Dokumentasjon

cFos Charging Manager-bruksgrafer

Dashbord


            Kakediagram-illustrasjon av dashbordet

Kakediagrammet i dashbordet har en indre og en ytre ring. Den indre ringen viser forbrukerne av tilgjengelig strøm fra huset (dvs. andre forbrukere enn elbiler), EVSE (elbiler), lagring (hvis den lades) og strømreserve (kontrollreserven som er angitt i Charging Manager). Den ytre sirkelen viser hvor strømmen kommer fra: Nettforsyning, solsystem eller lagringstank (hvis den lades ut).

CFos Charging Manager tar hensyn til målernes roller for laststyring og visning, som følger:

RolleVisning / Laststyring
NettforsyningEffekt på leveringsstedet, positiv for forbruk, negativ for innmating
ForbrukHusholdningsforbruk og andre forbrukere, uten veggbokser
Laststyring: Hvis det ikke finnes noen referansemåler i nettet, beregner Charging Manager effekten i overføringspunktet ut fra forbruk minus innmating pluss veggboksforbruk. Hvis det finnes en nettreferansemåler, men ingen forbruksmåler, beregner Charging Manager forbruket ut fra nettreferanse, produksjon og Wallbox-forbruk.
ProduksjonProduksjon, f.eks. fra solcelleanlegg
LagringRegnes som en produsent (ytre ring) ved utladning og en forbruker (indre ring) ved lading. I laststyringen ignoreres lagringsenheten som forbruker, siden den slutter å lade så snart nettet trekkes inn. Ved overskuddslading fra solceller (overskuddslading fra solenergi) ignoreres en utladende lagringsenhet med rollen "Storage Home", mens en lagringsenhet med rollen "Storage All" regnes som produksjon.
Forbruk av elbil og ladestasjonNåværende ladeeffekt for ladestasjonene
Soloverskudd minus nettforbruk pluss elbilforbruk.

Under kakediagrammet kan Charging Manager vise en oversikt. Du kan konfigurere i innstillingene til de enkelte enhetene om den respektive enheten skal vises i oversikten. Dette lar deg se viktige enheter på et øyeblikk. Diagrammet i oversikten lar deg plotte effekten til forskjellige enheter oppå hverandre og dermed se dem i forhold til hverandre. Du kan for eksempel vise ladeeffekten sammen med generatoreffekten for å optimalisere forbruket ditt, eller sjekke i hvilken grad ladingen av elbiler sammenfaller med bruken av store energiforbrukere.

Bruksgrafer for enhetene

For at cFos Charging Manager skal vise grafer, må du aktivere registrering av måledata i enhetsinnstillingene. De nyeste måledataene registreres omtrent hvert 10. sekund. For å spare minne (og for å spare flash-minne) komprimerer cFos Charging Manager eldre data, dvs. den kombinerer flere måleverdier. Jo lenger tilbake i tid du går, desto grovere blir oppløsningen. Likevel kan du fortsatt vise en passende måneds- og årsoversikt. I enhetsinnstillingene kan du nå bestemme om enheten skal vises i dashbordoversikten og om flisen skal inneholde en bruksgraf.

Hvis du klikker på ikonet "Graf" i flisen, kan du angi tidsområdet for grafen og velge hvilke data som skal vises. "Power" er gjennomsnittsverdien av de registrerte måleverdiene, "Min/Max" minimum/maksimum av de registrerte verdiene i oppløsningsintervallet, "Energy" kWh i tidsintervallet. Du kan også zoome inn i tidsområdet ved hjelp av musen eller berøring.

Eksempler på bruksgrafer


                 Figurutnyttelsesgraf for nettkjøp
               Forbruksgraf for strømforsyning

                 Figurbruksgraf for innenlandsk forbruk
               Forbruksgraf for innenlandsk forbruk

                 Figurbruksgraf for generering
               Bruksgraf for generering

                 Figurutnyttelsesgraf for soloverskudd
               Bruksgraf for soloverskudd

                 Illustrasjon bruksgraf for en leilighet
               Bruksgraf for en leilighet

                 Figurutnyttelsesgraf for nettreferanse (1 uke)
               Forbruksgraf for strømnettet (1 uke)
 • Mulige anvendelser av bruksgrafene

  I tillegg til den grafiske visningen av når hvilken bil ble ladet og med hvor mye energi, gir grafikken til visse målere deg verdifull informasjon:

 • Nettforsyning: Her kan du se over tid hvor mye nettforbindelsen din er belastet og eventuelt innmating av solenergi. Merk: Selv uten Wallbox-ladestasjoner kan du bruke cFos Charging Manager til å finne ut om den bestilte tilkoblingseffekten er tilstrekkelig til å lade elbiler i perioder med lite bruk. For å gjøre dette må du ha en egnet måler installert ved hustilkoblingen.
 • Med de virtuelle tellerne"Power available for EVSEs" eller"Power remaining for EVSEs" og"Consumed EVSE Power" kan du estimere over lengre perioder når det er flaskehalser i ladeeffekten eller når cFos Charging Manager måtte redusere ladeeffekten.
 • Med den virtuelle måleren"Consumed Non-EVSE Power" representerer du strømforbruket til andre forbrukere i huset (f.eks. leiligheter, ventilasjonssystemer osv.), som trekkes fra den tilgjengelige ladeeffekten.
 • Den virtuelle telleren"Produsert strøm" gir deg en oversikt over din (sol)produksjon.
 • Den virtuelle telleren"Overskudd" gir deg en oversikt over soloverskuddet som er eller kan være tilgjengelig for lading. Det er en god idé å plassere denne i oversikten over forbruket til elbiler "Consumed EVSE Power" for å se hvor godt bilene dine bruker soloverskuddet.
 • Flate målere: Med moderne måleenheter kan du enkelt lese dem med et optisk lesehode. Deretter lar cFos Charging Manager deg evaluere det flate forbruket i detalj og optimalisere forbruket som et resultat. I grafer som ikke går for langt tilbake i tid, kan du for eksempel se strømforbrukere som kjøleskap, komfyrer, vannkokere, hårføner osv. veldig tydelig. I tillegg gir denne grafen deg en god oversikt over grunnlasten din.
  Merk: Windows- og Raspberry-versjonen av cFos Charging Manager kan brukes i ubegrenset tid så lenge du ikke bruker noen "tredjeparts" ladestasjoner. Dette betyr at denne grafiske evalueringen også er tilgjengelig for deg i en ubegrenset periode. Dette er også integrert i cFos Power Brain-ladestasjonene.
 • Med den virtuelle telleren"Error EVSE comsumption" kan du oppdage tilkoblingsfeil i systemet ditt. Hvis Wallbox-ladestasjonen har en failsafe-mekanisme, setter cFos Charging Manager denne til 3 minutter og 6 A ladeeffekt. Wallbox-ladestasjonen går da i failsafe-modus i mer enn 3 minutter i tilfelle kommunikasjonsfeil og lader bare med 6A (så lite som mulig, men slik at det er en sjanse for at bilen blir ladet neste morgen). CFos Power Brain-ladestasjonene og mange ladestasjoner som støttes av cFos Charging Manager, kan håndtere failsafe-modus. Omvendt, hvis cFos Charging Manager ikke mottar noe svar fra en ladestasjon på 3 minutter, antar den at ladestasjonen er i feilsikkerhetsmodus eller antar at bilen lades med full effekt. Denne strømmen betraktes da som en egen forbruker kalt"Feil EVSE-forbruk" og trekkes fra ladeeffekten til de andre Wallbox-ladestasjonene. Dette forhindrer at sikringen utløses av en kommunikasjonsfeil. Med telleren "Feil EVSE-forbruk" kan du overvåke slike feil over lengre perioder.