cFos Power Brain Controller med Modbus eller S0 meter

Mulige bruksområder for disken

1. Logging av ladet kWh


         Figur Registrering av belastet kWh

           Figur S0 meter tilkobling
Tilkobling S0 meter

           Figur Tilkobling S0 meter (Rev. C)
Tilkobling S0 meter (Rev. C)

Be elektrikeren din installere S0-måleren i den elektriske distribusjonen i forsyningsledningene til cFos Power Brain Controller. Du må ha en tvunnet-par-tilkobling koblet fra S0-telleren til "S0-1"-porten på cFos Power Brain Controller. For Modbus-målere må du koble A- og B-terminalene på Modbus-måleren til cFos Power Brain Controller-terminalene A og B ved hjelp av en tvunnet parforbindelse.

Du trenger følgende innstillinger i "Konfigurasjon"-dialogen:

S0 teller

Legg til en cFos Power Brain Controller type teller som en måler (teller).
Enhetstype: cFos Power Brain
Adresse: localhost:4701
ID: 1
Aktivert:
Rolle: display eller forbruk e-bil

Still inn antall pulser per kWh om nødvendig.

Modbus teller

Legg til en måler av typen "cFos / YTL DTS353F-2" som måler (teller).
Enhetstype: cFos / YTL DTS353F-2
Adresse: COM1,9600,8,e,1
ID: 101
Aktivert:
Rolle: display eller forbruk e-bil

Fra nå av teller cFos Power Brain Controller din energi ladet til bilen.

Festet teller

Merk: For at EVSE skal vite om denne måleren, må du koble denne S0-måleren til innstillingene for EVSE.

2. Dynamisk ladestrømskontroll med hensyn til hjemmeforbruk


         Figur Dynamisk ladestrømstyring som tar hensyn til hjemmeforbruk

           Figur S0 meter tilkobling
Tilkobling S0 meter

           Figur Tilkobling S0 meter (Rev. C)
Tilkobling S0 meter (Rev. C)

Unikt salgsargument: vi vet ikke om noen annen EVSE som kan gjøre dette.

Be elektrikeren din installere måleren bak energileverandørens måler på en slik måte at den kun måler strømforbruket i huset ditt - uten det til cFos Power Brain Wallbox. Du må ha måleren koblet til cFos Power Brain Controller som ovenfor.

Aktiver "lasthåndtering" i konfigurasjonen av cFos Power Brain Controller.

Du trenger følgende innstillinger i "Konfigurasjon"-dialogen:

Skriv inn strøm til huset ditt under "Maks. total effekt". Du bør absolutt legge inn 3000 (3 kW) som "effektreserve" som kontrollreserve, fordi individuelle faser kan belastes forskjellig.

Legg til cFos Power Brain Wallbox som en EVSE (wallbox).
Enhetstype: cFos Power Brain
Adresse: localhost:4701
ID: 1
Aktivert:
Maks effekt: 11kW
Prioritet: 0
Faserotasjon: 0

Legg til type S0-måler eller Modbus-måler som måler som forklart ovenfor. Rolle: forbruk

Lagre alle innstillinger. Fra nå av cFos Power Brain Controller redusere ladestyrken til bilen din hvis husforbruket øker for en kort stund, f.eks. Ved bruk av en varmtvannsbereder. Så snart forbruket har sunket igjen, har bilen full ladestyrke tilgjengelig igjen.

Hvis du senere legger til en annen (støttet) veggboks, kan Charging Manager distribuere tilgjengelig strøm til begge veggboksene.

3. Lad bare når solsystemet leverer nok strøm


         Figur: Lader kun hvis solcelleanlegget leverer nok strøm

           Figur S0 meter tilkobling
Tilkobling S0 meter

           Figur Tilkobling S0 meter (Rev. C)
Tilkobling S0 meter (Rev. C)

Her finner du instruksjoner for soloverskuddslading

Hvis Charging Manager ikke kan lese inverterne til solsystemet ditt, be elektrikeren om å installere måleren bak omformeren til solsystemet ditt på en slik måte at den måler hvor mye strøm solsystemet genererer for øyeblikket. Du må ha telleren koblet til cFos Power Brain Controller ved hjelp av en tvunnet parforbindelse som forklart ovenfor.

Aktiver "lasthåndtering" i konfigurasjonen av cFos Power Brain Controller.

Du trenger følgende innstillinger i dialogboksen "Konfigurasjon":

Skriv inn strøm til huset ditt under "Maks. total effekt". Du bør absolutt legge inn 3000 (3 kW) som "effektreserve" som kontrollreserve, fordi individuelle faser kan belastes forskjellig.

Legg til cFos Power Brain Wallbox som en EVSE (wallbox).
Enhetstype: cFos Power Brain
Adresse: localhost:4701
ID: 1
Aktivert:
Maks effekt: 11kW
Prioritet: 0
Faserotasjon: 0

Klikk "Legg til lasteregel" for å legge til en lasteregel. Velg "Solar" som regeltype og skriv inn ønsket effekt på solsystemet som bilen skal lades fra som "Startstrømgrense". Skriv inn ønsket ladeeffekt for bilen under "Gjeldende". Du trenger ikke velge den totale solenergien hvis du vil bruke solsystemet til å betjene andre enheter. Velg for eksempel "Absolutt" hvis ladeeffekten skal settes som et absolutt antall watt.

Lagre cFos Power Brain Controller-innstillingene.

Legg til type S0-måler eller Modbus-måler som måler som forklart ovenfor.
Rolle: Generasjon

Lagre innstillingene for måleren og husforbindelsesbelastningen. Fra nå av vil Charging Manager allokere andelen solenergi du har valgt til bilen for lading.

Merknader

Noen S0-tellere har en halvlederpulsutgang. Hvis du ikke registrerer noen pulser, må du bytte linjene på S0-inngangen. Under "Konfigurasjon" under "Maskinvare" finner du en visning av hvor mange pulser som ble registrert på S0-inngangene. For Modbus-målere kan inngang A og B byttes. Du må kanskje snu polariteten her.

Du kan også kombinere begge variantene: Koble til en måler for å måle husforbruk og en annen måler for å måle solenergi.

I disse eksemplene bruker vi cFos Power Brain Controller som en Modbus TCP-enhet. localhost: 4701 er EVSE, localhost: 4702 S0-tellerinngang 1 og localhost: 4703 S0-tellerinngang 2.
EVSE har slave ID 1, S0 tellerinngang 1 har ID 2 og S0 tellerinngang 2 har ID 3.

Pass på at du ikke overbelaster S0-mellomtellerne og sørg for at tellerens maksimale kapasitet i henhold til databladet ikke overskrides.