Tài liệu

Chức năng RFID và mã PIN

RFID và mã PIN trong cFos Power Brain Controller sạc và Trình quản lý sạc cFos

Thẻ RFID chính

cFos Power Brain Wallbox được cung cấp một clip RFID và một thẻ RFID chính. Điều này có các chức năng sau:
Treo máy 3 lần: đặt lại cấu hình về cài đặt gốc và khởi động lại
1 x cúp máy cộng với thẻ mới: học thẻ mới. Điều này được lưu dưới người dùng (hoạt động hoặc duy nhất) của EVSE.

Đầu đọc RFID của cFos Power Brain Wallbox hỗ trợ thẻ MIFARE với 13,56 MHz. Bạn có thể mua những thứ này với giá rẻ. Nhiều thẻ thông thường mà bạn có thể đã có trong ví cũng sẽ hoạt động. Rất tiếc, thẻ EC và một số thẻ tín dụng không thể đọc được.

Định vị của RFIDĐịnh vị của RFID

Quản lý người dùng và RFID

Trong "Người dùng", quản trị viên có thể thiết lập người dùng mới và sau đó thêm họ vào cài đặt của EVSE tương ứng. Ngay sau khi ít nhất một người dùng đã được thêm vào EVSE, EVSE này chỉ tính phí sau khi ủy quyền với người dùng này. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhập ID người dùng, mã PIN hoặc RFID. Bạn có thể thiết lập nhiều mã PIN hoặc RFID cho mỗi người dùng. Ví dụ: một hộ gia đình có thể được thêm làm người dùng EVSE và tất cả các thành viên trong gia đình đều nhận được RFID của riêng họ.

Mỗi người dùng cũng có thể thêm RFID hoặc mã PIN bổ sung với các chức năng khác nhau và tải xuống nhật ký giao dịch về quy trình tính phí của họ. Để thực hiện việc này, anh ta có thể nhập mã PIN, RFID hoặc ID người dùng hợp lệ của mình trong "Người dùng" và sau đó nhấp vào "Quản lý người dùng".

Hiển thị cho người dùng EVSE khi sạc: Nếu bạn đặt tên cho thẻ RFID, nó sẽ được hiển thị trong phần "Bắt đầu" trong ô EVSE khi người dùng đang sạc bằng thẻ RFID này. Tên người dùng toàn cầu cũng có thể được hiển thị nếu bạn "Cho phép hiển thị tên" và thẻ RFID không chứa tên.

Lưu ý: Quản lý người dùng và RFID là một chức năng của Trình quản lý sạc cFos, tức là bạn chỉ cần tạo người dùng và thẻ trong "chính", không phải trong Hộp treo tường cFos Power Brain được kết nối dưới dạng nô lệ. Với các hộp treo tường khác, có thể xảy ra trường hợp hộp treo tường chỉ báo cáo thẻ RFID đã đọc cho Trình quản lý sạc nếu điều này đã được học trước đó trong chính hộp.

Hướng dẫn từng bước để thiết lập ủy quyền tính phí trên EVSE

 1. Ảnh chụp màn hình cài đặt người dùng
  Menu chính "Người dùng" -> "Thêm người dùng". Một ID người dùng duy nhất được tạo. Xác định tên người dùng -> "Lưu".
 2. Trong "Chỉ định hộp treo tường" giờ đây bạn có thể chọn các hộp treo tường mà người dùng được phép sạc.
 3. Giờ đây, bạn có thể nhập mã PIN hoặc RFID theo cách thủ công hoặc thực hiện tìm hiểu. Sau khi nhấp vào "Tìm hiểu", hãy đặt thẻ RFID trên hộp tường tương ứng. Nhấp vào để lưu".
 4. Bạn có thể định cấu hình tên, chức năng và pha cho thẻ RFID được tạo theo cách này.

Các chức năng thẻ

RFID (và mã PIN) có thể có các chức năng khác ngoài ủy quyền tính phí. Bạn cũng có thể tạo thẻ mà không cần ủy quyền, chẳng hạn như để chuyển đổi thông số trong khi tải. Thẻ có các chức năng sau:

 • Thỉnh thoảng dừng lại và bắt đầu sạc.
 • Ghi đè dòng sạc hoặc hủy ghi đè này.
 • Vô hiệu hóa các quy tắc tải được đặt cho người dùng hoặc đặt một bộ quy tắc tải mới cho người dùng.
 • Chuyển pha. Chuyển pha rất hữu ích nếu hộp treo tường của bạn không có đồng hồ đo có thể xác định các pha hiện đang được sử dụng nhưng bạn muốn sử dụng hộp treo tường để sạc ô tô sạc theo các pha khác nhau. Sau đó, bạn có thể thông báo cho Trình quản lý sạc cFos, tức là quản lý tải, về điều này bằng cách đặt RFID tương ứng lên đó. Điều này rất quan trọng, chẳng hạn như đối với việc sạc thặng dư của PV, vì Trình quản lý sạc cFos cần biết lượng dư được chia thành bao nhiêu giai đoạn.
 • Thay đổi mức độ ưu tiên của hộp treo tường cho quá trình sạc hiện tại.
 • Đặt ngân sách kWh
 • Đặt các biến Trình quản lý sạc. Bạn có thể sử dụng các biến Trình quản lý sạc để tham số hóa các quy tắc hoặc giá trị sạc như nguồn điện hộp treo tường, nguồn điện kết nối trong nhà, v.v. Bạn có thể tự động chuyển đổi tham số này bằng thẻ RFID.
 • Đặt đầu ra của Trình quản lý sạc. Vì vậy, bạn có thể sử dụng thẻ RFID để chuyển đổi thiết bị.

Thẻ RFID có thể có giá trị vô thời hạn, hết hạn vào một ngày cụ thể hoặc bị giới hạn ở một số lần sử dụng cụ thể. đồng thời thay đổi mức độ ưu tiên của hộp treo tường cho quy trình sạc hiện tại và đặt ngân sách kWh. Ngoài ra, có thể đặt các biến và đầu ra của Trình quản lý sạc. Bạn có thể sử dụng Trình quản lý sạc để tham số hóa quy tắc sạc hoặc đặt giá trị. Với trình quản lý sạc

Lưu ý: Thay vì sử dụng thẻ RFID, bạn cũng có thể cho phép sạc bằng Ứng dụng trình quản lý sạc cFos. Lưu ý: Bạn cũng có thể cài đặt đầu đọc thẻ bên ngoài (trung tâm) và truyền các mục nhập RFID tới Trình quản lý sạc bằng yêu cầu HTTP. Phiên bản Trình quản lý sạc trong Windows và Raspberry PI hỗ trợ kết nối đầu đọc thẻ USB và chuyển sang Trình quản lý sạc đang chạy (cũng là cFos Power Brain Wallbox).

RFID đã sửa

Bạn cũng có thể đặt "RFID cố định" trong cài đặt cho mỗi hộp treo tường. Điều này được sử dụng nếu không có RFID nào được áp dụng và không có mã PIN nào được nhập trước khi cắm cáp sạc. Điều này đặc biệt hữu ích cho OCPP, nơi quy trình sạc phụ trợ tương ứng có thể chỉ cho phép nếu có sẵn RFID (đã định cấu hình trước đó trong phụ trợ). Nếu bạn không đặt RFID khác, RFID cố định cũng được sử dụng trong nhật ký giao dịch.

API HTTP và đầu đọc RFID bên ngoài

Mọi cFos Power Brain Wallbox và cả phiên bản Raspberry và Windows của Trình quản lý sạc cFos đều hỗ trợ chức năng API HTTP:
/cnf?cmd=enter_rfid&rfid=r&dev_id=d
r là mã PIN hoặc RFID (chữ số), d là ID thiết bị tùy chọn để chọn một hộp treo tường cụ thể. Nếu không có id thiết bị nào được chọn, Trình quản lý sạc sẽ cố gắng chỉ định mã PIN hoặc RFID tự động.

Điều này cho phép bạn thiết lập một đầu đọc RFID bên ngoài (ví dụ: tại một vị trí có thể truy cập trung tâm) và cho phép người dùng của (các) EVSE cho phép sạc từ đó. Đầu đọc RFID có sẵn trên thị trường được kết nối với cổng USB sẽ truyền RFID bằng cách sử dụng các mục nhập bàn phím mô phỏng. Bạn có thể kết nối phiên bản Raspberry của Trình quản lý sạc cFos với đầu đọc USB RFID và điều này sau đó chuyển tiếp RFID tới EVSE của bạn hoặc Trình quản lý sạc cFos khác, gọi bằng:
charging_manager rfid dest
ở đây ít nhất là địa chỉ của EVSE hoặc Trình quản lý sạc cFos để nhận RFID thông qua API HTTP, ví dụ: 192.168.2.111. Nếu bạn sử dụng hộp của bên thứ ba không có đầu đọc RFID, bạn có thể trang bị thêm chức năng RFID như vậy với Trình quản lý sạc cFos.