RFID- en PIN-functies

RFID's en pincodes in de cFos Power Brain controller en Charging Manager

Master RFID-kaart

De cFos Power Brain wallbox wordt geleverd met een RFID-clip en een master RFID-kaart. Dit heeft de volgende functies:
3 keer ophangen: configuratie terugzetten naar fabrieksinstellingen en opnieuw opstarten
1x ophangen plus nieuwe kaart: nieuwe kaart leren. Deze wordt opgeslagen onder de (actieve of enige) gebruiker van de EVSE.

De RFID-lezer van de cFos Power Brain wallbox ondersteunt MIFARE-kaarten met 13,56 MHz. Deze kun je goedkoop kopen. Veel gewone kaarten die je misschien al in je portemonnee hebt, zullen ook werken. Helaas kunnen EC-kaarten en sommige creditcards niet worden gelezen.

Gebruikers- en RFID-beheer

Onder "Gebruiker" kan de beheerder nieuwe gebruikers instellen en deze vervolgens toevoegen aan de instellingen van de betreffende EVSE. Zodra er minimaal één gebruiker is toegevoegd aan een EVSE, wordt deze EVSE pas belast na autorisatie bij deze gebruiker. Dit kan door het invoeren van de gebruikers-ID, een pincode of een RFID. U kunt voor elke gebruiker meerdere pincodes of RFID's instellen. Zo kan een huishouden als gebruiker van een EVSE worden toegevoegd en krijgen alle leden van het huishouden een eigen RFID.

Elke gebruiker kan ook extra RFID's of pincodes met verschillende functies toevoegen en een transactielogboek van zijn laadprocessen downloaden. Hiervoor kan hij onder "Gebruiker" een geldige pincode, RFID of zijn gebruikers-ID invoeren en vervolgens op "Gebruikers beheren" klikken.

Toon EVSE-gebruiker tijdens opladen: Als u een RFID-kaart een naam geeft, wordt deze weergegeven onder "Start" in de EVSE-tegel wanneer de gebruiker onder deze RFID-kaart oplaadt. De algemene gebruikersnaam kan ook worden weergegeven als u "Naamweergave toestaan" en de RFID-kaart geen naam bevat.

Stapsgewijze instructies voor het instellen van laadautorisatie op een EVSE

  1. Schermafbeelding gebruikersinstellingen
    Hoofdmenu "Gebruiker" -> "Gebruiker toevoegen". Er wordt een unieke gebruikers-ID gegenereerd. Definieer gebruikersnaam -> "Opslaan".
  2. Onder "Wallbox toewijzing" kun je nu de wallboxen selecteren waarbij de gebruiker mag opladen.
  3. Nu kunt u handmatig een pincode of RFID invoeren of een leeropdracht uitvoeren. Na het klikken op "Leer", plaats je de RFID-kaart op de bijbehorende wallbox. Klik op "Opslaan".
  4. U kunt een naam, functies en fasen configureren voor de op deze manier gegenereerde RFID-kaart.

Kaartfuncties

Naast laadautorisatie kunnen RFID's (en pincodes) ook de functie hebben om het laden tijdelijk te stoppen en fasegebruik te wisselen. Indien uw wallbox geen teller heeft die kan bepalen welke fasen momenteel in gebruik zijn, maar u wilt wel auto's opladen die op verschillende fasen laden, dan kunt u dit doorgeven aan de cFos Charging Manager, oftewel het laadmanagement, door het plaatsen van de juiste RFID . Dit is bijvoorbeeld van belang bij zonne-overlading, aangezien de cFos Charging Manager moet weten in hoeveel fasen het eigen risico is verdeeld.

Op termijn komen daar waarschijnlijk nog andere functies bij die je met de RFID-kaart kunt uitvoeren. :-)

Let op: In plaats van een RFID-kaart te gebruiken, kunt u het opladen ook autoriseren met de cFos Charging Manager App.

Vaste RFID

Ook kun je in de instellingen per wallbox een "Fixed RFID" instellen. Dit wordt gebruikt als er geen RFID is toegepast en er geen pincode is ingevoerd voordat de laadkabel werd aangesloten. Dit is met name handig voor OCPP, waar een bijbehorend backend-laadproces alleen mogelijk is als een RFID (eerder geconfigureerd in de backend) beschikbaar is. Als u geen andere RFID omdoet, wordt de vaste RFID ook gebruikt in het transactielogboek.

HTTP API en externe RFID-lezer

Elke cFos Power Brain wallbox en ook de Raspberry- en Windows-versie van de cFos Charging Manager ondersteunt een HTTP API-functie:
/cnf?cmd=enter_rfid&rfid=r&dev_id=d
r is de pincode of RFID (cijfers), d is een optionele apparaat-ID om een specifieke wallbox te selecteren. Als er geen apparaat-ID is geselecteerd, probeert de Charging Manager automatisch de pincode of RFID toe te wijzen.

Hiermee kunt u een externe RFID-lezer instellen (bijvoorbeeld op een centraal bereikbare locatie) en de gebruikers van de EVSE(s) van daaruit het laden autoriseren. In de handel verkrijgbare RFID-lezers die op de USB-poort zijn aangesloten, verzenden de RFID met behulp van gesimuleerde toetsenbordinvoer. U kunt bijvoorbeeld de Raspberry-versie van de cFos Charging Manager aansluiten op een USB RFID-lezer en deze stuurt vervolgens de RFID's door naar uw EVSE of een andere cFos Charging Manager, bel met:
charging_manager rfid dest
hier is tenminste het adres van de EVSE of de cFos Charging Manager die de RFID's moet ontvangen via HTTP API, bijv. 192.168.2.111. Als u een box van een derde partij gebruikt die geen RFID-lezer heeft, kunt u een dergelijke RFID-functionaliteit achteraf uitrusten met de cFos Charging Manager.