2 ladepunkter).

Utfordring: Kombinasjon av AC- og DC-ladestasjoner samt kombinasjon av ulike produsenter. Begrenset strømtilførsel ved hustilkoblingen og ved tilførselsledningen til ladeinfrastrukturen.

Løsning: Dynamisk laststyring ved hustilkoblingen samt statisk laststyring for underdistribusjon for ladeinfrastruktur med cFos Charging Manager.

Prosjekt 2

Utvidelse av en eksisterende ladeinfrastruktur på en parkeringsplass for et bussturismeselskap

Utgangssituasjon: Bilparkeringen som består av 4 stk. offentlige 22 kW AC veggbokser, som er tilgjengelige for selskapets flåte og tredjeparter, skal utvides med 1 stk. 60 kW DC ladestasjon, uten å utvide den eksisterende forsyningslinjen til ladeinfrastrukturen.

Utfordring: Integrering og nettverksbygging av den eksisterende ladeinfrastrukturen og den nye som skal bygges inn i ett system. Utilstrekkelig tilkoblingseffekt for parallell drift av alle ladestasjonene etter ettermontering av DC-ladestasjonen. Integrering av alle ladestasjonene i én faktureringsbackend, ettersom ladestasjonene i tillegg drives offentlig.

Løsning: Integrering av alle ladestasjoner (4 x vekselstrøm og 1 x likestrøm) i statisk laststyring med cFos Charging Manager samt integrering av alle ladestasjoner i en overordnet faktureringsbackend for fakturering i samsvar med kalibreringsforskriftene.

Boligblokk med 13 leiligheter og underjordisk parkeringskjeller


            Figur Tilkobling og ladeinfrastruktur

Leilighetsbygg med 13 parter (boareal) og 13 parkeringsplasser i parkeringskjeller. Varmtvannsberedning via sentralvarme, derfor hustilkoblingskapasitet 55kW. 70 kWp solcelleanlegg (PV) med innmating til samleskinne.

Detaljert beskrivelse av anlegget

Anlegget ditt

Hva slags system har du realisert med cFos Charging Manager? Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og viser gjerne flere installasjoner her. Ta kontakt med oss.

Andre realiserte prosjekter

Vi er stolte av å ha realisert så mange interessante prosjekter med våre partnere de siste to årene (per 10/2022):

 • Mange prosjekter for eneboliger med 1-2 veggbokser, integrering av solcellesystemer fra ulike produsenter, overskuddslading, integrering av batterilagring, i noen tilfeller komplekse ladesystemer for å kartlegge ulike forbrukssituasjoner
 • Privat solcellepark med 5 veggbokser
 • Ulike prosjekter for ladeinfrastruktur i leilighetsbygg (utleie, boligeiendom), parkeringsplasser og underjordiske garasjer (for det meste uten å øke den eksisterende hustilkoblingseffekten, ulike målekonsepter, delvis med integrering av solsystem, f.eks. 55 parkeringsplasser i underjordisk garasje, i eksisterende eller nye bygninger
 • Bedriftsparkeringsplasser med i gjennomsnitt ca. 20 ladebokser, blandet utstyr med forskjellige merker, blandet nettverk LAN / WLAN / Modbus
 • Ladeinfrastrukturindustri, 150 parkeringsplasser med 3 ladegrupper hver, mål: reduksjon av toppbelastning
 • Hurtigladere (Berger, Hypercharger) i kombinasjon med AC-veggbokser, f.eks. på flåte for elektriske leveringskjøretøy, f.eks. 2 hurtigladere og 48 AC-ladepunkter
 • Begrensning av aktiv effekt og ubalansert lastkontroll i henhold til spesifikke spesifikasjoner fra den lokale nettoperatøren for nettbetjent lading