Documentatie

cFos Charging Manager gebruiksgrafieken

Dashboard


            Illustratie dashboard taartdiagram

Het taartdiagram in het dashboard heeft een binnenste en een buitenste ring. De binnenste ring toont de verbruikers van beschikbare stroom uit het huis (d.w.z. andere verbruikers dan elektrische auto's), EVSE (elektrische auto's), opslag (indien deze laadt) en vermogensreserve (de in de Laadmanager ingestelde regelreserve). De buitenste cirkel geeft aan waar de stroom vandaan komt: Netvoeding, zonnesysteem of opslagtank (als deze zich ontlaadt).

De cFos Charging Manager houdt als volgt rekening met de rollen van de meters voor laadbeheer en weergave:

RolWeergave / Ladingbeheer
NetvoedingVermogen op het leveringspunt, positief voor verbruik, negatief voor teruglevering
VerbruikHuishoudelijk verbruik en andere verbruikers, zonder wallboxen
Belastingbeheer: Als er geen netreferentiemeter is, berekent de Laadmanager het vermogen op het overdrachtspunt uit verbruik min teruglevering plus wallboxverbruik. Als er een netreferentiemeter beschikbaar is maar geen verbruiksmeter, berekent de Laadbeheer Manager het verbruik uit netreferentie, opwekking en wallboxverbruik.
OpwekkingOpwekking, bijv. door PV-systeem
OpslagWordt beschouwd als een producent (buitenste ring) bij ontladen en een verbruiker (binnenste ring) bij opladen. Bij belastingsbeheer wordt de opslag genegeerd als verbruiker, omdat hij stopt met opladen zodra het net wordt ingeschakeld. In het geval van PV-overtollig opladen (zonneovertollig opladen) wordt een ontladende opslageenheid met de rol "Opslag Thuis" genegeerd, een opslageenheid met de rol "Opslag Alles" wordt beschouwd als opwekking.
Verbruik van e-auto en wallboxenHuidig laadvermogen van de wallboxen
Zonneoverschot min netverbruik plus verbruik elektrische auto.

Onder het taartdiagram kan de Charging Manager een overzicht weergeven. In de instellingen van de afzonderlijke apparaten kunt u instellen of het betreffende apparaat in het overzicht moet worden weergegeven. Zo kunt u belangrijke apparaten in één oogopslag zien. Met het diagram in het overzicht kunt u het vermogen van verschillende eenheden op elkaar uitzetten en dus in relatie tot elkaar zien. U kunt bijvoorbeeld het laadvermogen in combinatie met het generatorvermogen weergeven om uw verbruik te optimaliseren, of nagaan in hoeverre het laden van elektrische auto's samenvalt met het gebruik van grote energieverbruikers.

Gebruiksgrafieken van de apparaten

Opdat de cFos Charging Manager grafieken kan weergeven, moet u de registratie van meetgegevens activeren in de apparaatinstellingen. De laatste meetgegevens worden ongeveer elke 10 seconden opgenomen. Om geheugen te besparen (en flash-geheugen te sparen) comprimeert de cFos Charging Manager oudere gegevens, d.w.z. hij combineert verschillende meetwaarden. Hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe grover de resolutie. Toch kunt u een passend maand- en jaaroverzicht weergeven. In de apparaatinstellingen kunt u nu bepalen of het apparaat moet worden weergegeven in het dashboardoverzicht en of de tegel een gebruiksgrafiek moet bevatten.

Als u op het pictogram "Grafiek" in de tegel klikt, kunt u het tijdbereik van de grafiek instellen en kiezen welke gegevens moeten worden weergegeven. "Vermogen" is de gemiddelde waarde van de geregistreerde meetwaarden, "Min/Max" het minimum/maximum van de geregistreerde waarden in het resolutie-interval, "Energie" het kWh in het tijdsbestek. U kunt ook inzoomen op het tijdsbereik met de muis of met touch.

Voorbeelden van gebruiksgrafieken


                 Figuur gebruiksgrafiek voor netaankoop
               Gebruiksgrafiek voor netvoeding

                 Figuur gebruiksgrafiek voor binnenlands verbruik
               Gebruiksgrafiek voor huishoudelijk verbruik

                 Figuur gebruiksgrafiek voor opwekking
               Gebruiksgrafiek voor generatie

                 Figuur gebruiksgrafiek voor zonneoverschot
               Gebruiksgrafiek voor zonne-overschot

                 Illustratie gebruiksgrafiek voor een flat
               Gebruiksgrafiek voor een flat

                 Figuur gebruiksgrafiek voor roosterreferentie (1 week)
               Gebruiksgrafiek voor netvoeding (1 week)
 • Mogelijke toepassingen van de gebruiksgrafieken

  Naast de grafische weergave van wanneer welke auto is opgeladen en met hoeveel energie, geven de grafieken van bepaalde meters u waardevolle informatie:

 • Netvoeding: Hier kunt u in de loop der tijd zien hoe zwaar uw netaansluiting wordt belast en, indien van toepassing, uw teruglevering van zonnestroom. Opmerking: Ook zonder wallboxen kunt u met de cFos Charging Manager nagaan of het bestelde aansluitvermogen voldoende is om elektrische auto's op te laden tijdens periodes van laag gebruik. Daarvoor moet u een geschikte meter laten installeren bij de huisaansluiting.
 • Met de virtuele tellers"Beschikbaar vermogen voor EVSE's" of"Resterend vermogen voor EVSE's" en"Verbruikt vermogen voorEVSE's" kun je over langere perioden inschatten wanneer er knelpunten zijn in het laadvermogen of wanneer de cFos Charging Manager het laadvermogen heeft moeten verminderen.
 • Met de virtuele meter"Verbruikt niet-EVSE vermogen" geeft u de stroomvraag van andere verbruikers in het huis weer (bv. flats, ventilatiesystemen, enz.), die van het beschikbare laadvermogen worden afgetrokken.
 • De virtuele teller"Geproduceerd vermogen" geeft u een overzicht van uw (zonne)productie.
 • De virtuele teller"Surplus" geeft u een overzicht van het zonneoverschot dat beschikbaar is of zou kunnen zijn om op te laden. Het is een goed idee om dit in het overzicht van de grafiek van het verbruik van elektrische auto's "Consumed EVSE Power" te plaatsen om te zien hoe goed uw auto's het overschot aan zonne-energie gebruiken.
 • Vlakke meters: Met moderne meetapparatuur kunt u deze gemakkelijk aflezen met een optische leeskop. Vervolgens kunt u met de cFos Charging Manager het flatverbruik in detail evalueren en het verbruik daardoor optimaliseren. In grafieken die niet te ver in de tijd teruggaan, kun je bijvoorbeeld heel duidelijk elektriciteitsverbruikers als koelkasten, fornuizen, waterkokers, haardrogers, enz. zien. Bovendien geeft deze grafiek u een goed overzicht van uw basisbelasting.
  Opmerking: De Windows en Raspberry versie van de cFos Charging Manager kan voor onbepaalde tijd worden gebruikt zolang u geen wallboxen van "derden" gebruikt. Dit betekent dat deze grafische evaluatie ook voor onbeperkte tijd beschikbaar is. Dit is ook geïntegreerd in de cFos Power Brain wallboxen.
 • Met de virtuele teller"Error EVSE comsumption" kun je verbindingsfouten in je systeem opsporen. Als de wallbox een failsafe-mechanisme heeft, stelt de cFos Charging Manager het in op 3 minuten en 6A laadvermogen. De wallbox gaat dan bij een communicatiestoring langer dan 3 minuten in failsafe mode en laadt slechts met 6A (zo weinig mogelijk, maar wel zo dat er een kans is dat de auto de volgende ochtend wordt opgeladen). De cFos Power Brain wallboxen en vele wallboxen die door de cFos Charging Manager worden ondersteund, kunnen de failsafe modus aan. Omgekeerd, als de cFos Charging Manager gedurende 3 minuten geen reactie krijgt van een wallbox, gaat hij ervan uit dat de wallbox zich in de failsafe-modus bevindt of dat de auto op volle kracht aan het laden is. Dit vermogen wordt dan beschouwd als een afzonderlijke verbruiker,"Foutief EVSE-verbruik" genoemd, en afgetrokken van het laadvermogen van de andere wallboxen. Dit voorkomt dat de zekering wordt geactiveerd door een communicatiestoring. Met de teller "Foutverbruik EVSE" kunt u dergelijke fouten over langere tijd volgen.