Documentatie

RFID- en PIN-functies

RFID's en PIN's in de cFos-laadcontroller en de laadmanager

Master RFID-kaart

De cFos Power Brain Wallbox wordt geleverd met een RFID clip en een master RFID kaart. Deze heeft de volgende functies:
3 x ophangen: Configuratie terugzetten naar fabrieksinstellingen en opnieuw opstarten
1 x hang up plus nieuwe kaart: Nieuwe kaart inleren. Deze wordt opgeslagen onder de (actieve of enige) gebruiker van de EVSE.

De RFID-lezer van de cFos Power Brain Wallbox ondersteunt MIFARE-kaarten met 13,56 MHz. U kunt deze kaarten voor een redelijke prijs kopen. Veel gangbare kaarten die u misschien al in uw portemonnee heeft, werken ook. Helaas kunnen EC-kaarten en sommige creditcards niet worden gelezen.

Plaatsing van de RFIDPlaatsing van de RFID

Gebruikers- en RFID-beheer

Onder "Gebruikers" kan de beheerder nieuwe gebruikers aanmaken en deze vervolgens toevoegen in de instellingen van de betreffende EVSE. Zodra er minstens één gebruiker aan een EVSE is toegevoegd, laadt deze EVSE pas op na autorisatie met deze gebruiker. Dit kan gebeuren door het invoeren van de gebruikers-ID, een PIN of een RFID. U kunt meerdere PIN's of RFID's instellen voor elke gebruiker. Zo kan bijvoorbeeld een huishouden als gebruiker van een EVSE worden toegevoegd en krijgen alle leden van het huishouden een eigen RFID.

Elke gebruiker kan ook andere RFID's of PIN's met verschillende functies toevoegen en een transactielogboek van zijn laadprocessen downloaden. Daartoe kunnen zij onder "Gebruiker" een geldige PIN, RFID of hun gebruikers-ID invoeren en vervolgens op "Gebruiker beheren" klikken.

Toon EVSE gebruiker tijdens opladen: Als u een RFID-kaart een naam geeft, wordt deze onder "Start" in de EVSE-tegel weergegeven als de gebruiker onder deze RFID aan het opladen is. De algemene gebruikersnaam kan echter ook worden weergegeven als je "Naamweergave toestaan" en de RFID-kaart geen naam bevat.

Opmerking: Gebruikers- en RFID-beheer is een functie van de cFos Charging Manager, d.w.z. u hoeft alleen gebruikers en kaarten aan te maken in de "master", niet in cFos Power Brain wallboxen die als slaves zijn aangesloten. Bij andere wallboxen kan het zijn dat een wallbox de Charging Manager alleen op de hoogte stelt van een gelezen RFID-kaart als deze kaart eerder in de box zelf is ingeleerd.

Stapsgewijze instructies voor het instellen van laadautorisatie bij een EVSE

 1. Screenshot gebruikersinstellingen
  Hoofdmenu "Gebruiker" -> "Gebruiker toevoegen". Een unieke gebruikers-ID wordt gegenereerd. Stel gebruikersnaam in -> "Opslaan".
 2. Onder "EVSE toewijzing", kun je nu de EVSE's selecteren waar de gebruiker mag opladen.
 3. Nu kunt u handmatig een PIN of RFID invoeren of er een aanleren. Nadat u op "Leren" hebt geklikt, plaatst u de RFID-kaart op de overeenkomstige EVSE. Klik op "Opslaan".
 4. U kunt een naam, functies en fasen configureren voor de RFID-kaart die op deze manier wordt aangemaakt.

Kaart functies

RFID's (en PIN's) kunnen naast laadautorisatie nog andere functies hebben. Je kunt ook kaarten maken zonder autorisatie, bijvoorbeeld om van parameter te wisselen tijdens het opladen. Een kaart kan de volgende functies hebben:

 • Tussentijds stoppen en starten met laden.
 • De laadstroom overschrijven of deze overschrijven annuleren.
 • Deactiveer de laadregels die voor de gebruiker zijn ingesteld of stel een nieuwe set laadregels in voor de gebruiker.
 • Fasen schakelen. Faseswitching is nuttig als je wallbox geen teller heeft die kan bepalen welke fasen momenteel in gebruik zijn, maar je wilt auto's laden aan de wallbox die op verschillende fasen laden. Dan kun je de cFos Charging Manager, d.w.z. het laadbeheer, hiervan op de hoogte stellen door de bijbehorende RFID op te hangen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij het laden van PV-overschotten, omdat de cFos Charging Manager dan moet weten over hoeveel fasen het overschot wordt verdeeld.
 • Wijzig de prioriteit van de wallbox voor het huidige laadproces.
 • Stel een kWh-budget in
 • Laadmanager-variabelen instellen. Met behulp van Laadmanager-variabelen kun je laadregels of waarden parametreren, zoals wallboxvermogen, huisaansluitvermogen, enz. Je kunt deze parameters dynamisch schakelen met RFID-kaarten.
 • Laadmanager uitgangen instellen. Op deze manier kun je de RFID-kaarten gebruiken om apparaten te schakelen.

RFID-kaarten kunnen onbeperkt geldig zijn of op een bepaalde datum aflopen of beperkt zijn tot een bepaald aantal malen gebruik. verander ook de prioriteit van de wallbox voor het huidige laadproces en stel een kWh-budget in. Bovendien kunnen variabelen en uitgangen van de Charging Manager worden ingesteld. Zo kunt u Charging Manager-variabelen gebruiken om laadregels te parametriseren of waarden in te stellen. Met laadmanager

Opmerking: In plaats van de RFID-kaart te gebruiken, kunt u ook opladen toestaan met de cFos Charging Manager-app. Opmerking: U kunt ook een externe (centrale) kaartlezer installeren en de RFID-gegevens naar de Charging Manager sturen via een HTTP-verzoek. De Charging Manager-versie onder Windows en Raspberry PI ondersteunt de aansluiting van een USB-kaartlezer en de overdracht naar een draaiende Charging Manager (ook cFos Power Brain Wallbox).

Vaste RFID

U kunt ook een "Vaste RFID" instellen voor elke EVSE in de instellingen. Deze wordt gebruikt als er geen RFID wordt toegepast en er geen PIN wordt ingevoerd voordat de laadkabel wordt ingestoken. Dit is vooral nuttig voor OCPP, waar een overeenkomstige backend laadprocessen alleen kan toestaan als een RFID (eerder geconfigureerd in de backend) aanwezig is. Als u geen andere RFID plaatst, wordt de vaste RFID ook in het transactielogboek gebruikt.

HTTP API en externe RFID-lezer

Elke cFos Power Brain Wallbox en ook de Raspberry en Windows versie van de cFos Charging Manager ondersteunen een HTTP API functie:
/cnf?cmd=enter_rfid&rfid=r&dev_id=d
r is de PIN of RFID (cijfers), d is een optionele apparaat-id om een specifiek EVSE te selecteren. Als er geen apparaat-id geselecteerd is, probeert de Charging Manager de PIN of RFID automatisch toe te wijzen.

Dit maakt het mogelijk een externe RFID-lezer op te stellen (bv. op een centraal toegankelijke plaats) en de gebruikers van de EVSE('s) in staat te stellen van daaruit het opladen toe te staan. In de handel verkrijgbare RFID-lezers op de USB-poort verzenden de RFID door middel van gesimuleerde toetsaanslagen. U kunt de b.v. Raspberry versie van de cFos Charging Manager aansluiten op een USB RFID lezer en deze zal dan de RFIDs doorsturen naar uw EVSE of een andere cFos Charging Manager, bel met:
charging_manager rfid dest
is het adres van de EVSE of de cFos Charging Manager die de RFID's via HTTP API moet ontvangen, bv. 192.168.2.111. Als u een EVSE van een derde partij gebruikt die geen RFID-lezer heeft, kunt u de RFID-functionaliteit achteraf inbouwen met de cFos Charging Manager.